Písecké publikum debatovalo s Mallory Neradovou, hrdinkou filmu režisérky Třeštíkové
 
Lidem s trestní minulostí a motivací ke změně je dobré nabídnout druhou šanci, ale zároveň dát i pravidla, která budou dodržovat. Shodli se na tom účastníci debaty v Městské knihovně Písek, která proběhla po promítání snímku Mallory (2015) dokumentaristky Heleny Třeštíkové. Diskuze pořádané Probační a mediační službou (PMS) za podpory písecké radnice se 17. června zúčastnili vedle hlavní hrdinky filmu Miroslavy „Mallory“ Neradové písecký místostarosta Petr Hladík, ředitelka PMS Andrea Matoušková, zástupce ředitelky PMS Marek Tkáč, ředitel občanského sdružení Nová šance Petr Novák a bývalý vězeňský kaplan Mikuláš Stehlík.
 
„Klíčové je jednat s takovým člověkem na rovinu a dát mu šanci,“ uvedla Mallory na dotaz posluchačky jak se chovat k lidem, kteří byli v minulosti ve vězení, a mají zájem začít novou kapitolu ve svém životě. Dnes padesátiletá Mallory, která sama prožila pád na dno v podobě několika let ve vězení a života na ulici, se o návrat do společnosti usilovně snažila téměř 15 let. Především díky své vytrvalosti, motivaci a silné vůli se Mallory podařilo nalézt a udržet si zaměstnání, zajistit si bydlení a vychovat dospívajícího syna. Dnes Mallory sama pracuje v sociálních službách a pomáhá těm, mezi které jednou patřila.
 
Za první a klíčovou pomoc pro lidmi s trestní minulostí, kteří jsou motivováni žít jinak a lépe, považuje písecký místostarosta pro sociální věci Petr Hladík zajištění bydlení. Podle odborníků jsou totiž první tři měsíce až půl roku po propuštění klíčové pro to, zda se propuštěnému vězni podaří udržet se „venku“, nebo naopak neuspěje a vrátí se do začarovaného kruhu recidivy.
 
Podle ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové je právě proto zásadní, aby lidé zkusili pohlédnout na ty, kteří mají z minulosti škraloup, bez předsudků, protože cesta nazpět do normální společnosti bývá pro tyto lidi velmi obtížná, i když po ní jsou odhodláni vyrazit. „Největší trest nebylo samotné vězení, ale to, co přišlo po něm, když spadnete na úplné dno společnosti," potvrdila Mallory. Vedle zajištěného bydlení je klíčové mít práci, splácet dluhy, mít podporu od svých blízkých, kamarádů nebo pomáhajících organizací a společnosti. Podle odborníků je dobré si uvědomit, že pomoc těm, kteří na sobě chtějí pracovat, se vyplatí celé společnosti v podobě jejího většího bezpečí.
 
Probační a mediační služba působí v 74 střediscích v České republice včetně Písku, pracuje s pachateli a poskytuje pomoc obětem trestné činnosti. Příští rok oslaví 20 let od svého založení.
 
18.06.2019 Tiskové oddělení PMS

Česko navštívilo vedení Konfederace evropských probačních služeb 

Vyměnit si zkušenosti o probační činnosti napříč Evropou se nám povedlo díky návštěvě prezidenta a tajemníka Konfederace evropských probačních služeb CEP Probation Gerry McNallyho a Villema van der Brugge. Diskutovali jsme na ředitelství Probační a mediační služby, na středisku Most a ve věznici Bělušice, kde se nám všude dostalo vřelého přijetí a profesionálních prezentací. Podle vedení CEP má Probační a mediační služba po pouhých 19 letech své existence skvělé výsledky a patří k lídrům restorativního směru mezi evropskými probačními službami. Konfederace CEP sdružuje organizace a odborníky v oblasti probace a trestní politiky z celé Evropy.
 
30.05.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Yellow Ribbon Run 2019 poběží bezmála 500 běžců. Sportovně-charitativní závod každoročně upozorňuje na téma obtížného zařazení lidí s trestní minulostí zpět do společnosti, letos se koná již počtvrté.
 
Do běhu se žlutou stužkou je v tomto roce zapojeno na 40 firem a organizací, které podporují nejen běh samotný, ale často také zaměstnávají osoby s trestní minulostí. Letošní, štafetový, závod proběhne v úterý 25. června na Výstavišti Praha Holešovice. Akci zahájí koncert vězeňské kapely Wsedě, kde za bubny usedne herec Petr Čtvrtníček, který aktivně podporuje myšlenku běhu pod hashtagem #UtecPredsudkum a kapelu Wsedě mottem „basa tvrdí muziku“. V čele se Čtvrtníčkem podporují myšlenku běhu a kapelu také další umělci, členové sboru divadla Na Zábradlí, například herci – Jiří Vyorálek, Leoš Noha, Michal Suchánek nebo Kateřina Kaira Hrachovcová.
 
Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba ČR a agentura RunCzech.
 
V minulém roce běželo hlavní štafetový závod 350 běžců, letos dosahuje číslo přihlášených téměř 500. Na své téma aktivně upozorňují i odsouzení, na závod se letos připravuje 48 vězňů, v roce 2018 jich běželo 25. S nimi také běžci – lidé s trestní minulostí, kteří se již úspěšně integrovali do společnosti. Každý z běžců ve štafetě musí uběhnout pět kilometrů a předat štafetový kolík dalšímu ze závodníků. Na znamení podpory a týmové spolupráce si jej budou předávat vězni, lidé s trestní minulostí, ředitelé a manažeři firem, zástupci státní správy, zástupci soudu, kanceláře ombudsmana, nevládních neziskových organizací, církví a široké veřejnosti. Závodu a jeho běžcům požehnají generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš a hlavní kaplan Vězeňské služby Pavel Kočnar.
 
„Veřejnost obecně vnímá odsouzené jako jedince, kteří by měli být zavřeni v celách a izolováni od společnosti. To ale nelze. S lidmi, kteří selhali, se musí pracovat, protože jednou výkon trestu opustí a mohou se stát sousedy každého z nás. Proto se snažíme pracovat s vězni tak, aby byli schopni se začlenit do společnosti a pokračovat v životě po té správné cestě a stát se třeba těmi dobrými sousedy,“ říká Petr Dohnal, generální ředitel VS ČR.
 
Z lidí propuštěných z vězení, kterých je každoročně kolem 10 000, má tak podle propočtů šanci získat zaměstnání max. polovina z nich. Situace se ale díky nedostatku pracovní síly lepší a zaměstnavatelé si tuto formu společenské odpovědnosti pochvalují.
 
„Jako pojišťovna právní ochrany bychom tímto projektem rádi poukázali na to, že bráníme bez předsudků všechny lidi, napomáháme k rozšiřování právního povědomí ve společnosti a odstraňování kriminality z ulic. Naším přáním je, aby v ČR bylo co nejvíce právně zodpovědných lidí a firem,“ říká Mgr. Jitka Chizzola generální ředitelka společnosti D.A.S., která je každoročně hrdým generálním partnerem běhu.
 
Záštitu nad letošním ročníkem Běhu se žlutou stužkou opět převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR.
 
„Vrátit se po výkonu trestu do běžného života je velmi náročné. Důležitá je samozřejmě podpora rodiny a blízkého okolí, klíčové je však také pracovní uplatnění dotyčného. Snažíme se prohlubovat pracovní návyky vězňů již během výkonu trestu, je to důležité také proto, aby byli lidé se záznamem v trestním rejstříku kvalitní pracovní silou i po propuštění na svobodu. Jsem ráda za Běh se žlutou stužkou, který již několik let šíří myšlenku, že i bývalí vězni si od společnosti zaslouží druhou šanci,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.
Yellow Ribbon Run a jeho běžci jsou co do počtu největší charitativní skupinou v rámci třídenního závodu O2 pražská štafeta, který organizuje společnost RunCzech. V čele s generálním ředitelem, panem Carlem Capalbem, pořádá „běhy“ v ČR již 25 let. V rámci oslav mu k významnému výročí poblahopřál také herec v roli Emila Zátopka.
 
Letos slaví významné 100leté jubileum také společnost Hilton Worldwide. Pražské hotely Hilton jsou významným podporovatelem Yellow Ribbon Run a zároveň významným poskytovatelem pracovních míst lidem s trestní minulosti.
 
 
Generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s. r. o. a DP Work.
Partneři, kteří dále podpořili projekt Yellow Ribbon Run, jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Cavar – spojovací materiál, , Still ČR spol. s r. o., Coretex CZ a Karel Jelen OMV, Kampos, Roman Brázda Kantýna, Další podporu poskytli , Dermacol a. s., Banh-mi-ba, a Český Goodwill a Hotel Hilton Prague, Papei, Výstaviště Praha, MKgrafika a další.
 
Kontakt pro media a další informace
Veronika Friebová
PR Specialista
RUBIKON Centrum, z.ú.
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
mobil +420 778 457 229
Virtuální prostor na internetu - zábava i nebezpečí?
 
Jak se lidé ve virtuálním světě prezentují a proč jsou pro ně sociální sítě tak důležité? Máte mít obavy z nezdravého vlivu internetu? Co nám internet dává a bere?

Toto a mnohem více se dozvíte na besedě s vernisáží výstavy autentických písemných výpovědí a kreseb osob poškozených trestným činem, jejich blízkých, pachatelů trestné činnosti a dalších.

Besedovat s Vámi budou Mgr. Jana Jirásková (poradce pro oběti trestných činů z projektu Proč zrovna já? II) a Mgr. Markéta Vladařová (komisařka Komisí pro podmíněné propuštění z projektu Křehká šance II).
 
7.5.2019 od 13 hodin, Plzeň, Kaznějovká 51

 

Strategies for Change: účastníme se projektu pro rozvoj restorativní justice
 
Probační a mediační služba se připojila k mezinárodnímu projektu Restorative Justice: Strategies for Change, na kterém se podílí devět zemí včetně Belgie či Irska. Během nadcházejících pěti let budeme usilovat o to, aby se zvýšilo povědomí o restorativní justici mezi českou odbornou i běžnou veřejností. Projekt iniciovalo Evropské fórum pro restorativní justici, jehož je Probační a mediační služba členem.
 
Restorativní přístup klade vedle tradičního, retributivního, přístupu ke spravedlnosti (založeného na přesvědčení, že náprava trestného činu spočívá především v nalezení a potrestání pachatele) důraz na nové skutečnosti. Podle konceptu restorativní justice je nezbytné, aby při řešení trestného činu byly „věci dány do pořádku“. To znamená, že je kladen důraz na trestným činem zasažené mezilidské vztahy a zdůrazněna orientace na potřeby oběti a trestným činem zasažené komunity. Při projednání otázky viny a trestu jsou proto primárně zohledňovány zájmy a potřeby oběti, a to vedle potřeb komunity i širší společnosti.
 
Současně je akcentována osobní odpovědnost pachatele za nápravu a splnění závazků a povinností, které mu jsou ukládány. Právě k tomuto účelu jsou vytvářeny rozmanité restorativní programy, které představují dialogické řešení věci za pomoci nestranné třetí osoby (mediátora, facilitátora) a jež umožňují hledat řešení těmi, kterých se daná věc bezprostředně dotýká. U nás je prozatím nejznámějším restorativním programem mediace mezi obětí a pachatelem a programy restorativních konferencí.
 
V rámci mezinárodního rozvoje restorativní justice bylo v roce 2018 přijato doporučení Rady Evropy o restorativní justici, které se stalo jedním z hlavních podnětů pro realizaci zmíněného evropského projektu.
 
Cílem projektu zahájeného v roce 2019 je v následujících pěti letech podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních.
 
V každém z členských států působí národní skupiny, jejichž úkolem je aktivizace jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro široké uplatnění restorativní justice na daném poli.
 
Členy české národní skupiny (v pozici tzv. Core Members) je ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, právnička Petra Masopust Šachová, výzkumník Jan Tomášek z Centra pro kriminologii a sociální prevenci a Lukáš Dirga z Ministerstva spravedlnosti ČR.
 
12.04.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Na podporu české justice půjde z Norských fondů 170 milionů korun
 
Program Norských fondů s názvem „Spravedlnost" byl dnes oficiálně zahájen na konferenci v Praze. Během programového období Norských fondů 2014–2021 bude rozděleno přibližně 170 milionů korun na projekty zaměřené na podporu nápravných zařízení, posílení právního státu a zvýšení účinnosti soudního systému.
 
Zahajovací konference v prostorách Barokního refektáře kláštera dominikánů, kterou coby zprostředkovatel programu pořádalo Ministerstvo financí ve spolupráci s odborným garantem obsahu programu Ministerstvem spravedlnosti, se zúčastnili odborníci z oblastí programové podpory a zástupci veřejné správy. Důležitost podpory českého nápravného systému podtrhla osobní účast ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a velvyslance Norského království Roberta Kvileho.
 
Spolupráce v justici je pro nás klíčová, protože zlepšení nápravného systému má jak sociální, tak lidskoprávní dimenzi," uvedl Robert Kvile a dodali, „sám jsem navštívil jeden z projektů zaměřených na zranitelné skupiny, který jsme v minulém období zrealizovali ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky. Byl jsem velice potěšen, jak se dařilo připravit mladé vězně na život na svobodě," dodal velvyslanec.
 
Velice si vážím možností, které nám Norské fondy prostřednictvím programu Spravedlnost poskytují například na zlepšení a rozvoj speciální péče při práci s potrestanými, péči o osoby po ukončení trestu, alternativních trestů nebo prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců resortu justice," sdělil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. „Celková výše grantu je významná nejen sama o sobě, ale mimořádně si vážíme i posilování bilaterální spolupráce mezi ČR a Norskem. Jsem si jistý, že plánované projekty naplní beze zbytku očekávání všech partnerů programu a umožní nám nadále vylepšovat prostředí všech složek v rámci resortu Ministerstva spravedlnosti," doplnil ministr spravedlnosti.
 
Zástupci Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Velvyslanectví Norského království v Praze, Ředitelství norské nápravné služby, Rady Evropy, Vězeňské služby, Probační a mediační služby neziskového sektoru z oblasti justice představili dvě programové oblasti, a to „Nápravná zařízení a vazba" a „Účinnost a účelnost soudního systému, posílení právního státu", jejichž cílem je zlepšit český nápravný systém. Včetně spolufinancování ze státního rozpočtu  ve výši 15 procent (26 milionů korun) tak bude moci Česká republika využít v oblasti justice celkem 170 milionů korun (7 milionů eur). Tyto finanční prostředky budou rozděleny mezi tři předem definované projekty a projekty jedné otevřené výzvy.
 
Informace o programu Spravedlnost a Norských fondech: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/spravedlnost

 

PMS kontroluje také výkon alternativního trestu zákazu vstupu
 
S účinností od 1. ledna 2010 zavedl trestní zákoník nový alternativní trest – zákaz vstupu na  sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Na dodržování výkonu trestu dohlíží Probační a mediační služba, která informuje soud o průběhu trestu zákazu vstupu prostřednictvím zpráv.  Dosud se soudem uložený trest zákazu vstupu týkal více než 450 osob včetně mladistvých, přičemž v současnosti probační úředníci kontrolují průběh výkonu trestu u 90 osob.
 
Trest je určen zejména problémovým fotbalovým fanouškům, ale také dalším pachatelům, kteří se dopustili úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou určité akce - kromě fotbalových utkání také například utkání hokejových, koncertů i třeba řádně nahlášených a povolených demonstrací. Zákaz navštěvovat akce tohoto typu můžete v závažných případech dostat až na 10 let“, vysvětluje náměstek ředitelky pro úsek odborných činností Marek Tkáč. Nejstarší tresty, na jejichž průběh nyní probační úředníci dohlížejí, byly uloženy v roce 2012 a 2013. Za první dva měsíce roku 2019 byl trest zákazu vstupu uložen již devíti osobám.
 
Základním dokumentem upravujícím průběh trestu zákazu vstupu je tzv. probační plán. Během výkonu trestu je odsouzený povinen spolupracovat s probačním úředníkem, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a převýchovy, programy psychologického poradenství, plnit přiměřené povinnosti a omezení, například nahradit škodu, zdržet se požívání alkoholu atd. V některých případech může být odsouzenému uložena povinnost dostavovat se v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru Policie České republiky. Probační úředníci v rámci realizace trestu zákazu vstupu kontaktují také oběť, zjišťují její aktuální situaci, dopady trestného činu na její život a zdraví.
 
13.3.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Probační a mediační služba loni pomohla více než 9000 obětí trestného činu

Probační a mediační služba loni pomohla 9360 obětem trestného činu, což je nejvíce za poslední tři roky. Od roku 2013, kdy se začaly vést oficiální statistiky, tak pomohli probační úředníci a poradci organizace celkem přes 35 tisícům obětí. Na tiskové konferenci pořadné při příležitosti Evropského dne obětí trestných činů to uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Oběti a jejich blízcí mají mnoho potřeb: potřebují informace o svých právech a pomoc s jejich naplňováním, potřebují obnovit pocit bezepčí, chtějí poradit ohledně finančních kompenzací či s jednáním na úřadech. Práce s oběťmi je v Probační a mediační službě přítomna od začátku jejího fungování v roce 2000. U nás oběti i jejich blízcí naleznou specialisty, kteří je vyslechnou, a pomohou je bezpečně provést trestním řízením,“ uvedla Matoušková.


Ředitelka PMS i ředitel odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti Jakub Severa zdůraznili důležitost osvěty a informačních platforem, která oběti upozorní na jejich práva. Podle Severy stát loni vyplatil peněžitou pomoc obětem trestných činů ve výši zhruba 15 milionu korun.
 
Probační a mediační služba téměř v 90 procentech pomáhá dospělým obětem, v pěti procentech seniorům, dále také dětem a mladistvým. Zhruba 30 procent obětí, které jsou klienty služby, bylo zasaženo majetkovou kriminalitou, ve 25 procentech případů jde o oběti násilné trestné činnosti. Lidé si do poraden více než v polovině případů chodí pro právní informace, využívají ale také doprovázení na úřady (policii, soudy), psychoterapeutickou pomoc a zprostředkování dalšíách služeb.
 
22.02.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Probační a mediační služba na Kriminologických dnech
 
V Ústí nad Labem se ve dnech 21. - 22. ledna 2019 konal sedmý ročník Kriminologických dnů. Konference se zúčastnili zástupci Probační a mediační služby, kteří se v průběhu prvního dne představili v panelu věnovanému tématu resocializačních programů pro dospělé pachatele trestné činnosti. Moderování se ujala vedoucí metodického a analytického oddělení Mgr. Kamila Špejrová.
 
V rámci panelu proběhla diskuse na téma aktuální situace v oblasti akreditačního a dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti a naplňování Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 s hlavním důrazem na rozvoj tzv. programových center, která by měla vzniknout ve všech osmi soudních krajích. „V programových centrech budou proškolení lektoři zajišťovat provádění resocializačních programů pro mladistvé a dospělé pachatele. Centra tak budou tvořit součást kontinuálního procesu reintegrace pachatelů do společnosti a jejich vznikem se zvýší jak dostupnost, tak efektivita prováděných programů“, dodává Mgr. Kamila Špejrová.
 
Dalším tématem bylo představení aktivit projektů Křehká šance II a Na správnou cestu II. Program Victim Impact Training je realizován v sedmi českých věznicích a vychází z myšlenek restorativní justice. Jde o skupinový výukový program se sociálně terapeutickými prvky, který je zaměřen na zvýšení odpovědnosti pachatele za jeho protiprávní jednání a zvýšení schopnosti empatie ve vztahu k obětem trestné činnosti. Program Proti násilí II se naopak zaměřuje na snížení výskytu násilného chování a páchání násilné trestné činnosti u mladých dospělých pachatelů. Řada těchto pachatelů je dospělá ve smyslu zákona, biologickým věkem, avšak ne z hlediska sociálně-psychologického, a proto program cílí i na předání informací, zkušeností a postupů, které klientům umožní orientaci ve světě dospělých.
 
únor 2019 Tiskové oddělení PMS

 

Sněmovna zpřístupnila oddlužení širšímu okruhu lidí
 
Poslanci dnes svým hlasováním upřednostnili sněmovní verzi novely insolvenčního zákona před její senátní podobou. Novela má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí. Návrh nyní míří k prezidentovi.
 
Novela insolvenčního zákona, která dnes opět prošla Sněmovnou je jedním z nejdůležitějších zákonů, které předložilo Ministerstvo spravedlnosti. Jsem rád, že byl dnes schválen právě sněmovní návrh, nad kterým jsme strávili hodiny a hodiny práce a hledání kompromisů. Na rozdíl od senátní verze mu nechybí motivační prvek a prevence, aby dluhy a dluhová past do budoucna nevznikaly," uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.
 
Poctivý dlužník nově dosáhne na oddlužení, vynaloží-li veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení svých věřitelů. V první možné variantě, která vede k oddlužení, musí splatit dlužník svým věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svého dluhu. V případě druhé varianty by měl dlužník za pět let uhradit alespoň 30 procent dluhu. Pokud však bude vynakládat veškeré možné úsilí, aby své dluhy splatil, a přesto této hranice nedosáhne, může soud i tak proces oddlužení ukončit. Starobním důchodcům a osobám invalidním ve druhém a třetím stupni byla tato doba zkrácena také na 3 roky.
 
Návrh dále zavádí kombinaci oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a zjednodušuje podání návrhu na povolení oddlužení. Obsahuje také výslovnou úpravu srážek z příjmu podnikatelů, možnost přerušit oddlužení na žádost dlužníka nebo odsunout pořadí nadlimitních úroků a úroků z prodlení. Součástí návrhu je i ochrana přiměřeného obydlí dlužníka, zjednodušení úpadku manželů a další.
 
Návrh nyní míří za prezidentem republiky.
 
22. 1. 2019 Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

 

Rok 2019: Budování prvního českého probačního domu a rozvoj práce s podmíněně propuštěnými vězni
 
Co čeká Probační a mediační službu (PMS) v novém roce? Vedle dohledu, výchovné práce s pachateli a pomoci obětem se probační úředníci a specialisté PMS intenzivně zaměří na rozvoj práce s vězni propouštěnými na podmínku, širší využívání elektronického monitorovacího systému či na posílení restorativní praxe ve své práci. Novou zkušeností bude například zahájení projektu Zpátky do života, díky kterému chce PMS vybudovat první český probační dům pro podmíněně propuštěné pachatele a zprovoznit pro ně centra s nabídkou reintegračních programů.
 
Probační dům doplní existující systém zacházení s pachateli, kteří potřebují intenzivnější dohled v prvních měsících po návratu na svobodu. „V zahraničí je probační dům běžným nástrojem, který pomáhá úspěšně působit na poli reintegrace pachatelů trestné činnosti, a vyplňuje prázdné místo v systému péče o osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
V probačním domě budou působit specialisté, kteří pachatelům pomohou řešit klíčové problémy po propuštění z vězení. Podle Matouškové jde hlavně o zadluženost, nevyřešené bydlení a nezaměstnanost nebo nevyhovující práci. „Právě tyto skutečnosti zvyšují míru recidivy trestné činnosti, a je nutné se jimi zabývat,“ doplnila. Podle ní jsou zřejmé také finanční úspory nového nástroje: náklady na jednu osobu zařazenou do probačního domu činí podle zkušeností z českého pilotního projektu zhruba čtvrtinu denních nákladů vynakládaných na jednoho vězně.
 
Úsporným a funkčním opatřením, které nezatěžuje věznice a umožňuje probační práci s pachateli bez jejich vytržení z rodinných a pracovních vazeb, je také elektronická kontrola. Elektronické náramky, které PMS úspěšně využívá od podzimu 2018, už dohlížejí na téměř 100 odsouzených a obviněných. V letošním roce PMS počítá s dalším nárůstem počtu takto monitorovaných osob a postupným rozšiřováním možností aplikace elektronického systému, například pro ochranu obětí trestného činu.
 
S cílem užšího provázání penitenciární (vězeňské) a postpenitenciární péče vede PMS s Vězeňskou službou ČR od roku 2008 projekty zaměřené na rozvoj takzvaných komisí pro podmíněné propuštění, které dnes fungují v 18 věznicích. Komise zajišťují, že podmínky pro propuštění vězněných osob jsou profesionálně, komplexně a objektivně posouzeny: pro účely rozhodnutí soudu pak jejich členové vytvářejí doporučení k rozhodnutí o podmíněném propuštění. V roce 2019 PMS bude v duchu čerstvého nálezu Ústavního soudu o podmíněném propuštění aktivně usilovat o to, aby se aktivita komisí stala součástí projednávání žádostí o podmíněné propuštění.
 
S cílem zajistit lepší integraci propuštěných vězňů do běžného života chce PMS s podporou prostředků z norských fondů vytvořit také čtyři programová centra pro pachatele, dostupná na úrovni soudních krajů. Budou poskytovat standardizované programy zaměřené například na zvýšení odpovědnosti pachatele vůči oběti trestného činu nebo na vedení nezodpovědných řidičů k bezpečnému chování za volantem.
 
Probační a mediační služba chce letos podpořit také restorativní praxi svých zaměstnanců v práci s klienty: zaměří se na podporu mediace a restorativních konferencí coby nástrojů vedoucích jak k aktivnímu zapojení oběti do procesu nápravy a pomoci poškozeným, tak k pachateli zodpovědnějšímu za své chování a se snahou o nápravu následků trestného činu.
 
leden 2019 Tiskové oddělení PMS

 

Mladistvým pachatelem nanečisto
 
V rámci dnů restorativní justice v Opavě proběhlo 22. listopadu setkání školních metodiků prevence a Týmu pro mládež. Během této akce se na půdě okresního soudu v Opavě členové Týmu pro mládež a jeho hosté pokusili školním metodikům prevence přiblížit průběh hlavního líčení s nezletilým a mladistvými. Cílem setkání bylo upozornit na rizikové chování, které většina dětí nepovažuje za trestné. Konkrétně se jednalo o zveřejňování intimních fotografií a šikanu ve školním prostředí. Celá akce se konala ve spolupráci s Opavským zastupitelstvem dětí a mládeže, jehož představitelé v tomto soudu nanečisto vystupovali jako obvinění, poškození a svědci.
 
Během setkání byl také prostor pro dotazy, na které odpovídali pracovníci organizací podílejících se na řešení rizikového chování dětí a mladistvých.
 
11.12.2018 Tiskové oddělení Probační a mediační služby

 

Rezort spravedlnosti pokračuje ve výměně zkušeností s norskými partnery
 
 
Ve dnech 14. až 17. 11. 2018 absolvovali zástupci Ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby pracovní cestu do Norska. Výprava jednala o možnostech bilaterální spolupráce, setkala se zástupci nápravných služeb a seznámila se se systémem vzdělání příslušníků norské nápravné služby. Cesta se uskutečnila v rámci přípravy projektu s názvem Systém společného vzdělávacího systému, který vznikl ve spolupráci se zástupci norské University College of the Norwegian Correctional Service a který bude financován z Norských fondů.
 
Jednání začalo oficiálním setkáním s Hansem-Jørgenem Bruckerem, ředitelem University College of the Norwegian Correctional Service, která je organizační složkou Ředitelství norských nápravných služeb a zajišťuje vzdělávání zaměstnanců norské nápravné služby. Mimo pedagogické činnosti se zaměstnanci věnují vlastní výzkumné činnosti.
 
V rámci pracovní cesty navštívili čeští zástupci University College of the Norwegian Correctional Service, aby se seznámili se systémem vzdělávání příslušníků norské nápravné služby. Zde si prohlédli i prostory „tréninkové věznice" určené pro praktický výcvik budoucích příslušníků norských nápravných služeb. Další zastávkou na cestě bylo probační středisko pro region Buskerud ve městě Drammen, kde delegace navštívila i tzv. Dům na půl cesty, což je podle norské legislativy věznice s nízkým stupněm zabezpečení. Tento druh zařízení je prakticky srovnatelný s tzv. probačními domy, které jsou určeny pro zefektivnění přechodu vězněných/propuštěných osob na svobodu.
 
Hlavním cílem pracovní cesty byla snaha nalézt vzájemnou shodu nad možnostmi a způsoby bilaterální spolupráce v oblasti vzdělávání příslušníků vězeňských a probačních služeb, která je klíčovou součástí připravovaného projektu Systém společného vzdělávání. Během zářijové návštěvy norských kolegů v České republice vzniklo 6 možných oblastí bilaterální spolupráce a Norsko nabídlo prostor tyto oblasti nyní detailněji rozpracovat. Výsledkem pak byly definice bilaterálních aktivit v rámci tří oblastí, kterými jsou vzdělávání, resocializace a restorativní justice.
 
