cs

Odborníci z norské justice navštívili Probační a mediační službu

Odborníci z norské justice navštívili Probační a mediační službu

Skupina norských odborníků v rámci bilaterální spolupráce zavítala do jižních Čech, kde se 19. dubna 2023 setkali s pracovníky Probační a mediační služby. Ti je seznámili s činností naší organizace a s projekty, které Služba realizuje a na které norská strana také finančně přispěla.

První zastávkou bylo středisko Probační a mediační služby v Českých Budějovicích, kde bylo hlavním tématem podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody („parole“), které naše Služba zprostředkovává v rámci vykonávacího řízení. Norské odborníky zajímala mimo jiné činnost jihočeského programového centra, kde byli seznámeni s klientskou prací v rámci resocializačních programů, které tato centra realizují.

Poslední zastávkou norských odborníků byl Probační dům v Písku, na jehož výstavbu a financování byly použity právě Norské fondy. Vedoucí Probačního domu Veronika Švehlová Bullová představila chod celého zařízení, klientskou práci a fungování celého týmu, který v Probačním domě pracuje s jeho obyvateli, klienty.

Tato návštěva proběhla v rámci spolupráce v projektu Systém společného vzdělávání, který je financován z programu Spravedlnost z finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021.