cs

Odborníci v Brně diskutovali o práci s oběťmi a pachateli

Ve středu 27. 11. 2019 se v brněnském univerzitním kině Scala uskutečnila konference „Kam směřuje restorativní justice?“. Na konferenci, nad níž převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, diskutovalo bezmála 30 odborníků z justice, vězeňství, státních i neziskových organizací. Konference byla volně přístupná nejen pro odborníky, ale studenty a širokou veřejnost.  

Jednalo se již o druhý ročník konference. Reakce a zpětná vazba od vystupujících i účastníků konference jen potvrdila zájem o toto téma,“ uvedla Alena Plšková z projektu Křehká šance II. Konference byla rozčleněna do tří bloků, ve kterých přednášející prezentovali rozličná témata týkající se práce s pachateli, ale i způsoby pomoci obětem trestných činů. „Příspěvky na konferenci jsme koncipovali tak, aby z jednotlivých rozličných střípků vznikla mozaika představující to, jak se v současné době pracuje s odsouzenými i jejich oběťmi,“ doplnila Plšková.  

Součástí konference byl rovněž doprovodný program, např. prezentace činnosti jednotlivých věznic, výstava “Výpovědi osob dotčených trestnou činností“, což jsou záznamy autentických výpovědi pachatelů, obětí, svědků i rodinných příslušníků doplněné o kresby odsouzených.  

V průběhu celého dne navštívilo konferenci více než 150 osob, zejména pak studentů vyšších odborných a vysokých škol. „Na přípravě konference se spolupodílela i Masarykova Univerzita v Brně, a proto nás potěšil zájem studentů. Podařilo se propojit teorii s praxí, byly mimo jiné představeny možnosti pracovního uplatnění po vystudování zvolených oborů,“ doplnil Tomáš Kellner z projektu Proč zrovna já? II.  

Konference se uskutečnila v rámci Dnů restorativní justice. Série osvětových a kulturních akcí napříč městy ČR chce široké veřejnosti představit způsoby práce, která se soustředí na nápravu situace po trestném činu a na práci s obětí, pachatelem i komunitou. Konference byla organizována v rámci spolupráce projektů Probační a mediační služby „Na správnou cestu II“, „Křehká šance II“ a „Proč zrovna já? II.  

PhDr. Tomáš Kellner