Unikátní projekt Systém společného vzdělávání chce zejména zvýšit kompetence zaměstnanců Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby, které povedou k efektivnějšímu a kvalitnějšímu zacházení s osobami jak ve výkonu trestu odnětí svobody, tak s osobami propuštěnými na svobodu.
 
29.11.2018 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Dny restorativní justice 2018: workshopy, konference či divadlo
 
V týdnu od 19. do 26. listopadu 2018 se Probační a mediační služba (PMS) již podruhé připojila k akci Restorative Justice Week (Týden restorativní justice), která se koná pod záštitou Evropského fóra pro restorativní justici. Napříč Českou republikou se tak uskutečnily přednášky, besedy, konference workshopy, a dokonce se hrálo i divadlo.
 
Cílem akcí ve více než 20 městech bylo zviditelnit koncept restorativní justice. Ten se snaží o nápravu situace vzniklé spácháním trestného činu. Do centra pozornosti staví pomoc oběti, zapojení komunity, alternativní tresty a výchovnou práci s pachatelem. Akce na mnoha méístech doplnil výstava Výpovědi osob zasažených trestných činem.
 
„Restorativní směr se velmi věnuje oběti trestného činu. Akcentuje její potřeby, zájmy a celkově se ji snaží do celého procesu více zapojit. Jejím cílem je, aby oběť cítila, že se může k věci vyjádřit, její hlas je slyšen, a je o ni zájem,“ vysvětlil poradce pro oběti trestného činu PMS Tomáš Kellner.
 
Napříkald v Mostě se 20. listopadu konala v prostorách Vysoké školy finanční a správní konference s názvem Restorativní přístupy v práci s pachateli na svobodě i ve vězení & význam zapojení obětí a komunity do řešení trestné činnosti, které se zúčastnili studenti místních škol, kolegové z nedaleké věznice Bělušice, sociální pracovníci, ale také široká veřejnost. Dopolední program zahájila vedoucí střediska Most, Marie Jarolímová, která představila činnost PMS. Koordinátorka programu Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II Tereza
Řeháková představila aktivity projektu na Mostecku a zároveň uvedla doprovodnou výstavu „Výpovědí“. Program zakončil svým poutavým vyprávěním o práci na Specializovaném oddělení pro pachatele násilných trestných činů s poruchou osobnosti vychovatel-terapeut Zdeněk Bořil.
 
V brněnském kině Scala uvítali pracovníci Probační a mediační služby 21. listopadu návštěvníky z řad široké veřejnosti, studenty Masarykovy univerzity, ale také kolegy z justice. Celodenní konference, na níž přednášeli též specialisté z neziskových organizací, z Vězeňské služby, z řad policie či státních zástupců, se věnovala oborným tématům z práce s pachateli, mladistvými pachateli a specifikům práce s oběťmi.
 
Hned dvě akce se uskutečnily v Opavě. V úterý 20. listopadu se v místním Obecním domě konalo setkání odborné veřejnosti, na kterém se svými příspěvky vystoupili například Petra Masopust Šachová s přednáškou na téma Využití restorativní justice u závažné trestné činnosti či Petr Zahnaš s poutavým povídáním o smírčích křížích jakožto prostředku restorativní justice ve středověku. Zapojení komunity patří mezi jeden z pilířů restorativní justice.
 
Ve čtvrtek 22. listopadu zase mohli diváci v rámci Setkání Týmů pro mládež zhlédnout divadelní představení, na kterém soudce a státní zástupci z Okresního soudu v Opavě demonstrovali průběh soudního procesu s mladistvými pachateli. Setkání odborníků na práci s mládeží se vedle kolegů z PMS účastnili především zástupci policie, OSPODu, škol a dalších organizací pracujících s dětmi.
 
A třeba v Krajské vědecké knihovně v Liberci si návštěvníci mohli 22. listopadu nejen zapůjčit knihy, ale také si prohlédnout si výstavu „Výpovědí“, poslechnout si básně od obětí domácího násilí, zhlédnout hraný rozhovor otce telefonujícího z vězení se svou dcerou nebo se zaposlouchat do kytarového recitálu.
 
listopad 2018 Tiskové oddělení PMS

 
Den restorativní justice v brněnském kině Scala
 
Srdemě vás zveme na konferenci "Restorativní justice: teorie a praxe". Povídat si budeme o významu zapojení obětí a komunity do řešení trestné činnosti, o alternativních trestech pro pachatele i trestu odnětí svobody a o práci s rizikovou mládeží. Akce se koná ve středu 21. listopadu 2018 v kině Scala na Moravském náměstí 3, Brno od 9 do 17 hodin.
 
RESTORATIVNÍ JUSTICE: TEORIE A PRAXE
Pod záštitou Hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Bohumila Šimka
PROGRAM
Činnost Probační a mediační služby
Mgr. Vítězslav Klusák, PMS Brno
 
Pohled státního zástupce na restorativní justici
JUDr. Kateřina Jirásková, MSZ Brno
 
Parole – podmíněné propuštění
JUDr. Marie Matušková, PMS Brno
 
Projekt „Křehká šance II“ – Komise pro podmíněné
propuštění a aktivita Rozvoj restorativní praxe
Mgr. Tereza Řeháková, PMS Praha
 
Restorativní a inovativní přístup ve věznici Světlá nad
Sázavou / Yellow Ribbon Run
plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D., Věznice Světlá nad Sázavou
 
Restorativní přístup při práci s dětmi a mladistvými
 
Spolupráce PMS a FC Zbrojovka Brno
při výkonu trestu obecně prospěšných prací
Eva Janderová , PMS Brno a Martin Číhal, FC Zbrojovka Brno
 
Rodinné skupinové konference – jedna z cest řešení
konfliktů
Mgr. Jana Růžičková, PMS Brno
 
Chybějící otcové - práce s rodinami mladých delikventů
v Centru prevence a resocializace
Mgr. Zdeněk Trávníček, Ratolest Brno, z.s.
 
Tým pro mládež jako nástroj multidisciplinární
spolupráce
Mgr. et Mgr. Ondřej Ipser, PMS Brno
 
Oběti trestných činů a jejich potřeby
Psychologie oběti a potřeby oběti vůči pachateli
Mgr. Milada Lázničková, Dis., PMS Brno
 
Potřeby obětí znásilnění po činu
(výzkum Bílého kruhu bezpečí, z.s.)
PhDr. Marie Štorková, PMS Znojmo
 
Možnosti párové terapie s původcem domácího násilí a obětí
Mgr. Iveta Urbánková a PhDr. Miroslava Čapková, Persfefona, z.s.
 
Výkon trestu odnětí svobody a práce s odsouzenými
Specifika vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečení detence
plk. Mgr.Dušan Gáč, Vazební věznice a ÚpVZD Brno
 
Minulost a současnost věznice Rapotice
Mgr. Roman Čech, Věznice Rapotice
 
Sociální pedagog?
Doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D., Ústav pedagogických věd FF MU
 
Práce psychologa ve věznicích - terapeutické programy
Mgr. Vlasta Drunecká, Věznice Znojmo
 
Důchodci ve vězení?
Mgr. Jana Vergari, Věznice Břeclav
 
Program VIT – práce s odsouzenými ve věznici
Mgr. Lenka Požárová, PMS Třebíč
 
Alternativní trest – domácí vězení
Mgr. Tomáš Rosenberg, PMS Brno
 
Probační program - „Projekt Kompas“
Mgr. Ondřej Bílý, Společnost Podané ruce, o.p.s.
 
listopad 2018 Tiskové oddělení PMS

 
Den restorativní justice v Mostě
 
se koná v úterý 20. listopadu 2018 v 9:00 až 12:15 hodin, v přednáškovém sále Vysoké školy finanční a správní, Pionýrů 2806, Most.
 
Srdemě vás zveme na setkání v rámci Dnů restorativní justice na téma "Restorativní přístupy v práci s pachateli na svobodě i ve vězení, význam zapojení obětí a komunity do řešení trestné činnosti"

PROGRAM SETKÁNÍ:

9:00 – 9:50 Mgr. Marie Jarolímová, vedoucí střediska PMS v Mostě:
úvod, představení práce Probační a mediační služby, střediska v Mostě, v kontextu restorativního přístupu

9:50 – 10:00 Mgr. Tereza Řeháková, projekt PMS Křehká šance II:
aktivita Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II v regionu Mostecka: informace k výstavě „Výpovědi osob, kterým do života zasáhla trestná činnost“, která je instalována v předsálí přednáškového sálu VŠFS, s následnou diskuzí

10:00 – 10:30 přestávka s drobným občerstvením, možnost prohlédnout si výstavu

10:30 – 11:45 Bc. Zdeněk Bořil, Vězeňská služba ČR, věznice Liberec: přednáška s diskuzí na téma „Porouchané auto dáme do servisu, co uděláme s pachatelem s poruchou osobnosti?“ - vychovatel terapeut Bc. Zdeněk Bořil z věznice Liberec poutavě vypráví o své práci na Specializovaném oddělení pro pachatele násilných trestných činů s poruchou osobnosti

11:45 – 12:15 diskuze a otázky k práci Probační a mediační služby a restorativní praxi, komentáře k výstavě „Výpovědi osob, kterým do života zasáhla trestná činnost“, další plány rozvoje restorativní praxe v regionu

Akce je určena nejen odborníkům - kolegům z justičních složek, policie, sociálních služeb, neziskových organizací - ale i studentům a nejširší veřejnosti, vstup volný.
 
listopad 2018 Tiskové oddělení PMS

 
Den restorativní justice v Opavě
 
se koná v úterý 20. listopadu 2018 v 9:00 až 12:00 hodin, v Obecním domě, Ostrožná 46, Opava.
 
Dovolujeme si Vás pozvat na setkání odborné veřejnosti při příležitosti Dnů restorativní justice v úterý 20. listopadu 2018, od 9:00 do 12:00 hodin, v prostorách Obecního domu, Ostrožná ulice 46, Opava.

Témata:

„Využití restorativní justice u závažné trestné činnosti“ - přednášející JUDr. Petra Masopust Šachová

„Restorativní justice ve středověku - Smírčí kříže“ - přednášející Mgr. Petr Zahnaš

„Mediace a narovnání“ - přednášející Mgr. Tomáš Bubela

„Poradenství obětem trestné činnosti“ - přednášející Mgr. Radek Makový

Doprovodná výstava:

 
„Výpovědi osob dotčených trestnou činností“
 
listopad 2018 Tiskové oddělení PMS

 

Delegace z Texasu na pracovní návštěvě Probační a mediační služby
 
Již podruhé za krátkou dobu přivítali zástupci Probační a mediační služby (PMS) delegaci z Texasu. Cílem zahraniční návštěvy, které se zúčastnilo téměř 40 lidí – právníci, soudci, státní zástupci a další, bylo seznámit se s činností PMS a sdílet zkušenosti získané při práci s pachateli i oběťmi trestných činů. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 18. října v Dražebním sále Justičního areálu Na Míčánkách.
 
Delegaci přivítala ředitelka Andrea Matoušková, která přítomné seznámila s historií PMS. Slova se poté ujal Milan Morava, vedoucí střediska Cheb, který se ve své prezentaci věnoval konkrétním činnostem, které PMS vykonává v rámci přípravného a vykonávacího řízení. Kolegům z Texasu na praktickém příkladu vysvětlil, jak probíhá spolupráce s klienty, popsal práci probačních úředníků a asistentů, a v neposlední řadě představil hlavní zásady a principy, kterými se PMS při práci s klienty řídí.
 
Jelikož je pomoc obětem trestných činů jedním ze základních pilířů činnosti PMS, další prezentace proběhla právě na toto téma. Tomáš Kellner, odborný regionální konzultant projektu „Proč zrovna já? II“, popsal systém pomoci obětem trestných činů v Česku, jejich práva či způsob, jakým Probační a mediační služba ve svých střediscích a poradnách v rámci výše zmíněného projektu obětem pomáhá.
 
22.10.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Dny mediace proběhnou v 11 městech ČR
 
Probační a mediační služba uspořádá při příležitosti mezinárodního dne alternativního řešení konfliktů (18. října 2018) osvětové akce na téma (trestní) mediace v 11 městech ČR. Besedy, přednášky a workshopy se v příštích týdnech uskuteční v Praze, Mostě, Jablonci, Opavě, Šumperku, Bruntále,  Frýdku-Místku, Mladé Boleslavi, Přerově, Vsetíně a Rokycanech. Některé z besed se pořádají přímo na školách či pro odborné partnery, jiné jsou zaměřené na širokou veřejnost. Při zájmu o účast se obraťte na tiskovou mluvčí PMS na email klaboha@pms.justice.cz
 
říjen 2018 Tiskové oddělení PMS

 

Elektronické náramky jsou v ostrém provozu
 
Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková dnes na tiskové konferenci oznámili, že první osoby ve výkonu trestu domácího vězení už mají nasazeny náramky, a jsou tak pod dohledem elektronického monitorovacího systému. Tím skončilo dlouholeté čekání na monitorovací systém, který bude mít široké využití od podrobné kontroly odsouzeného po pomoc obětem trestného činu.
 
„Opravdu s velkou radostí dnes mohu veřejnosti oznámit, že máme v provozu monitorovací systém pro osoby ve výkonu trestu domácího vězení. První náramky jsme nainstalovali již minulý týden a vše zatím běží tak, jak má,“ zahájil tiskovou konferenci ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.
 
Na ministrova slova navázala ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková: „Po 18 letech fungování Probační a mediační služby se nám dostává do rukou moderní technologie ve formě spolehlivé elektronické kontroly pachatele. Umožní nám věnovat se více výchovné práci s klienty z řad odsouzených i pomoci obětem.
 
První náramky nosí pachatelé, odsouzení k trestu domácího vězení, už více než týden. K dnešku specialisté z Probační a mediační služby dokončili instalace zařízení u všech klientů odsouzených k trestu domácího vězení, u kterých nasazení nic nebránilo. V tuto chvíli je v provozu 45 náramků, další zařízení se instalují.
Každý náramek pro domácí vězení obsahuje GPS zařízení, které monitoruje pohyb osob a kontroluje, jestli osoba dodržuje soudem stanovená pravidla pohybu. Pokud se monitorovaná osoba ze zón vychýlí, systém varuje nepřetržitý dozor v operačním středisku Ministerstva spravedlnosti.
 
Výhodou elektronických náramků je možnost ponechat odsouzeného k trestu domácího vězení na svobodě, nezatěžovat již tak přetížený vězeňský systém, a zároveň provádět spolehlivě kontrolu chování odsouzeného. Intenzivní výchovné působení PMS na pachatele, možnost odsouzeného zůstat v kontaktu s rodinou a docházet do zaměstnání jsou způsoby, jak podpořit pozitivní změnu v jeho chování a odklonit ho od dalšího páchání trestné činnosti.
 
Trest domácího vězení zavedl trestní zákoník již v roce 2010, soudci ho ale dosud kvůli absenci spolehlivého monitorovacího zařízení využívali jen okrajově. Kontrolu nad osobami v domácím vězení doteď namátkově vykonávali probační úředníci.
 
Dodavatelem elektronických náramků je izraelská společnost SuperCom, která vyhrála soutěžní dialog. V první fázi dodávky se jedná 280 náramků za 15,6 milionu korun. Firma SuperCom také zajistila příslušné vybavení a software řešení včetně spuštění provozu a zaškolení pracovníků. V dalších šesti letech bude Ministerstvo spravedlnosti moci využívat až dva tisíce zařízení podle aktuální potřeby.
Spuštění funkčního monitorovacího systému je historickým momentem pro českou justici. První veřejná zakázka na elektronické náramky se totiž datuje již do roku 2010 a tento i další pokusy skončily vždy neúspěchem. Až v únoru 2017 vzešla ze soutěžního dialogu vítězná společnost, se kterou podepsal resort v září téhož roku smlouvu a která je dodavatelem stávajícího řešení.
 
Elektronický monitoring má řadu výhod. Na osobu s trestem domácího vězení připadají mnohem nižší náklady než na člověka ve vězení. Denní náklady jsou odhadovány na 120 až 150 Kč, přičemž 50 korun odsouzený hradí sám. Náklady na osobu ve vězení jsou přitom téměř desetkrát vyšší. Obrovský přínos však spočívá v tom, že odsouzený s náramkem má během výkonu trestu možnost zůstat v kontaktu s rodinou nebo docházet do zaměstnání. Systém nicméně nepředstavuje samospásné řešení, i nadále je potřeba klást hlavní důraz na výchovnou práci s pachateli a pomoc obětem.
 
21.09.2018 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

 

PMS zahájila kurzy na zvýšení odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin​
 
Probační a mediační služba zahájila druhý běh nového programu pro pachatele trestné činnosti (Victim Impact Training) zaměřeného na zvýšení odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin a posílení empatie vůči oběti. Specialisté projektu Křehká šance II Probační a mediační služby aktivitu realizují ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky. Pilotně je program realizován od počátku roku 2018 v sedmi věznicích - Heřmanice, Rapotice, Světlá nad Sázavou, Pardubice, Plzeň, Liberec a Horní Slavkov.
 
Program má za cíl zabývat se tématy, které úzce souvisí s nahlížením pachatele na své protiprávní jednání, tedy jak na okolnosti a důvody páchání trestné činnosti, tak na porozumění možné míře a podobě dopadů, které s sebou takové jednání nese,“ uvedla odborná garantka programu Lea Skřekucká. „Zároveň má ambici motivovat pachatele k pozitivní změně, podporuje jej v zodpovědném chování a nalezení cesty k bezpečné nápravě způsobené újmy,“ doplnila.

 

Resocializační program „Náprava vztahů v rodině“ na Opavsku
 
Na základě společného projektu Probační a mediační služby a Vězeňské služby ČR byl v roce 2016 spuštěn projekt „Křehká šance II“. Dílčí částí tohoto projektu je pilotní aktivita RRP – Rozvoj restorativní praxe fungující mimo jiné i v regionu Opavska, kterou zde zaštiťuje koordinátorka Mgr. Barbora Leskova, DiS. Aktivita vychází ze specifických potřeb dané lokality a příslušné věznice. Jejím cílem je podpora komunikace mezi všemi, kteří se podílejí na návratu pachatele na svobodu - od samotného pachatele, jeho rodiny až po příslušnou komunitu.
 
V počátcích aktivity bylo nezbytné zmapovat potřeby regionu v návaznosti na práci s odsouzenými a propuštěným z výkonu trestu, ze kterých vyplynula potřeba práce s odsouzenými ve smyslu udržení a zachování dobrých rodinných vztahů. Toto téma se prolínalo při jednotlivých diskuzích se zaměstnanci věznice, pracovníky Probační a mediační služby i sociálními kurátory. Samotná rodina, dobré a vyjasněné vztahy mezi odsouzeným a jejími členy jsou velmi důležité pro návrat z výkonu trestu, pro další práci v rámci zkušební doby, pro pocit klidu a částečně také bezpečí rodičů, partnerů odsouzeného.
 
Myšlenka možné spolupráce s organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v Opavě vzešla již při jednání s ředitelem věznice a vedoucím výkonu trestu Věznice a ÚPVZD Opava v lednu. Organizace je specifická zejména tím, že má zkušenosti a dlouholetou praxi. Rovněž poskytuje služby různým skupinám obyvatel, rodinnou i individuální péči. Ve spolupráci s PMS realizuje resocializační programy, a navíc má své působiště na Opavsku, Krnovsku, Bruntálsku a nyní i Jesenicku.
 
Po sérii úvodních setkání byla nastíněna některá témata, která se pracovně nazvala „Mediace mezi odsouzeným a jeho rodinou“. První beseda s odsouzenými proběhla v prostorách věznice v únoru tohoto roku. Během besedy byly odsouzeným ženám a mužům vysvětleny možnosti spolupráce a objasněny nabízené služby. V současnosti jsou do projektu s konečným  názvem „Náprava vztahů v rodině" zapojeni celkem 4 odsouzení a ostatní se postupně přidávají. Další práce bude nyní záviset na množství osob ve výkonu trestu, které budou potřebovat radu, pomoc či podporu v problematice rodinných vztahů. Služba je dostupná i pro rodiny odsouzených, kteří ji mohou sami aktivně vyhledat a využívat, a to samostatně nebo na doporučení probačních pracovníků, sociálního kurátora, pracovníků sociálních služeb.
 
O širší povědomí nabízené služby se zasazuje také koordinátorka RRP – Rozvoj restorativní praxe Barbora Lesková.
 
23.08.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Mediální kampaň na pomoc obětem je ve své druhé půlce
 
Mediální kampaň Probační a mediační služby na pomoc obětem trestných činů se přehoupla do své druhé poloviny. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat o této problematice veřejnost. Komunikační kampaň probíhá na třech úrovních. Prostřednictvím článků v 25 tištěných médiích a radiových spotů vysílaných na 13 rozhlasových stanicích, které cílí především na seniory či oběti z řad zdravotně hendikepovaných osob. Naopak internetová kampaň v podobě videospotů umístěných na sociálních sítích a ve vybraných médiích bude cílit na mládež a oběti domácího násilí či stalkingu.
 
Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já II. Zahájena byla v druhé polovině června a potrvá do října.
 
Podle zákona o obětech trestných činů z roku 2013 mají poškození právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, na ochranu před druhotnou újmou či právo na peněžitou pomoc.
 
Od roku 2013 do konce května letošního roku PMS pomohla kolem 28 500 obětí trestných činů. Jen v loňském roce se v 90 procentech jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým.
 
 
22.08.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Tým projektu „Na správnou cestu II“ na první pracovní návštěvě irské Probační služby
 
Ve druhé polovině července se dvanáct zaměstnanců Probační a mediační služby vydalo v rámci projektu „Na správnou cestu II“ na první pracovně-studijní cestu do zahraničí. Jejich cílovou destinací se stalo Irsko, kde je přijali kolegové z Probační služby (Probation Service). Účelem cesty bylo získat informace a zkušenosti k možnostem rozvíjení restorativní praxe zejména v oblasti práce s mládeží, organizaci a realizaci rodinných skupinových konferencí a implementaci restorativních principů do širší společnosti. Jde o první ze série zahraničních pracovních cest, které jsou jednou z klíčových aktivit projektu.
 
Během dvoudenního pobytu navštívili členové české delegace ředitelství a středisko Probační služby v Dublinu, kde se seznámili s historií a součastností restorativních programů a přístupů v Irsku, prohlédli si prostory střediska a v neposlední řadě měli možnost vyměnit si irskými kolegy poznatky z praxe. Poté zavítali do jedné z budov organizace Candle Community Trust ve čtvrti Ballyfermot – jedné z vyloučených lokalit v Dublinu s řadou sociálních programů -, kde jim pracovníci organizace představili aktivity a přístup, který v práci s dětmi a mládeží využívají.  Součástí cesty byla také návštěva terénních služeb ve vyloučené lokalitě v Limericku a seznámení se s lokálním projektem pro mládež, včetně aktivity rozšiřování restorativní praxe do místní komunity.
 
Projekt „Na správnou cestu II“, který letos vstoupil do své druhé poloviny, se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže a jejich zaváděním do praxe. Ve svých aktivitách navazuje na projekt "Na správnou cestu!" realizovaný Probační a mediační službou v letech 2012-2015.
 
27.07.2018 Tiskové oddělení PMS

 

33 úředníků Probační a mediační služby skládalo odbornou zkoušku
 
Po roce intenzivní přípravy nadešel v týdnu od 18. do 26. června pro 33 zaměstnanců Probační a mediační služby pomyslný den D v podobě odborné zkoušky, kterou musejí absolvovat všichni uchazeči o funkci úředníka. V rámci Kvalifikačního vzdělávacího kurzu (KVK) proběhlo devět týdenních soustředění, během kterých účastníci získali znalosti z oblasti práva trestního, civilního a ústavního; probačních a mediačních činností (oblasti probace, mediace, parole, práce s obětí trestného činu, mládež a děti, předluženost, atd.); nabyli praktické dovednosti z komunikačních technik užívaných v tzv. pomáhajících profesích.
 
Na kurzech přednášeli nejen zkušení lektoři zřad Probační a mediační služby, ale také soudci, státní zástupci, advokáti a další odborníci. Vzdělávání probačních úředníků probíhá intenzivní formou výuky podle předem sestaveného tematického členění, které vychází ze Studijního programu pro kvalifikační, specializační a další vzdělávání zaměstnanců Probační a mediační služby.
 
Všem absolventům kurzu srdečně gratulujeme.
 
28.06.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Probační a mediační služba spouští mediální kampaň na podporu obětí trestného činu
 
Probační a mediační služba zahájila mediální kampaň na pomoc obětem trestných činů. Kampaň bude pod dobu pěti měsíců probíhat v celé České republice na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat o této problematice veřejnost. Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já II, který je v současnosti v polovině doby své realizace.
 
Podle zákona o obětech trestných činů z roku 2013 mají poškození právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, na ochranu před druhotnou újmou či právo na peněžitou pomoc.
 
Přestože se postavení obětí v systému české trestní justice v posledních letech zlepšuje, pořád je před námi velký kus práce. Třeba mnoho obětí stále dobře neví, jaká má práva, a že se jich může při řešení následků trestného činu dožadovat. Proto spouštíme osvětovou kampaň, která chce na konkrétních příkladech ukázat, jakou pomoc mohou oběti u nás a u dalších organizací hledat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
Od roku 2013 do konce května letošního roku PMS pomohla kolem 28 500 obětí trestných činů. Jen v loňském roce se v 90 procentech jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým.
 
Probační a mediační služba nabízí základní pomoc pro oběti na svých 74 střediscích umístěných v každém okresním městě. Díky specializovaným poradnám, které vznikly jako součást Evropskou unií spolufinancovaného projektu Proč zrovna já II, mohou oběti hledat pomoc u odborníků v dalších 56 lokalitách.
 
Podle poradce pro oběti trestných činů a projektového pracovníka Tomáše Kellnera bývají informace od orgánů činných v trestním řízení příliš komplikované a málo srozumitelné. Oběti také špatně snášejí nedostatek času, který jim bývá věnován, či stresující prostředí. „V poradnách oběti trpělivě vyslechneme, dáme jim možnost ptát se na cokoliv, doprovodíme je k soudu nebo na policii, vysvětlíme jim, co potřebují,“ uvedl Kellner.
 
Komunikační kampaň bude probíhat na třech úrovních. Prostřednictvím článků v 25 tištěných médiích a radiových spotů vysílaných na 13 rozhlasových stanicích, které cílí především na seniory či oběti z řad zdravotně hendikepovaných osob. Naopak internetová kampaň v podobě videospotů umístěných na sociálních sítích a ve vybraných médiích bude cílit na mládež a oběti domácího násilí či stalkingu.
 
Fakta k pomoci obětem trestného činu:
PMS na svých střediscích a poradnách pomohla od poloviny roku 2013, kdy se vedou oficiální statistiky, do května 2018 -> více jak 28 500 obětem trestných činů,
v roce 2016 PMS spolupracovala s 6500 obětmi trestných činů, v roce 2017 téměř s 8000 oběťmi, v prvních pěti měsících roku 2018 se více než 2000 oběťmi,
v téměř v 90,5 % se jedná o pomoc dospělému, v 5,5 procentech seniorovi, ve 4,5 % tvoří oběti děti a mladiství. Oproti minulým letům došlo k mírnému poklesu podílu obětí v nezletilém věku.
 
S ohledem na rozšířenou definici zvlášť zranitelných obětí o seniory v březnu loňského roku PMS pomůže ročně zhruba 800 zvlášť zranitelným obětem
 
25.06.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Fórum Yellow Ribbon Run: debata se zástupci trestní justice Singapuru a Irska v PMS
 
Delegace ze Singapuru v čele s ředitelem Vězeňské služby Desmondem Chinem, kolegové z irské Probační služby a Vězeňské služby, ale také prezident International Corrections and Prissons Association Peter van der Sande byli čestnými hosty setkání, které se konalo pouhý den po štafetovém závodu Běhu se žlutou stužkou ve čtvrtek 14. června na ředitelství PMS.
 
Cílem schůzky, kterou řídila ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, bylo jednak představení základní činnosti a postavení Probační a mediační služby ve světě české justice a na poli mezinárodním, ale také prohloubení a v případě irské Probační služby i navázání nové spolupráce, výměna cenných zkušeností a poznatků.
 
Během téměř tříhodinové schůzky proběhla diskuze na téma alternativních trestů a četnosti jejich ukládání s ohledem na přeplněnost věznic, míry recidivy, integrace a resocializace propuštěných vězňů, ale také práce s dětmi, mladistvými a pachateli méně závažných trestných činů, kterým byl soudem uložen trest alternativní namísto trestu odnětí svobody. Velká pozornost se soustředila na práci s oběťmi trestných činů, kterým Probační a mediační služba poskytuje bezplatné poradenství, a to jednak v rámci středisek, ale také v rámci poraden pro oběti trestných činů projektu „Proč zrovna já?II“.
 
15.06.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Skončil letošní ročník Běhu se žlutou stužkou
 
Ve středu 13. června si 52 pracovníků Probační a mediační služby zaběhlo 5 kilometrů dlouhou trať O2 Pražské štafety. Tímto závodem skončil letošní ročník Běhu se žlutou stužkou, v rámci něhož jsme absolvovali dubnový půlmaraton, květnový maraton a již zmíněné štafety. Celkem jsme letos pro dobrou věc naběhali 745,27 kilometrů. Děkujeme všem za účast a těšíme se opět za rok!
 
14.06.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Díky projektu Běh se žlutou stužkou firmy vytvořily celkem 520 pracovních míst pro vězně a 265 míst pro bývalé vězně
 
Díky projektu Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run vytovořilo 18 zaměstnavatelů z řad firem celkem 520 míst pro vězně a 265 pro bývalé vězně. Sportovně-charitativní závod, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, se letos koná již potřetí a účastní se ho stále větší počet běžců. Hlavní akcí, kterou vyvrcholí letošní série běžeckých závodů se žlutou stužkou, budou štafety 13. června na Výstavišti Praha Holešovice.
 
Závody Běhu se žlutou stužkou – půlmaraton, maraton, 2RUN a štafety – se běží v dubnu až červnu, a to jako součást závodů Běžecké ligy RunCzech. Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.
 
Projekt Yellow Ribbon spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech.
 
V sérii závodů Běhu se žlutou stužkou za rok 2018 běželo a poběží 450 běžců, 18 bývalých vězňů a 25 vězňů.
 
Závodu, který se poběží 13. června v pražské Stromovce jako součást O2 Pražské štafety 2018, se za projekt YRR zúčastní celkem kolem 350 běžců. Každý ze čtyř běžců ve štafetě musí uběhnout pět kilometrů a předat štafetový kolík dalšímu ze závodníků. Štafetový kolík si tak na znamení podpory a týmové spolupráce budou předávat vězni, lidé s trestní minulostí, oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, zástupci státní správy z Vězeňské služby, Probační a mediační služby, RUBIKON Centra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Parlamentu ČR, České kriminologické společnosti, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, z advokátních kanceláří, kanceláře ombudsmana, nevládních neziskových organizací, zástupci církví  či zahraniční partneři z Vězeňské služby v Singapuru a irské Probační služby. Štafetu poběží i paralympionik Jiří Ježek či předseda bezpečnostního výboru sněmovny Radek Koten. Požehnání závodu provedou generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš a hlavní kaplan Vězeňské služby Pavel Kočnar
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dej druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům významně škodí. Velkým hendikepem bývalých vězňů při hledání zaměstnání je záznam v Rejstříku trestů, díky kterému jsou u zaměstnavatelů často odmítáni. Z lidí propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni téměř 11 500, má tak podle propočtů šanci získat jen část těch, kteří jsou motivovaní pracovat. Situace se ale oproti minulým letům lepší, a to díky nízké nezaměstnanosti a dobré osvětě.
 
„Pokud pomáháme lidem propuštěným z vězení získat práci a vrátit se zpět do běžného života, pomáháme tím i sami sobě. Tím, že se začlení zpět do společnosti, tak klesá riziko, že znovu spáchají nějaký trestný čin. Yellow Ribbon Run je jedním z projektů, kterým se snažíme na tuhle problematiku upozornit, a zvýšit tak  šanci na nový začátek těm, co o to stojí,“ vysvětluje ředitelka RUBIKON Centra Dagmar Doubravová.
 
Záštitu nad letošním ročníkem Běhu se žlutou stužkou převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv a bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 
Generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., Lion Products s. r. o. a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s. r. o. a ExxonMobil. Závody významně podpořily  Lesy ČR. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Martin Cavar – spojovací materiál, Rohde, spol. s r. o., Veolia Česká republika, a. s., WSM – Czech Republic s. r. o., Still ČR spol. s r. o. Další podporu poskytli Lighthouse o. s., Dermacol a. s., Banh-mi-ba,Tesco a Český Goodwill. Mediálním partnerem jsou Frekvence 1 a ProFairPlay.
 
Nadcházející termíny závodů se žlutou stužkou
 
středa 13.6. 2018 – O2 Pražská štafeta – můžete nás podpořit a registrovat se na www.yellowribbon.cz
 
Kontakt:
Kristina Labohá
Tisková mluvčí Probační a mediační služby
mluvčí projektu Běh se žlutou stužkou
mob: +420 737 247 167
 
07.06.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Projekt „Křehká šance II“ pomohl k realizaci dětského koutku v návštěvní místnosti opavské věznice
 
Zútulnit prostory, ve kterých se na návštěvy scházejí rodiny s odsouzenými, a přetvořit část místnosti do prostoru vhodného pro děti. To je myšlenka, se kterou se realizátorka programu RRP – rozvoje restorativní praxe v rámci projektu „Křehká šance II“ Mgr. Barbora Lesková na podzim loňského roku obrátila na Střední školu průmyslovou a uměleckou (SŠPU) a Věznici a ÚpVZD v Opavě. Dala tím vzniknout neobyčejné spolupráci mezi několika organizacemi, která na jaře 2018 vyústila výběrem vítězného návrhu.
 
Úvodní schůzka se odehrála na podzim 2017 v kulturní místnosti oddílu Specializovaného pro výkon ochranného léčení pro odsouzené muže ve věznici Opava. Prostor je využíván nejen pro návštěvy, ale také slouží jako multifunkční místnost, ve které mohou odsouzení sledovat TV, relaxovat nebo vykonávat komunitní práci. Hlavním požadavkem odborných pracovníků věznice bylo vytvořit koutek, který by byl určen ke hře dětí odsouzených během návštěv, ale zároveň by byl dobře složitelný a vhodně vybavený pro děti různého věku jednoduchým, účelným a dobře čistitelným zařízením.
 
V průběhu ledna 2018 uspořádala SPŠU pro své studenty tématický workshop, ze kterého vzešlo několik návrhů. Vítězný návrh nejvíce odpovídal požadavkům a potřebám věznice, nicméně z ostatních návrhů byly přejaty dílčí prvky, které vítězný návrh vhodně doplňují. Součástí diskuse byla i možnost zapojení odsouzených žen i mužů do výroby jednotlivých částí zařízení (šití polštářů, podložek, atd.).
 
Výsledný koncept se setkal s pozitivním ohlasem ze strany věznice a k samotné realizaci by mělo dojít v řádech několika měsíců.
 
31.05.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Cena ministra spravedlnosti
 
V pondělí 21. května se na Staroměstské radnici v Praze uskutečnilo předávání Cen ministra spravedlnosti zaměstnancům Probační a mediační služby a Vězeňské služby. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán ocenil osm jednotlivců a tři týmy z řad Probační a mediační služby za nadstandardní pracovní výkony a dlouhodobě vysoce kvalitní práci s klienty. Všem oceněným gratulujeme.
 
22.05.2018 Tiskové oddělení PMS

Připravujeme projekt „Výpovědi osob zasažených trestnou činností“ ve veřejném prostoru
 
Když se v životě setkáme s trestnou činností, mnohé se v něm může změnit. Takový moment ovlivní v různé míře celou řadu osob. Oběti a jejich blízké, ale i kolegy, spolužáky nebo kamarády, kteří s nimi tuto situaci v životě sdílí. Následky trestné činnosti zasahují také rodiny pachatelů, zaměstnavatele i sousedy, pomáhající pracovníky různých služeb nebo zcela náhodné svědky.
 
Program Rozvoj restorativní praxe (realizovaný v regionech věznic Bělušice, Stráž p. R., Rýnovice, Příbram, Břeclav a Opava v rámci projektu Probační a mediační služby s názvem Křehká šance II) chce mj. poukázat na to, že trestný čin je také konflikt, který je třeba řešit v souladu se skutečnými potřebami a za aktivní účasti všech dotčených osob. Tak může dojít k smysluplné náhradě škody i nápravě celé situace. Chce upozornit na to, že zkušenosti i potřeby osob dotčených trestným činem jsou velmi různé a je třeba je slyšet a brát vážně. Téma si jistě zaslouží, aby se o problematice dopadů trestné činnosti více veřejně hovořilo.
 
Proto přicházíme s aktivitou „Výpovědi osob dotčených trestnou činností“, kdy písemná nebo jinak graficky zpracovaná anonymní sdělení těchto osob budeme v šesti lokalitách po celé ČR sbírat a následně spolu s doprovodným programem prezentovat ve veřejném prostoru. Tato sdělení získáváme spoluprací s organizacemi státního i neziskového sektoru, které s osobami zasaženými trestnou činností pracují (sociální a obdobné služby města, neziskové organizace, Vězeňská služba, Probační a mediační služba atp.). Kdokoli, kdo se ve svém životě v nejrůznější roli setkal s trestnou činností, tak má možnost bez uvedení svého jména vypovědět o dopadech této události na jeho život, jeho potřebách tehdy i nyní. Může tak svým konkrétním vyjádřením přispět k veřené debatě o tématu i možným žádoucím změnám ve prospěch osob, které se s následky trestných činů musí vypořádat.
 
Příklady výpovědí:
„ Ještě dnes si na to vzpomenu, když jdu kolem...“,
„Nemůžu pochopit, jak se to mohlo stát zrovna naší rodině... Co jsme udělali špatně?“,
„Nikdy bych to už nechtěl zažít, nechápu, co mě to popadlo...“,
„Měl jsem pocit, že jsem úplně selhal... Až dnes vím, co jsem mohl udělat jinak...“,
„Musela jsem rychle něco udělat... Dodnes nevím, jestli to bylo správné...“
 
Realizace programu Rozvoj restorativní praxe / Komisařka Komisí pro podmíněné propuštění / Mgr. Tereza Řeháková
 
21.05.2018 Tiskové oddělení PMS              

 

PMS podpořila vznik meziresortní a mezioborové platformy k otázkám radikalizace
 
Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková se zúčastnila dvoudenní zahajovací konference CZ RAN k otázkám radikalizace, pořádané Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) Ministerstva vnitra a Policií ČR. Konference vyústila v podpis deklarace, jež podporuje vznik meziresortní a mezioborové platformy. Cílem je zaručit přehlednost všech aktivit, které se na poli boje proti radikalizaci odehrávají v České republice.
 
Odborná akce, která proběhla 10. a 11. května, byla inspirována mechanismem práce v pracovních skupinách Evropské sítě pro potlačování radikalizace RAN (Radicalisation Awareness Network). Platforma za cíl propojit odborníky napříč organizacemi a podpořit jejich spolupráci v konkrétních problematikách. Specialisté Probační a mediační služby jsou činní zejména ve skupině prison & probation.
 
 „Přestože Česká republika patří k nejbezpečnějším zemím na světě, musíme sledovat vývoj radikalizace a extremismu nejen v ostatních zemích, ale také doma, abychom byli schopni včas a efektivně reagovat,“ řekl ministr vnitra Lubomír Metnar
 
16.05.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Maraton se na podporu šance pro lidi s trestní minulostí běžel už potřetí

Nedělního maratonu a 2RUNu, nejtěžších závodů letošního ročníku Běhu se žlutou stužkou, se zúčastnilo celkem 35 běžců včetně bývalých vězňů. Třetí ročník sportovně-charitativního závodu, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, se běžel jako součást Volkswagen Maraton Praha 6. května 2018. Nejlepší výsledek měl za Probační a mediační službu Ivan Šarlinger z Plzně, který doběhl z 10.000 běžců jako 186. s časem 2:59:11.


Závody Běhu se žlutou stužkou – půlmaraton, maraton, 2RUN a štafety – se běží v dubnu až červnu, a to jako součást závodů Běžecké ligy RunCzech. Bok po boku se jich účastní vězni, bývalí odsouzení, oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, zaměstnavatelé lidí s trestní minulostí, státní úředníci, lidé z neziskových organizací, sportovní fanoušci a desítky dalších. Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s širší komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.
 
„Je skvělé, že s námi letos běželi maraton i bývalí odsouzení, kterým se úspěšně podařilo zapojit do života po propuštění. Někteří z nich s projektem Yellow Ribbon začali běhat ještě ve vězení. S podporou okolí to prostě funguje, a s pevnou vůli, kterou uběhnutím maratonu určitě prokazují, mají velkou šanci svůj život vzít za správný konec,“ uvedla ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou Gabriela Slováková, která projekt Běh se Žlutou stužkou před lety přivezla ze Singapuru.  

Podle Carla Capalba, prezidenta organizačního výboru RunCzech, je Volkswagen Maraton Praha s rekordem závodu 2:05:39 nejrychlejším květnovým maratonem vůbec. Rekord drží Keňan Eliud Kiptanui, zaběhl ho před osmi lety.

Stejně jako loni budou závodníci vybíhat z pražského Staroměstského náměstí a jejich okruh povede kolem Vltavy. Limit pro závod v délce 42,195 metrů je sedm hodin. Počet zaregistrovaných běžců dosáhl 10.000. Společně s maratonem se běžel i 2RUN, ve kterém se dva běžci dělí napůl o délku maratonské vzdálenosti.

Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dej druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům významně škodí. Velkým hendikepem bývalých vězňů při hledání zaměstnání je záznam v Rejstříku trestů, díky kterému jsou u zaměstnavatelů často odmítáni. Z lidí propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni téměř 11 500, má tak podle propočtů šanci získat jen část těch, kteří jsou motivovaní pracovat. Situace se ale oproti minulým letům lepší, a to díky nízké nezaměstnanosti a dobré osvětě.

Projekt Yellow Ribbon spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv. Letošním generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., Lion Products s. r. o. a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s. a Hamerník s. r. o. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Martin Cavar – spojovací materiál, Rohde, spol. s r. o., Veolia Česká republika, a. s., WSM – Czech Republic s. r. o., Still ČR spol. s r. o. Další podporu poskytli Lighthouse o. s., Dermacol a. s., Banh-mi-ba,Tesco a Český Goodwill. Mediálním partnerem jsou Frekvence 1 a ProFairPlay.
 
08.05. 2018 Tiskové oddělení PMS

 

Projekt Probačky pomáhá na Českolipsku zapojit komunitu do práce s lidmi s trestní minulostí
 
Již druhé setkání zástupců trestní justice a neziskových organizací, kteří pomáhají s přípravou odsouzených na bezpečný návrat do společnosti, se konalo koncem března. Schůzku zorganizovali specialisté z programu Rozvoj restorativní praxe, který je v regionu zaměřen na podporu pravidelné komunikace a spolupráce mezi místní veřejností a Věznicí Stráž pod Ralskem.
 
Setkání byli přítomni zástupci neziskových organizací a Charity České Kamenice, zástupci věznice, střediska Probační a mediační služby v České Lípě, sociální kurátoři měst Česká Lípa a Nový Bor, spolupracovnice Hospodářské komory a další.
 
„Na setkání již bylo patrné, jak služby poskytované ve věznici se začínají propojovat se službami v komunitě. Odsouzení se tak vracejí do společnosti lépe připraveni a navíc vybaveni informacemi, na koho se v případě potřeby mohou obrátit s žádostí o radu či o pomoc,“ uvedla Mgr. Alena Tesarčíková, komisařka Komisí pro podmíněné propuštění, které organizuje Probační a mediační služba.
 
Podle Tesarčíkové program pomáhá klientům řešit finanční gramotnost a dluhové a adiktologické poradenství. Specialisté pracují také s rodinou klientů, pomáhají zprostředkovat či zajistit lidem s trestní minulolstí ubytování, rekvalifikační kurzy včetně burzy práce.
 
Všichni zúčastnění ocenili spolupráci s Věznicí Stráž pod Ralskem, která vytváří podmínky k prohloubení spolupráce a podpory aktivit či služeb, které se zaměřují na ošetření rizik souvisejících s bezpečným propuštěním pachatele na svobodu a které mohou vést ke snížení rizika opakování trestné činnosti.
 
Tiskové oddělení PMS a Křehké šance II

 
Zahájení činnosti odborné diskusní platformy
 
Probační a mediační služba (PMS) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR v rámci realizace projektu Křehká šance II zahájila dne 5. 4. 2018 činnost odborné diskusní platformy, která sdruží zástupce justičních složek působících v oblasti podmíněného propuštění - soud, státní zastupitelství, věznice, PMS a dalších odborníků na tuto oblast. Platformy se také účastní zástupci akademické půdy, kriminologové, výzkumníci, zástupci legislativního odboru Ministerstva Spravedlnosti a odboru trestní politiky, vězenství, probace a mediace a další.
 
Cílem platformy je otevřít odbornou diskusi nad tématem stávající podoby rozhodování v žádostech o podmíněné propuštění a možnostech jeho zlepšení. V rámci platformy je záměrem rovněž společně diskutovat problematiku přípravy odsouzených na možnost podmíněného propuštění, definovat aktuální problémy podmíněného propuštění a připravit návrh na jejich řešení prostřednictvím možných legislativních a nelegislativních opatření. Vládou schválená Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 deklaruje záměr zohlednit již více jak 8 letou praktickou zkušenost z činnosti Komisí při podmíněné propuštění ve vybraných věznicích a navrhnout podobu jejich implementace do široké praxe. Tento záměr je rovněž v souladu s deklarovanými záměry obsaženými v Koncepci vězeňství.
 
05.04.2018

 
Se žlutou stužkou si pražský půlmaraton zaběhne 9 vězňů a dalších 64 běžců podporujících druhou šanci pro lidi s trestní minulostí.
 
Sobotního půlmaratonu, který je prvním závodem letošního ročníku Běhu se žlutou stužkou, se zúčastní 73 běžců včetně devíti vězňů a jednoho bývalého odsouzeného. Sportovně-charitativní závod, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, se poběží v rámci Sportisimo 1/2Maraton Praha běžecké ligy RunCzech dne 7. dubna 2018.
 
Kromě uvedeného půlmaratonu se běžci se žlutou stužkou zúčastní ještě dalších závodů běžecké ligy – v květnu Volkswagen Maratonu Praha a v červnu O2 Pražské štafety 4x5. Na jejich tratě bok po boku vyběhnou vězni, bývalí odsouzení, oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, zaměstnavatelé lidí s trestní minulostí, státní úředníci, lidé z neziskových organizací, sportovní fanoušci a desítky dalších. Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s širší komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.
 
Sobotní půlmaraton poběží devět odsouzených včetně tří žen. Jeden z nich se pokusí o cílový čas něco málo přes hodinu,“ uvedla mluvčí Věznice Světlá nad Sázavou Jana Rajdlová. „Většina z nich však před nástupem do výkonu trestu neběhala, a tak je ještě před několika měsíci ani nenapadlo, že se pokusív pražských uličkách půlmaratonskou trať zdolat,“ dodala.
 
Na trať vyběhne i Jakub, který si odpykává trest v kuřimské věznici. „Sportoval jsem už před výkonem trestu. I při výkonu trestu jsem cvičil. Neběhám však celou dobu, to až posledních pár měsíců. Kondičku mám nyní, myslím, dobrou. Půlmaraton uběhnu,“ uvedl 22. března na tiskové konferenci Jakub, který se chystá i na červnovou štafetu. Na start půlmaratonu se postaví také Kristina ze světelské věznice, která v rámci Yellow Ribbon Run poběží už podruhé. Loni běžela pětikilometrovou část štafety a letos to bude více jak čtyřnásobek: „Díky běhu mám pocit, že jsem k něčemu, že se dokážu zaměřit na dobrý cíl a vytrvat“.
 
V loňském roce půlmaraton odsouzení neběželi. Nejrychlejší ze žlutostužkových běžců proběhl cílem půlmaratonu za 1 hodinu a 21 minut na skvělém 158. místě a nejlepší žena v čase 1:39 hodiny. Podle Carla Capalba, prezidenta organizačního výboru RunCzech, zvládnou ženy v průměru Sportisimo 1/2Maraton Praha za zhruba 2:05 hodiny a muži za 1:49 hodiny. „To ale není to klíčové v závodu běžců se žlutou stužkou. Tito sportovci mají mnohem důležitější cíl, chtějí totiž inspirovat své blízké, přátele i úplně cizí lidi, že druhou šanci by měl dostat každý,“ dodal Capalbo.
 
Nejrychlejší čas loňského Sportisimo 1/2Maraton Praha zaběhl Tamirat Tola z Ethiopie. Uběhnout přes 21 kilometrů mu trvalo 59 minut a 37 vteřin.
 
Stejně jako v roce 2017 budou závodníci vybíhat z pražského Náměstí Jana Palacha a jejich okruh povede kolem Vltavy. Limit pro závod jsou tři hodiny.
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dej druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům významně škodí. Velkým hendikepem bývalých vězňů při hledání zaměstnání je záznam v Rejstříku trestů, díky kterému jsou u zaměstnavatelů často odmítáni. Z lidí propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni téměř 11 500, má tak podle propočtů šanci získat jen část těch, kteří jsou motivovaní pracovat. Situace se ale oproti minulým letům lepší, a to díky nízké nezaměstnanosti a dobré osvětě.
 
Projekt Yellow Ribbon spoluorganizuje Vězeňská služba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí, veřejná ochránkyně práv a předseda Výboru pro bezpečnost. Letošním generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., Lion Products s. r. o. a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s. a Hamerník s. r. o. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Martin Cavar – spojovací materiál, Rohde, spol. s r. o., Veolia Česká republika, a. s., WSM – Czech Republic s. r. o., Still ČR spol. s r. o. Další podporu poskytli Lighthouse o. s., Dermacol a. s., Banh-mi-ba a Tesco. Mediálním partnerem je Evropa 2.  
 
Termíny závodů se žlutou stužkou
sobota 7. 4. 2018 - Sportisimo 1/2Maraton Praha
neděle 6. 5. 2018 - Volkswagen Maraton Praha
neděle 6. 5. 2018 – Volkswagen Maraton Praha 2RUN
středa 13. 6. 2018 – O2 Pražská štafeta 4x5
 
I vy můžete běžet a podpořit nás. Registrovat se můžete na webových stránkách www.yellowribbon.cz
 
Kontakt
Kristina Labohá
Mluvčí projektu Běh se žlutou stužkou
Tisková mluvčí Probační a mediační služby
mob: +420 737 247 167
email: kris.laboha@gmail.com
 
04.04.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Projekt Probačky pomáhá na Českolipsku zapojit komunitu do práce s lidmi s trestní minulostí
 
Již druhé setkání zástupců trestní justice a neziskových organizací, kteří pomáhají s přípravou odsouzených na bezpečný návrat do společnosti, se konalo koncem března. Schůzku zorganizovali specialisté z programu Rozvoj restorativní praxe, který je v regionu zaměřen na podporu pravidelné komunikace a spolupráce mezi místní veřejností a Věznicí Stráž pod Ralskem.
 
Setkání byli přítomni zástupci neziskových organizací a Charity České Kamenice, zástupci věznice, střediska Probační a mediační služby v České Lípě, sociální kurátoři měst Česká Lípa a Nový Bor, spolupracovnice Hospodářské komory a další.
 
„Na setkání již bylo patrné, jak služby poskytované ve věznici se začínají propojovat se službami v komunitě. Odsouzení se tak vracejí do společnosti lépe připraveni a navíc vybaveni informacemi, na koho se v případě potřeby mohou obrátit s žádostí o radu či o pomoc,“ uvedla Mgr. Alena Tesarčíková, komisařka Komisí pro podmíněné propuštění, které organizuje Probační a mediační služba.
 
Podle Tesarčíkové program pomáhá klientům řešit finanční gramotnost a dluhové a adiktologické poradenství. Specialisté pracují také s rodinou klientů, pomáhají zprostředkovat či zajistit lidem s trestní minulolstí ubytování, rekvalifikační kurzy včetně burzy práce.
 
Všichni zúčastnění ocenili spolupráci s Věznicí Stráž pod Ralskem, která vytváří podmínky k prohloubení spolupráce a podpory aktivit či služeb, které se zaměřují na ošetření rizik souvisejících s bezpečným propuštěním pachatele na svobodu a které mohou vést ke snížení rizika opakování trestné činnosti.
 
březen 2018 Tiskové oddělení PMS a Křehké šance II

 

Akční tým pro spolupráci v justici řeší rozvoj spolupráce mezi PMS a jejími partnery a posílení kompetencí služby
 
Ve středu 28. března se na ředitelství Probační a mediační služby konalo setkání akčního týmu pro spolupráci v justici. Práce týmu navazuje na vládou schválenou Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025 a jeho součástí jsou odborníci z řad PMS, Ministerstva spravedlnosti, Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství, Vrchního státního zastupitelství, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Krajského soudu a dvou Okresních soudů. Diskuse se soustředila na to, jakých změn bude třeba dosáhnout k zefektivnění spolupráce mezi PMS a ostatními resorty justice s cílem naplnit jednotlivé strategické cíle vycházejí z Koncepce.
 
Jedním z diskutovaných témat byly změny v dohledové činnosti PMS v oblasti výkonu dohledu a přípravy parole. Změna by se měla týkat rozšíření oprávnění PMS reagovat na problémové chování odsouzeného. V současnosti PMS nedisponuje účinnými nástroji a kompetencemi, které by jí opravňovaly k rychlému zásahu. V důsledku toho nyní dochází ze strany soudů k průtahům v reakci na zprávy o nedodržování trestů.
 
Dále se tým věnoval výkonu trestu Obecně prospěšných prací (OPP). Jedním z bodů jednání byla možnost udělení pravomoci PMS rozhodnout o místě výkonu trestu či vznik tzv. chráněných míst pro pachatele se specifickými potřebami (psychickými problémy, závislostmi, aj). Pozornost se soustředila i na poskytovatele míst pro výkon OPP. V současnosti chybí pojištění, které by řešilo náhradu škod vzniklých během výkonu trestu. Větší ochrana poskytovatelů při vzniku škody během výkonu trestu, motivace a systémová podpora poskytovatelů ze strany státu jsou důležitými faktory pro vytvoření nových míst pro výkon trestu OPP.
 
Na programu jednání dále bylo uplatňování odklonů ze strany Státního zastupitelství v přípravném řízení, které by přispělo k menší zahlcenosti soudů, zkvalitnění péče o oběti trestných činů, vznik probačních domů a programových center.
 
28.03.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Odstartovali jsme sezonu Běhu se žlutou stužkou 2018, pojďte do toho s námi

Záběr Probační a mediační služby je široký. Věnujeme se nejen práci s pachateli, ale také pomoci obětem trestných činů, zprostředkováváme mediace mezi oběťmi a pachateli, vedeme dlouhodobé projekty. V mezičase se také spolupodílíme na organizaci projektu Yellow Ribbon Run - uteč předsudkům, který na oficiálním otevření 22. března vstoupil do své již třetí sezóny. Za PMS se tiskové konference účastnila její ředitelka Andrea Matoušková: „Jsme organizace, která pomáhá, zároveň kontroluje a vede, ale v každém tom jednotlivci vidíme příležitost, že když změní svůj život, tak nezmění jenom život svůj, ale může pozitivním směrem měnit život mnoha lidí kolem sebe. Každý, kdo dostane příležitost, a kdo to myslí vážně, odejde z věznice nebo z alternativního trestu s předsevzetím, že chce změnit své chování a svůj život, si tu šanci a pomoc zaslouží,“ uvedla. Pokud chcete podpořit druhou šanci pro lidi s trestní minulostí, a přispět k bezpečnější společnosti, pojďte s námi běhat na štafetách 13. června v Praze!
 
23.03.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Běhu se žlutou stužkou se v roce 2018 zúčastní rekordní počet běžců
 
Letošního třetího ročníku Běhu se žlutou stužkou (Yellow Ribbon Run), který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, se zúčastní téměř 600 běžců. Jde o rekordní počet osob podporujících druhou šanci pro lidi, kteří si odpykali trest odnětí svobody, a usilují o návrat k normálnímu životu. Loni běželo 374 běžců a v roce 2016 pouhých 32 lidí. První ze závodů – půlmaraton – poběží sportovci s připnutou žlutou stužkou už 7. dubna. Tisková konference ke slavnostnímu zahájení letošního ročníku a trénink na půlmaraton proběhne 22. března od 11 hodin v Komunitním centru Kotlaska.
 
Závody Běhu se žlutou stužkou – půlmaraton, maraton, 2RUN a štafety – se poběží v dubnu až červnu, a to jako součást závodů Běžecké ligy RunCzech. Bok po boku se jich účastní vězni, bývalí odsouzení, oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, zaměstnavatelé lidí s trestní minulostí, státní úředníci, lidé z neziskových organizací, sportovní fanoušci a desítky dalších. Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s širší komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.
 
Mám velkou radost, že startujeme už třetí ročník běhu a počty běžců i podporovatelů rostou. Je to známka pro pracovníky ve vězeňství, že když se naše náročná práce propojí s pomocí lidem po propuštění z vězení, můžeme významně přispět ke snížení procenta recidivy. Pro samotné odsouzené je to signál, že když na sobě budou tvrdě pracovat a chtít, svoji druhou šanci žít slušný život dostanou. Poběžme tedy společně vstříc lepším zítřkům,“ vyzývá ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a zakladatelka projektu Yellow Ribbon Run Gabriela Slováková. Podle ní se po třech letech ukazuje, že projekt Yellow Ribbon  opravdu začíná fungovat. „Jen loni naši partneři z řad zaměstnavatelů vytvořili 296 pracovních míst pro vězně a 96 pracovních míst pro propuštěné vězně. Jsem za stále větší podporu moc ráda,“ doplnila. Podle Slovákové bude na tiskové konferenci představena i nová píseň, kterou pro běh složili sami odsouzení. Oficiální nahrávka vznikne v novém studiu kapely The Tap Tap.
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dej druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům škodí podle odborníků víc, než si myslíme. Velkým hendikepem bývalých vězňů při hledání zaměstnání je záznam v rejstříku trestů, díky kterému jsou u zaměstnavatelů často odmítáni. Z lidí propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni téměř 11 500, má tak podle propočtů šanci získat jen část těch, kteří jsou motivovaní pracovat.Situace se ale díky nízké nezaměstnanosti a postupné osvětě zlepšuje. Zaměstnavatelé stále ve větším počtu zjišťují, že i lidé s trestní minulostí mohou být dobrými zaměstnanci. Yellow Ribbon Run nejen že propojuje konkrétní lidi s trestní minulostí s konkrétními zaměstnavateli, poskytuje ale také klientům pracovní poradenství a pomáhá jim s celkovou orientací zpátky na svobodě,“ doplňuje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
„Pokud pomáháme lidem propuštěným z vězení získat práci a vrátit se zpět do běžného života, pomáháme tím i sami sobě. Tím, že se začlení zpět do společnosti, tak klesá riziko, že znovu spáchají nějaký trestný čin. Yellow Ribbon Run je jedním z projektů, kterým se snažíme na tuhle problematiku upozornit, a zvýšit tak  šanci na nový začátek těm, co o to stojí,“ vysvětluje ředitelka RUBIKON Centra Dagmar Doubravová.
 
První ze závodů, pražský půlmaraton, poběží v dubnu se žlutou stužkou 73 běžců, z toho devět vězňů z celkem osmi věznic, jeden bývalý odsouzený, 14 zástupců firem, zaměstnanci z rezortu justice a další. Celkové množství běžců se žlutou stužkou napříč všemi závody letos vyšplhá podle organizátorů na 600.
 
„Spolu s celým týmem RunCzech jsme stáli u zrodu fantastického projektu Yellow Ribbon Run a samozřejmě v jeho podpoře pokračujeme i letos. Na tom, že si lidé zaslouží dostat druhou šanci, se vůbec nic nezměnilo, a já jsem velmi rád, že právě běhání může pomoci lidem začít nové životy. Běhání je prostě skvělý sport, což říkám vlastně už víc než dvacet let,“ doplňuje prezident RunCzech a předseda komise silničních běhů IAAF Carlo Capalbo.
 
Projekt Yellow Ribbon spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv. Letošním generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., Lion Products s. r. o. a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s. a Hamerník s. r. o. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Martin Cavar – spojovací materiál, Rohde, spol. s r. o., Veolia Česká republika, a. s., WSM – Czech Republic s. r. o., Still ČR spol. s r. o. Další podporu poskytli Lighthouse o. s., Dermacol a. s., Banh-mi-ba a Tesco. Mediálním partnerem je Evropa 2.  
 
Termíny závodů se žlutou stužkou
sobota 7. 4. 2018 - Sportisimo 1/2Maraton Praha
neděle 6. 5. 2018 - Volkswagen Maraton Praha
středa 13. 6. 2018 – O2 Pražská štafeta – můžete nás podpořit a registrovat se na www.yellowribbon.cz
 
Kontakt
Kristina Labohá
Tisková mluvčí Probační a mediační služby
mluvčí projektu Běh se žlutou stužkou
mob: +420 737 247 167
email: kris.laboha@gmail.com
 
15.03.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Multidisciplinární setkání
 
Dne 16.2.2018 a 23.2.2018 se uskutečnila v Brně na Městském státním zastupitelství multidisciplinární setkání organizovaná Probační a mediační službou se zástupci soudu, státního zastupitelství, Policie ČR, orgánů sociálně-právní ochrany jednotlivých městských částí a obcí s rozšířenou působností, neziskových organizací, diagnostického ústavu a pedagogicko-psychologické poradny.
 
Tématem setkání bylo představení stávajících i nových probačních a resocializačních programů pro nezletilé, mladistvé a mladé dospělé klienty. Tyto programy jsou efektivním nástrojem při práci s problémovými klienty. Jejich efekt je široký a dlouhodobý.
 
První z prezentovaných programů realizuje Probační a mediační služba v projektu „Na správnou cestu! II“. Program se jmenuje „Proti násilí I“ a je určený mladistvým pachatelům násilných provinění a program „Proti násilí II“ zaměřený na mladé dospělé pachatele násilných trestných činů. Mimo tyto programy ještě funguje ve 4 městech republiky program Krátkodobého zaměstnávání, který cílí na mladistvé pachatele s cílem jim nabídnout vhodnou pracovní činnost, za kterou budou finančně ohodnoceni a budou moci uhradit způsobenou škodu. Toto má posílit jejich zodpovědnost a také poslouží jako prevence dluhové pasti.
 
Centrum dopravního výzkumu představilo program pro řidiče s problémovou řidičskou praxí REPADO. Jde o rehabilitační program pro změnu postojů řidičů.
 
Dále byly představeny probační, preventivní a resocializační programy neziskové organizace Ratolest Brno, které jsou určeny dětem, mladým lidem a dospělým, kteří porušili zákon, nebo se pohybují na jeho hraně. Konkrétně šlo o tři programy Aristoteles, Změnit Směr a Z kruhu ven.
 
Přítomní hosté k jednotlivým programům diskutovali a přidávali své postřehy, dle organizace, ve které působí. Obecně bylo o téma zájem a prvního setkání pro Brno-město se zúčastnilo okolo 50 zástupců různých profesí z oblasti mládeže. Druhé setkání bylo zorganizováno pro soudní okres Brno-venkov.
 
březen 2018 PMS

 

Odborníci PMS představili svou práci sociálním pracovníkům a sociálním kurátorům z Moravskoslezského kraje 
 
Specialisté z Probační a mediační služby představili v druhé půlce února na setkání se sociálními pracovníky a sociálními kurátory pro dospělé z Moravskoslezského kraje agendu PMS.
 
Vedoucí střediska Probační a mediační služby v Opavě Petr Tesař se při setkání zaměřil na hlavní filozofii PMS a popsal jednotlivé okruhy práce probačních pracovníků v souvislosti s osou trestního řízení. Komisařka komisí pro podmíněné propuštění Barbora Lesková seznámila přítomné s projektem Křehká šance. Ten usiluje o komplexní a objektivní posouzení odsouzených připravujících se na podmíněné propuštění prostřednictvím komisí pro podmíněné propuštění, vytvoření nového programu zacházení s odsouzenými ve věznicích či vytvoření účinného modelu spolupráce mezi místní komunitou a věznicí a jeho uvedení do praxe.
 
Informace o fungování projektu dokreslila sociální pracovnice Věznice Heřmanice Eliška Romanová. Pohled na problematiku komise pro podmíněné propuštění doplnili soudci Okresního soudu Ostrava Roman Pokorný (předseda soudu) a Roman Vicherek. Petr Hýl, odborný regionální konzultant Probační a mediační služby, seznámil posluchače s problematikou obětí trestných činů a s fungováním projektu Proč zrovna já II a nabídl sociálním pracovníkům měst a obcí možnost školení. Na setkání zazněly i informace od neziskové organizace RUBIKON Centrum (pobočka Ostrava), ve kterých se paní Baturná zaměřila na seznámení s poskytovanými službami centra.
 
26.02.2018 Tiskové oddělení PMS

 

Pomoc státu obětem stoupá, PMS loni spolupracovala téměř s 8000 oběťmi trestných činů
 
Probační a mediační služba (PMS) v roce 2017 spolupracovala se 7907 oběťmi trestných činů, což je o 1461 více než v roce 2016. Mezi klienty se také zvýšil poměr zvlášť zranitelných obětí - seniorů, zdravotně postižených osob a dospívajících. Zatímco v roce 2016 PMS spolupracovala s 513 zvlášť zranitelnými osobami, v minulém roce šlo o 786 klientů.  Probační a mediační služba je státní instituce, které komplexní pomoc obětem trestných činů ukládá zákon.
 
 „Když nová čísla vztáhneme ke skutečnosti, že v Česku loni klesla kriminalita o více než sedm procent, uvidíme, že oběti se začínají aktivně zapojovat do trestního řízení a do řešení následků trestného činu. Jsem ráda, že se začínáme blížit vyspělým státům – oběť už není redukována jen na svou původní roli v trestní justici, kde fungovala hlavně jako důkazní prostředek. Práva a potřeby obětí jsou díky našim lidem a kolegům také z neziskových organizací stále více respektována a naplňována,“ komentovala poslední vývoj ředitelka PMS Andrea Matoušková.
 
Od srpna 2013, kdy vstoupil v účinnost zákon o obětech trestných činů, PMS pomohla celkem 26.467 obětem trestných činů. V 90,5 procentech se loni jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým. „Oproti minulým letům došlo k mírnému poklesu podílu obětí v nezletilém věku,“ doplnila Matoušková.
 
Podle ředitelky PMS má na celkovém nárůstu spolupráce PMS s klienty z řad obětí svůj podíl také projekt Proč zrovna já II, který se letos na jaře dostane do poloviny doby realizace. Projekt, financovaný z evropských fondů, umožnil zřízení 55 poraden pro oběti trestných činů, kde s klienty pracují specialisté na tuto problematiku. „Naši poradci mají velmi náročnou práci, která si žádá odborný a citlivý přístup a velkou empatii a trpělivost. Proto musí být i speciálně vyškoleni. Na oběti nehledí jen optikou způsobené újmy, ale zejména následku. I malá újma může mít podle našich zkušeností velké následky,“ doplnila Matoušková.
 
Probační a mediační služba nabízí základní pomoc obětem na 74 středicích a dvou detašovaných pracovištích napříč republikou. Díky projektu Proč zrovna já? II fungují specializovaní poradci PMS i v dalších 55 lokalitách. Pomoc obětem je tak dostupná v každém okresním městě ČR.
 
Fakta a čísla
 
PMS na svých střediscích a poradnách pomohla od poloviny roku 2013, kdy se vedou oficiální statistiky, do roku 2017 -> více jak 26 467 obětem trestných činů
 
V roce 2016 PMS spolupracovala s 6446 obětmi trestných činů, v roce 2017 téměř s 8000 oběťmi (7907)
V téměř v 90,5 % se jedná o pomoc dospělému, v 5,5 procentech seniorovi, ve 4,5 % tvoří oběti děti a mladiství.
 
S ohledem na rozšířenou definici zvlášť zranitelných obětí o seniory v březnu loňského roku, tak ročně PMS pomůže necelým 800 zvlášť zranitelných obětí.
 
V rámci projektu Proč zrovna já II do poraden loni přišlo 1328 obětí, s nimiž se celkem konalo 3416 konzultací. 
 
22.02.2018 Tiskové oddělení PMS

 

 
PMS přebrala osm nových aut pro specialisty na náramky
 
David Berecz z autoprovozu Probační a mediační služby s kolegy dnes slavnostně z prodejny přebral osm nových osobních vozů, které budou sloužit pro specialisty na elektronický monitoring odsouzených (EMS). Specialisté na EMS z regionů napříč republikou si nové vozy přeberou v pátek. Začnou je používat od okamžiku, kdy bude elektronický monitorovací systém spuštěn v ostrém provozu. Start se očekává během několika měsíců.
 
Každý náramek pro domácí vězení bude obsahovat možnost kontrolovat plnění povinnosti odsouzeného zdržovat se ve vymezeném obydlí a dále monitorovat, zda odsouzený nevstupuje do "zakázaných" zón.  Pokud monitorovaná osoba pravidla poruší, systém varuje operátory v nepřetržitém provozu monitorovacího střediska Ministerstvu spravedlnosti.
 
Výhodou elektronických náramků je možnost ponechat odsouzeného k trestu domácího vězení na svobodě, nezatěžovat již tak přetížený vězeňský systém a zároveň provádět spolehlivě kontrolu chování odsouzeného. Intenzivní výchovné působení PMS na pachatele, možnost pachatele zůstat v kontaktu s rodinou a  docházet do zaměstnání  jsou způsoby, jak dosáhnout pozitivní změny v jeho chování a odklonit ho od dalšího páchání trestné činnosti.
 
Domácí vězení zavedl trestní zákoník již v roce 2010, soudci ho ale dosud využívali jen okrajově. Kontrolu  nad osobami v domácím vězení doposud namátkově vykonávají probační úředníci.
 
20.02.2018 Tiskové oddělení PMS
 

 

PMS podepsala memorandum s Úřadem práce o spolupráci při zaměstnávání odsouzených
 
Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín včera podpisem memoranda zahájili intenzivnější spolupráci svých organizací v oblasti zaměstnávání odsouzených. Podobné memorandum s Úřadem práce podepsal i generální ředitel Vězeňské služby GŘ Petr Dohnal. Takto systémová spolupráce resortních složek Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva práce zde dosud chyběla. Strany chtějí zaměřit své úsilí na rekvalifikaci osob ve výkonu trestu tak, aby i lidé se záznamem v trestním rejstříku našli vhodné pracovní uplatnění. Snahou je zlepšit též zaměstnávání odsouzených s alternativním trestem.
 
Vedle vedení klientů vracejících se z vězení řešíme i problematiku klientů na svobodě, kterým byl uložen alternativní trest. I oni mají záznam v trestním rejstříku. Stabilní zaměstnání a legální příjem považujeme za jeden z klíčových ochranných faktorů přispívajících k tomu, aby se lidé s trestní minulostí nevrátili ke kriminální kariéře.“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby ČR Andrea Matoušková.
 
To, jak těžké je pro lidi se záznamem v rejstříku nalézt a udržet si práci, potvrdil ředitel Odboru zaměstnanosti Generálního ředitelství ÚP ČR Jan Karmazín: „Zaměstnavatelé se často obávají takového člověka přijmout, a ten se pak dostává do začarovaného kruhu. Protože nemá práci, nemá ani příjem a potřebuje peníze. Výsledkem pak může být další trestná činnost. Klienti s trestní minulostí jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Právě proto se i jim snaží Úřad práce ČR ve zvýšení míře pomoci v návratu na trh práce.
 
Podpis obou memorand se odehrál za přítomnosti ministra spravedlnosti Robeta Pelikána a ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.
 
Memorandum uzavřené mezi Probační a mediační službou a Úřadem práce se soustředí na odsouzené s alternativním trestem. Obě strany se zavázaly ke krokům směřujícím k zaměstnávání těchto osob. Faktor zaměstnanosti totiž hraje pozitivní roli v tom, aby se bývalí pachatelé odklonili od kriminální kariéry a setrvali na správné cestě. 
 
 
14.02.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Startujeme přípravu Běhu se žlutou stužkou 2018, připojte se!
 
Leden už je za námi a Probační a mediační služba opět začala intenzivně spolupracovat s partnery z Vězeňské služby a organizace Rubikon Centrum na přípravě letošní série Běhů se žlutou stužkou. Projekt je zaměřen na podporu lidí s trestní minulostí, zejména se snaží pomoci nalézt těmto lidem práci, kterou nutně potřebují k zařazení zpátky do společnosti. Díky loňskému ročníku bylo vytvořeno téměř 300 pracovních míst pro vězně a stovka pracovních místo pro lidi, kteří opustili vězení. Podaří se nám to i letos?
 
V roce 2017 bylo z vězení propuštěno téměř 11,5 tisíce vězňů. Chceme, aby z nich byli dobří sousedé a lidé, kteří dobře vykonávají svou práci a jsou prospěšní společnosti. Podívejte se na stránky www.zlutastuzka.cz, kde naleznete podrobnosti a termíny závodů.
 
 
01.02.2018 Tiskové oddělení PMS

 

PMS čeká v roce 2018 zavedení náramků do praxe či rozvoj restorativních programů
 
Probační a mediační službu (PMS) čeká náročný rok. V roce 2018 bude k největším výzvám patřit zajištění organizace a výkonu elektronického monitorovacího systému nad odsouzenými a obviněnými do praxe. Služba také plánuje postupné naplňování cílů Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, chce zpracovat návrhy opatření posilující kompetence Služby při výkonu probace a mediace, hodlá rozvíjet spolupráci s partnerskými organizacemi, zejména s poskytovateli míst pro výkon trestu obecně prospěšných prací, a cílí na posílení restorativních programů s důrazem na mediaci.
 
Systém EMS počátkem roku 2018 důkladně otestujeme a na jaře příštího roku uvedeme do ostrého provozu. Těším se, že se naučíme systému a naší roli v něm dobře rozumět, a zdárně ho využívat při naší práci,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, podle níž služba v letošním roce naváže na úspěchy roku 2017. „Prvním bylo personální posílení naší služby, druhým úspěšně ukončená veřejná zakázka na dodavatele EMS a třetím obhájená a vládou ČR schválená Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025. Za všemi těmito úspěchy je práce 492 pracovníků středisek a ředitelství a stejně tak práce 68 projektových zaměstnanců. Společnými silami se nám podařilo zvládnout vysoký pracovní nápor, kterému i s letošní personální posilou nadále čelíme,“ doplnila Matoušková.
 
05.01.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Schválen implementační plán „náramků“
 
Řídící výbor schválil 6. prosince 2017 implementační plán na zavádění elektronického monitoringu odsouzených osob do praxe. Nyní začíná dodavatelská firma SuperCom spolu se subdodavatelem, firmou ICZ, realizovat dílčí kroky plánu.
 
V současné době probíhají instalace IT aplikací, které zajišťují provoz systému, resp. vyhodnocují data poskytovaná náramky. Zároveň probíhá vylaďování komunikace systému s uživateli, tedy zejména pracovníky PMS. Systém nabízí širokou škálu upozornění na chování monitorované osoby a fungování elektronických náramků. Velký důraz je v rámci celého projektu kladen i na oblast ochrany osobních údajů.
 
Společně s přípravou software probíhá předávání elektronických náramků k pilotnímu testování. Náramky  budou testovány běžnými funkčními testy: budeme zkoumat, zda disponují požadovanými funkcionalitami a dále budeme simulovat jejich běžné využití s využitím figurantů z řad pracovníků PMS a MSp.
 
Vedle prací na IT systému zahájila Probační a mediační služba také školení odborného personálu, které  bude se systémem EMS pracovat. V týdnu od 11.12.2017 probíhá první běh školení jak pracovníků operačního střediska, které je umístěno na MSp, tak specialistů PMS, kteří budou mít na starost instalaci a deinstalaci náramků.
 
Systém elektronického monitoringu bude uveden do provozu na jaře příštího roku.
 
12.12.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Dny restorativní justice
 
Víte, co je to restorativní justice, a proč s tímto konceptem pracujeme?
 
Pokud se chcete dozvědět něco o tom, proč má smysl pracovat s pachateli, zda je možné, aby se oběť někdy chtěla setkat s tím, kdo ji poškodil, jak fungují takzvaná "ópépéčka" neboli trest obecně prospěšných prací, a o mnohých dalších věcech, přijďte se podívat na některou z akcí Dnů restorativní justice, které se celosvětově konají v druhé půlce listopadu.
 
Nabízíme společně s Vězeňskou službou ČR a RUBIKON Centrem program v Praze, Ostravě a severních Čechách.
 
listopad 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Koncepce probace a mediace v ČR podpoří snížení recidivy a ochranu společnosti
 
Vláda České republiky projednala a schválila Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025. Koncepce představuje záměr dalšího rozvoje systému probace a mediace v České republice a Probační a mediační služby (PMS) jako organizace, která svou odbornou činností přispívá k prevenci kriminality, minimalizaci rizik jejího opakování, řešení konfliktů vycházejících z trestné činnosti a péči o oběti.
 
„Probační a mediační služba funguje již šestnáct let, a proto je na místě formulovat její další směřování. Vznikl tedy tento strategický materiál, který upravuje zásadní oblast trestní politiky a který navíc doplňuje vládou již schválenou Koncepcí vězeňství do roku 2025,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
 
„Dokument definuje čtyři klíčové strategické cíle, které mají prostřednictvím navrhovaných opatření odklonit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti, rozvinout systém práce s oběťmi trestných činů, zvýšit bezpečnost ve společnosti a zajistit podmínky pro efektivní fungování Probační a mediační služby,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková.
 
Za účelem tvorby Koncepce PM byla oslovena skupina odborníků z Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství a dalších institucí včetně akademických a nestátních. V rámci diskuzí a konzultací se odborníci shodli na cílech a na nástrojích k jejich dosažení, přičemž zohlednili všechny důležité aspekty problematiky.
 
Konkrétní opatření, kterými budou stanovené cíle naplněny, v řadě momentů navazují na již Vládou České republiky schválenou koncepci vězeňství. Obě koncepce provázaností svých opatření směřují k naplnění téhož smyslu - snižování recidivy trestné činnosti a účinnější začleňování pachatelů do společnosti. V návaznosti na dlouhodobě akcentovanou potřebu vybudovat moderní a provázaný systém odborného zacházení s pachatelem ve vězení a po jeho propuštění, resp. v průběhu výkonu alternativního trestu, je nezbytné provést podstatné koncepční změny jak v rámci vězeňství, tak při výkonu probace a mediace. Provádění probačních a mediačních činností v ČR bude dále kvalitativně rozvíjeno se zohledněním standardů vyspělých evropských zemí. Jedním z klíčových cílů Koncepce je zavedení systému elektronického monitoringu odsouzených do české praxe.
 
Stěžejním podmínkou rozvoje kvality výkonu probace a mediace je mezirezortní a multidisciplinární přístup, jehož výsledkem má být účinný, rychlý a pro společnost bezpečný způsob výkonu alternativních trestů a celorepublikově dostupná nabídka služeb pro oběti trestných činů. Veřejností požadovaná rychlost trestního řízení bude v souladu s důrazem justice na nutnost individuálně uzpůsobeného zacházení s pachatelem a obětí při zprostředkování mediace a výkonu probace.
 
Významnými předpoklady dalšího rozvoje a zvýšení veřejného povědomí o prospěšnosti mediace mezi pachatelem a obětí a účinnosti probace, na které Koncepce upozorňuje, jsou 1) legislativní změny upravující postavení Probační a mediační služby v trestním řízení a pravomoci v rámci výkonu probace a 2) lepší podmínky pro výkon činnosti služby. Personálně dostatečně vybavená služba a její dobře fungující spolupráce s justičními a dalšími složkami umožní, aby Probační a mediační službě plně rozvinula svůj znalostní potenciál. Služba tak bude moci intenzivněji než dosud působit na pachatele ve smyslu jejich odklonu od dalšího páchání kriminality a zároveň lépe naplňovat potřeby a zájmy obětí trestných činů.
 
Koncepce upozorňuje na nutnost zahájit investování finančních prostředků do nově zaváděných programových center pro pachatele a specializovaných pracovišť (probačních domů) pro podmíněně propuštěné pachatele podrobující se dohledu Probační a mediační služby.
 
K financování nových opatření účinné reintegrace pachatelů budou využity nejenom rozpočtové, ale i mimorozpočtové prostředky a prostředky evropských fondů.
 
Koncepce předkládá jak jednotlivé strategické a specifické cíle, tak i konkrétní nástroje k jejich dosažení. Ty budou definovány v rámci každoročních akčních plánů, jež budou následně pravidelně hodnoceny. Tak bude možné přehledně sledovat naplňování cílů a průběžně evaluovat účinnost jednotlivých nástrojů.
 
 
říjen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Ohlédnutí za Dny Mediace
 
Probační a mediační služba si připomněla Mezinárodní den řešení konfliktu 19. října při Dnech mediace, které jsme pořádali napříč republikou. Ředitelství, střediska PMS a spolupracující organizace zorganizovaly akce v celkem 14 městech. O mediaci jsme si povídali a povídáme se studenty, právníky, seniory, zdravotně postiženými, obětmi trestných činů, novináři a se širokou veřejnosti v Plzni, Klatovech, Šumperku, Chomutově, Pelhřimově, Mostu, Rokycanech, Praze, Olomouci, Kolíně, Kutné hoře, Mladé Boleslavi a dalších místech.
 
Pražský den byl zahájen ve čtvrtek 19. října odpoledne v prostorách Justiční akademie. Po všech přípravách, stěhování věcí napříč budovou a vítání se s příchozími byla akce s několika minutovým zpožděním prohlášena za započatou. Úvodní slova přednesla ředitelka PMS Andrea Matoušková společně s profesorkou a exministryní spravedlnosti Helenou Válkovou a ředitelem odboruz trestní politiky Ministerstva spravedlnosti Michalem Špejrou.
 
Mediaci ze svých úhlů pohledu pak představili za Probační a mediační službu analytik Michal Karban, metodička Jana Burianová, vedoucí střediska Jana Mottlová, mediátor Štěpán Sobotík, zástupci České advokátní komory (Anna Márová) a Asociace mediátorů ČR (Elena Mešková), Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Tomáš Horáček) a „praktikující“ zapsaní mediátoři (Martin Svatoš). Hlavním tématem prvního panelu bylo postavení trestní a civilní mediace v systému české justice, výzvy a plány do budoucna, zazněly konkrétní počty mediací z minulých let a další zajímavá fakta. Druhý panel plně patřil pracovníkům Probační a mediační služby, kteří se věnovali tématu mediace u dopravních nehod a obecně trestní mediaci v praxi. Téma civilní mediace bylo dále pokryto v rámci třetího panelu, ve kterém se diskuse nejvíce zaměřila na rodinnou mediaci, obchodní a občanskoprávní spory. V samém závěru večera proběhla rozprava nad postavením mediace v systému vzdělávání na právnických fakultách a její právní úpravy do budoucna.
 
Na pokračování „dne“ jsme se v pátek 20. října přesunuli o několik desítek metrů dál do Hybernské ulice 4, do nově otevřeného areálu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Prostor je to skutečně rozsáhlý, a jak jsme brzy zjistili, hůře vytopitelný, proto se horký čaj stal nezbytnou součástí celého programu. Po přivítání všech přítomných se jako první ujal slova Martin Kracík, vedoucí středisek PMS ve východních Čechách, který studenty seznámil s konkrétními kroky mediace v trestních věcech. Jelikož o dvě a půl hodiny dříve absolvoval rozhovor v České televizi, byl už řádně rozmluven, a rozhovor pro Český rozhlas po skončení diskuse byl závěrečnou třešinkou na dortu. Jako další vystoupila Jitka Řezaninová z Asociace mediátorů ČR, která se studenty vedla velmi zajímavou diskusi o rodinné mediaci. Tato debata dokonce pokračovala i během přestávky na kávu. Ti, kteří se jí neúčastnili, mohli v poklidu sledovat film z produkce PMS mapující celý proces mediace včetně pohledu oběti a pachatele. Pracovní skupinu k mediaci představila a studenty s platnou legislativou seznámila Veronika Navrátilová z Ministerstva spravedlnosti. Z Ústí nad Orlicí za námi přijela kolegyně Kateřina Balcarová, která se věnovala mediaci u nedbalostních trestných činů jako například dopravních nehod či napadení psem. Na závěr vystoupila vedoucí vzdělávání PMS Jaroslava Talandová, která studentům předvedla mediaci v praxi na příkladu jednoho konkrétního příběhu.
 
Den Mediace úspěšně probíhal i na jiných místech. Právnická fakulta Univerzity Palackého hostila přednášku, v Rokycanech proběhla beseda se studenty střední školy a zástupci justice. Kolegyně Štěpánka Radikovská přednášela o mediace v Mladé Boleslavi. A aktuálně na svůj „den“ čeká ještě středisko v Přerově.
 
Děkujeme všem, kteří se Dne Mediace účastnili, na svých střediscích ji zorganizovali, se studenty pobesedovali a těšíme se opět za rok.
 
25.10.2017 Tiskové oddělení PMS

 
PMS veřejnosti představí metodu mediace coby způsob smírného řešení sporů
 
Probační a mediační služba chystá při příležitosti mezinárodního Dne řešení konfliktů (Conflict Resolution Day) sérii akcí s názvem Dny mediace, na kterých veřejnosti představí mediaci jako způsob smírného řešení sporů. Mezinárodní Den řešení konfliktů letos připadá na 19. října: PMS uspořádá své akce zaměřené na představení mediace především v trestním, ale i civilním řízení v týdnu od 16. do 20. října 2017, a to celkem na 14 místech napříč Českou republikou včetně Prahy, Plzně, Chomutova, Přerova či Olomouce.
 
Mediace, která se jako alternativní způsob řešení sporů začala uplatňovat v Severní Americe v druhé polovině minulého století, se využívá v trestním i civilním právu. Řeší se jí mimosoudně trestný čin a jeho následek (tedy konflikt mezi pachatelem a obětí). V občanském právu se využívá například při hledání dohody během rozvodu mezi manželi, sporu o děti a v další životních situacích.
 
Mediace poskytovaná Probační a mediační službou je mediací v trestním právu, je bezplatná a založená na souhlasu obou stran. Mediace je provázaná s trestním řízením a její výsledky jsou v něm také zohledněny. „Letos jsme do konce září zprostředkovali 473 mediaci,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Šance na dohodu při řešení sporu prostřednictvím mediace je podle ní vysoká. Z počtu všech mediací v rámci PMS končí kolem 90 procent dohodou.
 
Mediaci vede odborník na řešení konfliktů – mediátor, který jednání řídí, zachovává vyvážený přístup k oběma stranám a napomáhá nalézt řešení, nejen v oblasti náhrady škody, ale i co do vysvětlení, proč k trestnému činu došlo. „Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení situace, okolností a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu,“ doplnila Matoušková
 
Probační a mediační služba představí mediaci prostřednictvím besed, prezentací, filmových a dalších materiálů ve 14 městech. V Olomouci Den mediace organizuje za podpory PMS Právnická fakulty Univerzity Palackého.
O podrobnostech jednotlivých se informujte u konkrétní pobočky, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na webu pmscr.cz. Obecné dotazy prosím směřujte na tiskové oddělení PMS.
 
16.10.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Vláda schválila Koncepci probace a mediace v ČR, podpořila snížení recidivy a ochranu společnosti
 
Vláda České republiky projednala a schválila Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025. Koncepce představuje záměr dalšího rozvoje systému probace a mediace v České republice a Probační a mediační služby (PMS) jako organizace, která svou odbornou činností přispívá k prevenci kriminality, minimalizaci rizik jejího opakování, řešení konfliktů vycházejících z trestné činnosti a péči o oběti.
 
Probační a mediační služba funguje již šestnáct let, a proto je na místě formulovat její další směřování. Vznikl tedy tento strategický materiál, který upravuje zásadní oblast trestní politiky a který navíc doplňuje vládou již schválenou Koncepcí vězeňství do roku 2025,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
 
Dokument definuje čtyři klíčové strategické cíle, které mají prostřednictvím navrhovaných opatření odklonit pachatele od dalšího páchání trestné činnosti, rozvinout systém práce s oběťmi trestných činů, zvýšit bezpečnost ve společnosti a zajistit podmínky pro efektivní fungování Probační a mediační služby,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková.
 
Za účelem tvorby Koncepce PM byla oslovena skupina odborníků z Ministerstva spravedlnosti ČR, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství a dalších institucí včetně akademických a nestátních. V rámci diskuzí a konzultací se odborníci shodli na cílech a na nástrojích k jejich dosažení, přičemž zohlednili všechny důležité aspekty problematiky.
 
Konkrétní opatření, kterými budou stanovené cíle naplněny, v řadě momentů navazují na již Vládou České republiky schválenou koncepci vězeňství. Obě koncepce provázaností svých opatření směřují k naplnění téhož smyslu - snižování recidivy trestné činnosti a účinnější začleňování pachatelů do společnosti. V návaznosti na dlouhodobě akcentovanou potřebu vybudovat moderní a provázaný systém odborného zacházení s pachatelem ve vězení a po jeho propuštění, resp. v průběhu výkonu alternativního trestu, je nezbytné provést podstatné koncepční změny jak v rámci vězeňství, tak při výkonu probace a mediace. Provádění probačních a mediačních činností v ČR bude dále kvalitativně rozvíjeno se zohledněním standardů vyspělých evropských zemí. Jedním z klíčových cílů Koncepce je zavedení systému elektronického monitoringu odsouzených do české praxe.
 
Stěžejním podmínkou rozvoje kvality výkonu probace a mediace je mezirezortní a multidisciplinární přístup, jehož výsledkem má být účinný, rychlý a pro společnost bezpečný způsob výkonu alternativních trestů a celorepublikově dostupná nabídka služeb pro oběti trestných činů. Veřejností požadovaná rychlost trestního řízení bude v souladu s důrazem justice na nutnost individuálně uzpůsobeného zacházení s pachatelem a obětí při zprostředkování mediace a výkonu probace.
 
Významnými předpoklady dalšího rozvoje a zvýšení veřejného povědomí o prospěšnosti mediace mezi pachatelem a obětí a účinnosti probace, na které Koncepce upozorňuje, jsou 1) legislativní změny upravující postavení Probační a mediační služby v trestním řízení a pravomoci v rámci výkonu probace a 2) lepší podmínky pro výkon činnosti služby. Personálně dostatečně vybavená služba a její dobře fungující spolupráce s justičními a dalšími složkami umožní, aby Probační a mediační službě plně rozvinula svůj znalostní potenciál. Služba tak bude moci intenzivněji než dosud působit na pachatele ve smyslu jejich odklonu od dalšího páchání kriminality a zároveň lépe naplňovat potřeby a zájmy obětí trestných činů.
 
Koncepce upozorňuje na nutnost zahájit investování finančních prostředků do nově zaváděných programových center pro pachatele a specializovaných pracovišť (probačních domů) pro podmíněně propuštěné pachatele podrobující se dohledu Probační a mediační služby.
 
K financování nových opatření účinné reintegrace pachatelů budou využity nejenom rozpočtové, ale i mimorozpočtové prostředky a prostředky evropských fondů.
 
Koncepce předkládá jak jednotlivé strategické a specifické cíle, tak i konkrétní nástroje k jejich dosažení. Ty budou definovány v rámci každoročních akčních plánů, jež budou následně pravidelně hodnoceny. Tak bude možné přehledně sledovat naplňování cílů a průběžně evaluovat účinnost jednotlivých nástrojů.
 
11.10.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Celostátní porada vedoucích středisek PMS
 
se uskutečnila ve dnech 4. až 6. října 2017 v prostorách Justiční akademie v Kroměříži.
 
Jedním z hlavních témat porady byl plán na zavedení elektronického monitorovacího systému do praxe. Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková také představila čerstvě dokončenou Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025, která určuje další rozvoj systému probace a mediace v České republice a PMS jako organizace, která svou odbornou činností přispívá k prevenci kriminality, minimalizaci rizik jejího opakování, řešení konfliktů vycházejících z trestné činnosti a péči o oběti.
 
Poradě, na níž reprezentoval Ministerstvo spravedlnosti náměstek Vladimír Zimmel, zaslal svou zdravici i ministr spravedlnosti Robert Pelikán: „Bez Vašeho přispění by světlo světa nespatřily úspěchy zásadní. Mám na mysli na jedné straně dokončení Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, která napomůže dalšímu dlouhodobému cílenému rozvoji celého oboru. Na druhé straně musím zmínit úspěšné dokončení výběrového řízení na elektronický monitorovací systém, díky němuž bude mít Probační a mediační služba po sérii peripetií a dílčích nezdarů konečně možnost nasadit „náramky“ v praxi, a věnovat tak co nejvíce své energie každodenní práci s pachateli a oběťmi trestných činů,“ uvedl.
 
Na poradě proběhlo i hodnocení praxe v souvislosti s národními metodickými standardy v jednotlivých odborných oblastech činnosti PMS a zazněly informace o práci metodického a koncepčního oddělení. Odborné a IT oddělení zase představila harmonogram vývoje nového informačního systému. Na workshopech se diskutovalo o důležitých tématech PMS včetně vzdělávání či správy a struktury PMS.
 
09.10.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Náramky pro domácí vězení míří konečně do praxe
 
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a zástupci firmy SuperCom, která v únoru tohoto roku zvítězila ve výběrovém řízení na tzv. náramky pro domácí vězení, dnes uzavřeli výběrové řízení na dodání elektronického monitorovacího systému pro trestní justici. V první fázi dodávky rezort justice získá za 15,6 milionu korun od vítězného dodavatele 280 tzv. náramků, příslušné vybavení a software řešení včetně spuštění provozu a zaškolení pracovníků. Osmileté snahy o zavedení náramků tak končí úspěchem.
 
Je skvělé, že série neúspěšných tendrů končí a soudy budou využívat trest domácího vězení častěji. To pomůže nejen přeplněným věznicím, ale také snižování recidivy. Velkým úspěchem je samozřejmě také vysoutěžená cena. První odhady před osmi lety hovořily o nákladech kolem dvou miliard,“ připomněl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
 
Probační a mediační služba, která byla zadavatelem zakázky, se nyní po podpisu smlouvy začne spolu s Ministerstvem připravovat na implementaci „náramků“ do praxe. „Dlouho očekávaná chvíle, tj. začlenění EMS do výkonu naší práce s pachateli, je konečně tady. Pro naši službu je to zlomový okamžik. Principy naší práce se nemění, ale spolehlivost elektronické kontroly odsouzeného nám umožní, abychom více času nyní věnovali přímé práci s pachateli. Náramek je rychle a spolehlivě zkontroluje, my je zase účinněji povedeme k pozitivním změnám jejich života. Naším cílem je, aby napravili škody, které obětem způsobili, a vytvořili si novou budoucnost, ve které páchání trestné činnosti nebude mít místo,“ řekla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková. 
 
Nespornou výhodou náramků je možnost odsouzeného zůstat v kontaktu s rodinou nebo docházet do zaměstnání. Domácí vězení zavedl trestní zákoník již v roce 2010, soudci ho ale dosud kvůli chybějícímu dodavateli zařízení mohli využívat jen okrajově. Kontrolu nad osobami v domácím vězení doteď namátkově vykonávali probační úředníci.
 
Každý náramek pro domácí vězení obsahuje GPS zařízení, které monitoruje pohyb osob v rámci předem určených „povolených“ a „zakázaných“ zón. Pokud se monitorovaná osoba ze zón vychýlí, systém varuje nepřetržitý dozor na Ministerstvu spravedlnosti.
 
 „Těšíme se na pokračování spolupráce při tomto úspěšném projektu. Nasazení systému je pro nás pouze začátek práce, která, věřím, povede k naplnění cílů Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služby,“ uvedl pan Barak Trabelsi ze společnosti SuperCom.
 
Náklady na jednoho odsouzeného v domácím vězení jsou při aktuálně podepsané dohodě 120 korun na den, přičemž 50 korun odsouzený hradí sám. Náklady na odsouzenou osobu ve vězení jsou přitom téměř desetkrát vyšší.
 
26.09.2017 Tiskové oddělení MSp a PMS

 
Premiér Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti Robert Pelikán při jednání na PMS hodnotili rozvoj rezortu na závěr volebního období současné vlády
 
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se 11. září 2017 setkal s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem v prostorech ředitelství Probační a mediační služby. Během  bilančního jednání probírali, co se v rezortu podařilo splnit z hlediska vládních priorit. Ředitelka PMS Andrea Matoušková premiéra i ministra informovala o aktuální situaci v PMS a plánovaném rozvoji probace a mediace v dalších letech.
 
Naše vláda se zavázala k posílení dozoru nad činností exekutorů, k zajištění průběžné analýzy nového občanského zákoníku a ke zrychlení průběhu soudních sporů. Všechny tyto priority se v oblasti spravedlnosti podařilo vládě prosadit,“ zhodnotil předseda vlády Bohuslav Sobotka činnost resortu.
 
Vláda učinila několik zásadních opatření k ochraně práv věřitelů i dlužníků a posílila dozor nad činností exekutorů. Rovněž došlo ke snížení neopodstatněně vysokých nákladů na exekuce. Zatímco v roce 2013 byly celkové náklady na tisícikorunový dluh přes 14 tisíc korun, nyní se pohybují do 8 tisíc korun. Novela insolvenčního zákona zvýšila ochranu dlužníků i podnikatelů.
 
Ministrovi spravedlnost Robertu Pelikánovi se také podařilo díky tzv. dynamickému modelu přidělování soudců zkrátit délku trvání civilního řízení ze 428 na 344 dnů, tedy o cca 20 procent.
 
V oblasti vězeňství vláda schválila materiál Koncepce vězeňství do roku 2025“ a na něj navazující roční akční plány. Podařilo se výrazně zvýšit zaměstnanost vězňů.
 
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán novinářům sdělil, že do konce volebního období chce vládě ještě předložit novou Koncepci rozvoje probace a mediace, na které pracovala Probační a mediační služba společně s odborníky z MSp a se zástupci důležitých partnerských institucí a organizací.  „(Koncepce) by měla dobře doplnit koncepci vězeňství, kterou už jsme přijali, a která je v mnoha ohledech přelomová,“ uvedl ministr Pelikán.
 
Po šestnácti letech fungování PMS je na místě formulovat záměry jejího dalšího vývoje, které přispějí k dalšímu rozvoji probace a mediace. V naší práci klademe důraz na co nejčastější osobní kontakt s pachateli a oběťmi trestných činů, vzdělávání našich zaměstnanců a zavádění nových, v zahraničí již osvědčených postupů,“ uvedla ke vzniku dokumentu Andrea Matoušková.
 
K rozpracovaným úkolům resortu patří podle premiéra ještě zavedení elektronických náramků do praxe trestní justice. „Jsem rád, že se po osmi neúspěšných pokusech předchozích vlád podařilo výběrovým řízením vybrat dodavatele elektronického monitorovacího systému pro trestní justici, tzv. elektronických náramků. V roce 2018 by mělo být uvedeno prvních 250 náramků do praxe,“ sdělil předseda vlády Bohuslav Sobotka.
 
12.009.2017 Tiskové oddělení PMS

 
PMS přivítala norské kolegy
 
V rámci projektu "Výměnná studijní cesta v rámci Norska a České republiky – výměna zkušeností a sdílení dobré praxe v oblasti elektronického monitoringu" financovaného prostřednictvím EHP a Norských fondů, proběhly na přelomu srpna a září dvě studijní cesty.
 
Experti z Probační a mediační služby se v uplynulých dvou týdnech intenzivně věnovali aktuální problematice elektronického monitoringu. Nejprve sbírali zkušenosti v Norsku, kde je elektronický monitoring požíván již téměř deset let. Počátek září byl věnován návštěvě zástupců Norské nápravné služby v České republice, kde je implementace elektronického monitorovacího systému prozatím v počátcích. Odborníci z obou zemí tak byli schopni sdílet informace a zkušenosti v oblasti elektronického monitorování v rámci celého probačního systému.
 
Vzájemná výměna zkušeností je pro nás všechny nesmírně cenná. Byť v systému trestní justice elektronický monitoring využíváme již mnoho let, máme se i my stále co učit. Spolupráci s Českou republikou si nemůžeme vynachválit,“ uvedl šéf norské delegace Geir Jensen.
 
Elektronický monitorovací systém (EMS) je nástrojem pro kontrolu trestu domácího vězení jako alternativního řešení pro vazbu a trest odnětí svobody. Do budoucna se předpokládá i využití EMS pro kontrolu extramurálních aktivit odsouzených, ochranné léčby či zákazů vstupu.
 
07.09.2017 Tiskové oddělení PMS

Probační úředníci se od Norů učili pracovat s elektronickými náramky
 
Skupina 13 českých pracovníků Probační a mediační služby, kteří budou zapojeni do práce s elektronickým monitorovacím systémem, se v srpnu na krátké studijní cestě učila od Norské nápravné služby pracovat se systémem elektronického monitoringu. Ten by se měl v Česku naostro rozjet na jaře. O českém systému fungování probace a možnosti implementace náramků Norové s českými kolegy hovořili i při cestě norských specialistů do ČR v září. Elektronický monitorovací systém (EMS) je nástrojem pro kontrolu trestu domácího vězení jako alternativního řešení pro vazbu a trest odnětí svobody a v Norsku funguje dlouhodobě. Studijní cesty byly financovány z Norských fondů.
 
Výměna zkušeností v oblasti praktického využívání EMS s norskými partnery byla nezbytná pro aplikaci systému do prostředí ČR. Právní předpisy ČR v současné době umožňují využití EMS pro zajištění kontroly osob vykonávajících trest domácího vězení a od roku 2015 i jako náhradu vazby a trest odnětí svobody. Další oblasti využití jsou v současnosti předmětem analýz a předpokládá se rozšíření využití EMS pro potřeby např.: kontroly extramurálních aktivit odsouzených, ochranné léčby, zákazů vstupů apod.
 
Součástí studijního pobytu bylo také seznámení se se širším rámcem norské trestní politiky a systémem penitenciární a postpenitenciární péče. Tento širší pohled je důležitý pro nastavení vhodné vazby technických (elektronické náramky) a sociálních opatření. Systém v Norsku je unikátní v tom, že jsou vězeňská služba a probační služba organizačně propojeny právě v partnerské organizaci DNCS (Directorate of Norwegian Correctional Services), zatímco v ČR jsou tyto služby organizačně odděleny (PMS a VS).
 
Česká probační a mediační služba (PMS) již významně pokročila v procesu zavádění náramků do praxe. V létě 2017 byla v PMS vytvořena základní implementační struktura EMS a jsou připravovány pokyny pro odborníky na oblast EMS a probaci. V září došlo k podepsání smlouvy s dodavatelem, firmou SuperCom, který vyhrála výběrové řízení na dodání celého systému.
 
srpen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Ministerstvo spravedlnosti znovu vybralo vítěze tendru na náramky
 
Dodavatelem elektronického monitorovacího systému pro trestní justici bude po opětovném posouzení odbornou komisí společnost SuperCom. V první fázi dodávky rezort justice získá za 15,6 milionu korun od vítězného dodavatele 280 náramků, příslušné vybavení a software řešení včetně spuštění provozu a zaškolení pracovníků. V dalších šesti letech budou moci Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba pořídit až dva a půl tisíce náramků podle aktuální potřeby a systém provozovat, včetně jeho údržby.
 
Oceňuji, že nová hodnotící komise potvrdila, že jsme v prvním případě vybrali kvalitního dodavatele. Věřím, že zavedení tzv. náramků do praxe nyní nebude stát nic v cestě,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
 
Probační a mediační služba chtěla tendr uzavřít již o několik měsíců dříve, když v rámci soutěžního dialogu v únoru 2017 vybrala nabídku vítězného uchazeče firmy SuperCom. Její výběr byl ale na základě námitek uchazeče předmětem správního řízení vedeného Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Ten předběžným opatřením zakázal zadavateli uzavřít smlouvu. V červnu 2017 PMS s využitím institutu autoremedury zrušila své rozhodnutí o výběru vítězné nabídky a vrátila se ve výběrovém řízení o některé dílčí úkony zpátky: vytvořila novou hodnotící komisi, zadala vypracování nezávislého expertního stanoviska a vyžádala si od uchazečů dodatečné informace potřebné pro nové posouzení nabídek.
 
Po provedení posouzení, které zohlednilo nové dodatečné informace a stanovisko nezávislých expertů, jsme dospěli ke stejnému rozhodnutí o výběru vítězné nabídky, jako v únoru tohoto roku. Nové posouzení odstranilo nejasnosti vytýkané zadavateli ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zároveň argumentačně posílilo rozhodnutí zadavatele o správnosti našeho výběru,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Podle ní mají nyní účastníci soutěžního dialogu patnáct dnů na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele.
 
21.07.2017 Tiskové oddělení MSp a PMS

 
Dokázali jsme to: Běh se žlutou stužkou 2017 je úspěšně za námi
 
Přečtěte si závěrečnou zprávu projektu Běh se žlutou stužkou 2017, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí.
 
Mezi únorem a červnem letošního roku jsme uspořádali 4 běžecké závody včetně maratonu, kterých se zúčastnilo celkem 374 běžců. O problémech spojených se stigmatizací lidi s trestní minulostí informovaly sdělovací prostředky v 70 + mediálních výstupech
 
Výsledky: nová pracovní místa pro lidi s trestní minulostí, větší informovanost společnosti o tom, že podání pomocné ruky člověku s trestní minulostí znamená větší šanci na bezpečnější život v sousedství.
 
 
červen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Vězeňští a probační pracovníci získali ocenění i za záchranu životů
 
Pracovníci Vězeňské služby a Probační a mediační služby v pondělí převzali ocenění za svou činnost nebo za zvláštní zásluhy. Cenu ministra spravedlnosti získali například pedagog volného času Zdeněk Hetflejš a strážný Pavel Staněk, pod jejichž vedením vyrábějí vězni v Odolově hudební nástroje. Oceněna byla i probační asistentka za záchranu svého klienta před sebevraždou nebo vězeňský operátor, který předešel tragédii při požáru domu.
 
"Jednotlivé pracovníky nominují jejich nadřízení, vítěze kategorií pak vybírá odborná porota. „Práce vás všech je mimořádně náchylná k pocitu vyhoření. Pracovat s odsouzenými znamená každodenně se zklamávat a může to sklouznout k tomu, že člověk svou práci dělá jen mechanicky. Ať bude důvěra zklamána kolikrát chce, je potřeba dát ji těm lidem znovu," řekl oceněným při slavnostním večeru na pražské Staroměstské radnici ministr Robert Pelikán (ANO).
 
Unikátní dílna funguje 20 let. Cena za mimořádné zásluhy putuje do dřevomodelářského kroužku v odolovské věznici. Unikátní dílna, kterou založil tehdejší vychovatel Hetflejš, funguje 20 let. Od počáteční výroby drobných hraček přešel kroužek k renovaci a posléze i výrobě smyčcových a bicích hudebních nástrojů. Zájmovou skupinou prošlo šest desítek odsouzených, kteří se podle Vězeňské služby na svobodě už nevrátili k trestné činnosti. Na fungování dílny se podílí i strážný Staněk, bývalý profesionální hudebník. Ten navíc představuje vyrobené nástroje vězňům i veřejnosti na charitativních koncertech. „Zájem mezi odsouzenými o dílnu je veliký. Motivujeme je upřímnou snahou, na nic si nehrajeme. Snažíme se dělat to, co umíme," popsal Staněk s tím, že někteří z vězňů se naučeným dovednostem věnují i po propuštění.
 
Tři muži a jedna žena zachránili životy. Nejdelší potlesk v sále si vyslechli tři muži a jedna žena, kteří získali uznání za záchranu životů. Operátor z liberecké věznice Ladislav Venclák absolvoval náročný a svého druhu první zákrok v ČR, aby mohl darovat kostní dřeň. Přestože po odběru z pánevní kosti sám téměř přišel o život kvůli srdečnímu kolapsu, chce operaci za několik měsíců podstoupit znovu kvůli dalšímu pacientovi. Venclákův kolega z brněnské vazební věznice Miloš Jeřábek si zase letos v lednu povšiml požáru rodinného domu a vyburcoval ze spánku jeho majitele, pak jim pomáhal bojovat s ohněm až do příjezdu hasičů.
 
Dozorce Jan Skála z věznice ve Stráži pod Ralskem zachránil masáží srdce staršího člověka. O svém činu se nikomu nezmínil a vedení Vězeňské služby se o události dozvědělo až z děkovného dopisu od obyvatel České Lípy. Čtveřici zachránců doplňuje probační asistentka Světla Svobodová z Plzně, které loni v létě napsal klient sms zprávu, že se chce zabít. Po telefonu ho zklidnila a zjistila, kde se nachází. Policie díky tomu muže našla a odvezla ho do nemocnice. O několik dní později muž ženě zavolal a poděkoval jí.
 
Mezi týmy Vězeňské služby uspěli například zaměstnanci terapeutického programu pro pachatele násilné trestné činnosti z vinařické věznice. Hlavním cílem projektu, který pokračuje sedmým rokem, je předcházení recidivě. Odsouzení se v programu učí pracovat s emocemi, řešit konflikty a vyhýbat se impulzivnímu chování.
 
Z civilních zaměstnanců bezpečnostního sboru ocenil ministr mimo jiné i vedoucího lékaře ze znojemské věznice Jaroslava Kytlicu, a to jak za jeho vysokou odbornost, tak za přístup k odsouzeným.
 
 26.06.2017 prazsky.denik.cz Moje Praha ČTK   

 
Probační a mediační služba už letos pomohla více než 2000 obětem trestných činů, z toho stovce seniorů
 
Probační a mediační služba od počátku roku do konce dubna roku 2017 spolupracovala s 2088 oběťmi trestných činů, z toho se 101 seniory. Při příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech, který připadá každoročně na 15. června, to uvedl Radim Bureš, zástupce ředitelky PMS.
 
Cílem mezinárodních akcí, které se konají při příležitosti dne proti násilí na seniorech, je zvýšit povědomí o palčivém tématu kriminality a násilí páchaného právě na starších osobách. To bývá totiž veřejností často opomíjené a zůstává v mnoha případech neohlášené a neřešené. „S ohledem na stárnutí populace dochází ke zvyšování počtu trestného činnosti páchané na osobách vyššího věku.  V tomto směru vítáme, že v ČR novela zákona o obětech, která je účinná od dubna 2017, rozšířila skupinu zvlášť zranitelných obětí právě o osoby vysokého věku. Díky tomu mají senioři širší práva“, uvádí Bureš.
Tento den si připomíná také Probační a mediační služba (PMS), jejíž poradny pro oběti pomáhají také obětem z řad seniorů. Její specialisté pořádají osvětové akce v Pardubicích nebo se podílejí na organizaci tzv. Dne bezpečí v Mladé Boleslavi.
 
Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů jak na svých střediscích v 74 okresních městech ČR, tak v 55 specializovaných poradnách pro oběti. Tam fungují odborníci speciálně vyškolení v poradenství poškozeným. Obrátit se na ně může každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na druh činu a následek. Poradny fungují naprosto bezplatně a anonymně a nabízejí maximálně šetrný a individuální přístup.
 
Senioři se nejčastěji stávají obětí násilné a majetkové kriminality. Jedná se zejména o případy mezigeneračního násilí a nejrůznějších podvodů. Často platí, že tato trestná činnost zůstává neohlášená. „Starší lidé se často stydí ohlásit trestný kvůli tomu, že jim ubližuje někdo blízký nebo proto, že naletělo nějakému podvodníkovi. V tomto ohledu jsou naši pracovníci vyškoleni v komunikaci, aby téma trestného činu dokázali otvírat a vzniklou situaci řešit,“ doplňuje Bureš.
 
Poradny pro oběti PMS v předchozích letech vyhledalo 1500 osob starších 60 let.
Senioři si do poraden více než v polovině případů chodí pro právní informace, často si totiž nejsou jisti svými právy a nevědí, jak svou situaci mohou právně řešit. Zároveň je pro ně důležitá i psychická podpora a pomoc. „Většinou stačí i prosté vyslechnutí, ukázání toho, že se o ně někdo zajímá, má na ně čas a chce jim pomoci, nicméně v závažnějších případech dokážeme zprostředkovat služby psychologa“, uzavírá Bureš.
 
červen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Ministr Robert Pelikán poběží s vězni štafetu, podpoří zaměstnávání lidí s trestní minulostí
 
Už jste viděli na startovní čáře velkého běžeckého závodu ministra v tandemu s odsouzenými ve výkonu trestu? Pokud tento pohled nechcete zmeškat, nepropásněte Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run, který se poběží 14. června v rámci O2 Pražské štafety 4x5 2017 v pražské Stromovce. Ministr Robert Pelikán poběží jako první z čtyřčlenné štafety na celkem 20 kilometrů.
 
Štafetový kolík ministr Pelikán po pěti kilometrech předá Marii, vězenkyně ze Světlé nad Sázavou. Jejich tým doplní běžkyně z řad bývalých odsouzených a náměstek Vězeňské služby Simon Michailidis. Ministr svou účastí podpoří Běh se žlutou stužkou, který hledá druhé šance pro ty vězně, kteří si odpykali svůj trest, a rozhodnou se začít nový život. Jednou z podmínek pro opětovné začlenění do společnosti je nalezení práce, která se lidem se záznamem v trestním rejstříků kvůli častým předsudkům shání jen velmi obtížně. Štafet se za projekt „žluté stužky“ zúčastní 264 běžců včetně 15 vězňů, 16 bývalých odsouzených či čtyř obětí trestných činů, což je zatím největší počet účastníků ze všech čtyř letošních závodů série Yellow Ribbon Run.
 
Šok po návratu na svobodu je pro mnohé odsouzené zkrátka příliš. Ze dne na den musí být znovu plně odpovědní sami za sebe. Navíc ale bojují s předsudky, které jim často znemožňují najít si zaměstnání. Snažení každého jednotlivého vězně, který dokáže kritickou dobu překonat a nevrátit se do vězení, má velký smysl,“ uvedl ministr Pelikán a dodal: „Pomoci jim v tom ale musí společnost i zaměstnavatelé. Rád se proto letošního Běhu se Žlutou stužkou účastním osobně, abych nám všem pomohl předsudkům utéct.“
 
Motto Běhu se žlutou, který se letos koná už podruhé, stužkou zní „uteč předsudkům“. Přes dvě třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených, propuštěných z  vězení,  kterých bylo jen loni přes deset tisíc, má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat. Projekt se proto snaží propojit vězně, bývalé odsouzené a manažery z velkých firem – potenciálních zaměstnavatelů, a ukázat jim i široké veřejnosti, že lidé s trestní minulostí mohou být dobrými a loajálními zaměstnanci.
 
„Šíření osvěty o tom, že vedle trestu je potřeba odsouzené pachatele podpořit v jejich změně způsobu života tak, aby se další trestné činnosti nedopouštěli, je jednoznačně nutné. Tradiční formy této osvěty pomocí besed, psaní článků a roznášení letáků používáme i my v naší službě, ale jednoznačně zajímavější je pro naše zaměstnance obléknout si tričko s logem žluté stužky a svým během a rozhovory s dalšími účastníky štafet poukázat na potřebu pomoci lidem se záznamem v rejstříku trestů najít si stabilní práci. Pro ně to znamená šanci na nový život bez nutnosti porušovat zákon, pro nás to znamená šanci na bezpečnější život v sousedství,“ doplnila ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
    
Deset firem zapojených do projektu Yellow Ribbon Run vězně už nyní zaměstnává, a dává jim tak šanci získat práci i po propuštění. Tyto firmy tak v posledních letech vytvořily kolem 300 pracovních míst pro odsouzené a téměř 100 míst pro bývalé odsouzené.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projektem, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, Probační a mediační služby ČR, neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti, CSR platformy Business Leaders Forum, a společnosti RunCzech.
Letos se závodů se žlutou stužkou včetně maratonu a půlmaratonu účastní celkem XX běžců. Štafety jsou největší akcí série: poběží se jich celkem 66 štafet, po čtyřech sportovcích.
 
Letošním generálním partnerem projektu je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a. s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a. s. a Lesy České republiky s. p. a bronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a. s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman.  Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis, Agro Jevišovice a. s., IP systém a. s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar, s. r. o. a Still ČR spol. s r. o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p. s. Materiální podporu poskytli Dermacol a. s. a Papei, a.s. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
Fakta a zajímavosti
O2 Pražské štafety 4x5 2017
Ročník: 2.
Kapacita závodu: 4 000 + 4 000 běžců (2 000 týmů)
Doprovodné akce: Bambini Run, piknik, koncert
Běh se žlutou stužkou běží:
 
Ministr Robert Pelikán spolu se Simonem Michailidisem (náměstkem GŘ), 1 vězenkyní a 1 bývalou odsouzenou (toho času zaměstnána v Rubikon Centru)
15 vězňů
16 bývalých odsouzených
75 zaměstnanců Vězeňské služby
52 zaměstnanců Probační a mediační služby
11 zaměstnanců RC + 5 kontaktů
1štafeta delegace ze Singapuru
1 štafeta ČRo
1 štafeta kancelář ombudsmana
1 štafeta obětí Bílý kruh bezpečí
1 štafeta NNO Podané ruce vč. 2 bývalých odsouzených
1 štafeta Okresní soud Chomutov
1 štafeta MPSV
18 firemních štafet od 11 firem (D.A.S., Kostelecké uzeniny, LMC, United Bakeries, Lesy ČR, Hamerník, Schindler, DP Work, Papei, A-giga, Microsoft)
Celkem 66 štafet  (264 běžců)
 
Kontakty
RUBIKON Centrum
Anita Beganyová
Ředitelka PR
mob: +420 724 329 105
email: beganyova@rubikoncentrum.cz
 
červen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Při pracovních Pohovorech nanečisto v hotelu Hilton Prague si vězni a lidé s trestní minulostí vyzkoušeli jak uspět a dostat práci
 
Pětadvacetiletá Michaela si odpykává trest ve věznici ve Světlé nad Sázavou. Uvědomuje si svoji chybu, která ji v minulosti dovedla až do vězení, a je pevně rozhodnutá, že už ji nechce zopakovat. Dokončuje si proto vzdělání a chce po svém propuštění získat dobrou práci, která jí dá druhou  šanci. Michaela je jednou z pěti vězňů, kteří se ve středu 24. května spolu se 14 bývalými odsouzenými zúčastnili pracovních Pohovorů nanečisto. Ty uspořádaly v rámci svých dnů kariérního poradenství hotely Hilton Prague a Hilton Prague Old Town a zorganizovala je nezisková organizace RUBIKON Centrum. Po pohovorech následoval trénink na Yellow Ribbon Run/Běh se žlutou stužkou, který se poběží v červnu v rámci O2 pražských štafet 4x5 pořádaných společností RunCzech. Běh se žlutou stužkou, který spoluorganizuje a podporuje Probační a mediační služba, má za cíl podporovat lepší zaměstnatelnost lidí s trestní minulostí.
 
Je lehké ve vězení prosedět a proležet roky na ložnicích. Ale to já nechci. Dodělávám si vzdělání a chci udělat co nejvíc pro to, abych získala po propuštění dobrou práci a mohla zase normálně žít. Kvůli tomu jsem začala i běhat a zapojila se do Yellow Ribbon Run. Ke sportu mám blízko, protože jsem se v mládí věnovala atletice. Skutečnost, že poběžím za tolik lidí, kterým se zvýší šance dostat na svobodě práci, je asi tím největším motorem, který mě pohání,“ říká Michaela.
  
Společnost Hilton Worldwide se mimo jiné zaměřuje i na ty aktivity CSR, jejichž cílem je znovuzačlenění osob do pracovního procesu. Hotelnictví jako obor může nabídnout širokou škálu pracovních příležitostí, a usnadnit tak  novým zaměstnancům nastartovat pracovní kariéru, která jim pomůže vyřešit  jejich dlouhodobě neuspokojivou životní situaci. Jsem šťastný a zároveň hrdý na to, že jsme součástí tak skvělé iniciativy,“ uvedl Michael Specking, generální ředitel hotelu Hilton Prague. Podle Speckinga pražský Hilton spolupracuje s centrem Rubikon už dlouhá léta. V současnosti má minimálně jednu zaměstnankyni, která má trestní minulost, a je s ní už dva roky velmi spokojený.
 
Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech k tomu dodává: „Projekt Yellow Ribbon Run  podporujeme z jednoduchého důvodu – lidé si zkrátka zaslouží druhou  šanci. A když dostanete práci, je  mnohem pravděpodobnější, že svoji šanci využijete, a vrátíte se zpátky do běžného života. Důležité je taky smysluplné trávení volného času, a tady nastupuje právě běh.“
 
Pohovory nanečisto jsou praktickou ukázkou toho, jak bez předsudků podpořit lidi s trestní minulostí a jejich opětovné uplatnění na trhu práce. Fungují jako  pracovní  pohovory na zkoušku, při kterých u jednoho stolu zasednou uchazeči o zaměstnání a zástupci z řad zaměstnavatelů. „Nejednou se stalo, že  si  účastníci  aktivity  natolik sedli, že kandidát nakonec odcházel se skutečnou pracovní  nabídkou,“ říká Lenka Ouředníčková, vedoucí služeb RUBIKON Centra. „Pohovory nanečisto pomáhají uchazečům i zaměstnavatelům. Uchazeči  mají  možnost vyzkoušet si, jak takový pracovní pohovor probíhá v praxi, naučí se, jak se zaměstnavatelem komunikovat, jak „prodat“ své CV a jak jasněji mluvit o své trestní minulosti. Zaměstnavatelé naopak zkušenost s Pohovory nanečisto popisují jako tzv. „aha“ zážitek – otevírá jim oči, když při kontaktu tváří v tvář zjistí, že i uchazeč s trestní minulostí je „normální“ člověk, který je motivovaný pracovat. Často si pak poopraví své mnohdy dosud  netušené předsudky,“ popisuje účel pohovorů Lenka Ouředníčková.
 
Cílem středečního setkání, kde se pracovní pohovory propojily s charitativním Během se žlutou stužkou, je myšlenka, že každý si zaslouží druhou  šanci. „Jde o unikátní propojení vězňů a bývalých odsouzených se zástupci firem, kteří se mohou stát jejich potenciálními zaměstnavateli,“ doplňuje Ouředníčková.
 
Deset firem zapojených do projektu Yellow Ribbon Run vězně dokonce zaměstnává a dává jim tak šanci získat práci i po propuštění. Tyto firmy tak v posledních letech vytvořily kolem 300 pracovních míst pro odsouzené a téměř 100 míst pro bývalé odsouzené.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projektem, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders Forum, RunCzech, Probační a mediační služby a neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti.
 
Letošním generálním partnerem projektu je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a. s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a. s. a Lesy České republiky s.  p. a bronzovými  partnery  firmy  Arriva  Transport  Česká republika a.s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman. Partneři, kteří podpořili  jednoho  běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis,  Agro Jevišovice a. s., IP systém a.s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar,  s. r. o. a Still ČR spol. s r. o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p. s. Materiální podporu poskytli Dermacol a. s. a Papei, a.s. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
Partnerem projektu i celé akce jsou hotely Hilton Prague a Hilton Prague Old Town.
 
květen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
PMS spoluorganizovala mezinárodní konferenci o nových technologiích v trestní justici
 
PMS v třetím květnovém týdnu v Praze spoluorganizovala již třetí ročník mezinárodní konference Technologie v trestní justici, na které se setkali zástupci světových probačních a vězeňských služeb s technologickými experty, zástupci soukromého sektoru i akademiky. Cílem konferenci zaštítěné organizacemi EuroPris, ICPA a CEP bylo probrat technologické i bezpečnostní výzvy, kterým v současnosti čelí systémy trestní justice po celém světě, a najít vhodná technologická řešení.
 
Probační a vězeňské služby se nyní potýkají se stále se zvyšujícími požadavky na zajištění ochrany společnosti před kriminalitou, na druhé straně stále profesionalizují svou práci s odsouzenými, která by měla vést ke snížení recidivy a k reintegraci lidí s trestní minulostí zpátky do společnosti. Najít rovnováhu mezi těmito a dalšími požadavky vyžaduje podle expertů mimořádně citlivý a profesionální přístup a porozumění konkrétních potřeb jednotlivých servisů.
 
Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková mezinárodnímu publiku představila práci Probační a mediační služby jak s klienty z řad odsouzených, tak s oběťmi. Uvedla, že česká PMS se nyní nachází ve zlomovém momentě, kdy stojí těsně před zavedením elektronického monitorovacího systému do trestní justice, a že výměna mezinárodních zkušeností k tématu „náramky“ v praxi je pro PMS mimořádně přínosná. Specialistka na mezinárodní vztahy z PMS Marcela Demková moderovala jeden z panelů ke vzdělávání a odbornému zacházení, ve kterém diskutovali jak odborníci z rezortu, tak zástupci zahraničních technologických firem.
 
18.05.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Běžci se žlutou stužkou úspěšně zvládli Volkswagen Maraton Praha, nejrychlejší byl probační úředník z Plzně
 
Maraton, nejtěžší závod letošní série Běhů se žlutou stužkou, se běžel 7. května jako součást Volkswagen Maratonu Praha pořádaného společností RunCzech. Na trať vyběhla padesátka běžců včetně Jirky, Mariána, Libora a Oldřicha, vězňů, kteří svou úspěšnou účastí na maratonu podpořili druhou šanci na lepší život a získání dobré práce po propuštění z výkonu trestu. Ve stejný den se běžel i závod 2RUN, kdy se dva běžci podělili o maratonskou vzdálenost po 20 a 22 kilometrech. Nejrychlejším závodníkem z celkem asi 70 běžců podporujících projekt žluté stužky byl vedoucí oddělení obecně prospěšných prací střediska Probační a mediační služby v Plzni, Ivan Šarlinger.
 
„Když  jsme začínali běhat kolem vězeňského dvora, ostatní odsouzení na nás pokřikovali a smáli se nám. Bylo mi to jedno, ani jsem to nevnímal, spíš mi jich  bylo  líto.  Nejdůležitější  pro mě je moje maminka, která je mi zase oporou. Za to jsem vděčný nejen jí, ale i běhání,“ popisuje mladý maratonec Jirka  svou  zkušenost s tréninky za vězeňskou zdí ve věznici Vinařice, kde si odpykává trest, a dodává: „Za chvíli mi trest končí a já už dnes vím, že běhání si vezmu s sebou, abych zapomněl na blbosti, a neměl na ně čas. Chci se  i nadále věnovat tomu, co mě baví, a zároveň dokázat sobě i mamince, že umím žít i jinak, než jsem žil doposud.“
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dejme druhou šanci“.
Právě předsudky propuštěným vězňům škodí podle odborníků víc, než si myslíme. Přes dvě třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených propuštěných z  vězení,  kterých bylo jen loni přes deset tisíc, má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat.
 
„To, že Jirka, Marián, Libor a Oldřich ve svém volném čase za výrazné podpory mých kolegů natrénovali na celý maraton, jen dokazuje jejich vůli začít znovu a lépe. Dejme jim šanci,“ uvedla iniciátorka běhu, ředitelka ženské Věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková
 
„Jsem nesmírně rád, že se Yellow Ribbon Run neustále rozrůstá. Nejde jenom o počet běžců, i když padesátka maratonců je nádherné číslo, ale také o ty, kteří se o tomto záslužném projektu dozvědí. Čím víc lidí bude Yellow Ribbon Run znát, tím více lidem budeme moci opravdu pomoci. Naším heslem pro letošní rok je All Runners Are Beautiful, tedy že běhání sluší všem. A stoprocentně to platí i v tomto případě, druhou šanci si totiž zaslouží každý,“ říká prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projekt, který vznikl díky spolupráci několika  subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders  Forum, RunCzech, Probační a mediační služby a neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti.  Prvního dubna se už běžel půlmaraton se žlutou stužkou, kterého se zúčastnilo téměř 40 běžců. Vrcholem letošní série běhů budou 14. června štafety, kterých se účastní několik stovek běžců včetně vězňů, bývalých vězňů, manažerů, zaměstnanců státních i neziskových organizací či ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.
 
Kromě nákupu jednotlivých startovních čísel projekt Žluté stužky letos podpořily společensky odpovědné firmy výběrem z několika druhů partnerství. Letošním generálním partnerem je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a.s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a.s. a Lesy České republiky s.p. a  ronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion  Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman.  Partneři, kteří podpořili  jednoho  běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis,  Agro Jevišovice a. s., IP systém a. s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar,  s.  r.  o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p.s. Materiální podporu poskytli Dermacol a.s. a Papei a.s.. Hlavním mediálním  partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
květen 2017 Tiskové oddělení PMS

 
Uběhnou vězni Jirka, Marián, Oldřich a Libor pražský maraton?  Přijďte jim fandit a dejte druhou šanci lidem po výkonu trestu.
 
Maraton, nejtěžší závod letošní série Běhů se žlutou stužkou, se poběží už 7. května jako součást Volkswagen Maratonu Praha pořádaného společností RunCzech. Na trať vyběhne 46 běžců včetně Jirky, Mariána a Libora, tří vězňů, kteří chtějí svou účastí na maratonu podpořit druhou šanci na lepší život a získání dobré práce po propuštění z výkonu trestu. Ve stejný den se běží i závod 2RUN, kdy se dva běžci podělí o maratonskou vzdálenost po 20 a 22 kilometrech. 2RUN poběží za Žlutou stužku 24 běžců.
 
Když jsme začínali běhat kolem vězeňského dvora, ostatní odsouzení na nás pokřikovali a smáli se nám. Bylo mi to jedno, ani jsem to nevnímal, spíš mi jich bylo líto. Nejdůležitější pro mě je moje maminka, která je mi zase oporou. Za to jsem vděčný nejen jí, ale i běhání,“ popisuje mladý maratonec Jirka svou zkušenost s tréninky za vězeňskou zdí ve věznici Vinařice, kde si odpykává trest, a dodává: „Za chvíli mi trest končí a já už dnes vím, že běhání si vezmu s sebou, abych zapomněl na blbosti, a neměl na ně čas. Chci se i nadále věnovat tomu, co mě baví, a zároveň dokázat sobě i mamince, že umím žít i jinak, než jsem žil doposud.“
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dejme druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům škodí podle odborníků víc, než si myslíme. Přes dvě třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni přes deset tisíc, má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat.
 
Dalším závodem pod hlavičkou Yellow Ribbon je ten nejnáročnější – maraton. Pevně věřím, že pokud se odsouzeným daří v podmínkách výkonu trestu plnit veškeré úkoly, pracovat a dodržovat přísný režim, jsou na dobré cestě situaci po propuštění zvládnout,“ uvedla iniciátorka běhu, ředitelka ženské Věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková. „To, že navíc ve svém volném čase za výrazné podpory mých kolegů natrénovali na celý maraton, snad jen dokazuje jejich vůli začít znovu a lépe. Dejme jim šanci a pojďme společně fandit,“ doplnila.
 
Jsem nesmírně rád, že se Yellow Ribbon Run neustále rozrůstá. Nejde jenom o počet běžců, i když padesátka maratonců je nádherné číslo, ale také o ty, kteří se o tomto záslužném projektu dozvědí. Čím víc lidí bude Yellow Ribbon Run znát, tím více lidem budeme moci opravdu pomoci. Naším heslem pro letošní rok je All Runners Are Beautiful, tedy že běhání sluší všem. A stoprocentně to platí i v tomto případě, druhou šanci si totiž zaslouží každý,“ říká prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projekt, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders Forum, RunCzech, Probační a mediační služby a neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti. Prvního dubna se už běžel půlmaraton se žlutou stužkou, kterého se zúčastnilo téměř 40 běžců. Vrcholem letošní série běhů budou 14. června štafety, kterých se účastní několik stovek běžců včetně vězňů, bývalých vězňů, manažerů, zaměstnanců státních i neziskových organizací či ministra spravedlnosti Roberta Pelikána.
 
Kromě nákupu jednotlivých startovních čísel projekt Žluté stužky letos podpořily společensky odpovědné firmy výběrem z několika druhů partnerství. Letošním generálním partnerem je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a. s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a. s. a Lesy České republiky s. p. a bronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a. s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman.  Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis, Agro Jevišovice a. s., IP systém a. s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar, s. r. o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p. s. Materiální podporu poskytli Dermacol a. s. a Papei, a.s. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
Zajímavosti z letošního maratonu a 2RUNu a Běhu se žlutou stužkou:
Ročník: 23. (poprvé se konal 4. června 1995)
Kapacita závodu: 10 600 běžců
Ocenění IAAF: Zlatá známka
Věděli jste, že... : Volkswagen Maraton Praha je s rekordem závodu 2:05:39 nejrychlejším květnovým maratonem všech dob?
Rekord závodu muži: Eliud Kiptanui/KEN/ 2:05:39, 2010
Rekord závodu ženy: Lydia Cheromei /KEN/ 2:22:34, 2011
 
Žlutá stužka
24 lidí poběží 2RUN (celkem 12 2RUNů)
Z toho 5x cizinci (Dubaj, USA, Francie, Brazílie)
2 zástupci z řad firemních partnerů (Schindler)
47 lidí poběží maraton
Z toho 10 cizinců (Dánsko, Norsko, Španělsko, Velká Británie, Kazachstán, Izrael, Francie, Belgie, Německo, Thajsko)
4 vězni
1 bývalý vězeň
11 zástupců z řad firemních partnerů z celkem 5 firem (LMC, Kostelecké uzeniny, United Bakeries, Lion Products, Lesy ČR)
 
Kontakt
Probační a mediační služba
Kristina Labohá
tisková mluvčí
mob: +420 737 247 167

 
Specialisté z PMS školili albánské odborníky v mediaci
 
Experti z české Probační a mediační služby po osmnácti měsících ukončili společný finsko-český projekt, který měl za cíl podpořit rozvoj alternativního řešení konfliktů v Albánii. Kateřina Hyková, Marek Tkáč a Martin Kracík společně se svými finskými kolegy pomáhali školit albánské pracovníky v justici v mediačních technikách. Cílem projektu sponzorovaného z Evropské unie byla harmonizace právního rámce Albánie, podpora tamější Komory mediátorů, spolupráce s partnery a zvýšení obecného povědomí o mediaci.
 
Mediace je způsob smírného řešení sporů, jehož cílem je dohoda. Probační a mediační služba se soustředí především na mediaci v trestní justici, která se snaží o mimosoudní řešení trestného činu, na jehož protilehlých stranách stojí oběť a pachatel.
 
„Mise, na kterých jsme se podíleli v Albánii, byly hodnoceny jako velmi přínosné  – ukázalo se, že kombinace finsko-české zkušenosti zkrátka funguje,“ uvedl lídr projektu za česku stranu a zároveň vedoucí středisek PMS ve východních Čechách Martin Kracík. Součástí předávání zkušeností byla podle něj i týdenní studijní cesta albánských mediátorů do Česka, která se konala loni v květnu. Albánští mediátoři tehdy navštívili kromě PMS i ministerstvo spravedlnosti, Českou advokátní komoru a další justiční instituce.
 
Mezinárodní projekt uzavřela koncem března konference v Tiraně. Na konferenci vystoupil i náměstek ředitelky PMS Radim Bureš, český velvyslanec v Tiraně Jaroslav Ludva, zástupci Evropské komise a další významní hosté. „V závěrečném zhodnocení přínosu projektu zaznívalo ocenění českým expertům jak ze strany Albánců, tak i finských kolegů. Projekt byl hodnocen jako velmi úspěšný,“ doplnil Kracík.
 
Albánský parlament vloni v červenci schválil reformu justice, která je klíčovou podmínkou pro přístupové rozhovory s Evropskou unií. Albánie požádala o status kandidátské země pro vstup do EU v roce 2009, ale kvůli otálení s reformami a v boji proti korupci a zločinnosti ho získala až v roce 2014. Reforma má zajistit změny v soudním systému, jejichž cílem je dosáhnout nezávislosti soudců a prokurátorů a vykořenit korupci v justici.
Má k tomu přispět i kontrola příjmů a majetku soudců a prokurátorů a prověřování jejich profesionální způsobilosti.
 
18.04.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Pražský půlmaraton běželi i sportovci ozdobení žlutou stužkou, vyzývali k podpoře zaměstnávání bývalých vězňů
 
Skvělá nálada, slunné počasí a tisíce natěšených, usměvavých sportovců. Tak vypadalo sobotní ráno v centru Prahy, kde 11.500 profesionálů i amatérů běželo pražský půlmaraton Sportisimo. Závod běželo i 35 běžců s tričkem se žlutou stužkou na podporu projektu, jehož cílem je nevšedním způsobem upozornit na problém obtížné zaměstnatelnosti lidí propuštěných z výkonu trestu. Všem běžcům děkujeme a jsme na ně pyšní.
 
Proč chceme podpořit zaměstnávání těch, kteří v životě udělali chybu?
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dejme druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům škodí podle odborníků víc, než si myslíme. Přes dvě třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni přes deset tisíc, má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat.
 
Naším cílem je povzbudit zaměstnavatele, aby přinejmenším přemýšleli nad tím, že i propuštěný vězeň může být vděčným a spolehlivým zaměstnancem,“ uvedla iniciátorka běhu, ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková. „Věřím, že práce s vězni má smysl. Čím víc jim pomůžeme se začleněním do běžného života a řešením leckdy složitých životních problémů, tím méně bude obětí trestných činů,“ doplnila.
 
Kromě nákupu jednotlivých startovních čísel projekt Žluté stužky podpořily také společensky odpovědné firmy výběrem z několika druhů partnerství. Letošním generálním partnerem je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a. s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a. s. a Lesy České republiky s. p. a bronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a. s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman.  Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis, Agro Jevišovice a. s., IP systém a. s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar, s. r. o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p. s. Materiální podporu poskytli Dermacol a. s. a Papei, a.s. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projekt, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders Forum, RunCzech, Probační a mediační služby ČR a neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti.
 
01.04.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Žlutá stužka na tričkách v ulicích Prahy? Půlmaraton kolem vás poběží sportovci, kterým není lhostejný osud bývalých vězňů
 
35 běžců se v sobotu 1. dubna zúčastní půlmaratonu, prvního ze závodů letošní série Běhů se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run. Akce se koná v rámci slavného Sportisimo Prague Half Marathonu 2017 pořádaného společností RunCzech. V letošním roce se v České republice poběží už druhý ročník Běhu se žlutou stužkou, jehož cílem je nevšedním způsobem upozornit na problém obtížné zaměstnatelnosti lidí propuštěných z výkonu trestu. Celkem se na start Sportisimo 1/2Maratonu Praha postaví 11 500 běžců a běžkyň z 57 zemí, kteří se těší na rychlou trať i každoročně fantastickou atmosféru.
 
Proč chceme podpořit zaměstnávání těch, kteří v životě udělali chybu?
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dejme druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům škodí podle odborníků víc, než si myslíme. Přes dvě třetiny českých firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v Rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni přes deset tisíc, má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat.
 
Naším cílem je povzbudit zaměstnavatele, aby přinejmenším přemýšleli nad tím, že i propuštěný vězeň může být vděčným a spolehlivým zaměstnancem,“ uvedla iniciátorka běhu, ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou Gabriela Slováková. „Věřím, že práce s vězni má smysl. Čím víc jim pomůžeme se začleněním do běžného života a řešením leckdy složitých životních problémů, tím méně bude obětí trestných činů,“ doplnila.
 
Podle Carla Capalba, prezidenta organizačního výboru RunCzech, zvládnou ženy v průměru Sportisimo 1/2Maraton Praha za 2:05:22 hodiny a muži za 1:49:12 hodiny. „To ale není to klíčové v závodu běžců se žlutou stužkou. Tito sportovci mají mnohem důležitější cíl, chtějí totiž inspirovat své blízké, přátele i úplně cizí lidi, že druhou šanci by měl dostat každý,“ dodal Capalbo. Celé jarní běžecké série se žlutou stužkou složené ze čtyř závodů v dubnu, květnu a červnu se podle něj zúčastní neuvěřitelných 900 běžců. 
 
Kromě nákupu jednotlivých startovních čísel projekt Žluté stužky podpořily také společensky odpovědné firmy výběrem z několika druhů partnerství. Letošním generálním partnerem je D.A.S. pojišťovna právní ochrany. Zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a. s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s. r. o., United Bakeries a. s. a Lesy České republiky s. p. a bronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a. s., Hamerník s. r. o., Schindler CZ a. s., DP Work s. r. o., Lion Products s. r. o. a marketingová agentura Wunderman.  Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis, Agro Jevišovice a. s., IP systém a. s., Froněk spol. s r. o. a Jipocar, s. r. o. Projekt také podporují individuální běžci z organizací A-Giga s. r. o., Axocom s. r. o., Microsoft a společnosti Podané ruce o. p. s. Materiální podporu poskytli Dermacol a. s. a Papei, a.s. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize a mediálním partnerem je projekt Pro Fair Play. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
 
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projekt, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders Forum, RunCzech, Probační a mediační služby ČR a neziskové organizace RUBIKON Centrum, která pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti.
 
Zajímavosti z projektu Yellow Ribbon Run a  Sportisimo Prague Half Marathonu 2017
V letošním roce se v České republice poběží 2. ročník Yellow Ribbon Run.
Sportisimo 1/2Maraton Praha odstartuje v 10 hodin z náměstí Jana Palacha. Závod si získal svůj věhlas díky krásné trati probíhající srdcem historické Prahy.
Závod bude vysílán v  přímém přenosu na ČT Sport. Přenos startuje v sobotu 1. dubna v 9:50.
Závod je již poosmé v řadě oceněn zlatou známkou kvality Mezinárodní asociace atletických federací IAAF.
Trasa Sportisimo 1/2Maratonu Praha je velmi rychlá, v loňském roce ji pod hodinu zaběhlo pět mužů
Yellow Ribbon Run bude letos součástí tří závodů RunCzech běžecké ligy 2017, a to Sportisimo 1/2Maratonu Praha dne 1. dubna a Volkswagen Maratonu Praha dne 7. května. Největší zastoupení běžců bude součástí charitativní běžecké akce O2 Pražské štafety 4x5 dne 14. června.
V roce 2017 akci podpoří na 900 běžců, z nichž téměř 500 poběží
O2 Pražskou štafetu 4x5 a přes 100 celou maratonskou vzdálenost. V současné době jsou přihlášení aktivní účastníci z 19 zemí, a to například z Francie, Švédska, Dánska, ale také Brazílie, Thajska, Běloruska, Izraele nebo Kazachstánu.
 
Kontakt
Probační a mediační služba
Kristina Labohá
Tisková mluvčí
mob: +420 737 247 167
email: klaboha@pms.justice.cz
 
29.03.2017 Tiskové oddělení PMS

Probační a mediační služba loni pomohla přes 6700 obětem trestných činů, z toho pěti stům zvlášť zranitelných
Probační a mediační služba (PMS) v roce 2016 spolupracovala s 6719 oběťmi trestných činů, z toho s 513 zvlášť zranitelnými – seniory, zdravotně postiženými osobami či mládeží. Od srpna 2013, kdy vstoupil v účinnost zákon o obětech trestných činů, PMS pomohla 18.560 obětem trestných činů. Při příležitosti dnešního Evropského dne obětí trestných činů to uvedla ředitelky Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
Při práci s obětí trestného činu se naši lidé snaží o její aktivní zapojení do trestního řízení a do řešení následků trestného činu. Děláme všechno pro to, aby oběť nebyla v trestním řízení degradována jako v minulosti na pouhý důkazní prostředek, ale aby byla respektována a naplňována její práva a potřeby, s čímž jí pomáháme,“ uvedla Matoušková.
 
Zhruba v 90 procentech pomáhají probační úředníci obětem z řad dospělých, v pěti procentech seniorům, ve dvou až třech procentech dětem a mladistvým. „Jde o velice citlivou práci a naši lidé procházejí speciálními školeními. Na oběti nehledí jen optikou způsobené újmy, ale zejména následku. I malá újma může mít podle našich zkušeností velké následky,“ doplnila Matoušková.
Probační a mediační služba nabízí základní pomoc obětem na 74 středicích a dvou detašovaných pracovištích napříč republikou. Díky projektové činnosti, resp. projektu Proč zrovna já? II fungují specializovaní poradci PMS i v dalších 55 lokalitách. Pomoc obětem je tak dostupná v každém okresním městě ČR a zájemci o služby PMS si mohou adresu a podrobnosti dohledat na webových stránkách pmscr.cz.
 
22.02.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Dá se ve věznici natrénovat maraton? Odpověď se hledala na prvním tréninku Běhu se žlutou stužkou
Může člověk s trestní minulostí a člověk, který se aktuálně nachází ve výkonu trestu, uběhnout maraton? Jak se dá ve věznici trénovat na běžecký závod? A jakou k tomu mají tito jedinci motivaci? Marian z Věznice Kuřim i bývalý vězeň Milan, kteří poběží se žlutou stužkou maraton, a Marie z věznice ve Světlé nad Sázavou, trénující na červnový štafetový běh, mají jasno: když budou mít silnou vůli a podpoří je okolí, mají šanci začít ve svém životě znovu a lépe. Proto se zapojili do projektu Yellow Ribbon Run, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, a se žlutou stužkou běželi dnešní trénink. Trénink se konal v běžeckém centru Running Mall na Praze 7 a zúčastnili se ho nejen osoby ve výkonu a po výkonu trestu, ale i další běžci včetně manažerů firem, které zaměstnávají vězně.
Proč je potřeba řešit zaměstnávání vězňů a bývalých odsouzených? „Lidé opouštějící vězení si trest odpykali a teď jsou zase na startovní čáře. Dát jim šanci na práci a nový start pro ně znamená často jedinou možnost, jak začít znovu. Vytrvale běžet dál vstříc lepší budoucnosti už musí sami. Pokud poběžíte s nimi, vyjádříte jim podporu, se kterou to lépe zvládnou,” uvedla Gabriela Slováková, ředitelka ženské věznice ve Světlé nad Sázavou a iniciátorka projektu Yellow Ribbon Run v České republice.
Závody Běhu se žlutou stužkou – maraton, půlmaraton a štafety – se poběží v dubnu, květnu a v červnu pod záštitou tří závodů RunCzech. „Se žlutou stužkou se poběží už podruhé a zúčastní se mnohem víc běžců než v roce 2016. Pro mě je to známka toho, že jsme nastartovali velký a smysluplný projekt, který má budoucnost. Když si totiž tisíce lidí připnou žlutou stužku na tričko a řeknou vězňům, že po odpykání trestu jim chceme dát druhou šanci, společnost to nemůže ignorovat,“ uvedl Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“. Právě předsudky propuštěným vězňům podle odborníků kladou na jejich cestu novým životem nejednu překážku. Zvlášť pokud se nenajdou zaměstnavatelé, kteří jim dají druhou šanci.
Předsudkům však už dávno utekli partneři celého projektu, firmy, které se nestydí zaměstnávat vězně nebo bývalé vězně,“ doplnil Capalbo.
Kromě nákupu jednotlivých startovních čísel lze projekt podpořit také výběrem z několika druhů partnerství. Letošním zlatým partnerem běhu se stala firma Kostelecké uzeniny, a.s., stříbrnými partnery jsou společnosti LMC s.r.o., United Bakeries a.s., Lion Products s.r.o., Lesy České republiky s. p. a bronzovými partnery firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s.r.o. a Schindler CZ a.s. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce
z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Haryservis, Agro Jevišovice a.s.
a IP systém a.s. Projekt také podporují individuální běžci z organizací Ashoka a Společnost Podané ruce o.p.s. Mediálním partnerem je společnost Lagardere Active ČR a. s. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv.
Minulý rok bylo propuštěno 10.271 vězňů, tedy lidí, kterým zůstane záznam v Rejstříku trestů. Podle průzkumu společnosti LMC více než dvě třetiny firem po uchazečích při náboru vyžadují výpis z trestního rejstříku, přičemž plných 55 procent zaměstnavatelů lidi se záznamem v rejstříku trestů vůbec nezaměstná. Z odsouzených propuštěných z vězení má tak podle propočtů šanci získat práci jen třetina těch, kteří jsou motivovaní pracovat.
Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run je projekt, který vznikl díky spolupráci několika subjektů: Vězeňské služby ČR, CSR platformy Business Leaders Forum, RunCzech, Probační a mediační služby a neziskové organizace RUBIKON Centrum, které pomáhá lidem s trestní minulostí začlenit se zpět do společnosti.
Zajímavosti z projektu Yellow Ribbon Run
V letošním roce se v České republice poběží 2. ročník Yellow Ribbon Run.
Yellow Ribbon Run bude letos součástí dvou závodů RunCzech běžecké ligy 2017, a to Sportisimo 1/2Maratonu Praha dne 1. dubna a Volkswagen Maratonu Praha dne 7. května. Největší zastoupení běžců bude součástí charitativní běžecké akce O2 Pražské štafety 4x5 dne 14. června, kterou také připravují organizátoři běžeckých akcí pod hlavičkou RunCzech.
V roce 2016, kdy se v České republice konal 1. ročník Yellow Ribbon Run, byl celkový počet běžců se žlutou stužkou 32. Mezi nimi bylo 5 odsouzených a 3 běžci po výkonu trestu.
V roce 2017 akci podpoří celkem 856 běžců, z nich například 480 poběží O2 Pražskou štafetu 4x5 a 300 celou maratonskou vzdálenost. V současné době jsou přihlášení aktivní účastníci z 19 zemí, a to například z Francie, Švédska, Dánska, ale také Brazílie, Thajska, Běloruska, Izraele nebo Kazachstánu.
Zajímavostí je to, že se mezi běžci nachází také osoby, které se staly oběťmi trestných činů a projekt svojí účastí podporují.
Do projektu se letos zapojuje 20 věznic z celkového počtu 35, které se nachází v České republice.
Celou maratonskou vzdálenost 42,195 km si na Volkswagen Maratonu Praha troufne zaběhnout 6 aktuálně odsouzených běžců a 1 bývalý odsouzený.
O2 Pražskou štafetu 4x5 poběží 13 aktuálně odsouzených běžců spolu s 12 běžci, kteří již svůj trest mají za sebou a 7 z nich jsou klienty RUBIKON Centra.
Všech akcí se vedle odsouzených nebo bývalých odsouzených zúčastní také cca 90 zaměstnanců Vězeňské služby České republiky.
Další z podporovatelů projektu, Probační a mediační služba, bude zastoupena celkem šedesátkou účastníků a účastnic a za Business Leaders Forum poběží 2 a za RUBIKON Centrum vyběhne 12 zaměstnanců.
 
08.02.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Výběrové řízení na tzv. náramky hladce pokračuje: pět dodavatelů podalo své nabídky
 
Zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti a Probační a mediační služby (PMS) dnes otevřeli obálky s nabídkami pro Elektronický monitorovací systém pro trestní justici. Veřejné zakázky, která byla vypsána 29. února 2016 formou soutěžního dialogu, se od vypsání účastnilo šest zájemců.
 
Lhůta pro podávání nabídek skončila dnes v 10:00 dopoledne. Hodnotící komise obdržela celkem pět nabídek, které začala posuzovat z hlediska plnění zákonných požadavků a nabídnuté ceny. Po zhodnocení jednotlivých nabídek bude vybrán vítězný uchazeč.
 
Přeplněnost českých věznic se dostala do bodu, kdy musíme co nejrychleji hledat řešení v nových kapacitách, ale i v alternativních trestech. Pracujeme na obojím zároveň, a jsem proto velmi rád, že se výběrové řízení na náramky nyní dostalo do fáze, kdy známe jednotlivé produkty a brzy bude znát vítěze výběrového řízení,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
 
Výběrové řízení obsahovalo několik kol přímých jednání se všemi přihlášenými uchazeči, v jejichž návaznosti také probíhalo testování jednotlivých technologií. Každý uchazeč poskytl své produkty po dobu jednoho měsíce, během kterého Ministerstvo spravedlnosti testovalo základní funkce sytému.
 
Elektronické náramky na nohou odsouzených znamenají větší spolehlivost kontroly, zda se odsouzený nachází v daném čase tam, kde má být. Kontrolují také to, zda není v blízkosti chráněné osoby, a nevstupuje do zakázané zóny. Namátkové kontroly probačních úředníků tak budou méně časté, ale domovy odsouzených budeme dále navštěvovat. Po zavedení elektronického monitorovacího systému budeme mít více času na to, abychom odsouzené vedli k pozitivní změně jejich života. Je nezbytné, aby pracovali a měli pravidelný příjem, nezneužívali alkohol a jiné drogy, naučili se problémy řešit jinak než opakováním trestné činnosti,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.    
 
Trestní řád využití tzv. náramků pro trest domácího vězení již umožňuje. V polovině roku 2016 Ministerstvo spravedlnosti prosadilo rozšíření využití také pro účely vazby. Jednou z hlavních výhod v obou případech je možnost zůstat v kontaktu s rodinou a docházet do zaměstnání.
 
26.01.2017 Tiskové oddělení MSp a PMS

 
PMS čeká náročný rok: dokončení zakázky na elektronické náramky či prosazení nové koncepce rozvoje do roku 2025
 
Probační a mediační službu (PMS) čeká náročný rok 2017, kdy organizaci čekají vedle běžné pracovní agendy čtyři zásadní výzvy. PMS chce úspěšně dokončit veřejnou zakázku na elektronický monitorovací systém, prosadit koncepci svého rozvoje do roku 2025, přijmout a začlenit 60 nových zaměstnanců do svých řad a stabilizovat vnitřní systémy a organizaci práce.
 
Pokud vše půjde podle plánu, bude vítěz tendru na elektronický monitorovací systém znám na rozhraní prvního a druhého čtvrtletí letoška. „Pak budeme intenzivně pracovat na zdárném začlenění systému do každodenní případové praxe,“ uvedla ředitelka Andrea Matoušková. Takzvané náramky pomohou hlídat odsouzené s uloženým trestem domácího vězení; uvažuje se však i o jejich využití při nahrazení vazby či posílení ochrany obětí trestné činnosti.
 
Druhou výzvou je pro PMS letos podle Matouškové obhajoba a prosazení připravené Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025, s jejíž pomocí chce služba ukotvit své postavení v prostředí české trestní justice. Schválení materiálu by mělo posloužit Probační a mediační službě při efektivnějším naplňování cílů probace a mediace v dalších letech.
 
Neméně důležitým úkolem je pro nás úspěšné začlenění zaměstnanců, kteří do naší služby již od počátku ledna nastupují a budou dále nastupovat až do celkového počtu 60. Roční počet všech aktivních spisů se v posledních letech pohybuje kolem 30.000, a zátěž se stále zvyšuje. Noví lidé naší organizaci pomohou v účinném výkonu dohledu nad pachateli a v zajištění rozvoje mediačních činností,“ doplnila Matoušková. Podle ředitelky je klíčové dokončit letos i stabilizaci vnitřních systémů Probační a mediační služby včetně nastavení efektivnější organizace práce.
 
Novoroční výzvy navazují na náročnou práci probačních úředníků z roku 2016, kteří nově evidovali přibližně 17.300 případů kontrolovaných sankcí a 10.500 případů přípravy podkladů k rozhodnutí soudů a státních zastupitelství a zprostředkování řešení konfliktů mezi pachatelem a obětí. „V roce 2016 také probační úředníci zahájili spolupráci a poskytli pomoc a poradenství celkem více jak 6.700 obětem trestných činů,“ uvedl analytik PMS Michal Karban.
 
PMS loni navíc vedle své běžné činnosti také například odstartovala tři zásadní čtyřleté projekty Křehká šance II, Na správnou cestu! II a Proč zrovna já? II v celkové hodnotě 195 milionů Kč, dokončila projektu česko-švýcarské spolupráce Rozvoj probačních a resocializačních programů a v Ostravě odzkoušela pilotní projekt probačního domu.
 
07.01.2017 Tiskové oddělení PMS

 
Ředitelka PMS převzala ocenění Vězeňské služby
PRACOV 7. prosince 2016 – ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková převzala Plaketu Vězeňské služby České republiky II. stupně z rukou generálního ředitele Petra Dohnala.
Generální ředitel VS ČR tak Andreu Matouškovou ocenil za vynikající kvalitu a intenzitu spolupráce. „Celé společnosti, i nám, jde o to, aby osoby, které z vězení odcházejí, byly socializované, uměly žít slušně a byly zvyklé pracovat, aby nám mohly být dobrými sousedy. K tomu je spolupráce s Probační a mediační službou naprosto nezbytná, je důležitou součástí tohoto procesu a já si velmi vážím toho, že tak dobře funguje,“ řekl Dohnal.  
V letošním roce se PMS a VS ČR kromě obvyklé spolupráce v rámci agendy parole spolupodílely na řadě projektů, které mají za cíl zlepšit a zefektivnit zacházení s odsouzenými ve výkonu trestu odnětí svobody i po jeho skončení. Jednalo se například o Reintegrační program, který se vězňům intenzivně věnoval v oblasti přípravy na budoucí zaměstnání, pilotní projekt Probační dům, jenž za přísných podmínek dával šanci na důstojný život lidem, kteří se po výkonu trestu neměli kam vrátit, či o projekt Křehká šance I a II, který se snaží zefektivnit přípravu odsouzených na podmíněné propuštění.
12. 12. 2016 Tiskové oddělení PMS

 
PMS diskutovala o koncepci svého rozvoje do roku 2025 s partnerskými organizacemi
Probační a mediační služba chce ukotvit své postavení v prostředí české trestní justice. Chce být nositelem myšlenek restorativní justice a jejím aktivním prosazovatelem, respektovaným partnerem pro soudce a státní zástupce a efektivní složkou justice disponující v rámci zákonného vymezení relevantními rozhodovacími pravomocemi a kompetencemi. To jsou některé ze záměrů z připravované Koncepce rozvoje Probační a mediační služby, které zazněly na pracovním semináři v Brně 5. prosince.
Akce se zúčastnily desítky partnerů PMS z řad soudců, státních zástupců, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, Vězeňské služby, policistů, sociálních kurátorů a dalších spolupracujících organizací a subjektů.
Z jejich strany zazněly názory, připomínky a doplnění k připravované koncepci, která analyzuje dosavadních 16 let fungování PMS, a stanoví priority Služby na další desetiletí. Připomínky budou nyní zapracovány do připravovaného materiálu, který bude do konce roku zaslán na Ministerstvo spravedlnosti.
Na semináři také zaznělo, že probační úředníci jsou ročně pověřováni k činnostem ve vykonávacím řízení v 17.000 až 18.000 případech. Roční počet aktivních spisů se však v posledních letech pohybuje kolem 30.000. „Každým rokem zátěž pracovníků zvyšuje, proto nyní Probační a mediační služba žádá personální navýšení,“ uvedla ředitelka Andrea Matoušková.
Schválení materiálu by mělo posloužit Probační a mediační službě při naplňování cílů probace a mediace v dalších letech.
 
06.12.2016 Tiskové oddělení PMS

 
Proběhly závěrečné konference projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů
 
Projekt Probační a mediační služby (PMS) Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti, který probíhá již od počátku roku 2011, se chýlí ke konci. PMS projekt realizuje v partnerství s Vězeňskou službou ČR a švýcarským Sdružením pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě a Probační službou kantonu Curych. Jednou ze závěrečných aktivit projektu realizovaného v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly dvě říjnové projektové konference.
 
První z konferencí by věnována Alianci proti dluhům, tedy odborné platformě, která sdružuje subjekty, které se intenzivně zabývají řešením problémů souvisejících s předlužeností osob, které se ocitají v mnohdy neřešitelné sociální situaci. Experti z Ministerstva financí, Ministerstva Spravedlnosti, Agentury pro sociální začleňování, Kanceláře finančního arbitra a RUBIKON Centra představili pokrok, kterého bylo na poli předluženosti jednotlivců dosaženo.
 
Na konferenci vystoupili také zahraniční hosté. Marjatta Kaurala a Anastasia Lapintie z kanceláře ombudsmana hovořily o problematice předlužení ve Finsku. „Nyní, když jsem se seznámila se situací v České republice, je naprosto jasné, že Finsko i Česko řeší velmi obdobné problémy. Malé rozdíly, které mezi našimi zeměmi existují, se mohou stát zdrojem inspirace. Osobně se těším na bližší spolupráci s českými odborníky,“ uvedla Kaurala. Elizabeth Weaverová ze skotské univerzity ve Strathclydeu představila zajímavý koncept zaměstnávání osob s trestní minulostí, a to pomocí sociálních družstev, jež jsou obvyklá například v Itálii.  
 
Navazující konference představila další základní části projektu. Jednalo se konkrétně o rozšíření kognitivně behaviorálních programů jako osvědčené metody řešení kriminality mládeže i dospělých, vytvoření komplexního reintegračního programu využitelného jak pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty, a o vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů. Na konferenci vystoupili odborníci z PMS a z partnerských organizací, tedy z Vězeňské služby ČR, RUBIKON Centra, Centra podpory podnikání Praha a Centra dopravního výzkumu.
 
31.10.2016 Tiskové oddělení PMS

 
Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba zřídí až čtyři probační domy pro propuštěné vězně
 
Ministerstvo spravedlnosti (MSp) a Probační a mediační služba (PMS) počítají se zřízením až čtyř probačních domů pro propuštěné vězně, a to během následujících devíti let. Probační domy, které budou spadat pod Probační a mediační službu, zajistí pomocí pobytového programu možnost intenzivní práce s pachateli po podmíněném propuštění z výkonu trestu. Umožní tak účinně kontrolovat pachatele po propuštění, a to včetně zajištění kontrol uložených přiměřených povinností a omezení.
 
Rozvoj probačních domů v České republice je žádoucí a řeší aktuální potřeby osob propuštěných z věznic. Zároveň odpovídá současnému evropskému trendu trestní politiky, který směřuje k většímu využívání alternativních trestů a ekonomicky úspornějších forem sankční politiky,“ uvedl náměstek pro trestní politiku a vězeňství MSp Vladimír Zimmel.
 
Probační a mediační služba podle své ředitelky Andrey Matouškové plánuje zřídit probační domy s kapacitou po 20 klientech. „Půjde zejména o podmíněně propuštěné pachatele závažnějších trestných činů, kteří by měli v probačním domě strávit minimálně šest měsíců. Kapacita a rozmístění Probačních domů ve čtyřech vybraných soudních krajích zajistí větší dostupnost tohoto programu pro osoby navracející se z vězení na svobodu,“ doplnila Matoušková.
 
Programy realizované v probačním domě budou podle náměstka Zimmela zaměřeny na to, aby podmíněně propuštěné vězni získali pracovní návyky a legální zaměstnání, aby řešili svou předluženost a rozvíjeli své sociální dovednosti s důrazem na rozvoj a upevnění rodinných vazeb. 
 
Klienti probačního domu se budou podrobovat dohledu probačního úředníka a budou se účastnit programů realizovaných v probačním domě. Ty budou propojeny a doplněny využíváním dalších návazných služeb.
 
Realizace probačních domů předpokládá intenzivní spolupráci PMS a Vězeňské služby ČR v rámci přípravy odsouzeného na podmíněné propuštění.
 
říjen 2016 Tiskové oddělení MSp a PMS

 
Dny mediace
 
PMS ve 20 střediscích napříč Českem představí veřejnosti metodu mediace coby způsob smírného řešení sporů
 
Probační a mediační služba chystá při příležitosti mezinárodního Dne řešení konfliktů (Conflict Resolution Day) sérii akcí s názvem Dny mediace, na kterých veřejnosti představí mediaci jako způsob smírného řešení konfliktu vzniklého v důsledku spáchání trestného činu. Mezinárodní Den řešení konfliktů letos připadá na 20. října: PMS uspořádá své akce zaměřené na představení mediace především v trestním řízení v týdnu od 10. do 14. října 2016, a to v celkem na 20 místech napříč Českou republikou včetně Prahy, Ostravy, či Plzně.
 
Mediace, která se jako alternativní způsob řešení sporů začala uplatňovat v Severní Americe v druhé polovině minulého století, se využívá v trestním i civilním právu. Řeší se jí mimosoudně trestný čin a jeho následek (tedy konflikt mezi pachatelem a obětí). V občanském právu se využívá například při hledání dohody během rozvodu mezi manželi, sporu o děti a v další životních situacích.
 
Mediace poskytovaná Probační a mediační službou je mediací mezi pachatelem a obětí, je bezplatná a založená na souhlasu obou stran. Mediace je provázaná s trestním řízením, a její výsledky jsou v něm také zohledněny. „Počet mediací v trestních věcech se u nás za poslední desetiletí zhruba zdvojnásobil. Zatímco v roce 2006 řešili mediátoři PMS 577 případů mediací, loni to už bylo 1124 mediací,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Šance na dohodu je při řešení sporu prostřednictvím mediace případu podle ní vysoká. „Z počtu všech mediací v rámci PMS loni skončilo 94 procent dohodou,“ doplnila.
 
Mediaci vede odborník na řešení konfliktů – mediátor, který jednání řídí, zachovává vyvážený přístup k oběma stranám a napomáhá nalézt řešení, nejen v oblasti náhrady škody, ale i v oblasti urovnání samotného konfliktu mezi poškozeným/obětí a pachatelem. „Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení chování pachatele, okolností trestného činu a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu,“ doplnila Matoušková.
 
Probační a mediační služba představí mediaci prostřednictvím besed, prezentací, filmových a dalších materiálů v celkem šesti regionech, respektive na 20 místech. Akcí se zúčastní střediska v Českých Budějovicích, Berouně, Kolíně, Mladé Boleslavi, Praze, Frýdku-Místku, Ostravě, Vsetíně, Chomutově, Ústí nad Labem, Mostě, Litoměřicích, Jablonci nad Nisou, Děčíně, Lounech, Teplicích, Rokycanech, Plzni a Karlových Varech. V naprosté většině se den otevřených dveří bude konat přímo ve středisku.
 
O podrobnostech jednotlivých akcí se informujte u konkrétní pobočky, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na webu pmscr.cz. Obecné dotazy prosím směřujte na tiskové oddělení PMS.

Srdečně zveme veřejnost do kteréhokoliv z výše uvedených měst.
 
říjen 2016 Tiskové oddělení PMS   

 
Představení nové strategii v boji proti předluženosti
Ministr Robert Pelikán a ředitelka Probační a mediační služby (PMS) Andrea Matoušková na společné tiskové konferenci představili aktuální kroky ministerstva a PMS směrem k nastavení transparentnějších podmínek oddlužení a efektivní pomoci dlužníkům s trestní minulostí.
Ministerstvo i PMS reagují na alarmující statistiky, které ukazují, že zadluženost Čechů se stále zvyšuje. V prvním pololetí letošního roku si Češi nabrali u bank přes 51 miliard korun spotřebitelských půjček, což je nejvíce v historii. Průzkumy ukazují, že finanční instituce akceptují stále větší riziko a půjčují vysoké částky klientům, u kterých je otázka splacení nejistá až nepravděpodobná. Zadluženost se pak stává také jednou z hlavních charakteristik osob s trestní minulostí, zejména po výkonu trestu odnětí svobody.
Rád bych chtěl opět vyslat zprávu, že půjčka není žádná legrace, a nepromyšlený podpis na smlouvě vám může zkazit život. Chceme ale také zdůraznit, že když už dluhy řešíte, nastavíme pro dlužníka i věřitele transparentnější prostředí, ve kterém se neutopíte,“ uvedl ministr Pelikán a doplnil: „Proto jsme připravili dvě novely insolvenčního zákona a novelu exekučního řádu. Pomohou nastavit férovější legislativní prostředí pro osobní bankrot a zbaví trh nesolidních komerčních subjektů slibujících snadné oddlužení, které vás přitom uvrhnou do ještě hlubší dluhové pasti.“
Předlužení je podle Andrey Matouškové spojeno se začarovaným kruhem ekonomické a sociální nestability vedoucí k recidivě, která v Česku dosahuje až 70 procent. „Téměř každý pachatel, se kterým probační úředník spolupracuje, má problém s dluhy. Proto vítáme podnět ministerstva k nastavení lepšího legislativního prostředí, aby naši klienti, kteří mají snahu pracovat a dělat něco se svými dluhy, mohli řešit své zadlužení,“ uvedla ředitelka PMS Matoušková. „Na oddlužení budou díky novele insolvenčního zákona moci za určitých podmínek dosáhnout i ti, kteří momentálně nemohou. Oddlužení udrží dlužníka v práci a je pro něj nadějí, že se mu podaří řešit složitou životní situaci například po opuštění bran vězení. Zvýší se mu tak motivace mít, a udržet si legální práci,“ doplnila.
Podle Matouškové je důležité zdůraznit, že novela neošidí oběti trestných činů. „Škody obětem bude pachatel muset uhradit vždy ve stoprocentní výši,“ dodala Matoušková.
Ředitelka na tiskové konferenci představila i novou informační a mediální kampaň Aliance proti dluhům, která od srpna cílí na dlužníky v těžké situaci, a to prostřednictvím 80.000 nově vydaných brožurek, webu www.alianceprotidluhum.cz a PR článků v tisku. Všechny tyto materiály představují konkrétní kroky, jak efektivně zažádat o oddlužení, řešit příchod exekutora a další situace spojené s dluhy.
 
22.9.2016 Tiskové oddělení MSp a PMS

 
Tým roku ocenil ministr, poté hejtman
 
Tým plzeňského střediska Probační a mediační služby vedený Ladislavou Vovsovou byl v červnu letošního roku oceněn ministrem spravedlnosti jako Tým roku. Úspěšné pracovníky v úterý 6. září přijal také hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs.
 
Sedm žen a dva muži převzali z rukou hejtmana čestné uznání a pamětní medaile hejtmana Plzeňského kraje za výborné výsledky práce dosahované v plzeňském středisku Probační a mediační služby. „Přijímám a oceňuji významné osobnosti, sportovce, učitele či lékaři v Plzeňském kraji, je mi potěšením setkat se také s vámi," řekl v úvodu hejtman Václav Šlajs a dodal, že si velmi cení práce, kterou tým odvádí: „Je to nelehká práce s lidmi, kteří potřebují pomoc a leckdy jsou to lidé, dalo by se říci, na hraně propasti."
 
Ocenění převzali: Mgr. Ladislava Vovsová – vedoucí střediska, Mgr. Kamila Tyrová – vedoucí oddělení probace a mediace pro dospělé, Mgr. Kateřina Pudilová, Mgr. Michael Královec, Mgr. Zdeňka Benešová – vedoucí oddělení pro mládež, Mgr. Ivana Kovářová Bártová, Mgr. Ivan Šarlinger – vedoucí oddělení obecně prospěšných prací, Mgr. Andrea Krausová, Světla Svobodová.
 
Činnost Probační a mediační služby je rozdělena na dvě složky: probaci a mediaci. Probací je organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným, kontrola výkonu těch alternativních trestů, ve kterých byly uloženy nějaké povinnosti nebo omezení, dále sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, jakož i individuální pomoc obviněnému a působení na něj ve smyslu vedení řádného života. Mediací je pak mimosoudní zprostředkování řešení sporu mezi obviněným a poškozeným.
 
06.09.2016 Plzensky-kraj.cz

 
PMS se účastní kampaně zaměřené na pomoc dlužníkům a boj proti dluhům
 
Aliance proti dluhům, mezi jejíž zakládající členy patří Probační a mediační služba, spustí příští týden informační a osvětovou kampaň. Ta upozorní na problematiku zadluženosti a pomůže dlužníkům s postupným a efektivním řešením jejich složité životní situace. Kampaň bude sestávat z několika fází včetně distribuce informačních brožurek určených lidem, kteří si s dluhy nevědí rady. Součástí kampaně bude také spuštění nových, informativních webových stránek k problematice dluhů a v neposlední řadě také informační kampaň v tisku.
 
Naším cílem je doručit lidem, které dluhy ohrožují, jasné informace o tom, jak konkrétně postupovat, aby jim zadluženost nezničila život. Dlužníkům, kteří se už s tíživou situací potýkají, chceme sdělit, že pomoc je možná, a jasně a bez použití složité právničiny popsat, jak a kde ji mají hledat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
PMS začne do svých 74 poboček po celé republice distribuovat informační brožury v půlce srpna. Brožury mají i elektronickou verzi, která bude ke stažení na vznikajících webových stránkách Aliance proti dluhům. Během podzimu se v deníku Blesk a regionálních mutacích Deníku objeví osvětové články na téma předcházení dluhům a řešení dluhové problematiky.
 
Osvětová a informační kampaň je realizována v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, který je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.
 
08.08.2016 Tiskové oddělení PMS

 
Probační domy mají v Česku budoucnost, nyní je nutné nastavit kvalitní podmínky pro jejich rozvoj
 
Rozvoj takzvaných probačních domů v České republice je žádoucí a řeší aktuální potřeby osob propuštěných z věznic. Zároveň odpovídá současnému evropskému trendu trestní politiky, který směřuje k většímu využívání alternativních trestů a ekonomicky úspornějších forem sankční politiky. Uvádí to zpráva Probační a mediační služby (PMS) o končícím pilotním projektu probačního domu v Ostravě, kterou na přelomu července a srpna projednala vláda. Zpráva nicméně upozorňuje na to, že pro budoucí úspěšný rozvoj probačních domů v ČR je nutné efektivněji nastavit české justiční prostředí, zejména pak zvážit úpravu institutu podmíněného propuštění. V této souvislosti se nad vhodným ukotvením fungování probačních domů do českého prostředí povede odborná debata.
 
Rok trvající projekt ukázal, že probační domy v budoucnu vhodně doplní připravovaný nový systém péče o pachatele, kteří v rámci věznění již dosáhli účelu výkonu trestu, ale u kterých je v případě podmíněného propuštění nutné po nezbytně nutnou dobu stanovit přísnější kontrolní režim,“ uvedla ředitelka PMS Andrea Matoušková. Podle ní je systém probačních domů, ve kterých po limitovanou dobu žijí pod dohledem probačních úředníků lidé podmíněně propuštění z výkonu trestu, správným krokem směrem k světovým standardům postpenitenciární péče. Probační domy mají skvělé výsledky například ve Velké Británii, Finsku, Norsku či Kanadě.
 
Pilotního projektu, který začal loni v Ostravě - Koblově a skončí v říjnu 2016, se zúčastnilo celkem 13 osob, z nichž je sedm do programu stále zařazeno. Bývalí vězni se v probačním domě provozovaném neziskovou organizací Nová šance podílejí na opravách zařízení, účastní se pracovního a vzdělávacího programu a podstupují i individuální terapii zaměřenou na zvládnutí života na svobodě. Každý z účastníků programu si hradí stravné a ubytování s tím, že náklady může v případě finanční tísně doplatit i zpětně.
 
Pilotní projekt podle Andrey Matouškové pomohl mimo jiné i vytipovat problémy, které je pro efektivní rozvoj probačních domů nutné vyřešit. K hlavním patří problematika rozhodování o podmíněném propuštění včetně zařazení pachatele do reintegračního programu, které je v rukách soudu. Soudy totiž často posoudily splnění zákonných podmínek pro podmíněné propuštění a potřebnost zařazení pachatele do reintegračního programu odlišně od doporučení ze strany PMS a konkrétní věznice. Rozdíl mezi počtem případů odsouzených, u kterých PMS ve spolupráci s věznicí navrhovala zařazení pachatele do programu (81 případů), a počtem rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění pachatele s uloženou povinností účastnit se programu (13 případů), je zjevný.
 
Potřebu změny naší stávající praxe vidíme v nutnosti posílení multidisciplinární spolupráce mezi orgánem rozhodujícím o podmíněném propuštění, věznicí zodpovídající za výkon nepodmíněného trestu a PMS jako orgánem zajišťujícím pokračování výkonu trestu na svobodě formou podmíněného propuštění s dohledem. Tento multidisciplinární přístup rozvíjí PMS v úzké součinnosti s Vězeňskou službou ČR, spolupracující odbornou veřejnost prostřednictvím vytvořených Komisí pro podmíněné propuštění a dalšími stranami a chce jej rozvést v připravované Koncepci rozvoje Probační a mediační služby do roku 2025,“ doplnila Matoušková.
 
04.08.2016 Tiskové oddělení PMS

 
Cena ministra spravedlnosti: Robert Pelikán ocenil dlouholeté zaměstnance i jednotlivé projekty
 
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán 28. června večer předal ocenění více než dvacítce pracovníkům Probační a mediační služby a Vězeňská služby. Slavnostního večera v pražské Brožíkově síni se účastnila více než stovka hostů.
 
"Jsem velmi rád, že dnes večer mohu ocenit ty, o kterých v médiích příliš neslýcháme. Vytvoření nové Koncepce Vězeňství, úspěšné zaměstnávání odsouzených osob v průběhu i po výkonu trestu nebo práce s mládeží jsou přitom výsledky jejich každodenní trpělivé práce. Velmi rád jsem osobně poblahopřál a poděkoval právě těm, kteří za těmito úspěchy stojí,“ uvedl Robert Pelikán, který ceny předával společně s náměstkem sekce trestní politiky Vladimírem Zimmelem.
 
Ceny udělované v níže uvedených šesti kategoriích letos převzali:
Odborný pracovník PMS roku / Příslušník VS roku:
Odborný pracovník roku Probační a mediační služby:
Marcela Bartáková (první místo)
Jana Růžičková (čestné uznání)
Jakub Kovář (čestné uznání)
Příslušník Vězeňské služby roku:
Jiří Střelka (první místo)
Pracovník roku PMS / Občanský zaměstnanec VS
Pracovník Probační a mediační služby:
Michal Karban (první místo)
Eva Janderová (čestné uznání)
Robert Oláh (čestné uznání)
Občanský zaměstnanec Vězeňské služby
Roman Mézl (první místo)
Jiří Dolejší (čestné uznání)
Václav Weinfurter (čestné uznání)
Manažer roku
Manažer roku Probační a mediační služby
Kamila Špejrová (první místo)
Eva Filipová (čestné uznání)
Jan Adamus (čestné uznání)
Manažer roku Vězeňské služby
Petr Vlk (první místo)
Simon Michailidis (čestné uznání)
Čin roku
Stanislav Beznoska (první místo)
Michal Šokala a Zdeněk Třetina (čestné uznání)
Miroslav Laštůvka (čestné uznání)
Tým roku
Tým roku Probační a mediační služby
Tým střediska Plzeň vedený Ladislavou Vovsovou (první místo)
Tým střediska Ostrava vedený Kateřinou Kuchtovou (čestné uznání)
Tým roku Vězeňské služby
Tým realizující nové resocializační postupy vedený Václavem Jiřičkou (první místo)
Tým realizující projekt Křehká šance vedený Lukášem Kozaczkou (čestné uznání)
 Zvláštní cena ministra spravedlnosti
Mimořádné zásluhy
Michal Řeháček
Zdeňka Bauerová
Bohumil Khol
Uvedení do Síně slávy
Jaroslav Gruber
 

 
Odstartovaly projekty Křehká šance II a Na správnou cestu! II
V květnu začala realizace projektů Křehká šance II a Na správnou cestu! II, jež navazují na stejnojmenné projekty Probační a mediační služby z minulých let.
Projekt Na správnou cestu! II se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže. Projekt rozšíří činnost týmů pro mládež ve stávajících čtyřech soudních okresech ČR a implementuje jejich praxi do dalších šesti nově vybraných soudních okresů. Projekt dále předá zaměstnancům PMS know-how v oblasti provádění rodinných skupinových konferencí a tím rozšíří jejich praxi do všech soudních okresů ČR. V rámci aktivity projektu nazvané „Proti násilí“ budou vyškoleni lektoři programu pro mladistvé pachatele násilných provinění. Projekt bude nově upraven tak, aby mohl být použit i při práci s dospělými pachateli násilné trestné činnosti ve věku blízkém mladistvým.
Projekt Křehká šance II pak rozvine dosavadní praxi Komisí pro podmíněné propuštění, rozšíří ji do dalších devíti věznic v České republice a prováže jejich činnost s nově zaváděnými programy – specifickým programem pro pachatele a rozvojem spolupráce regionu a věznice v oblasti zacházení s vězněnými pachateli a jejich přípravy na propuštění. Projekt zavede dva nové restorativní programy a zpracuje návrh systémových změn v oblasti podmíněného propuštění v České republice včetně návrhů legislativních opatření.
Více informací o projektech je možné nalézt zde a zde.
 
18.05.2016 PMS

 
Náměstek Ministerstva spravedlnosti navštívil mladoboleslavské středisko
Ve čtvrtek 7. dubna 2016 navštívil náměstek sekce trestní politiky Vladimír Zimmel středisko Probační a mediační služby v Mladé Boleslavi. Při setkání s pracovníky střediska a studentkou vyšší odborné školy, která zde vykonává odbornou praxi, hovořil nejen o klientské práci, výkonu alternativních trestů, celkové zatíženosti pracovníků, ale také například o vysokých nárocích na kvalifikaci probačních úředníků a asistentů. „Velice jsme ocenili, že s námi pan náměstek prodiskutoval důležitá témata týkající se současné podoby Probační a mediační služby i její budoucí možné změny,“ sdělila Štěpánka Radikovská, pověřena vedením střediska. Během dvouhodinového setkání pracovníci zmínili i velmi dobrou spolupráci s orgány činnými v trestním řízení, zejména s policií a státním zastupitelstvím. Zaměstnanci celé PMS byli z úst pana náměstka ministra pochváleni za šíření dobrého jména služby a za ochotu se nadále vzdělávat a poskytovat vysokou úroveň odborných služeb nejen klientům služby, ale i dalším spolupracujím subjektům. „Moc si vážíme osobního povzbuzení pana náměstka do další činnosti a upřímného ocenění naší snahy pracovat dobře,“ dodala Radikovská.
 
11.04.2016 PMS

 
Rozhovor s ředitelkou PMS Andreou Matouškovou
Právě vyšlo nové číslo nepravidelného periodika jednoho z klíčových partnerů Probační a mediační služby, RUBIKON Centra. RUBIKONOVINY přinášejí rozhovor s ředitelkou PMS Andreou Matouškovou na téma vzájemné spolupráce ve formě programů pro mladistvé a dospělé pachatele, jejich současné podobě i plánech do budoucna. Nové číslo RUBIKONOVIN je věnováno převážně programům ke zvýšení efektivity alternativních trestů, ať už se jedná o program PUNKT rodina či Romský mentoring, které RUBIKON Centrum nabízí ve spolupráci s PMS, či projekt Alternativa pro Romy, jehož cílem je zvýšit dostupnost alternativních trestů pro příslušníky romské menšiny. RUBIKONOVINY si můžete přečíst zde.
 
07.04.2016 PMS

 
Konference projektu „Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR“
V termínu 17. – 18. března 2016 proběhla konference projektu Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby ČR (PMS), jejímž cílem bylo vyhodnocení a reflexe projektových aktivit včetně spolupráce PMS a norských partnerů.                                  
Projekt vychází z dlouhodobé tendence směřující ke zvýšení profesionalizace činností v rámci probace a mediace. Je v souladu se strategickými pilíři PMS (ochrana společnosti, integrace pachatele, participace poškozeného) a tím i prioritou Ministerstva spravedlnosti směřovat v rámci trestní justice pozornost práci s obětí. Prohlubování vzdělávání pracovníků dlouhodobě patří mezi priority PMS.
První den konference byl představen projekt, jeho cíle a indikátory. Byla zhodnocena výměna zkušeností dobré praxe mezi norskou a českou stranou prostřednictvím workshopů a studijních cest do Norska a České republiky. Účastníci konference byli seznámeni s jednotlivými vzdělávacími moduly systému dalšího vzdělávání (SDV).  
Druhý den byly zhodnoceny vzdělávací aktivity projektu a nejlepší byli lektoři oceněni „Oscary SDV“. Účastníci konference obdrželi informace o prodloužení projektu do října 2016 a pokračování SDV po jeho ukončení projektu. Na závěr vystoupila ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková a zástupce ředitelství norské vězeňské služby Kim Ekhaugen, kteří ocenili práci všech účastníků projektu a vyzdvihli důležitost mezinárodní spolupráce tohoto typu.
 
22. 03.2016 PMS

 
Pilotní projekt Probační dům pokračuje
Probační a mediační služba pokračuje ve spolupráci s občanským sdružením Nová šance  a Vězeňskou službou ČR v pilotním projektu Probační dům. Probační dům tvoří mezistupeň mezi vězením a absolutní svobodou a dává šanci odsouzeným, kteří se bezprostředně po výkonu trestu odnětí svobody nemají kam vrátit.
Pilotní projekt Probační dům čerpá inspiraci z Norska, kde zařízení tohoto typu fungují již mnoho let. Jsou určena odsouzeným, kteří se po výkonu trestu odnětí svobody nemají kam vrátit, a zajišťují jim ubytování, stravu, ošacení a podmínky pro osobní hygienu, ale i duchovní služby, psychosociální trénink, pomoc při nácviku pracovních návyků a dovedností, podporu při získávání kvalifikace, rekvalifikace a zaměstnání.
Do projektu se odsouzení pečlivě vybraní Vězeňskou službou hlásí dobrovolně, čímž se zavazují k dodržování pravidel a podmínek Probačního domu, mezi něž patří povinnost podrobit se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu a omamných látek, podílet se finančně na úhradě nákladů spojených s ubytováním, ale i zákaz kouření, zákaz užití jakéhokoli fyzického násilí, zákaz vlastnit, přechovávat a užívat jakoukoliv zbraň a povinnost plnit individuální plán.
Prozatím jediný Probační dům v České republice provozuje občanské sdružení Nová šance v Ostravě – Koblově. Do projektu již bylo zařazeno pět klientů Probační a mediační služby. Šanci na zařazení do projektu mají odsouzení až do konce května letošního roku, ve věznicích proto probíhá intenzivní osvětová činnost, na níž spolupracují Probační a mediační služba, Vězeňská služba i občanské sdružení Nová šance. 
 
14.03.2016 PMS

 
Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba vypisují novou zakázku na tzv. „elektronické náramky“
Probační a mediační služba dnes ve Věstníku veřejných zakázek zveřejnila zakázku „Elektronický monitorovací systém pro trestní justici“. Tuto zakázku vypisuje podruhé poté, co byla v prosinci 2015 zrušena zakázka předchozí. Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč. Tentokrát Ministerstvo spravedlnosti s Probační a mediační službou, která je zadavatelem zakázky, zvolili formu tzv. soutěžního dialogu. Jde o druh zadávacího řízení, který poskytuje veřejnému zadavateli stejnou flexibilitu, jakou mají soukromé subjekty a zároveň formou dialogu s potencionálními dodavateli umožní nalézt to nejvhodnější řešení potřeb veřejného zadavatele.
Lhůta pro podání žádostí zájemců o účast v soutěžním dialogu je stanovena zákonem o veřejných zakázkách a končí 5. 4. 2016 (včetně). Podrobné informace najdou zájemci na adrese https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMsp
 
29.02.2016 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

 
Evropský den obětí
Rokycanští jsou do projektu zapojení. 22. únor, je dnem, který všem připomíná, kolik z nás se už stalo obětí trestného činu.
            Za vyhlášením Mezinárodního dne obětí stojí podpis Charty práv obětí z Velké Británie ze dne 22. února 1990. O rok později vznikl mezinárodní Evropský den obětí.
            „Má ale také napomoci zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětí i jejich blízkých,“ upozornila Zdeňka Blažková z Probační a mediační služby (PMS) Rokycany.
            Nažidla… všem známý pojem tragického místa nehody, ...otravy pančovaným alkoholem, … pád železničního mostu ve Studénce – mrtví,zranění, pozůstalí, zkrátka tragédie Vše uvedené má jedno společné – zanechávají poškozené, oběti. Všichni víme, o kom je řeč, jak se k nim však zachovat, co s poškozenými?
            „Oběti potřebují zejména emocionální podporu a také dostatek informací a cenných rad o svých právech a možnostech, jak se jich domoci. Právě Evropský den obětí poskytuje ideální příležitost k tomu, aby se o věci začalo více mluvit. Nesmíme zapomínat na často bezbranné oběti zločinu,“ zdůraznila Blažková.
            Středisko PMS v Rokycanech bylo v letech 2013 až 2015 zapojené do projektu Proč zrovna já. Celorepublikový projekt spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky sice skončil. V rámci celé republiky však poradci pomohli více než šesti tisícům klientů a uspořádali více než třináct tisíc konzultací. Pomoc poradců spočívala nejenv okamžitých radách, psychologické pomoci a právní informaci, ale například i jako doprovod k úkonům trestního řízení. Zajímavostí je, že se na poradnu obracely převážně ženy,“ říká Blažková.
            Pomoc poškozeným a obětem podle ní s ukončením projektu však nekončí. Střediska Probační a mediační služby jsou zapsaná do veřejného registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů. „Registr je dostupný od července 2014 v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky. Obsahuje aktuální seznam subjektů, které poskytují pomoc obětem trestných činů. Informace o poskytovatelích pomoci jsou v registru rozdělené podle druhu poskytovaných služeb a podle okresů ČR,“ instruovala Blažková a dodala: „Registr obsahuje jak advokáty, tak i neziskové organizace a střediska PMS. Psychologické a sociální poradenství jsou obětem trestných činů oprávněné poskytovat jen ty subjekty, které k tomu mají oprávnění na základě rozhodnutí o registraci podle zákona číslo 108 z roku 2006 Sbírky o sociálních službách (paragraf 39, odst. 2 zákona o obětech). Tyto subjekty obětem trestných činů poskytují pomoc bezplatně.“
            O registru a poskytovatelích v něm uvedených mají podle Blažkové povinnost oběti informovat nejen advokáti a neziskové organizace v něm zapsaní, ale také policejní orgány České republiky, dále státní zástupci nebo soudci, ale také pracovníci Vězeňské služby ČR či zaměstnanci zdravotnických zařízení.
 
Středisko vyhledala zoufalá matka
Do střediska se dostavila poškozená – zoufalá pozůstalá matka. Její syn jedoucí na kole se stal obětí dopravní nehody – byl sražený protijedoucím automobilem při předjíždění. Na místě zemřel. Šok, zděšení, žal… S nesmírnou bolestí v srdci se sesunula se na židli. „Kde je jeho tělo… Možná to byla vražda… neukázali mi ho... Chci se s ním rozloučit. Nikdo mi nechce nic říci. Chci mu zařídit pohřeb, ale jak, kde začít… Poradce podává ženě balíček papírových kapesníků a sklenici vody. Vzápětí již telefonicky kontaktuje pohřební službu a policii, která případ řeší. Nešťastné matce pak pomalu vysvětluje, co bude dál. Nabízí doprovod na pohřební službu k zajištění všeho potřebného. Za týden doprovází nešťastnou matku na poslední rozloučení se synem. Pomoc poškozené pokračuje při jednání s polici – je třeba vyčíslit škodu. Přichází dopis od pachatele tragické nehody. Poradce poškozenou doprovází na jednání na policií, zajišťuje korespondenci s pojišťovnou. S poškozenou se vypraví k hlavnímu líčení u soudu, kde bude rozhodnuto o trestu. Poškozená projevuje obavy, aby se případ „nezametl“. S verdiktem soudu spokojená není. Je však unavená. Syna jí nikdo nevrátí. Se svojí bolestí a zklamáním se svěřuje poradci …
 
22.02.2016 Rokycanský deník str. 2 (red)

 
Alternativní trest je dobrá šance
Nezisková organizace RUBIKON Centrum zahájila v rámci projektu Alternativa pro Romy kampaň, jejímž cílem je podpořit vykonavatelnost alternativních trestů u romských klientů Probační a mediační služby (PMS).
Součástí kampaně je krátký film „Alternativní trest je šance, jak zůstat na svobodě“. Své zkušenosti a názory v něm prezentují dva mladí muži s uloženým alternativním trestem a dva romští mentoři, kteří je v plnění podmínek trestu podporují.
V kampani jsme zúročili mnohaletou zkušenost z realizace služby Romský mentoring, s jejíž přípravou nám pomáhali jak probační pracovníci, sociální kurátoři a romští mentoři, tak jejich klienti,“ říká koordinátor projektu Marek Demner. „Chceme přesvědčit Romy, kterým byl uložen alternativní trest, aby kontaktovali místní středisko PMS, aby se nebáli komunikovat s probačními pracovníky a nevyhýbali se výkonu alternativního trestu.“
Na video, šířené zejména prostřednictvím Romea.cz a sociálních sítí, navazují tištěné letáky, které RUBIKON Centrum ve spolupráci s PMS distribuuje do všech soudních okresů České republiky.
 
Odkaz na video „Alternativní trest je šance, jak zůstat na svobodě“: https://youtu.be/yladPqu_J3g
 
15.02.2016 PMS

 
Novou ředitelkou Probační a mediační služby se stala Andrea Matoušková
PhDr. Andrea Matoušková se na základě výsledků veřejného výběrového řízení Ministerstva spravedlnosti od února stává novou ředitelkou Probační a mediační služby. V současné době je pověřena zastupováním funkce ředitelky PMS. Nahradí tak bývalou ředitelku úřadu Jitku Čádovou, která na svou funkci rezignovala v listopadu loňského roku.
 „Andrea Matoušková se po svém jmenování bude mimo jiné věnovat výběru nových pracovníků do dosud neobsazených řídících pozic na ředitelství PMS a stabilizaci personální situace ve vedení služby. Jejím cílem bude rovněž stanovení priorit činnosti PMS v roce 2016 a v návaznosti na ně projednání strategie dalšího rozvoje služby pro období do r. 2020,“ informovalo Ministerstvo spravedlnosti v tiskové zprávě.
Andrea Matoušková absolvovala magisterský studijní program sociální práce a následně postgraduální studium na Univerzitě Karlově. Je zkušenou zaměstnankyní Probační a mediační služby, kde vedla oddělení koncepcí, analýz a metodik. V oblasti probace a mediace se pohybuje již od roku 1995.

29.01.2016 PMS

 
Dne 14. 1. 2016 byla na středisku PMS v Českých Budějovicích slavnostně otevřena Bezplatná insolvenční poradna
Poradna má pomoci dlužníkům, kterým hrozí tzv. osobní bankrot.  V rámci České republiky se jedná o ojedinělý projekt, který je vyústěním společné iniciativy Krajského soudu v Českých Budějovicích, Krajského úřadu Jihočeského kraje, Probační a mediační služby, České advokátní komory - Regionálního střediska Jižní Čechy a Spolku insolvenčních správců.
Slavnostní akce se za PMS účastnila Andrea Matoušková, pověřená zastoupením funkce ředitelky Probační a mediační služby, Martin Pilný, regionální vedoucí PMS pro jihočeský soudní kraj a Marek Štěch, vedoucí střediska PMS České Budějovice. Přítomni byli rovněž předseda českobudějovického Krajského soudu Milan Tripes, místopředseda Krajského soudu Zdeněk Strnad, který měl přípravu celého projektu na starosti a první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Ivana Stráská. Spolek insolvenčních správců zastupoval JUDr. Jan Kubálek.
Všichni účastníci se shodli na přínosnosti otevření porady, ve které budou vyškolení insolvenční správci a advokáti vždy ve čtvrtek v době 13.30 – 15.30 zdarma nabízet radu občanům, jež chtějí svoji dluhovou situaci řešit podáním návrhu na povolení oddlužení.
PMS se do projektu zapojila proto, že dlouhodobě neřešenou dluhovou přetíženost pachatelů, se kterými pracuje, vnímá jako významný faktor zvyšující riziko dalšího opakování trestné činnosti. Insolvenční poradna na středisku PMS rozšíří služby nabízené klientům PMS a přispěje k naplnění cílů uvedených v nedávno zveřejněné Koncepci českého vězeňství. 
Poradna je sice umístěna v prostorách střediska PMS, ale její služby jsou určeny široké veřejnosti.
Místopředseda Krajského soudu Zdeněk Strnad k tomu poznamenal: „Poradna by měla sloužit jako „rozcestník“ všem, kteří se snaží řešit své problémy s dluhy a potřebují jen dobrou radu. Poradna by tak měla být profesionální, poctivou a férovou alternativou k nejrůznějším oddlužovacím agenturám, které dlužníkům naslibují i nemožné, jen aby od nich vyinkasovaly tučné odměny.“
Z diskuse přítomných vyplynuly další náměty pro činnost, například možnost rozšíření obdobné aktivity v ostatních regionech a zapojení Vazební věznice v Českých Budějovicích.
Poradna bude své služby dlužníkům nabízet každý čtvrtek v době od 13,30 od 15,30 v sídle Probační a mediační služby České Budějovice na adrese: Karla IV. 12 (vchod z ulice Kněžské, I. patro).
 
15.01.2016 PMS 

Žádná fotografie zatím nebyla přidána.

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty