Díky projektu společného vzdělávání se zlepší přístup k odsouzeným a propuštěným
V úterý 15. září 2020 se uskutečnila zahajovací konference k projektu PDP1 – Systém společného vzdělávání. Ten představili zástupci Ministerstva spravedlnosti, Probační a mediační služby (PMS) a Vězeňské služby (VS). Projekt má za cíl propojit systém vzdělávání pracovníků VS, PMS a dalších subjektů v oblasti vězeňství, probace a mediace.  Financování projektu v celkové výši 20 451 000 Kč je hrazeno z programu Spravedlnost v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021, jejichž hlavním koordinátorem je Ministerstvo financí.
 
Vzdělávací projekt PDP1 – Systém společného vzdělávání se zaměřuje na posílení spolupráce v oblasti justice vytvořením společného vzdělávání nejen pro zástupce VS a PMS, ale také pro sociální kurátory, zástupce neziskových organizací, justiční aparát a další odborníky v relevantních oblastech. Zvýšením kvalifikace a kompetencí osob, které poskytují péči lidem ve výkonu trestu a také po jejich propuštění, dojde k výraznému zkvalitnění nabízené péče.
 
Zvýší se efektivita poskytování služeb pro odsouzené či osoby propuštěné z vězeňských zařízení. Tento inovativní přístup je nejsilnější stránkou projektu, neboť má skutečný potenciál přispět ke spolupráci a výměně zkušeností všech relevantních pracovníků a organizací a tím také k resocializaci osob po výkonu trestu a ke snížení míry recidivy,“ uvedl při zahájení náměstek sekce koordinace boje proti korupci Jeroným Tejc.
 
Každá organizace, má-li být úspěšná a mít vzdělané pracovníky, tak se musí starat o systém vzdělávání. Probační a mediační služba má tento proces v rukou od samého počátku. Jsem velmi ráda, že tento proces vzdělávání svých lidí nedělá sama, ale ve spolupráci s lidmi, ať už jsou z justičního prostředí či z neziskových organizací. Od začátku víme, že tohle velmi funguje a systém je tímto obohacen,“ řekla ve své úvodní řeči ředitelka PMS Andrea Matoušková.
 
„Spolupráce všech zmíněných subjektů, myslím, dnes funguje dobře. Avšak bez vzájemného poznání alespoň základní problematiky systému činnosti svých partnerů a bez sdílení informací může jen stěží dojít k opravdu aktivní a efektivní spolupráci. Dosud převážně oddělené systémy v péči o klienty, jimiž jsou často právě vězněné osoby a osoby propuštěné z výkonu trestu, fungují stále spíše vedle sebe než spolu. Úroveň spolupráce tak může být nadále jen dobrá, nebo ji díky tomuto projektu a poskytovaným financím můžeme posunout na výbornou,“ doplnil za Vězeňskou službu její náměstek Simon Michailidis.
 
Významnou součástí projektu je mezinárodní spolupráce realizovaná s partnerem projektu, kterým je vzdělávací organizace v rámci norských nápravných služeb (KRUS). „V rámci bilaterálních aktivit máme naplánováno celkem šest pracovních cest, díky nimž dojde ke sdílení dobré praxe a přenosu know-how v oblasti vězeňství, probace a mediace. Třikrát se účastní čeští experti cesty do Norska a třikrát přijedou norští experti do České republiky,“ sdělil Lukáš Dirga z oboru milostí a inspekce MSp. Podle manažera projektu Jana Rychetského z MSp projde školením minimálně 1 400 lidí.
 
17.09.2020 MgA. Martin Bačkovský

Běh se žlutou stužkou opět připomene téma zaměstnávání odsouzených. Yellow Ribbon Run se blíží.
 
Yellow Ribbon Run (YRR), běh na podporu integrace lidí s trestní minulostí, proběhne ve čtvrtek 8. 10. 2020 v Aktivním lesoparku Řepy. Pod heslem „Uteč předsudkům“ se sejdou úspěšně integrovaní běžci, běžci ze státních institucí, neziskových organizací, firem i „fandové“ - jednotlivci. Jako první se před běžce postaví herec Václav Neužil, který závod symbolicky odstartuje. Vzhledem k epidemii COVID-19 letos nemohou běžet odsouzení ve výkonu trestu. Ti ale přesto se žlutou stužkou poctivě trénují v rámci sportovních aktivit ve věznicích, odkud na dálku projekt podporují. Akci doprovodí písně, které Petr Čtvrtníček s vězeňskou kapelou Wsedě nahráli ve studiu Davida Kollera.
 
Letošní koronavirová situace se významně dotýká i vězněných osob. Po propuštění z výkonu trestu budou více než v dobách ekonomického růstu potřebovat pomoc s novým startem. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají,“ říká Petr Dohnal, generální ředitel Vězeňské služby ČR.
 
 „Stejně tak je v současné době podstatné upozornit na problematiku zaměstnávání bývalých odsouzených a ocenit zaměstnavatele, kteří dávají práci buď přímo vězňům nebo otevírají pracovní pozice lidem se záznamem v rejstříku trestů,“ dodává Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra.
 
Běh a akce se žlutou stužkou doprovází vězeňská kapela Wsedě, jejímž hrdým bubeníkem a zároveň nadšeným ambasadorem YRR je herec a scénárista Petr Čtvrtníček: „Na podzim se nám podařilo, za laskavé podpory Davida Kollera, nahrát obě autorské písně Wsedě. Rádi bychom je prosadili do vysílání v rádiích,“ doplňuje.
 
Jubilejní 5. ročník běhu organizuje sportovec a filantrop Tomáš Slavata, nově se připojily i další osobnosti. Akci bude moderovat hudebník a moderátor Tomáš Grohregin. Atmosféru zachytí svým fotoaparátem oceňovaný fotograf Jan Jirkovský, který je také autorem fotografií k příběhům běžců pro putovní výstavu „Uteč předsudkům aneb žlutá stužka v pohybu“.
 
Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská služba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum a Probační a mediační služba.
 
U projektu stojíme s našimi partnery od samého začátku. Naši probační úředníci podporují lidi s trestní minulostí každý den a pracují na osvětě k tomuto tématu v jednotlivých krajích. Letošní běh je bohužel poznamenaný současnou koronavirovou situací a právě proto má možná ještě větší význam to, že se uskuteční. Naši pracovníci jsou v běhu mezi klienty každý den, takže lze s nadsázkou říci, že Probační a mediační služba projekt podporuje každou minutu během dne,“ říká Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.
 
Speciální „videopozdrav“ poslala také nově nastupující ředitelka vězeňské služby ze Singapuru, kolébky Yellow Ribbon Run.
Fotogalerie ZDE
16.9.2020 MgA. Martin Bačkovský
Kontakt:
Veronika Friebová
PR Specialista Yellow Ribbon
mobil +420 778 457 229
friebova@yrr.cz
www.yellowribbon.cz

 

Vážení klienti a návštěvníci Probační a mediační služby, 
 
vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice si Vás dovolujeme požádat o maximální dodržování hygienických opatření proti šíření onemocnění COVID-19. I nadále platí povinnost používat ochranné prostředky na dýchací cesty a zakrývat si ústa a nos ve vnitřních prostorách Probační a mediační služby. Při každém příchodu do budov, ve kterých naše služba sídlí, je nutné provést dezinfekci rukou z připravených dávkovačů. Stále platí, že pokud pociťujete jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte svého lékaře a středisko Probační a mediační služby, kde se s Vámi pracovníci dohodnou na dalším postupu a případném přeložení Vaší návštěvy střediska.
 
Osobní kontakt našich pracovníků s klienty není zatím nijak omezen, ale podléhá předem stanoveným podmínkám. Při kontaktu je nutné dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická opatření, tedy mít zakrytá ústa a nos, dodržovat odstup minimálně dva metry. 
 
Dále Probační a mediační služba preferuje přijímání dokumentů v elektronické podobě, pokud to situace umožňuje. 
 
Pokud máme jakékoliv dotazy, pochybnosti a nejasnosti, neváhejte před návštěvou střediska kontaktovat svého probačního pracovníka, abychom předešli vzájemnému nedorozumění a také se vyhnuli zdravotnímu riziku nákazy koronavirem.
 
Děkujeme!
 
11.09.2020 MgA. Martin Bačkovský

 
Informace pro klienty a návštěvníky středisek a objektů Probační a mediační služby platné od 1. 9. 2020
 
V rámci opatření souvisejících s onemocnění COVID-19 informujeme, že od 1. 9. 2020 je povinné, aby všichni návštěvníci středisek a budov, v nichž sídlí Probační a mediační služba, používali ochranu dýchacích cest, tedy, aby si zakrývali ústa a nos. Mohou k tomu použít respirátor, roušku, ústenku či šátek, které musí mít nasazeny po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách těchto objektů. Při jednání na střediscích a v budovách Probační a mediační služby, kde lze dodržet minimální rozestup 2 metry mezi jednotlivými účastníky, nemusí být tato ochrana použita. Dále jsou všichni návštěvníci povinni při každém příchodu do zmiňovaných objektů provést dezinfekci rukou prostředky, které jsou umístěny u vstupu.
 
Pokud klient nebo návštěvník Probační a mediační služby trpí respiračními obtížemi, je nutné, aby předem kontaktoval příslušného pracovníka, s nímž se má setkat nebo kontaktoval středisko, kde se má schůzka uskutečnit (https://www.pmscr.cz/kontakty/) a domluvil se telefonicky nebo emailem na dalším postupu. Nemáte-li kredit na volání, pošlete SMS. Při akutních respiračních obtížích nenavštěvujte naše střediska a budovy bez předešlé telefonické či emailové konzultace s našimi pracovníky.
 
V případě akutních zdravotních potíží volejte svému lékaři nebo při podezření na příznaky koronaviru nově vytvořenou linku 1212 (bezplatná, s celostátní působností), více www.koronavirus.mzcr.cz. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s nákazou koronaviru, volejte: nonstop linky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370.
 
01.09.2020 MgA. Martin Bačkovský

 
Probační a mediační služba uvolnila milion korun pro oběti bohumínské tragédie
 
Ministerstvo spravedlnosti a Probační a mediační služba (PMS) zanalyzovaly možnosti rychlé a účinné pomoci obětem tragédie v Bohumíně. PMS vyčlenila první finanční prostředky, a to konkrétně jeden milion korun. Z nich bude možné financovat služby pro potřeby obětí trestného činu. Jedná se například o psychosociální pomoc, právní a další služby spojené s řešením aktuální nepříznivé situace obětí. V průběhu zítřejšího dne budou pokračovat jednání se zástupci radnice města Bohumín a poskytovateli služeb pro oběti (včetně neziskových organizací) tak, aby byly co nejlépe tyto prostředky využity.
 
“Chtěli jsme reagovat na potřeby obětí a poškozených a poskytnout rychlou pomoc, a to se děje. V první fázi poskytne stát prostřednictvím Probační a mediační služby milion korun, který bude sloužit na zajištění potřebných služeb pro osoby zasažené tragickou událostí. Tato pomoc je již na cestě k nim,” uvedla vicepremiérka Alena Schillerová.
 
Probační a mediační služba ve spolupráci s Policií ČR aktivně vyhledává kontakty na pozůstalé a zraněné. Zároveň informujeme, že pozůstalí a zranění se mohou sami obrátit v případě zájmu o odškodnění podle zákona o obětech trestných činů na následující telefonní čísla:
 
  • Linka Probační mediační služby 734-780-499 a 731-679-919,
  • Krizové centrum Městského úřadu Bohumíně 731-531-731.
  •  
“Peněžitou pomoc v tomto případě poskytuje jak Ministerstvo spravedlnosti (podle zákona o obětech trestných činů), tak Probační a mediační služba (podle zákona o použití peněžitých prostředků z majetkových trestných sankcí). Podle zákona o obětech trestných činů má právo na peněžitou pomoc oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví, oběť, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví a osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela (rodiče, manželé, registrovaní partneři, děti, sourozenci, osoby žijící v jedné domácnosti a vyživovaní),” doplnila ministryně spravedlnosti Marie Benešová.
 
MgA. Martin Bačkovský, Probační a mediační služba
Mgr. Vladimír Řepka, Ministerstvo spravedlnosti ČR

 
Skončil projekt na pomoc obětem trestných činů Proč zrovna já? II
 
V úterý 30. června skončil čtyřletý projekt na pomoc obětem trestných činů Proč zrovna já? II spolufinancovaný prostřednictvím Operačního fondu Zaměstnanost. V celkem 56 lokalitách mohli oběti kontaktovat specializované poradce, kteří poskytovali právní informace, psychosociální podporu, zprostředkovávali psychologické či psychoterapeutické služby, a v neposlední řadě klienty doprovázeli na jednání k soudům či výslechům a do dalších institucí. Za dobu trvání projektu poradci pomohli 4337 obětem a provedli 14 010 konzultací.

V posledních čtyřech letech se v rámci projektu podařilo vytvořit funkční způsob práce založený na síťování služeb a udržování pravidelného kontaktu prostřednictvím setkávání členů multidisciplinárních týmů na regionální i krajské úrovni. Zrealizovali jsme téměř 150 regionálních a 6 krajských týmů. Ověřili jsme si, že bez spolupráce to nejde a komunikace s ostatními hráči na poli pomoci obětem trestných činů je důležitou součástí naší práce s klienty.  

Odkaz projektu zanecháváme nejen v uskutečněné pomoci lidem a spolupráci s partnery, ale také ve vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Formou školení v rozsahu 40 hodin jsme zvládli proškolit 668 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Přispěli jsme tím k rozšiřování povědomí o tématu obětí trestných činů a kompetencí mnoha pracovníků nejen státních institucí, ale i nestátních neziskových organizací.
 
Veškerá činnost v regionech byla podpořena propagačními a osvětovými aktivitami. Články v časopisech, lokálních zpravodajích a regionálním tisku, rozhovory v rádiích a distribuované letáky či kampaň na podporu obětem z roku 2018 přispěly k osvětě o tématu obětí trestných činů, informovaly veřejnost o činnosti Probační a mediační služby a napomohly otevřenější komunikaci o možné pomoci pro oběti.
 
„Probační a mediační služba se už celých dvacet let na svých střediscích vedle práce s pachateli trestných činů věnuje poradenství pro oběti. Jsem proto moc ráda, že veškeré naše dosud realizované projektové snahy nezůstanou bez odezvy. Ve 24 vybraných soudních regionech Česka se nám podařilo zajistit pokračování systému poradenství pro oběti trestných činů“, doplňuje Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.
 
30.06.2020 MgA. Martin Bačkovský

 
Yellow Ribbon Run 2020
 
Jubilejnímu 5. ročníku Yellow Ribbon Run, běhu na podporu lidí s trestní minulostí, hrozilo odložení termínu do příštího roku. Termín běhu je nově stanoven na čtvrtek 08.10.2020 v Aktivním lesoparku Řepy. Městská část Praha 17 Řepy nabídla akci partnerství. Realizaci závodu nově zajistí sportovec a filantrop Tomáš Slavata, kterého s touto městskou částí spojují aktivity jeho organizace Atletika Řepy. Akci podpoří také její ambasador Petr Čtvrtníček s vězeňskou kapelou Wsedě z Kuřimi.
 
Běh každoročně pořádá Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR a nezisková organizace RUBIKON Centrum. Charitativní běh upozorňuje na obtížnou integraci lidí s trestní minulostí. Těm ve výkonu trestu často narůstají dluhy a po propuštění z vězení se nemají kam vrátit. Osvěta prostřednictvím běhu je úspěšná a Yellow Ribbon Run získává každým rokem stále více podporovatelů, kteří pod heslem „Uteč předsudkům“ pomáhají měnit pohled společnosti na bývalé vězně.
 
25.06.2020 MgA. Martin Bačkovský

Vážení klienti,

zdravíme Vás opět po čase z Probační a mediační služby a chceme Vás i tentokrát podpořit v tomto období, které může být pro mnohé velmi náročné. Zároveň přinášíme pozitivní zprávu, že se postupně vracíme k běžnému provozu, tedy přímému osobnímu kontaktu s Vámi. To je možné díky postupnému uvolňování vládou přijatých omezení a také získáním nezbytného množství ochranných prostředků, kterými chráníme při práci nás i Vás.

Obětem trestných činů v této nelehké době poskytujeme samozřejmě i nadále psychosociální podporu, právní informace, pomoc při uplatňování škody a odškodnění, ale také zprostředkování kontaktu na návazné služby a organizace. Návrat k běžnému provozu ještě zintenzivní tolik potřebný lidský a osobní kontakt při pomoci, kterou Vám nabízejí naši poradci. Víme, že v aktuální situaci je třeba řešit i Váš možný strach z nákazy, nabídnout adekvátní psychoterapeutickou podporu pro uklidnění nejistoty nebo poradit v dalších situacích, které současný nouzový stav přinesl. Poradci s Vámi v minulých týdnech nově hledali řešení např. v citlivých otázkách předávání nezletilého dítěte mezi rozvedenými partnery či odročení soudních jednání. Probační a mediační služba je a bude vždy připravena Vám poskytnout profesionální pomoc a zůstáváme zde pro Vás i nadále.


Další pozitivní zprávou pro veřejnost je jistě fakt, že i přes nutná omezení v důsledku nouzového stavu jsme nepolevili v rozsahu práce s Vámi, našimi klienty, nad kterými vykonáváme dohled. Naši pracovníci udržovali kontakt s 89% z Vás a již nyní si Vás opětovně zvou na osobní konzultace či Vás mohou navštívit ve Vašich domovech. Vy ostatní, kteří máte naplánované konzultace v dalších termínech nás budete moci navštívit již brzy bez omezení. Naše priority jsou v této oblasti jasné a nikdy jsme z nich neslevili. Jde zejména o výkon dohledu nad podmíněně odsouzenými a také těmi, kteří byli podmíněně propuštěni z vězení na svobodu. Stejně tak jde o přípravu podmínek k nahrazení vazby dohledem, přípravu stanovisek k uložení trestu obecně prospěšných prací, přípravu stanovisek k uložení trestu domácího vězení, přípravu stanovisek k žádosti o podmíněné propuštění. Naše kontrola výkonu trestu domácího vězení a trestu obecně prospěšných prací probíhala i po dobu nouzového stavu.
 
Těm z Vás, kteří jste po dohodě s námi vyčkávali na možnost provedení osobního setkání v rámci připravené mediace, děkujeme za trpělivost a přejeme Vám hodně zdaru při rozhovorech o nelehkých otázkách. Věříme, že se Vám pod vedením našich zkušených mediátorů podaří najít pro Vás přijatelné řešení nápravy vzniklé škody. Krizový stav je náročný pro celou společnost, ale v naší Službě jsme profesionálové, kteří se výzev nebojí. Našli jsme způsoby, jak v práci s Vámi pokračovat i v době omezení nouzového stavu v naší zemi. Pro Vaši představu proto ještě závěrem uvádíme, že po celou dobu spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, sdílíme společně potřebné informace. Během uplynulého měsíce, kdy stav omezení našeho provozu trval, nás soudy pověřily, abychom zahájili činnost v 883 nových případech.
 
V případě potřeby jsme tu stále pro Vás i na telefonickém nebo mailovém spojení, které najdete na našich webových stránkách. Přejeme Vám klidné dny a především pevné zdraví.

Těm z Vás, kteří jste se dobrovolně zapojili do pomoci lidem, kteří to v době nouzového stavu potřebovali, a také těm, kteří svým vyšším nasazením a výkonem práce pomohli udržet v chodu potřebné provozy veřejně prospěšných institucí, DĚKUJEME!

Tým pracovníků Probační a mediační služby
 
22.04.2020 MgA. Martin Bačkovský

 
Ohrazujeme se proti lžím uveřejněným v MF Dnes reportérem Karlem Hrubešem
 
Probační a mediační služba se důrazně ohrazuje proti celému článku s titulkem "Vězni koronaviru zůstávají ve vazbě. Chybí dohled", který dne 11. dubna uveřejnila MF Dnes, a jehož autorem je pan Karel Hrubeš. Text obsahuje mnoho nepravdivých informací, nepřesností a je postaven pouze na subjektivních domněnkách autora, který svojí neprofesionální prací poškozuje nejen dobré jméno Probační a mediační služby, ale také jméno média, které mu umožnilo text zveřejnit.
 
V žádném případě není pravda, že chybí dohled, jak pan Hrubeš lživě uvádí. Pokud nějaký soud odmítá propouštět obviněné na svobodu kvůli neexistující kontrole, jak je v článku uvedeno, disponuje bohužel nepřesnými a chybnými informacemi o současném stavu a fungování Probační a mediační služby.
 
Naší prací je také výchovně působit na naše klienty v rámci jejich nápravy, podporovat je a vést k řádnému životu, proto jsme jim adresovali text na webových stránkách a sociálních sítích, z něhož pan Hrubeš cituje. Rozhodně nejde o zoufalou výhrůžku, jak pan Hrubeš text komentuje. My našim klientům, ani nikomu jinému, nevyhrožujeme. Chápeme, že každý může vyhodnocovat komunikaci podle svých zkušeností a osobnostního nastavení, proto možná pan Hrubeš dospěl k takto chybnému úsudku.
 
Dále se důrazně ohrazujeme, že bychom nepřímo přiznávali, že v současné době nedokážeme provádět kontrolu, jak autor textu píše. Karel Hrubeš obdržel k fungování Probační a mediační služby během současného nouzového stavu podrobný popis, jak plníme všechny povinnosti, které máme, a z těchto dat nic podobného nevyplývá. Jde tak pouze o smyšlené domněnky Karla Hrubeše. Pokud by měl pan Hrubeš, ale i kterýkoliv jiný zástupce médií, vážný zájem o pravdivé informace o současném fungování Probační a mediační služby, jsme vždy připraveni tyto informace poskytnout k serióznímu vysvětlení všech nejasností.
 
Dále bychom chtěli pana Hrubeše upozornit, že mluvčím Probační a mediační služby je pan Martin Bačkovský, nikoliv Petr Bačkovský. Tato informace se dá získat nejen z podpisu v mailové komunikaci, kterou pan Hrubeš s mluvčím organizace vedl, ale také z veřejných zdrojů.
 
15.04.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 
Zpráva klientům Probační a mediační služby
 
Vážení,
mohlo by se zdát, že mimořádná situace, kterou prožíváme kvůli šíření koronaviru, nepřináší nic pozitivního. Ale opak může být pravdou. Právě tato chvíle je pro Vás velkou šancí a výzvou, abyste dokázali situaci zvládnout stejně úspěšně jako další lidé kolem Vás a prokázali tak, že umíte žít v souladu se zákonem a podle pravidel. I když to vypadá, že je dohled nad Vaším chováním menší, než tomu bylo před pár dny, důsledky jakéhokoliv porušení nastavených pravidel člověka většinou dříve či později stejně dostihnou. Proto si na nás vždy včas vzpomeňte, stejně jako nezapomínáme my v těchto dnech na Vás!! Společnost kolem Vás jistě ocení Vaše zodpovědné chování a bude mít silnější důvod věřit ve Vaši nápravu. A ještě jedno poděkování. Těší nás, že mnoho z Vás nám voláte a snažíte se situaci zvládnout!
 
Mezi naše klienty patří samozřejmě i oběti trestných činů, kterým přejeme, aby situaci zvládli také bez problémů. V případě potřeby jsme tu stále pro Vás na telefonickém nebo mailovém spojení. Přejeme všem, abyste prošli touto zkouškou úspěšně.
 
Tým pracovníků Probační a mediační služby
 
21.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

Probační a mediační služba informuje svoje klienty, že v současné chvíli není možné osobně navštěvovat střediska Probační a mediační služby.

V rámci opatření souvisejících s infekcí COVID-19 přerušujeme veškerý osobní kontakt mezi pracovníky Probační a mediační služby a klienty. V případě potřeby je možné telefonicky kontaktovat svého probačního úředníka nebo středisko (https://www.pmscr.cz/kontakty/). Nemáte-li kredit na volání, pošlete SMS. Výjimku z přerušení přímého fyzického kontaktu tvoří pouze případy výkonu kontroly odsouzených k trestu domácího vězení, které nejsou v režimu EMS. 

V případě akutních zdravotních potíží volejte svému lékaři nebo při podezření na příznaky koronaviru nově vytvořenou linku 1212 (bezplatná, s celostátní působností), více www.koronavirus.mzcr.cz. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s nákazou koronaviru, volejte: nonstop linky Státního zdravotního ústavu: 724 810 106,  725 191 367,  725 191 370.

16.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí


 Čtvrtým rokem společně rozvíjíme projekt Bezplatné insolvenční poradny
 
Již čtvrtým rokem společně rozvíjíme projekt, o jehož významu pro Jihočeský kraj, resp. pro naše spoluobčany není potřeba dlouze hovořit. Věhlas Bezplatné insolvenční poradny (BIP) již dávno přesáhl hranice území kraje, všímají si jej centrální orgány veřejné správy a je inspirací nejen pro ostatní regiony naší země, ale pozitivně je vnímán i za hranicemi České republiky.
 
Dne 06.03.2020 se uskutečnila pracovní porada k dalšímu rozvoji a fungování poradny v roce 2020. Partnery projektu jsou Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský úřad Jihočeského kraje, Probační a mediační služba, Česká advokátní komora - Regionální středisko Jižní Čechy a Spolek insolvenčních správců. Nově se k projektu připojilo statutární město České Budějovice.
 
Více o projektu najdete na: https://www.kraj-jihocesky.cz/jihocesky-kraj/bezplatna-insolvencni-poradna.
 
11.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí
 
Pražské středisko Probační a mediační služby úzce spolupracuje s Centrem sociálních služeb Praha
 
Koncem února se již tradičně setkali zástupci Probační a mediační služby ze střediska Praha s vedoucí sociální pracovnicí Centra sociálních služeb Praha Zuzanou Stancovou, aby si předali informace o možnostech resocializačních a reintegračních programů.
 
Ty nabízí Centrum sociálních služeb v Praze přes svoje pracoviště RRP od roku 2001 a svým klientům je doporučuje Probační a mediační služba. Obě organizace dlouhodobě úzce spolupracují na odborné pomoci při komplexním řešení problémů, které souvisejí s pácháním trestné činnosti, výkonem trestu odnětí svobody a podmíněným propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody.
 
04.03.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

Rozvoj restorativní praxe má budoucnost
 
V úterý 25.02.2020 se sešli pracovníci Probační a mediační služby společně s kolegy z Vězeňské služby a věnovali se tématu rozvoje restorativní praxe. Tu se daří velmi dobře uplatňovat v šesti vybraných lokalitách díky projektu Křehká šance II.
 
Mezi klíčová témata, která se na setkání řešila, byla například oblast multidisciplinární spolupráce a podpora partnerství mezi věznicí, Probační a mediační službou, odbornou veřejností, neziskovým sektorem a místní samosprávou. Tuto spolupráci se díky projektu podařilo velmi dobře navázat a nyní je třeba hledat další cesty, jak v již nastavené spolupráci pokračovat a dál ji rozvíjet, a to nejen ve stávajících lokalitách.
 
V rámci programu se za poslední 4 roky podařilo vytvořit a zavést do praxe věznic nové programy pro odsouzené (Vnímám i tebe), uspořádat akce uvnitř věznice, zrealizovat restorativní konference či několik seminářů pro odsouzené k tématům zodpovědnosti vůči obětem. „Také mě moc těší, že se nám podařilo do spolupráce vtáhnout i širokou veřejnost například díky cyklu Snídaně s probačním úředníkem, besedám v knihovnách, workshopům nebo úspěšné putovní výstavě, která obsahovala výpovědi obětí a pachatelů o dopadech trestné činnosti na jejich životy,“ doplňuje ředitelka Probační a mediační služba Andrea Matoušková.
 
Důležitou součástí restorativní praxe je také vzdělávání k tématu restorativní justice pro pracovníky Probační a mediační služby a Vězeňské služby České republiky prostřednictvím Akademie Vězeňské služby České republiky.
 
 25.02.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 
Probační a mediační služba nabízí pomoc obětem trestných činů
 
V rámci Evropského dne obětí připomíná Probační a mediační služba práva a potřeby, které mají oběti trestných činů. V 74 střediscích a 56 poradnách v celé republice si mohou tyto osoby přijít pro profesionální radu a pomoc při řešení své tíživé životní situaci.
 
Oběti trestných činů potřebují zejména správné informace kam se obrátit o pomoc, přiměřenou důvěru, pocit bezpečí, důstojný přístup během celého procesu řešení, ale také férové řízení v jejich případu a odškodnění.
 
Od poloviny roku 2013 do konce minulého roku jsme v našich střediscích a poradnách pomohli více než 41 tisícům obětem trestných činů. To nám jednoznačně potvrzuje, že má tato práce velký smysl a celospolečenský přínos. Jen za minulý rok se na nás obrátilo 6652 obětí, se kterými aktivně pracujeme,“ vysvětluje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
V 90% se na nás obracejí s žádostí o pomoc dospělí, 5% tvoří senioři a zbytek mladiství a děti. Z údajů poraden pro oběti trestných činů projektu „Proč zrovna já? II“, který je jedním z projektů Probační a mediační služby, také vyplývá, že pro pomoc si ze dvou třetin přicházejí ženy. Lidé v našich poradnách vyhledávají ve více než polovině případů právní informace a psychosociální podporu. Téměř ve 21 % jde o oběti majetkové kriminality a zhruba 15 % jsou oběti násilné trestné činnosti.
 
21.02.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 
Proběhlo první veřejné slyšení s občany Písku
 
Ve středu 12. 2. 2020 se uskutečnilo první z plánovaných veřejných slyšení, na kterém Probační a mediační služba představila záměr vybudovat Probační dům v tomto městě.
 
Zástupci Probační a mediační služby vysvětlili občanům, jakým způsobem tento druh zařízení funguje, jaká pravidla budou muset dodržovat podmínečně propuštění z výkonu trestu, kteří se stanou klienty probačního domu a co vše budou s pomocí profesionálního personálu řešit pro návrat do běžného života.
 
„O debatu s námi projevila veřejnost velký zájem a jsem ráda, že jsme mohli zodpovědět mnohé nejasnosti, nepřesnosti a vysvětlit, jak zajistíme bezpečné fungování Probačního domu v Písku,“ uvedla Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.
 
Vzhledem ke spolupráci s městem a podmínkám, na kterých se Probační a mediační služba s představiteli Písku shodla, proběhne před samotným zahájením provozu ještě další setkání s občany. Dále budou naši pracovníci aktivně jednat se všemi organizacemi ve městě, kterých se otevření a provoz Probačního domu může týkat. Půjde samozřejmě o bezpečnostní složky, ale také Úřad práce, místní firmy, středisko sociálních služeb či církve.
 
13.2.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 
Vyjadřujeme znepokojení nad informacemi v petici proti Probačnímu domu Písek
 
Probační a mediační služba se musí důrazně ohradit proti tvrzením, která jsou uvedena v petici proti umístění a výstavbě Probačního domu v Písku. Se vším respektem k názorům občanů města Písek a všech zainteresovaných bychom rádi vyvrátili mnohá tvrzení, která se nezakládají na pravdě, jsou zkreslená a vytvářejí neoprávněné obavy.
 
Chápeme, že někdy není jednoduché vést dialog nad složitými tématy, ale právě proto všechny zveme 12. 2. 2020 na veřejné projednání, které se stavby a umístění Probačního domu v Písku týká. Zde rádi předložíme fakta, aby nedocházelo k jednoduchému předkládání nepravdy, jak se tomu nyní děje v některých mediálních výstupech a v petici, která je v Písku šířena.
 
Již nyní se v Písku, stejně jako v téměř každém městě, běžně pohybují lidé propuštění z výkonu trestu nebo podmínečně propuštění. U mnoha z nich neexistuje nad jejich pohybem žádný dohled. Osoby, pro které je Probační dům určen, rozhodně nepředstavují riziko pro občany, jak uvádí text petice. Tyto osoby budou před podmíněným propuštěním velmi důkladně prověřeny a budou muset prokázat dostatečnou motivaci pracovat a změnit svůj dosavadní život. Tvrzení, že se počet těchto osob bude ve městě navyšovat, se také nezakládá na pravdě, protože cílem projektu je, aby se po uplynutí startovacího pobytu na svobodě vraceli do místa, kde mají svoje kořeny.
 
Velmi důrazně je třeba vyvrátit tvrzení autorů petice, že pilotní projekt v Ostravě skončil neúspěchem. Zmiňovaný projekt měl již na svém začátku přesně stanovené trvání a byl ukončen dle plánu a s pozitivními výsledky. Bez kvalitních a pravdivých podkladů by nikdo neměl vyslovovat nepravdy, proto chceme s občany vést otevřenou debatu o fungování Probačního domu v Písku, který rozhodně není žádným vězeňským ghettem, jak ho autoři petice velmi nedůstojně nazývají.
 
Probační a mediační služba je organizace s dvacetiletou profesionální zkušeností a tradicí, která výrazně dbá na prevenci kriminality a zájem veřejnosti na bezpečnost ve společnosti.
 
11.02.2020 MgA. Martin Bačkovský, tiskový mluvčí

 

Probační dům v Písku - veřejné slyšení

Přijměte naše pozvání k účasti na veřejném slyšení na téma "Probační dům v Písku", které se koná ve středu 12. února od 16 hodin za účasti zástupců Probační a mediační služby, města Písek a odborné veřejnosti.
 
03.02.2020 Tiskové oddělení PMS

 
Seminář polštiny pro bilaterální spolupráci II
 
Ve dnech 23. – 24. ledna proběhl ve Stráži pod Ralskem seminář se zahraničním lektorem s cílem zlepšení komunikačních dovedností v polštině a výměny informací a zkušeností. Úspěšného semináře pořádaného Akademií Vězeňské služby ČR se účastnili spolu s kolegy z VS ČR také 4 probační úředníci. Jedná se o další z akcí jazykového vzdělávání, kam byli k účasti přizváni kolegové z PMS. Společné vzdělávání nejen v polštině, angličtině, ale i v dalších oblastech probíhá již dlouhodobě a je příkladem spolupráce mezi oběma partnery, která bude letos prohloubena prostřednictvím připravovaného projektu MSp: Systém společného vzdělávání.
 
31.01.2020 tiskové oddělení  PMS

Rozvoj restorativní praxe
 
Možná dnes nemáte nejlepší den, možná jste naopak v dobré náladě. Možná TO tak bylo i tehdy, kdy vám NĚKDO ublížil. Možná jste ublížili VY, nebo (možná) jste u TOHO jen byli nebo chtěli pomoci. Možná na vás celá situace dopadá až teď a vy se s ní máte nějak vypořádat... Ať už vaše role v té situaci byla či je jakákoli, stále jste nějak její součástí.“ Toto je úryvek z úvodního textu, který provází výstavu „Výpovědi osob dotčených trestnou činností“.
 
Po několika měsíčním prezentování příběhů osob, které se dostaly do přímého kontaktu s trestnou činností, na Slezské univerzitě v Opavě, byla výstava přesunuta do Ostravy. Tentokrát je prezentována v prostorách Krajského úřadu v Ostravě, přímo v předsálí zastupitelstva kraje.
 
Tato putovní výstava vznikla v rámci aktivity Rozvoj restorativní praxe (realizovaný v regionech věznic Bělušice, Stráž pod Ralskem, Rýnovice, Příbram, Břeclav a Opava v rámci projektu Probační a mediační služby s názvem Křehká šance II) a chce poukázat na to, že trestný čin je třeba vnímat jako konflikt, který je nutno řešit za účasti všech dotčených osob a s velkým ohledem na jejich skutečné potřeby. Jedině tímto způsobem může celá situace vyústit ve smysluplnou komunikaci, nápravu a  náhradu škody.
 
Touto prezentací příběhů chceme zapůsobit na studenty, odbornou veřejnost i laiky. Chceme upozornit na skutečné potřeby nejen poškozených a obětí trestné činnosti, ale i na téma obecně a nutnost o něm více a veřejně hovořit.
 
Mgr. Barbora Lesková, DiS.
 
23.01.2020 Tiskové oddělení PMS

 
Účastníme se Kriminologických dnů v Brně
 
Zástupci Probační a mediační služby se od pondělí 20. do středy 22. ledna účastní Kriminologických dnů v Brně, které pořádá Česká kriminologická společnost. Vedle vlastních prezentací na téma uplatňování trestu domácího vězení a podmíněného propuštění se účastníme představení projektu Yellow Ribbon Run a kulatého stolu k projektu Restorative Justice: Strategies for Change. Informace o jednotlivých vstupech najdete zde.
 
21.01.2020 Tiskové oddělení PMS

 

Přezkoušení  probačních asistentů
 
Základní vzdělávání probačních úředníků a asistentů bylo v letošním roce zahájeno hned dvěma soustředěními kvalifikačního vzdělávacího kurzu (6. - 10. 1.) a dne 13. 1. přezkoušením probačních asistentů PMS, kteří byli jako poslední zařazeni do specializačního vzdělávacího kurzu v r. 2019. Jejich znalosti byly ověřeny tříčlennou zkušební komisí.
 
Kolegům gratulujeme jak k absolvování kurzu tak i úspěšnému přezkoušení!
 
16.01.2020 Tiskové oddělení PMS

 

Probační a mediační služba řeší problémy s dodavatelem elektronického monitorovacího systému (EMS)
 
Probační a mediační služba aktuálně intenzivně řeší problémy s dodavatelem elektronického monitorovacího systému (EMS), firmou SuperCom Ltd. Ta bohužel opakovaně nesplnila svoje smluvní závazky, proto se rozhodla PMS okamžitě jednat, aby co nejúčinněji zajistila další fungování tohoto systému.
 
V říjnu 2019 měla firma dodat 120 monitorovacích náramků s příslušným instalačním vybavením. Tato objednávka i přes intenzivní snahu Probační a mediační služby zatím nebyla dodána, čímž dodavatel porušil smluvní podmínky. Ačkoli je dodavateli známa skutečnost, že snižující se počet použitelných zařízení může v případě jejich nedostatku ohrozit provoz EMS v ČR, neučinil prozatím potřebnou nápravu a nereaguje na výzvy ani přes urgence.
 
Ministryně spravedlnosti Marie Benešová vyjádřila znepokojení nad jednáním dodavatele: „Udivuje mě, že dodavatel přestal plnit své závazky vůči Probační a mediační službě, velmi nám tím ztížil situaci jinak poměrně úspěšného projektu. Kvůli nezodpovědnému chování dodavatele musíme tuto nepříjemnou záležitost začít okamžitě řešit. Bohužel tím může utrpět důvěra veřejnosti v elektronickou kontrolu trestu domácího vězení, což je pro justici velká ztráta. Tuto důvěru budeme muset opět složitě získat a budovat.“
 
Probační a mediační služba proto již přijala a bude i nadále přijímat vůči dodavateli opatření, aby zajistila udržení elektronického monitorovacího systému v provozu v nejvyšším možném rozsahu i v dalších měsících. „Přesto i tak hrozí, že provoz EMS bude muset být na přechodnou dobu omezen a po určitý čas bude doplněn namátkovými kontrolami probačních úředníků. Smlouva o provozování EMS je se stávajícím dodavatelem uzavřena do roku 2024,“ vysvětlila Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.
 
Je nutné zdůraznit, že PMS učiní všechny dostupné kroky k maximální funkčnosti celého systému. Smluvní podmínky umožňují uplatnit vůči dodavateli sankce v případě, že řádně a včas neplní svoje závazky. Jde například o použití garance bankovní záruky a odstoupení od smlouvy. Pokud k těmto krokům bude Probační a mediační služba nucena přistoupit, aby byly chráněny zájmy státu a předešlo se růstu majetkových škod, dojde k vyhlášení nové veřejné soutěže dříve než v původně plánovaném termínu. Vzhledem k současné situaci již na PMS probíhají nutné přípravy na tuto variantu řešení.
 
14.1.2020 Tiskové oddělení PMS

Děti na sociálních sítích v hledáčku Týmu pro mládež
 
Tým pro mládež ve spolupráci s Policií České republiky a za finanční podpory města Pardubice zahájil realizaci preventivního programu s názvem „Kyber děti“. Celý projekt je zaměřen na děti a jejich rizikové trávení volného času, které je úzce spjaté s využíváním sociálních sítí. Projekt "Kyber děti" chce působit nejen na děti samotné, ale také na osoby, které tráví s nimi většinu času a mají vliv na utváření jejich názorů a hodnot. Tedy především na rodiče a učitele.
 
Tato aktivita Týmu pro mládež reaguje na společenskou poptávku po zvýšení informovanosti dospělé populace z řad pedagogického personálu a rodičů v oblasti práce se sociálními sítěmi a také reflektuje požadavek porozumět a umět rozklíčovat veřejnou i neveřejnou virtuální komunikaci dětských uživatelů. Hlavním smyslem je přiblížit posluchačům a účastníkům besed rizika sociálních sítí a seznámit je s nejčastějšími metodami, které agresoři používají ke svým útokům v kyberprostoru. Obeznámenost s prostředím, ve kterém děti tráví významnou část svého dne, může rodičům i pedagogům pomoci efektivněji výchovně působit a poskytne jim informační základ pro případnou pomoc.
 
Nedílnou součástí projektu je participační představení pro děti s názvem #Kyber LIFE, které vtáhne diváky do děje skrze jejich mobilní telefony.  „Cílem inscenace je vzdělávat děti v oblasti kyber, konfrontovat je s nástrahami virtuálního světa a s jejich vlastními názory. Velice důležité je ukázat dětem cesty, jak se mohou nebezpečí v kyberprostoru bránit,“ říká autor představení Dominik Macháček.
 
Pro pedagogy a rodiče jsou určeny besedy, které povede kpt. Mgr. Jiří Tesař, koordinátor prevence PČR. „Cílem těchto besed je na základě kazuistik ukázat rizika spojená s využíváním internetu a sociálních sítí, přiblížit metody agresorů a také možnosti ochrany ve virtuálním světě.  Hostem besed je i Kristýna, žačka 9. třídy ZŠ Holice, která se tímto tématem velmi zabývá a je tak skvělou konfrontací pro rodiče i pedagogy,“ říká kpt. Mgr. Jiří Tesař.
 
Preventivní program „Kyber děti“ je aktivitou Týmu pro mládež, který vznikl v Pardubicích počátkem loňského roku v rámci projektu Probační a mediační služby “Na správnou cestu! II”, a který svou pozornost zaměřuje na děti a jejich protiprávní jednání v okrese Pardubice.
 
Tým složený především ze zástupců orgánů činných v trestním řízení, Probační a mediační služby a orgánů sociálně-právní ochrany dětí se shodl na tom, že věková hranice rizikového chování dětí se stále snižuje, a proto je třeba klást důraz především na prevenci a zvýšení informovanosti.
 
Více informací o projektu získáte na https://www.pmscr.cz/na-spravnou-cestu-ii/ nebo kontaktováním koordinátorky týmu pro mládež Lucie Kmoškové, tel.: 778 521 726, e-mail: lkmoskova@ext.pms.justice.cz

Program VIT rozšiřujeme do dalších tří českých věznic

Program Victim Impact Training tvoří poměrně novou součást restorativní práce s pachateli trestných činů v České republice. V jeho rámci je řešeno téma dopadů trestné činnosti na životy druhých a účastníci spolu s lektory ve 13 lekcích prochází různé oblasti, které s tímto tématem souvisí – například porozumění potřebám obětí či řešení nápravy způsobené újmy. Po dvou letech realizace se nám opakovaně potvrzuje, že program ve své současné podobě funguje v českých podmínkách velmi dobře – aktuálně je nabízen v rámci projektu Křehká šance II v 10 českých věznicích a vzhledem k pozitivním ohlasům jsme se s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR domluvili na jeho dalším rozšíření.

Ve dnech 5. – 7. 11. 2019 jsme proškolili nové kolegy, kteří se tak připojí ke stávajícímu týmu 30 specialistů a program se od ledna 2020 může nově rozběhnout také ve věznicích Praha-Ruzyně, Hradec Králové a Všehrdy. V budoucnu se VIT dočká také standardizace v rámci VS ČR, a Probační a mediační služba jej plánuje zařadit do nabídky tzv. programových center.

Mgr. Lea Vaňkátová, odborná garantka projektu Křehká šance II

 

Proběhly semináře se soudci a státními zástupci k elektronickému monitoringu
 
Na podzim 2019 proběhly v jednotlivých soudních krajích osvětové semináře pro soudce a státní zástupce, které se týkaly problematiky Elektronického monitorovacího systému (EMS) a jeho využívání v praxi. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 227 soudců a státních zástupců. Cílem seminářů bylo zhodnocení prvního roku po spuštění rutinního provozu EMS, výměna zkušeností, vyjasnění si vzájemných potřeb a postojů.
 
„Osvětové semináře jsou jedním z prostředků popularizace elektronického monitoringu v rámci odborné veřejnosti a přispívají ke zdokonalování stávající praxe. Získané podněty a informace budou projednány v rámci meziresortní pracovní skupiny, a to i s cílem jejich promítnutí do platných a účinných právních předpisů,“ doplnil manažer EMS Vladimír Klaban.
 
Za Probační a mediační službu se na těchto akcích aktivně podíleli vedoucí oddělení EMS, krajští vedoucí, metodici TDV, manažer EMS a zástupci metodického oddělení, kteří vystoupili s tématickými prezentacemi a reagovali na dotazy auditoria. Za MSp ČR prezentovali své závěry pracovníci Odboru elektronického monitoringu. V rámci následných diskusí si jednotliví účastníci seminářů sdělili své náhledy a potřeby při využívání elektronického monitoringu.
 
9.12.2019 Tiskové oddělení PMS

Odborníci v Brně diskutovali o práci s oběťmi a pachateli
 
Ve středu 27. listopadu se v brněnském univerzitním kině Scala uskutečnila konference „Kam směřuje restorativní justice?“. Na konferenci, nad níž převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek, diskutovalo bezmála 30 odborníků z justice, vězeňství, státních i neziskových organizací. Konference byla volně přístupná nejen pro odborníky, ale studenty a širokou veřejnost.
 
Jednalo se již o druhý ročník konference. Reakce a zpětná vazba od vystupujících i účastníků konference jen potvrdila zájem o toto téma,“ uvedla Alena Plšková z projektu Křehká šance II. Konference byla rozčleněna do tří bloků, ve kterých přednášející prezentovali rozličná témata týkající se práce s pachateli, ale i způsoby pomoci obětem trestných činů. „Příspěvky na konferenci jsme koncipovali tak, aby z jednotlivých rozličných střípků vznikla mozaika představující to, jak se v současné době pracuje s odsouzenými i jejich oběťmi,“ doplnila Plšková.
 
Součástí konference byl rovněž doprovodný program, např. prezentace činnosti jednotlivých věznic, výstava “Výpovědi osob dotčených trestnou činností“, což jsou záznamy autentických výpovědi pachatelů, obětí, svědků i rodinných příslušníků doplněné o kresby odsouzených.
 
V průběhu celého dne navštívilo konferenci více než 150 osob, zejména pak studentů vyšších odborných a vysokých škol. „Na přípravě konference se spolupodílela i Masarykova Univerzita v Brně, a proto nás potěšil zájem studentů. Podařilo se propojit teorii s praxí, byly mimo jiné představeny možnosti pracovního uplatnění po vystudování zvolených oborů,“ doplnil Tomáš Kellner z projektu Proč zrovna já? II.
 
Konference se uskutečnila v rámci Dnů restorativní justice. Série osvětových a kulturních akcí napříč městy ČR chce široké veřejnosti představit způsoby práce, která se soustředí na nápravu situace po trestném činu a na práci s obětí, pachatelem i komunitou. Konference byla organizována v rámci spolupráce projektů Probační a mediační služby „Na správnou cestu II“, „Křehká šance II“ a „Proč zrovna já? II.
 
PhDr. Tomáš Kellner
 
6.12.2019 Tiskové oddělení PMS

Proběhly Dny restorativní justice v Opavě
 
Dny restorativní justice každoročně připomínají nám známou myšlenku Howarda Zehra: „Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení“. Pro rok 2019 pracovníci Probační a mediační služby v Opavě v tomto duchu uspořádali ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity konferenci na téma „Práce s odsouzeným před a po podmíněném propuštění“. Účastníkům konference byly formou přednášek akademiků i praktiků přiblíženy vybrané metody práce s odsouzeným během výkonu trestu a po podmíněném propuštění.
 
Specializované programy s odsouzenými během výkonu trestu jsou jednou z možností, jak otevřít téma dopadů kriminality odsouzeného nejen na jeho život. V tomto duchu byli účastníci setkání seznámeni s prací odborných zaměstnanců Věznice a ÚVZD v Opavě, na kterou navázalo představení nově vzniklého programu Victim Impact Training v podání Mgr. Jany Tkáčové z Probační a mediační služby. 
 
Podmíněné propuštění je pak způsobem, jak odsouzenému umožnit návrat do společnosti za podpory odborných pracovníků. Díky této spolupráci se u odsouzených výrazně snižuje riziko návratu ke kriminální kariéře. O jednotlivých aspektech rozhodování o podmíněném propuštění v gesci soudu hovořil zástupce akademické půdy JUDr. Jakub Drápal, M.Phil.
 
V odpoledním přednáškovém bloku byly jednotlivé příspěvky zaměřeny především na spolupráci neziskového sektoru v rámci přípravy konkrétního odsouzeného na propuštění a návrat do běžného života po opuštění bran věznice. Programy Centra sociálních služeb Praha představila Mgr. Zuzana Stancová. V Opavě probíhající projekt zaměřený na rodinné a zejména vztahové problémy odsouzených prezentovala Mgr. Petra Večerková z organizace Eurotopia.CZ Opava. K možnostem rekvalifikace určené odsouzeným se krátce vyjádřil Ing. Stanislav Hoffman z Rekvalifikačního centra v Opavě. Završením programu byl příspěvek Doc. Jitky Skopalové, která seznámila diváky s výstupy výzkumného šetření mezi odsouzenými muži.
 
Občerstvení během přestávek zajistila organizace ANIMA VIVA z.s. provozující tréninkovou kavárnu. Tato kavárna je jedinečná v tom, že poskytuje osobám se zdravotním postižením příležitost uplatnit se na trhu práce, ale také formou sociální rehabilitace propojuje svět osob se zdravotním znevýhodněním a duševním onemocněním.
 
Součástí byla rovněž výstava „Výpovědi osob dotčených trestnou činností“, která bude i nadále prezentována v prostorách fakulty Slezské univerzity v Opavě.
 
Mgr. Barbora Lesková, projekt Křehká šance II
 
03.12.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Vzdělávání specialistů na elektronický monitoring

Ve dnech 29. října až 21. listopadu 2019 probíhala pilotní realizace vzdělávání specialistů na elektronický monitoring. Podle nové směrnice PMS prošlo 11 kolegů modulem zaměřeným na praktickou část elektronického monitoringu, část metodickou a část věnovanou trestnímu právu. Kolegové absolvovali celkem 64 hodin výuky a výcviku vedených vedoucími oddělení elektronického monitoringu v soudních krajích, lektorem na trestní právo Mgr. Martinem Šámalem, soudcem Okresního soudu Ústí nad Labem, a krajskou metodičkou pro trest domácího vězení – Mgr. Jitkou Měřínskou (PMS Frýdek – Místek). V současné závěrečné fázi vzdělávání absolvují kolegové ověření získaných znalostí a dovedností formou osobní účasti metodických koordinátorů či tutorů přímo při své práci v terénu.
 
02.12.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Získali jsme čestné uznání v cenách Konfederace evropských probačních služeb
 
Program Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II získal čestné uznání Konfederace evropských probačních služeb v kategorii Sociální inkluze. Ocenění přebrala na konci října v Dublinu ředitelka Andrea Matoušková, od níž v pondělí 25. listopadu ocenění putovalo do rukou kolegyň Ley Vaňkátové, Terezy Řehákové, Markéty Vladařové, Hany Halfarové, Aleny Tesarčíkové, Barbory Leskové a Aleny Plškové. Vážíme si jej o to víc, že projekt Křehká šance II v příštím roce končí, a o tyto ceny je možné bojovat pouze jednou za tři roky. Gratulujeme!
 
29.11.2019 Tiskové oddělení PMS

Co nám brání být restorativní? To a mnohem víc na Dnech restorativní justice v Akademii VS ČR
 
V minulém týdnu proběhla v prostorách Akademie Vězeňské služby ve Stráži pod Ralskem mimořádná akce pro odborníky Severočeského soudního kraje, pořádaná kolegyněmi z projektu Křehká šance II. Dvoudenní konference s názvem "Restorativní prvky v práci s odsouzenými, propuštěnými, oběťmi i dalšími osobami dotčenými trestným činem" se uskutečnila v rámci letošních Dnů restorativní justice.  Účastnilo se jí na 80 kolegů z PMS, VS ČR, sociálních odborů, státních zastupitelství, soudů, neziskových organizací i studentů.
 
Po úvodních slovech ředitelky PMS Dr. Matouškové a náměstka generálního ředitele VS ČR Mgr. Michailidise bylo středeční dopoledne věnováno otázkám současných přístupů k restorativní justici a praxi v ČR v příspěvku Dr. Andrey Matouškové; dále strategii dalšího rozvoje vyplývající z aktuálních doporučení Rady Evropy k implementaci restorativní filozofie do trestní justice v Evropě. Dr. Petra Masopust Šachová interaktivně vtáhla do přemýšlení o tématu restorativní justice i přítomné posluchače výzvou k odpovědi na otázku k překážkám bránícím RJ v naší praxi a dále k vyjádření se, jak konkrétně může restorativní principy rozvíjet ve své činnosti každý z nás. Odpolední program pokračoval připomínkou historie tzv. smírčích křížů Mgr. Zahnašem a dále představením současné restorativní praxe PMS v podání Mgr. Odvárky (krajský vedoucí PMS). Následovalo představení aktivit projektu Křehká šance II (Rozvoj restorativní praxe a program Vnímám i tebe) včetně diskuze k jejich výsledkům a příspěvek Mgr. Kubelkové Rychlé o konkrétním fungování resocializačního programu Komunitního domu Sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem.
 
Druhý den jsme v prvním bloku hovořili o otázkách podmíněného propuštění, nejprve v inspirativním mezinárodním srovnání v podání Dr. Hulmákové z IKSP, doplněném aktuální českou praxí a výkladem judikatury Ústavního soudu k problematice PP od Dr. Drápala z UK v Praze. Ve velmi živé a podnětné diskuzi soudců i dalších odborníků na toto téma jsme pokračovali představením týmové spolupráce při přípravě odsouzených na parolové slyšení Komise pro PP vč. možné participace oběti na procesu, realizované v posledních letech již v 18 věznicích v ČR. Poslední část konference byla zaměřena na konkrétní práci s pachateli i oběťmi při nápravě následků trestných činů ve vězení. Nejprve nás pomyslně ze židle „zvedl“ Bc. Bořil svým velmi přesvědčivým projevem a konkrétními kazuistikami ze specializovaného oddělení liberecké věznice. Paní G. Kabátová z Mezinárodního vězeňského společenství představila zkušenosti ojedinělého restorativního programu Building Bridges, ve kterém spolu hovoří pachatelé s oběťmi přímo za zdmi věznice. Dr. Škodáček z Volonté o.p.s. svým příspěvkem o projektu "Z vězení bezpečně na svobodu" uzavřel program restorativní konference. Velké díky patří vedení Akademie Vězeňské služby za poskytnutí pěkných prostor pro konání konference.
 
Již z prvních reakcí účastníků vyplývá, že ocenili nejen nové informace a trendy odborné práce v restorativním kontextu, ale také podnětnou diskuzi v aule AVS i příjemné setkání s kolegy z praxe v rámci večerního setkání a při přestávkách v programu u kávy a občerstvení. Tím se záměry organizátorek v zásadě naplnily. Z navázaných kontaktů, inspirace i podnětů k přemýšlení o zapojení restorativních principů do každodenní odborné práce můžeme čerpat do naší další spolupráce, a to mezi všemi subjekty restorativní praxe.
 
Mgr. Tereza Řeháková, Křehká šance II
 
27.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Vězeňská kapela nahrávala u Kollera. Čtvrtníček zabubnoval i v Senátu.
 
Hudební kapela WSEDĚ z Věznice Kuřim nahrála své dvě autorské písně ve studiu Davida Kollera. Představení obou singlů proběhlo ve středu 20. 11. 2019 v rámci koncertu a rozhovorů Pět tváří zdi v Senátu PČR. Nově nahraná autorská píseň „Spadla klec“ bude provázet 5. ročník charitativního běhu Yellow Ribbon Run na podporu lidí s trestní minulostí.
 
Na akci Pět tváří zdi promluvily zástupkyně pořádajících organizací – za PMS Andrea Matoušková, VS ČR Gabriela Slováková a RUBIKON Centrum Dagmar Doubravová - a ambasador projektu Petr Čtvrtníček. Všichni se shodli, že lidem s trestní minulostí komplikují návrat do společnosti předsudky, o kterých je důležité mluvit a snažit se s nimi bojovat. Právě proto bude myšlenka běhu opět šířena pod hashtagem #UtecPredsudkum na sociálních sítích.
Klip z natáčení singlů ze studia Davida Kollera naleznete ZDE.
 
26.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

V Jeseníku proběhlo simulované divadelní představení
 
Co prožívá dítě, když se dostane do soukolí trestní justice? Jak moc je důležitá spolupráce mezi školou, rodinou a orgány činnými v trestním řízení? Jaká je vlastně role jednotlivých institucí trestní justice před, při a po soudním řízení: kdo řeší co a jak? Na to vše jsme odpovídali při setkání odborníků v Jeseníku v rámci Dnů restorativní justice, které se konalo v pátek 15. listopadu.
 
Přímo na místním okresním soudu v Jeseníku proběhlo simulované divadelní představení na téma soudního řízení s dětmi do 15 let a s mladistvým (do 18 let). Jako námět posloužily poměrně běžné situace, které ale mohou mít dramatické vyústění v soudní síni. Soud pro děti řešil krádež zlatého řetízku ve škole a soud s mladistvým řešil ublížení a výtržnictví před hospodou v nočních hodinách.
 
A to nejzajímavější na konec! V hlavních rolích byli dětští herci (studenti Gymnázia Jeseník) a kolegové a kolegyně z našich řad a z řad našich partnerů v justici. To vše po záštitou Týmu pro mládež Jeseník.
 
Všem aktérům moc děkujeme!
 
25.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Jablonecké středisko uspořádalo již potřetí Dny restorativní justice
 
Od pondělí 18. do středy 20. listopadu se v OC Central Jablonec v rámci právě probíhajících Dnů restorativní justice konala série besed a přednášek, které uspořádali kolegové a kolegyně ze střediska Jablonec nad Nisou. Součástí programu byla výstava děl pachatelů a obětí o dopadech trestných činů na jejich život i odborné poradenství. „Lidé se mohli přijít poradit s naší poradkyní pro oběti trestných činů, ale také s dluhovou poradkyní, protože naše středisko je jedno z těch, které zdarma ve spolupráci s VOLONTÉ CZECH, o.p.s. nabízí dluhové a právní poradenství,“ dodává vedoucí střediska Mgr. Štěpán Sobotík.  
 
Dny restorativní justice pokračují i v příštím týdnu, viz https://www.pmscr.cz/osvetove-akce/.
 
21.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Jak to vlastně chodí ve vězení? Debatovali jsme s lidmi v Mostě

 
Jak to vlastně chodí ve vězení? Mají tam odsouzení možnost pracovat, kde, za jakých podmínek? Z čeho splácí dluhy, co stojí pobyt ve vězení, je rozdíl mezi "výživářem" a doživotně odsouzeným? Jak je to s návštěvami, balíky, co dělají odsouzení ve volném čase, jaké mají programy, kdy jim může být trest přerušen, bude moci přijít domů na Vánoce?
 
Na tyto a další otázky odpovídal klientům i pracovníkům Oblastní charity Most ředitel věznice Bělušice Ondřej Kroupa na besedě pořádané v rámci projektu Probační a mediační služby Křehká šance II, konkrétně aktivity s názvem Rozvoj restorativní praxe. Beseda byla součástí každoročně pořádaných Dnů restorativní justice. V příjemné diskuzi s účastníky zdůraznil potřebu podpory sociálních a rodinných vazeb odsouzených, jakožto důležitém faktoru ovlivňujícím úspěšný návrat vězněných do běžného života. Hovořil o významu zaměstnávání vězněných osob, spolupráci s neziskovými organizacemi při přípravě na propuštění i motivaci odsouzených a možnostech pomoci jim ve vězení na sobě pracovat tak, aby se tam již nikdy nemuseli vrátit. Setkání končilo výzvou "Dejme šanci těm, kteří si svůj trest řádně vykonali a jsou motivování k pozitivní změně ve svém životě, zapojit se zpět do běžného života v naší společnosti".
 
Beseda byla spojena s výstavou "Výpovědi osob dotčených trestnou činností", kterou v úvodu setkání představila Tereza Řeháková z Probační a mediační služby, projektu Křehká šance II. Výstava přináší autentická sdělení obětí, jejich blízkých, pachatelů či svědků trestného činu o tom, jakým způsobem jim tato skutečnost změnila život. Poukazuje na fakt, že trestná činnost zasahuje celou řadu osob různým způsobem a při řešení trestné činnosti je třeba potřeby těchto osob brát v úvahu. To je jedna s myšlenek tzv. restorativní (obnovující) justice, která akcentuje nutnost řešit takové následky s ohledem právě na potřeby oběti či za jejich účasti, nezbytné je přijetí zodpovědnosti ze strany pachatele a zajištění ochrany celé společnosti pomocí vhodně a efektivně zvolených trestních opatření. V těchto dnech si tyto myšlenky připomínáme právě prostřednictvím tzv. "Dnů restorativní justice". Beseda v Charitě spojená s výstavou (k vidění zde bude ještě další týden) byla jejich první letošní akcí v mosteckém regionu, další budou v příštím týdnu následovat, viz https://www.pmscr.cz/osvetove-akce/.
 
19.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Návštěva poslance Strýčka v Ostravě
 
Ostravské středisko Probační a mediační služby navštívil v pondělí 11. listopadu člen Ústavně právního výboru a poslanec za Moravskoslezský kraj Ing. Jiří Strýček a náměstek ministryně spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc. Setkání se konalo s cílem blíže představit činnost Probační a mediační služby a spolupráci s partnery, a to jak z řad justice (soudci, státní zástupci, Vazební věznice Ostrava, Policie ČR, atd), tak z místní samosprávy (vedení Ostravy a Moravskoslezského kraje).
 
15.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Dny restorativní justice v Probační a mediační službě
 
Probační a mediační služba se i letos připojuje k mezinárodnímu Týdnu restorativní justice, který se slaví každoročně od třetí neděle v listopadu (letos 17.11.). Napříč ČR plánujeme ve spolupráci s partnerskými organizacemi téměř 30 akcí - přednášek, debat, besed, ale například i konferenci na téma Restorativní prvky v práci s odsouzenými, propuštěnými, oběťmi i dalšími osobami dotčenými trestným činem ve Stráži pod Ralskem. Mezi originálně pojaté patří třeba den restorativní justice v Jeseníku, kde na okresním soudě proběhne simulované soudní řízení, nebo tzv. Noc venku v Mostě, která se zaměří na pomoc lidem bez domova s trestní minulostí. Program a detaily naleznete v tomto přehledu: https://www.pmscr.cz/osvetove-akce/
 
Restorativní justice (obnovující spravedlnosti) se ve světě rozvíjí od 70. let minulého století. Snaží se řešit konflikt mezi pachatelem a obětí za účasti všech dotčených (oběti, pachatele a společnosti). Cílem Dnů restorativní justice je právě poukázat na pozitivní vliv RJ na přímé účastníky trestního řízení i na jejich okolí a širokou veřejnost.
 
12.11.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Společné setkání členů realizačního týmu Komisí pro podmíněné propuštění v Hradci Králové
 
Na tradiční regionální setkání jednotlivých místních týmů jsme v první polovině října navázali akcí celorepublikovou, která měla účastníkům dopřát prostor pro debatu k činnosti Komisí pro podmíněné propuštění (dále jen „Komise“) v jednotlivých lokalitách a zároveň přinést pohled externistů na témata, která souvisí s bezpečným propuštěním pachatele na svobodu. Komise v České republice působí v celkem 18 věznicích a aktuálně se na jejich činnosti podílí více než 120 pracovníků – specialistů zastávajících funkce komisařů, předsedů komisí, koordinátorů ve věznicích, administrátorů komisí a také parolových specialistů.
 
Ve třech po sobě jdoucích dnech jsme tak měli možnost zamyslet se s PhDr. Janem Tomáškem z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci nad kriminologickými aspekty desistence; díky Mgr. Martin Kubenovi z Exekutorského úřadu Brno-město jsme se blíže seznámili s novinkami z exekučního a insolvenčního řízení; své postřehy ze zprostředkování kontaktu dětí s rodiči ve výkonu trestu přinesl člen České asociace pro psychoterapii  spolupracující s organizací Za branou Bc. Martin Galbavý; o aktualitách z praxe elektronického monitorovacícho systému nás informoval Mgr. Milan Dolejší z Ministerstva spravedlnosti; s PhDr. Petrou Masopust Šachovou a Mgr. Lukášem Dirgou jsme diskutovali o možnostech rozvoje restorativní justice v ČR. Zároveň jsme se spolu s paní ředitelkou, PhDr. Andreou Matouškovou, a Mgr. Janem Rozumem věnovali důležitým otázkám týkajícím se Komisí a jejich budoucnosti, zejména v souvislosti s blížícím se koncem projektu Křehká šance II a plánovanou implementací Komisí do systému české justice.
 
Během setkání jsme také vytvořili prostor pro sdílení zážitků z celkem sedmi zahraničních cest, které byly v rámci projektu zorganizovány do Velké Británie, Severního Irska, Skotska a Irské republiky, kde tzv. parolové komise působí. Debata na toto téma byla zajímavá i z toho důvodu, že vyslaní pracovníci navštívili vedle parolových rad také několik věznic, místní probační službu či jiné spolupracující organizace, a přinesli  tak srovnání naší a zahraniční praxe včetně podnětů do další práce.
 
Řada účastníků pak velmi pozitivně hodnotila příspěvky kolegyní, které představily  nové programy vytvořené v rámci jiné aktivity projektu Křehká šance, např. program „Rozvoj restorativní praxe“. Těšíme se proto na další příležitosti, kde budeme moci inspiraci z jednotlivých regionů znovu zprostředkovat – nejblíže na Dnech restorativní justice, které nás čekají v listopadu! Více o nadcházejích akcích se dočtete zde.
 
07.11.2019, Mgr. Lea Vaňkátová, odborný garant projektu Křehká šance II

 

Marie Benešová udělila Ceny ministryně spravedlnosti 2019
 
V pondělí 4. listopadu ocenila ministryně spravedlnosti Marie Benešová již popáté nejlepší zaměstnance Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby ČR. Pro ceny a uznání si do Brožíkovy síně Staroměstské radnice přišel rekordních počet oceněných, a to konkrétně 71. Z Probační a mediační služby bylo oceněno celkem 29 zaměstnanců, z toho osm jednotlivců a čtyři týmy.
 
Cena ministryně spravedlnosti se stala nerozlučnou součástí našeho resortu a těší mě, že při takové slavnostní události můžeme ocenit práci těch, kteří v daném roce prokázali svoji výjimečnost. Letošní rok je pro spravedlnost z mého pohledu rokem úspěšným, což dokazuje i počet oceněných," uvedla Marie Benešová.
 
Během slavnostního večera, který hudebně doprovodil Žesťový kvintet Hudby Hradní stráže a Policie ČR, předala ministryně spravedlnosti za účasti mnoha významných hostů třiceti pracovníkům Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby ČR čestná ocenění a v každé ze čtrnácti kategorií pak hlavní cenu ministra. Dále byly oceněny pracovní týmy obou organizací, které během roku prokázaly mimořádné pracovní nasazení.
 
„Potěšilo mě, že letos přišlo mnoho zajímavých nominací, ze kterých jsme vybrali dnešní oceněné. Samozřejmě si velice vážím práce všech našich zaměstnanců a pevně věřím, že i tato cena pro ně bude další motivací k zodpovědné práci a aktivitě," doplnila ministryně spravedlnosti.
 
Ocenění za rok 2019 za PMS převzali:
Pracovník roku
cena ministra – Ing. Marcela Brožová
čestné uznání – Mgr. Iveta Teplíková
čestné uznání – Mgr. Martin Doležel
Odborný pracovník PMS roku
cena ministra – Mgr. Jiří Zehnula
čestné uznání – Mgr. Jitka Měřínská
Vedoucí pracovník PMS roku
cena ministra – Mgr. Eva Sedlaříková
čestné uznání – Mgr. Radim Valián
Čin roku PMS
cena ministra – Kolektiv pracovníků střediska PMS Kroměříž - Mgr. Ondřej Vaculík, Ing. Jitka Jančíková, Mgr. Veronika Meitnerová
Tým PMS roku
cena ministra – pracovníci střediska PMS Most
čestné uznání – středisko PMS Sokolov
čestné uznání – kolektiv pracovníků střediska PMS Znojmo
Zvláštní cena ministra spravedlnosti – za mimořádné zásluhy
cena ministra – Mgr. Martin Kracík
 
05.11.2019 Tiskové oddělení PMS

Celorepublikové setkání poradců pro oběti za námi
 
Ve dnech 29. a 30. října 2019 se v Praze uskutečnilo celorepublikové setkání pracovníků projektu "Proč zrovna já? II". Setkání bylo zaměřeno odborně na témata, se kterými se poradci pro oběti trestných činů při poradenství setkávají či mohou setkat.
 
Akce byla určena pro celý projektový tým. Jelikož projekt Proč zrovna já? II příští rok končí, byla tato akce poslední příležitostí se takto setkat a sdílet zkušenosti z regionů,“ dodává projektová manažerka Mgr. Markéta Jindrová.
 
Dopoledne každého dne bylo zaměřeno na hlavní téma. V rámci toho hovořila PhDr. Martina Venglářová na téma "Přístup k obětem sexuálního násilí" a kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, který přednesl příspěvek na téma "Vybrané formy útoků na děti (a dospělé) prostřednictvím moderních technologií a možnosti prevence". Odpoledne prvního dne měli účastníci setkání možnost zapojit se do workshopů na témata jako: "Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření", "Odškodnění oběti TČ jako prevence sociálního vyloučení" nebo "Implementace evropské úpravy práv obětí trestných činů v ČR".
 
A co bude dál po skončení projektu? Zeptali jsme se náměstka pro odborný úsek PMS Mgr. Marka Tkáče: „Projekt Proč zrovna já II v červnu 2020 bude sice ukončen, to ale neznamená, že PMS přestane být aktivní na poli pomoci a podpory obětem trestných činů. Nadále budeme aktivně usilovat o rozšiřování dostupnosti komplexního specializovaného poradenství pro oběti a zvyšování kvality našich služeb pro tuto cílovou skupinu. Z projektu stejně jako z těch, které mu od roku 2006 předcházely, budeme čerpat poznatky a zkušenosti, které aplikujeme do restorativní praxe středisek PMS působících ve všech soudních okresech. Budeme usilovat o využití potenciálu specialistů – poradců pro oběti, kteří v projektu působí, ať už v oblasti přímé pomoci obětem, či meziresortní spolupráce jednotlivých částí systému, která je na poli pomoci a podpory obětem trestných činů klíčová.“
Více o projektu Proč zrovna já? II.
 
04.11.2019, Mgr. Markéta Jindrová, projektová manažerka, Tiskové oddělení PMS

 

Proběhl další turnus výcviku mediace
 
V minulém týdnu byl realizován čtvrtý a pátý výcvik mediace z celkem 6 akcí zaměřených na posílení dovedností mediátorů, specialistů PMS na přípravné řízení. Do konce roku projde výcvikem 54 probačních úředníků, kteří získané znalosti, dovednosti, ale i zvýšenou profesní jistotu uplatní při své práci s pachateli a oběťmi trestné činnosti. V neposlední řadě se výsledky výcviků odrazí v úpravě dalšího vzdělávání pro tyto specialisty. Výcviky v mediaci I a II, každý o rozsahu 48 výcvikových hodin, probíhají od začátku roku pod vedením erudovaných lektorek: JUDr. Radky Medkové, Doc. PhDr. Lenky Holé, Ph.D., PhDr. Dany Vrabcové, PhDr. Dany Rabiňákové.
 
29.10.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Pořádáme Dny mediace
 
Střediska Probační a mediační služby a naši projektoví pracovníci pořádají napříč Českou republikou Dny mediace, které formou besed, přednášek a konferencí představují mediaci mezi obětí a pachatelem jako efektivní nástroj restorativní justice. Na listopad připravujeme Dny restorativní justice, které jsou zaměřeny ještě šířejí a představují koncepct obnovující spravedlnosti. Přehled aktivit v desítkách středisek a míst naleznete zde
 
25.10.2019 Tiskové oddělení PMS

 

Konfederace Evropských probačních služeb (CEP) si zvolila vedení
 
Valné shromáždění Konfederace evropských probačních služeb (CEP), které se koná v Dublinu 23. a 24. října, si zvolilo vedení na další období. Jeho prezidentem zůstává Gerry McNally z irské probační služby a na pozicích náměstků budou Belgičanka Anna Devos a nově i Jana Spero z Chorvatska. Valné shromáždění je spojené se setkáním generálních ředitelů evropských probačních služeb, sdružených v CEP, a s konferencí na odborná témata. Akce se za českou Probační a mediační službu účastní její ředitelka Andrea Matoušková a vedoucí chebského střediska, Mgr. Milan Morava.
 
23.10.2019 Tiskové oddělení PMS

Z cyklu Pondělní káva s probačním úředníkem
 
Rodiče jsou spokojení, když je jejich dítě doma ve zdánlivém bezpečí a jeho pohyb na internetu nesledují,“ sdělil hned v úvodu divákům Mgr. Dušan Beyer na druhém setkání v rámci cyklu přednášek „Pondělí káva s probačním pracovníkem“ s názvem Děti a kyberprostor. Cílem tohoto setkání bylo představit problematiku trestné činnosti dětí a mladistvých v kyberprostoru a seznámit posluchače s tématem kyberšikany a zneužití intimních fotografií s návazností na skutečné případy řešené v soudním okrese Opava.
 
K následné diskusi byli přizváni i zástupci Opavského zastupitelstva dětí a mládeže Tadeáš a Vojta, kteří společně s diváky poskytli svůj pohled a zpětnou vazbu k problematice. „Nikdy bych nikomu neposlal nahatou fotografii,“ zněla jedna z odpovědí zástupců studentů. V minulém roce bylo zasílání intimních fotografií mezi dětmi jedno z častých a probíraných témat Týmu pro mládež Opava. „Je důležité toto téma otvírat, protože vše, co je zveřejněno na internetu, si nadále žije svým vlastním životem, a je snadno zneužitelné,“ upozornila diváky Mgr. Eva Holubová, koordinátorka Týmu pro mládež Opava. Právě intimní fotografie zveřejněné např. na sociálních sítích vytvářejí nežádoucí digitální stopu, která již nejde plně ovlivnit.
 
V závěru byl nastíněn doporučený postup řešení vydírání pomocí intimních fotografií – ukončení komunikace s pachatelem, zálohování konverzace a nahlášení policii. „Rodiče by měli hlavně vědět, jak jejich děti tráví čas na počítači,“ potvrdil Tadeáš. Právě nekontrolovaný a neomezený přístup k technologiím způsobuje, že se děti stávají nejen oběťmi, ale i pachateli trestné činnosti v kyberprostoru. „Mě sice rodiče na počítači nekontrolovali, ale vím, že bych se jim s takovým problémem mohl svěřit a pomohli by mi,“ doplnil Vojta. Vztah mezi rodičem a dítětem a otevřená komunikace je nejlepší prevencí rizikového chování. Tímto posledním sdělením odcházeli diváci do svých domovů.
 
Během setkání byly k dispozici dotazníky pro zpětnou vazbu posluchačů. Z těch vyplynulo, že se jedná o palčivé téma mezi rodiči náctiletých dětí a studentů. Pro mnohé šlo o zcela nové a zásadní informace o nástrahách internetu a kyberprostoru. Pozitivně byly hodnoceny komentáře a myšlenky vnesené mladými muži. Nejednalo se tedy o „suchou“ informativní přednášku, ale interaktivní až diskuzní setkání.
 
Setkání se uskutečnilo v rámci cyklu „Káva s probačním úředníkem“, na jehož pořádání se spolupodílejí střediska Probační a mediační služby, koordinátorka Týmu pro mládež projektu Na správnou cestu II a koordinátorka programu Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II. 
 
23.10.2019 Mgr. Eva Holubová, koordinátorku Týmu pro mládež Opava

 
Informace k ročnímu provozu elektronických náramků

Rutinní provoz elektronického monitorovacího systému jsme zahájili 21. září 2018. K 30. září 2019 prošlo monitoringem
304 osob, z toho 261 mužů a 43 žen.
 
Důvody pro nasazení elektronického monitoringu byly následující:
· Trest domácího vězení (TDV) – 250 osob (209 mužů a 41 žen)
· Nahrazení vazby dohledem (NVD) – 47 osob (46 mužů a 1 žena)
· Podmíněné propuštění s dohledem (PPD) – 7 osob (6 mužů a 1 žena)

Celkem bylo zjištěno 858 porušení stanovených povinností, z tohoto počtu připadlo 450 porušení na pouhých 15 osob. Ne každé porušení lze klasifikovat jako natolik intenzivní, aby bylo nutné přistupovat k další represi (například nedodržení stanoveného režimu v řádu minut, opomenutí včasného nabíjení baterie, atd.). Celkem bylo zpracováno 57 zpráv o neplnění, které byly postoupeny soudům. Tyto zprávy se týkaly celkem 29 osob. V 9 případech již bylo pravomocně rozhodnuto, z toho u 7 případů jde o přeměnu TDV na trest odnětí svobody a ve 2 případech o vzetí do vazby. U zbývajících 20 případů ještě k vydání pravomocného rozhodnutí nedošlo. Lze tedy konstatovat, že porušení se vyskytují u přibližně 10 % monitorovaných osob, přičemž u 5 % monitorovaných osob dochází k takovým porušením opakovaně.
 
17.10.2019 Tiskové oddělení PMS

Proběhla první konference o restorativní justici v Česku
 
Ve čtvrtek 3. října se v prostorách Anglo-americké vysoké školy v Praze uskutečnila mezinárodní konference „Visegrádská skupina 1989 - 2019: Na cestě k restorativní spravedlnosti?“. Konference se konala při příležitosti předsednictví České republiky zemí V4, výročí 30 let od pádu komunistického režimu v roce 1989 a blížícího se výročí 20 let od vzniku Probační a mediační služby. Program konference se zaměřil na předání poznatků českých a zahraničních odborníků v oblasti restorativní justice a reflexi vývoje trestní justice v regionu Visegrádské skupiny z pohledu uplatňování restorativních prvků v praxi. Konference se konala pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR.
 
Přítomné hosty společně s představiteli Anglo-americké univerzity, Ministerstva spravedlnosti ČR, Konfederace evropských probačních služeb (CEP), Evropského fóra pro restorativní justici (EFRJ) přivítala ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková. „Těší mne, že se na dnešní konferenci sešlo více jak 60 osobností, kteří jsou tématem restorativní justice nejen osloveni, ale také jsou ochotni pro její rozvoj mnohé učinit a mnohé již učinili. My na poli restorativní justice nevedeme obrazně ani fakticky boj, ale spíše silou našeho přesvědčení a mírovými prostředky usilujeme o větší porozumění tomu, co je příčinou trestného činu, jaké dopady má tento čin na její přímé a nepřímé účastníky, a jak lze dosáhnout nápravy vztahů, jež byly trestným činem narušeny.“ V úvodním panelu zazněl rovněž video pozdrav „otce restorativní justice“ profesora Howarda Zehra.
 
Celodenní program byl rozdělen do dvou částí. V průběhu dopoledního plenárního jednání promluvili odborníci ze zemí severní a západní Evropy (Švédsko, Norsko, Belgie, Holandsko) a ze zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Odpoledne proběhly tři bloky workshopů, které se zaměřily na následující témata: mediace ve vězení, význam mezioborové spolupráce v kontextu zajištění pomoci a podpory obětem trestných činů v Česku, rodinné skupinové konference z pohledu české praxe a sdílení české zkušenosti, restorativní justice ve vzdělávání a její aplikace v praxi v rámci Anglo-americké vysoké školy, účinnost restorativní justice pohledem kriminologického výzkumu, atd. Dále byly představeny projekty Restorative Justice: Strategies for Change, Yellow Ribbon Run, program Vnímám i tebe projektu Křehká šance II. Na závěr proběhl křest knihy Petry Masopust Šachové Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti a koncert kuřimské kapely WSEDĚ složené z odsouzených. Program konference najdete zde.
 
Takzvané alternativní řešení sporů není z pohledu historie žádnou novinkou. V zemích severní Evropy byly spory řešeny prostřednictvím tzv. komisí smíření a pravdy, na našem území ve středověku prostřednictvím tzv. smírčích křížů či kamenů, které lze chápat jako formu odčinění za spáchaný zločin a připomínku místa, kde se trestný čin udál. Už v té době byl trestný čin vnímán jako skutek, který zasáhl nejen oběť a její rodinu, ale také celou komunitu. V novodobé historii je restorativní justice pojímána jako koncept, který klade důraz na trestným činem zasažené mezilidské vztahy, snaží se o zohlednění zájmů a potřeb obětí, stejně tak potřeb komunity i širší společnosti, akcentuje osobní odpovědnost pachatele za nápravu a splnění závazků a povinností, které mu jsou ukládány. Koncept restorativní justice se začal v zemích V4 systematicky rozvíjet až po roce 1989, tedy později ve srovnání se zeměmi západní a severní Evropy.
 
V současné době jednotlivé evropské země aplikují restorativní programy v různých stádiích trestního řízení, rozdíly najdeme i v typech programů, mezi něž nejčastěji řadíme mediace, rodinné skupinové konference či tzv. peace making circles. Například ve Švédsku je mediace uzákoněna a realizována pouze v případech, kdy trestný čin spáchal mladistvý do 21 let, nicméně i přes vynaložené úsilí švédské vlády je mediace využívána v malém procentu případů; v Maďarsku jsou mediace uzákoněny od roku 2007, nelze je realizovat v případech závažných trestných činů, nicméně i tak je mediace úspěšně realizována v téměř 6 tisících případech ročně; v Belgii je naproti tomu možné realizovat mediaci v jakékoli fázi trestního řízení a ve všech případech, závažné trestné činy nevyjímaje.
 
Prozatím neexistuje jednotná evropská legislativa, která by zavazovala členské země EU k implementaci restorativních programů do systémů trestní justice. V roce 2018 vydala Rada Evropy Doporučení CM/Rec(2018)8 o restorativní justici ve věcech trestních, které se stalo jedním z hlavních podnětů pro realizaci evropského projektu s názvem Restorative Justice: Strategies for Change, který vznikl v roce 2019 jako společná platforma Evropského fóra pro restorativní justici a 9 evropských států, včetně České republiky. Cílem projektu je v následujících 5 letech podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních.
 
Jedním z hlavních nositelů myšlenek restorativní justice v Česku je Probační a mediační služba, která vznikla zákonem č. 257/2000 Sb. Podobu a pojetí zákona výrazně ovlivnily ideje, zkušenosti a praxe programů restorativní justice především ze zahraničí. V rámci své činnosti PMS realizuje mediace ve věcech trestních, a to jak u mládeže, tak u dospělých, a rodinné skupinové konference. Projektová činnost zahrnuje programy, které se zaměřují na rozvoj restorativní praxe v rámci českých věznic (Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II), či rozvíjí specializovaný program pro odsouzené zaměřený na zvýšení jejich odpovědnosti za spáchaný trestný čin (Vnímám i tebe projektu Křehká šance II). Vedle probačních činností (dohledy, trest obecně prospěšných prací, trest domácího vězení atd) se PMS věnuje rovněž poradenství pro oběti trestných činů, které poskytuje v rámci středisek a specializovaných poraden zřízených projektem Proč zrovná já? II.
 
04.10.2019 Tiskové oddělení PMS 

Unikátní setkání k unikátnímu tématu – restorativní justice a vězeňství
 
V pátek 4.10.2019 jsme na Kotlasce měli možnost zažít unikátní setkání k unikátnímu tématu – restorativní justice a vězeňství.  V rámci realizace programu Rozvoj restorativní praxe (projekt Křehká šance II) nás přijeli z Belgie navštívit profesor Ivo Aertsen, významná osobnost v oblasti restorativní justice na evropské úrovni, a Natalie Van Paeschen, zkušená mediátorka z neziskové organizace Moderator.  Společně s vybranými českými odborníky z různých institucí, které spojuje práce s pachatelem TČ, jsme diskutovali vývoj  „restorativních věznic“ v Belgii, sdíleli jsme zkušenosti s restorativně orientovanými programy realizovanými ve věznicích a jejich okolí a hledali jsme funkční cesty dalšího vývoje restorativní praxe v oblasti práce s pachateli trestných činů v ČR. Škoda, že nebylo více času - díky charismatickým řečníkům a útulnému prostředí Kotlasky se nám nechtělo loučit.
 
04.10.2019 Tiskové oddělení PMS 

 

Yellow Ribbon Run 2020 v rytmu písně Spadla klec
 
Charitativní běh na podporu lidí s trestní minulostí bude provázet vězeňský hit Spadla klec. Skupina Wsedě z Věznice Kuřim jej v pátek 27. září 2019 za laskavé podpory Davida Kollera nahrála v jeho studiu na Smíchově. Při této příležitosti dostala nový „kabát“ také původní píseń běhu – Žlutá stužka. Za bubny kapely Wsedě usedl již tradičně herec, scénárista a ambasador projektu Petr Čtvrtníček, který je také producentem obou nahrávek.  
 
Věříme, že pro běžce se žlutou stužkou bude píseň Spadla klec hit, který bude provázet celou sezónu před hlavním závodem v červnu 2020. Jsme velmi vděční Davidovi Kollerovi, že nám své studio pro tuto příležitost nabídl, a že se s Petrem Čtvrtníčkem kapele věnovali,“ říká Gabriela Slováková, ředitelka Věznice Kuřim a iniciátorka Yellow Ribbon Run ČR.
 
Nedílnou součástí sezóny, která 5. ročníku běhu předchází, jsou koncerty kapely Wsedě na osvětových akcích a také na školách v rámci prevence kriminality. Na sociálních sítích bude myšlenka běhu opět šířena pod hashtagem #UtecPredsudkum. Stejně jako v předchozím ročníku, i v roce 2020 ji podpoří řada známých osobností.
 
Cílem projektu je bořit předsudky, dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.
 
Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum a Probační a mediační služba ČR. V roce 2019 běželo štafetový závod na 600 běžců.
 
 
Kontakt pro média a další informace:
Veronika Friebová
PR Specialista
RUBIKON Centrum, z.ú.
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
mobil +420 778 457 229
friebova@rubikoncentrum.cz
www.rubikoncentrum.cz
www.facebook.com/yellowribbonrun

 

Střediska PMS ve středních a severních Čechách získají díky projektu pro své klienty bezplatné dluhové a právní poradenství
 
Vybraná střediska Probační a mediační služby ve středních a severních Čechách začnou zdarma nabízet dluhové a právní poradenství pro své klienty. Pravidelně jednou za 14 dní bude od října 2019 v prostorách střediska nebo pronajatých prostorách k dispozici odborník na dluhovou problematiku, který bude spolupracovat s právníkem a pracovním poradcem dle potřeby a dohody s klientem. Příjemcem dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) je VOLONTÉ CZECH, o.p.s., Probační a mediační služba je spolupracujícím subjektem.
 
„Probační služba v souladu s Koncepcí rozvoje probace a mediace do roku 2025 reaguje na aktuální problematiku dluhového zatížení osob s trestní minulosti s cílem jejich efektivnější integrace, a zřizuje ve spolupráci s VOLONTÉ CZECH, o.p.s., k pilotnímu ověření dluhové poradny v krajích, které jsou významně zatíženy procentem osob v exekuci,“ uvedl krajský vedoucí probačních středisek Severočeského soudního kraje Jan Odvárka.
 
Zadlužení českých domácností u bank a finančních institucí činí celkem kolem 1,7 bilionu korun. Dluhy domácností rostou nepřetržitě od února 2016, nejvíce peněz si lidé půjčují na bydlení. Loni Exekutorská komora evidovala řízení vůči víc než 821 tisícům osobám. Podle odhadů organizací pomáhající lidem s trestní minulostí je téměř každý z nich zatížen dluhy a mnoho z nich (kolem 80 procent) čelí exekucím.
 
Podle Evy Filipové, krajské vedoucí středisek PMS ve středních Čechách, je projekt účelný a atraktivní zároveň, protože reaguje na kritické potřeby klientely Probační a mediační služby, respektive osob se záznamem v rejstříku trestu a sociálně znevýhodněných klientů.
 
Možnost využít poradnu získá v rámci 30 měsíců trvajícího pilotního projektu pro své klienty celkem deset středisek PMS - Beroun, Rakovník, Kladno, Ústí nad Labem, Louny, Teplice, Most, Chomutov, Rumburk (detašované pracoviště střediska Děčín) a Jablonec nad Nisou.
 
„V projektu počítáme s minimálně 800 klienty Probační a mediační služby, kterým dluhoví a právní poradci nabídnou celkem 1296 hodin poradenství,“ vysvětlila manažerka projektu Zuzana Bejó z VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
 
Upřesnila, že se jedná o projekt „VOL Nový start“ s registračním číslem CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010689.
Podle Z. Bejó budou poradci pomáhat klientům v následujících oblastech:
 
zmapování dluhů klienta, tj. kde, kolik, komu dluží a jaká je struktura dluhu
zmapování majetkové a finanční situace klienta
zmapování a vyčíslení všech exekucí, v nichž klient vystupuje jako povinný
zjištění výše dluhů vůči veřejným institucím a zdravotním pojišťovnám
zjištění výše dluhů u soukromých subjektů (bankovní instituce, mobilní operátoři, dopravní podniky, dodavatele energií atd.)
zmapování dluhů, jež musí být uhrazeny v plné výši (výživné, náhrada škody způsobené na zdraví)
vyhledávání a sběr informací o dluzích klienta ve specializovaných informačních systémech
Zjištění všech soudních řízení vedených proti klientovi na příslušném okresním či krajském soudu
nápomoc při komunikaci s věřiteli klienta (v případě, že dluh dosud není v exekuci), případně s orgány veřejné moci a exekutory
pomoc při snižování nákladů exekuce
vyhodnocování zákonných možností zastavení exekucí
vypracování žádostí za klienty (žádost o vyčíslení dluhu, žádost o povolení splátek, žádost o splátkový kalendář, žádost o spojení exekucí, žádost o odklad exekuce, žádost o zastavení exekucí atd.)
vyhodnocení vývoje dluhu v čase a jeho struktury, tj. ukázat klientovi, jak se bude jeho dluh navyšovat, pokud svou dluhovou situaci nebude řešit
komplexní vyhodnocení dluhové situace klienta s návrhem možností jejího řešení
při návrhu řešit dluhovou situaci klienta oddlužením (insolvencí), seznámení klienta s účelem a smyslem oddlužení, s jeho povinnostmi jakožto dlužníka, protiprávními stavy, jichž se nesmí jakožto dlužník během oddlužení dopouštět
při řešení dluhové situace klienta oddlužením, doporučit klientovi další vhodný postup
sepis a podání insolvenčního návrhu včetně pomoci při doplňování podkladů pro soud
případná možnosti pracovního zařazení klienta prostřednictvím agentur práce, zaměstnavatelů
pracovní a pracovněprávní poradenství
pomoc při hledání zaměstnání
zajištění návazného právního poradenství (řešení výživného, možnosti soudní ochrany atd.)
poskytování poradenství v oblasti prevence zadluženosti 
 
VOLONTÉ CZECH, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 2000, která se zaměřuje na pomoc zejména osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, propuštěným vězňům, ohroženým rodinám s dětmi a dalším ohroženým skupinám obyvatel. S Probační a mediační službou spolupracuje dlouhodobě.
 
25.09.2019 Tiskové oddělení PMS

Z aktivit programu Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II

Káva s probačním úředníkem, pilotní seminář věnující se tématu potřeb obětí v bělušické věznici, projekt Tlapka v dlani. Co mají tyto aktivity společné? Stojí za nimi kolegyně z programu Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II. Je jich šest a v rámci „svých“ lokalit se snaží o posílení stávající praxe věznice o nové restorativní prvky. A jde jim to.

Lokalita Příbram – Mgr. Markéta Vladařová

O tom, že je druhá květnová neděle významným dnem pro všechny maminky, není žádný pochyb. Den otců zas až tak v našich končinách rozšířený není, ale i to se pomalu a jistě mění. Ve složitější situaci jsou rodiny, které nemohou třetí červnovou sobotu strávit doma se svými tatínky, a to třeba proto, že jsou ve vězení. V příbramské věznici se letos již podruhé konala oslava dne otců, u jejíhož zrodu stála koordinátorka programu RRP Mgr. Markéta Vladařová s cílem posílit rodinné a sociální vazby. Věříme, že se Den otců stane tradicí i v dalších letech.

Vedle této aktivity se letos již podruhé v příbramské věznici konalo setkání odborné veřejnosti – multitýmu -, který se zaměřuje na možnosti rozvoje spolupráce regionu a věznice v oblasti zacházení s odsouzenými a jejich přípravou na propuštění. Všichni přítomní se blíže seznámili s projekty, které jsou ve věznici realizovány, a jejichž cílem je příprava odsouzených na propuštění a zajištění základních věcí nezbytných pro život na svobodě (zaměstnání, ubytování atd).

Lokalita Stráž pod Ralskem – Mgr. Alena Tesarčíková

Ve Stráži pod Ralskem se z iniciativy realizátorky programu Mgr. Aleny Tesarčíkové uskutečnili tři workshopy na téma „Činnosti PMS a principy restorativní justice“, které byly určeny pro zájemce z řad vychovatelů, pedagogů, sociálních pracovnic a oddělení výkonu trestu. Cílem bylo seznámit kolegy z VS ČR jak důležitá je práce s pachatelem trestného činu v získávání náhledu na to, co spáchal, jaké dopady měl jeho čin na oběť, společnost i jeho blízké okolí a jak by mohl své konání odčinit. Workshopy byly pořádány ve školící místnosti Komunitního domu sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem, který poskytuje ubytování propuštěným odsouzeným bez sociálního zázemí a v rámci resocializačního programu jim pomáhá s návratem do společnosti.

Lokalita Liberec – Mgr. Hana Halfarová

Obyvatelé Liberce a okolí, kteří třeba jsou, ale nemusí být pravidelnými návštěvníky Krajské vědecké knihovny, se už víc jak rok a půl mohou účastnit cyklu přednášek o odborné práci s odsouzenými ve výkonu trestu. Součástí tohoto cyklu byla také výstava sebraných výpovědí osob dotčených trestným činem, která měla za cíl přiblížit čtenářům, jak prožívají průběh a vnímají dopad trestného činu oběť a její blízcí, pachatel, nebo například svědci.

Dalším krokem bylo přinést téma o dopadech trestných činů přímo odsouzeným do věznice. Ve věznici Rýnovice se tak stalo ve spolupráci s Mezinárodním vězeňským společenstvím, kdy se o dopadech trestných činů konaly pro odsouzené dva běhy pilotního semináře. Obsah semináře byl strukturovaný tak, aby jednak vedl odsouzené k zamyšlení nad svou situací v době spáchání trestného činu, dále nad způsobem jak řešili jeho dopad, nebo proč ho neřešili a k úvahám o své budoucnosti.

 

24.09.2019 Tiskové oddělení PMS, Projektové oddělení


 

Probační a mediační služba na mezinárodním symposiu
 
Na pozvání Institute H21 se zástupci Probační a mediační služby v neděli 15. září zúčastnili mezinárodního symposia na téma Demokracie v 21. století: Výzvy a nové horizonty. Staroslavná budova Senátu hostila vzácné hosty z celého světa, každého z nich zapáleného pro demokracii, volební systémy i více specifická témata.
 
Po slavnostním uvítání místopředsedou Senátu PČR Jana Horníka a zakladatelem Institutu H21 Karlem Janečkem čekalo na hosty deset hodin náročných, ale nesmírně zajímavých přednášek, společenských setkávání a závěrečného soirée.
 
Posluchači měli možnost se dozvědět o unikátní volební metodě D21, kterou představil její autor Karel Janeček, o možnosti přímých demokracií v afrických komunitách, o kterých referovala Jana Hybášková, a na závěr symposia si připomenout válku a její důsledky v bývalé Jugoslávii.
 
Závěrem chceme poděkovat místopředsedovi Senátu a Institute H21 za pozvání a všem zúčastněným řečníkům i hostům za skvělou atmosféru.
 
Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností.“ - Tomáš Garrigue Masaryk –
 
18.09.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Zúčastnili jsme se mezinárodní vědecké konference „Mediace 2019“
 
Jednou za dva roky se na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci koná mezinárodní vědecká konference „Mediace“. Letošní ročník, kterého se zúčastnili odborníci z Česka i ze zahraničí, se uskutečnil ve dnech 12. – 13. září 2019. Probační a mediační služba byla partnerem konference.  
 
V rámci úvodního panelu proto krátce promluvila i ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, která vyjádřila své potěšení nad tím, že se povědomí o mediaci neustále zvyšuje, a Češi se pomalu a jistě učí, že řešit spory lze řešit dohodou za pomoci odborníka-mediátora. Program konference zahrnoval úvodní plenární zasedání, na kterém promluvili prof. Raymond E. Kramer a Veronika Navrátilová z Ministerstva spravedlnosti. Odpolední plenární referáty přednesli Vladimír Labath, Gabriela Lubelcová, Anna Márová a Lucie Andreisová. Následovaly tématicky zaměřené odborné sekce, které ukončily program prvního dne.  
 
Na konferenci rovněž vystoupily kolegyně Jana Burianová a Marcela Nerudová, které vedly jeden ze tří pátečních tématických workshopů. Workshop představil zkušenosti Probační a mediační služby se zaváděním Rodinných skupinových konferencí (dále RSK) do své praxe. V práci s rizikovou mládeží v ČR se dosud využívají metody, které jsou na první pohled RSK podobné. V rámci trestní justice se jedná o mediaci mezi obětí a pachatelem a v oblasti civilní pak o tzv. případové konference, které ve své praxi využívají zejména OSPOD. Shodné s RSK je cílové zaměření těchto metod na děti a mládež s rizikovými způsoby chování, ale hlavním rozdílem je zapojení účastníků, důraz na jejich aktivitu při hledání řešení, obohacení o prvek člena komunity a způsob vedení celého procesu. RSK naplňuje principy Zákona o soudnictví ve věcech mládeže i dlouhodobou snahu PMS o zavádění restorativních principů do soudní praxe. Jedná se zejména o princip převzetí odpovědnosti pachatele trestného činu za nápravu způsobené újmy, a to způsobem, který je pro mladého člověka s ohledem na jeho věk a vyspělost nejpřirozenější, totiž v rámci komunity, ve které se protiprávního jednání dopustil. Model RSK vychází z přesvědčení, že k řešení konfliktů mají největší zdroje ti, kterých se tyto konflikty přímo týkají, tedy rodiny a komunity, ve kterých mladí pachatelé žijí a vyrůstají. V rámci workshopu byla představena nejen teoretická a historická východiska tohoto přístupu, ale i reálné kazuistiky.
 
16.09.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Návrat Mallory: po čtyřech letech opět v Jihlavě
 
Veřejnost, zástupci města, kolegové ze střediska PMS, zástupci Městské policie, soudu, ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou, odsouzená žena, a také samotná Mallory Neradová. Ti všichni se v pondělí 9. září zúčastnili promítání dokumentárního filmu Mallory režisérky Heleny Třeštíkové a následné besedy na téma druhé šance, životní změny a návratu do společnosti. Stalo se tak po téměř čtyřech letech od jihlavské premiéry dokumentu v roce 2015.
 
„Všichni chodíme po ulicích, všichni máme kolem sebe lidi, kteří bydlí vedle nás. Všichni se shodneme na tom, že chceme žít ve společnosti, která je přívětivá a bezpečná. O to více je důležité otevírat téma návratu odsouzených do společnosti, hovořit o problematice lidí, kteří se dostanou na šikmou plochu, o tom, co všechno dělají proto, aby se z té situace dostali, motivovat je k tomu, aby vedli řádný život, ale také na ně zpočátku dohlížet a pomáhat jim. My s vámi chceme toto téma otevřít právě prostřednictvím dokumentu Mallory.“ Těmito slovy přivítala Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby, přítomné hosty. Vedle ní a Mallory se následné debaty, která probíhala v prostorách Magistrátu města Jihlava, zúčastnili radní města pro oblast sociálních věcí Daniel Škarka, ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou Monika Myšičková a náměstek pro odborný úsek PMS Marek Tkáč.
 
Dnes padesátiletá Mallory, jež sama prožila pád na dno v podobě několika let ve vězení a života na ulici, se o návrat do společnosti usilovně snažila téměř 15 let. Především díky své vytrvalosti, motivaci a silné vůli se Mallory podařilo nalézt a udržet si zaměstnání, zajistit si bydlení a vychovat dospívajícího syna. V současnosti Mallory pracuje v sociálních službách a pomáhá těm, mezi které sama kdysi patřila. „Já vím, jak se cítí, protože jsem si tím prošla. Klienti si se mnou mohou o vězení promluvit. To boří bariéry. Proto jsem ráda, že jsem se k této práci i přes počáteční tápání dostala, a mohu pomáhat dál. A to nejen konkrétním klientům, ale i prostřednictvím besed a přednášek. Klíčové je dostat šanci a využít ji,“ dodala Mallory.
 
Protože na promítání a besedě byla vedle hlavní aktérky přítomna odsouzená ze světelské věznice, směřovala Malloryina povzbudivá slova i k ní. Hosté měli jedinečnou možnost vyslechnout si naživo příběh ženy, kterou na svobodě očekávají její rodiče a děti, která si uvědomuje, že to, co spáchala, bylo špatné, a ví, že se do vězení vrátit nechce. Proto už nyní za pomoci odborných zaměstnanců věznice a sociálního kurátora řeší tři zásadní věci - bydlení, zaměstnání a dluhy. Jak uvedla ředitelka věznice Monika Myšičková, tato problematika trápí většinu odsouzených. A protože je pro osoby propuštěné z výkonu trestu prvních několik měsíců na svobodě nejkritičtějších, hraje jejich aktivní přístup, motivace a odhodlání spolu s podporou rodiny, přátel a s pomocí dalších odborných organizací důležitou roli v jejich budoucím směřování. Podle náměstka pro odborný úsek PMS Marka Tkáče je rovněž zásadní, aby veřejnost zkusila pohlédnout na ty, kteří mají z minulosti škraloup, bez předsudků, protože cesta nazpět do normální společnosti bývá pro tyto lidi velmi obtížná, i když po ní jsou odhodláni vyrazit.
 
„Nebývá obvyklé, aby se v podobném složení sešli na jednom místě lidé zastupující různé organizace a různé osudy s cílem prezentace jednoho tématu. Je třeba si uvědomit, že téma návratu na svobodu je aktuální, a je potřeba nebát se o něm s veřejností hovořit. Doufám, že toto setkání nebude posledním,“ uvedl na závěr besedy jihlavský radní Daniel Škarka.
 
Děkujeme Magistrátu města Jihlava za možnost uspořádat akci v prostorách radnice a profesorce Heleně Třeštíkové za možnost promítat dokument Mallory.
 
12.09.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Opavské podzimní pondělky s kávou a probačním pracovníkem
 
 
Alternativní tresty a restorativní justice jsou v poslední době na politické scéně v kurzu, ale málokdo pořádně ví, co skutečně obnášejí a jak fungují. Proto jsme pro vás ve spolupráci s OKO - Opavská kulturní organizace připravili na podzimní pondělní večery cyklus popularizačních a interaktivních přednášek, kde budeme hovořit a diskutovat o této problematice z různých úhlů pohledu. Akci připravují koordinátorky projektů Křehká šance II a Proč zrovna já? II. Více informací o projektech naleznete zde.
 
září 2019 Tiskové oddělení PMS

 
Týmy pro mládež v roce 2019: česká a zahraniční praxe
 
 
Když slyšíme slovo pachatel, většině lidí se vybaví dospělý muž či žena. Pachatelem se však může stát i dítě mladší 15 let a mladistvý. V roce 2003 vstoupil v platnost zákon o soudnictví ve věcech mládeže, který upravuje specifické způsoby zacházení a řešení protiprávního jednání pachatelů z řad mladistvých a dětí. Na jednotlivých střediscích Probační a mediační služby pracují specialisté na mládež, kteří zajišťují výkon uložených trestních a výchovných opatření - zejména dohled probačního úředníka, probační program a další. Téměř ve všech soudních okresech navíc fungují tzv. Týmy pro mládež.
 
Jak ukazuje zahraniční i česká praxe, Týmy pro mládež, působící povětšinou na místní úrovni, hrají nezastupitelnou roli. Případy, kdy je pachatelem mladistvý nebo dítě mladší 15 let, vyžadují multidisciplinární přístup, neboť do jejich řešení vstupují jak orgány činné v trestním řízení a Probační a mediační služba, tak i rodina, škola, kurátoři pro mládež coby zástupci OSPOD, neziskový sektor, místní samospráva a další subjekty. Koordinace všech těchto subjektů je proto pro efektivní a včasnou prevenci kriminality mládeže a účinnou intervenci nezbytná,“ říká k tématu náměstek pro odborný úsek Mgr. Marek Tkáč.
 
Právě s ohledem na potřeby dané lokality si zástupci Týmů určují problematiku, které se dlouhodobě i krátkodobě věnují, jako například kyberšikana, šikana, vzrůstající agresivita mezi dětmi, záškoláctví a další. V praxi pak Týmy prostřednictvím koordinátora iniciují například primárně preventivní programy pro děti v lokalitách, kde jich je nedostatek, nebo organizují jiné, převážně preventivně-vzdělávací aktivity (výstavy, besedy, konference apod.). V západních zemích jsou Týmy pro mládež dnes již běžnou součástí veřejné správy a ukazuje se, že i v Česku mají své výsledky a opodstatnění.
 
Naším cílem, který je ukotven i ve vládou schválené Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025, je zajistit další činnost a rozvoj Týmů pro mládež, a především institucionalizovat a standardizovat jejich činnost,“ dodává Mgr. Tkáč. Aby se koordinátoři mohli inspirovat pro svou další práci a aktivitu Týmu, vycestovali letos v květnu do Velké Británie, která je se svými Týmy pro mládež (Youth Offending Teams) dlouhodobým zdrojem inspirace. Více informací o projektu Na správnou cestu II, jehož součástí jsou i Týmy pro mládež, naleznete zde.
 
13.08.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Zahájení projektu Tlapka v dlani
 
 
Unikátní projekt, který propojuje dva zdánlivě neslučitelné světy. Necelý rok zpátky došlo k setkání několika lidí, mezi nimiž byste si asi spolupráci nedovedli představit. Pravděpodobně byste si kladli otázku, jak jde dohromady výcvik štěňat a vězení. Jde to. Díky nezměrnému úsilí těchto lidí našli dva hafani nový domov, a to rovnou v tzv. otevřené věznici v Jiřicích, kde se o ně budou starat čtyři odsouzení.
 
Právě s nimi se hafani pod dohledem odborníků ze Školy pro výcvik vodících psů naučí základním povelům, chodit po levé noze, rozkoukají se ve světě, aby se z nich pak stali vodící psi pro lidi s těžkým zrakovým postižením. V následujících devíti měsících odsouzení vloží svou energii a schopnosti do výchovy psích pomocníků, naučí se zodpovědnosti, trpělivosti, spolehlivosti, naplní smysluplně svůj čas a částečně tak splatí svůj dluh vůči společnosti, který jim vznikl spácháním trestného činu. Poznají ale také pocit ztráty, a to v momentě, kdy oba hafani budou pokračovat v dalším výcviku, tentokrát už mimo brány věznice a bez nich v jiné rodině. Tato zkušenost jim napomůže uvědomit si, jak obrovskou ztrátu v životech jiných lidí možná právě oni způsobili, ale bude pro ně také silnou motivací k tomu, aby se po návratu z vězení úspěšně začlenili do společnosti a pokračovali ve svých životech jako řádní občané.
 
Odsouzení - a to nejen ti, kteří budou se štěňaty pracovat -, by si tímto projektem i svou činností měli uvědomit, jaký má dopad spáchání trestného činu na oběti. Jsme velmi rádi, že u zrodu projektu Tlapka v dlani stály také kolegyně z projektu Křehká šance II, které v rámci programu Rozvoj restorativní praxe usilují o posílení stávající praxe českých věznic o nové restorativní prvky. I ony se do Jiřic vrátí, a to v rámci besed s odsouzenými.  
Americkým modelem se inspirovala brněnská Škola pro výcvik vodicích psů s.r.o. Ve spolupráci s neziskovou organizací Vodicí pes,z.s., Probační a mediační službou a Vězeňskou službou ČR zahájili jako první v Evropě projekt Tlapka v dlani. Myšlenka projektu je založená na přirozených principech a může se tak stát klíčovou zkušeností, která významně promění další směřování a motivaci člověka, který pochybil. Vychází z potřeby vztahu, ve kterém není odsouzený člověk hodnocen, z pocitu zodpovědnosti a možnosti pomáhat těm, kteří si svou “temnotu” nevybrali.
 
Hlavní přínosy dle zkušeností z USA:
- Štěňata, která se připravují ve věznicích, patří k nejúspěšnějším vodicím psům.
- Iniciativa má hluboký a významný dopad na rehabilitaci vězňů.
- Vězni mají více času k pečlivé práci se psem a jsou silně motivováni.
- Dozorci v amerických věznicích potvrzují, že přítomnost štěňat působí jako velká morální vzpruha u vězňů i zaměstnanců vězení. Psi pomáhají redukovat napětí, napomáhají lepším sociálním interakcím ve věznicích, rozvíjejí u vězňů pozitivní osobní kompetence – trpělivost, spolehlivost, zodpovědnost, soucit a sebeúctu.
- Vězni dělají něco dobrého pro společnost, mají možnost jí něco vrátit a pomoci tomu, kdo to potřebuje.
- Všichni zúčastnění mají společný cíl – vychovat dobrého vodicího psa, a tím pomoci nevidomému člověku na cestě k samostatnosti. 
 
Vedle projektu Křehká šance II či Yellow Ribbon Run jde o další z dlouhodobých projektů, které usilují o úspěšnou reintegraci lidí s trestní minulostí do společnosti. Více informací o projektu Křehká šance a dalších projektech podporovaných z ESF naleznete zde.
 
09.08.2019, PhDr. Alena Plšková, projekt Křehká šance II, program Rozvoj restorativní praxe
Mgr. Lenka Pláteníková, VODICÍ PES, z.s.

 
Tiskové oddělení PMS

 
Rozvoj restorativní praxe: v bělušické věznici proběhl pilotní seminář věnující se tématům potřeb obětí
 
 
Jak se lidem změní život, když se stanou obětí trestného činu? Jaké dopady má trestná činnost na jejich běžné denní fungování, kdo další byl zasažen a jak? A jaké konkrétní následky měla moje trestná činnost na oběti i jejich okolí? Těmto otázkám se věnovali lektoři projektu Křehká šance II na prvním semináři s názvem „Dopady trestné činnosti a co já s tím?“, kterého se v úterý 30. 7. 2019 účastnilo dvanáct odsouzených ve Věznici Bělušice. Dvouhodinový seminář proběhl v rámci projektové aktivity Rozvoj restorativní praxe. Témata potřeb obětí se tak dostávají do prostředí vězeňského.
 
Živá diskuze probíhala k tématu možné nápravy trestného činu, a to jak náhrady škody majetkové, tak především k otázce omluvných dopisů. Jak vypadá upřímně míněný dopis oběti, z jakých důvodů jej odsouzení píší, jak to může vnímat oběť, co do omluvného dopisu nepatří, kdy dopis působí účelově? Velmi důležité otázky, na něž jsme v diskuzi hledali dobré odpovědi. V semináři byla použita také videonahrávka výpovědi oběti, která odsouzeným velmi osobně přiblížila následky trestného činu i další životní komplikace spojené s vypořádáním se s touto náročnou životní situací.
 
Z reakcí účastníků vyplývá, že se zamysleli nad konkrétními dopady jejich trestné činnosti na konkrétní osoby, přemýšlí nad možnostmi nápravy. V práci na těchto tématech budou někteří pokračovat v následné spolupráci se sociální pracovnicí věznice, která seminář společně s kolegy z Křehké šance II připravila.
 
Vzhledem k zájmu ze strany vedení věznice Bělušice, odborných zaměstnanců i odsouzených budeme v seminářích v rámci rozvoje restorativní praxe ve věznicích pokračovat. Praxí seminářů ověřený lektorský manuál semináře včetně doprovodných materiálů bude následně předán odborným zaměstnancům věznice k využití v jejich každodenní práci s odsouzenými na tématech náhledu na trestnou činnost, přijetí zodpovědnosti pachatele a následně nápravy v konkrétní podobě.
 
Více informací o projektech Křehká šance II a další projektech podporovaných z EU naleznete zde.
 
05.08.2019 Mgr. Tereza Řeháková, projekt Křehká šance II, aktivita Rozvoj restorativní praxe

 
Jak funguje probační dům? Učili jsme se od kolegů v Norsku
 
 
Ve dnech 27. – 30. května 2019 realizovala Probační a mediační služba v rámci přípravy projektu „Zpátky do života“ studijní cestu do Norska, jejímž cílem byla výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe mezi Probační a mediační službou a norským partnerem Drammen Half-Way House a Buskerud Probation Office v oblasti fungování a provozu probačního domu a realizace resocializačních programů. Cesta byla financována z Fondu pro bilaterální vztahy řízeného Zprostředkovatelem programu – Bilaterálních ambicí v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 v programu Spravedlnost.
 
Probační a mediační služba se ve své Koncepci rozvoje probace a mediace do roku 2025 zavázala ke zřízení probačních domů, které doplní existující systém zacházení s osobami propuštěnými z vězení, a rovněž k zavedení programových center, která budou zajišťovat provádění resocializačních programů pro mladistvé i dospělé pachatele. Po propuštění z vězení jsou první měsíce nejkritičtější, proto je pobyt v probačním domě vhodným nástrojem, jak při návratu odsouzených na svobodu minimalizovat riziko jejich další recidivy a zároveň snížit možné obavy veřejnosti z těchto osob,“ vysvětluje náměstek pro probaci a mediaci Mgr. Marek Tkáč.
 
Studijní cesta do Norska se zaměřila na získání praktických zkušeností nutných pro nastavení základních pravidel fungování a provozu probačního domu v České republice. „V námi navštíveném zařízení pobývá 12 klientů a je součástí norské Nápravné služby. Pobyt v domě je součástí nové koncepce vězeňství tzv. bezešvého výkonu trestu, který se skládá z několika typů zajištění trestu odnětí svobody - od klasického vězení, přes oddělení s mírným režimem, polootevřenou věznici, dům na půl cesty až po domácí vězení s elektronickým monitoringem. Při porušení podmínek trestu daného zařízení v daném stupni výkonu trestu se klient vrací do předchozího stupně vězení,“ doplňuje Mgr. Tkáč.
 
V průběhu cesty byly mapovány možnosti napojení práce s klienty v probačním domě na další činnosti Probační a mediační služby včetně zjištění možností využití elektronického monitoringu, a rovněž byly představeny resocializační programy. Norská Probační služba realizuje několik typů standardizovaných programů, a to jak skupinových, tak individuálních, formou pohovorů, nácviků situací, specializovaných pro ženy, rodiče či řidiče, kteří řídili pod vlivem alkoholu anebo opakovaně překročili rychlost. Témata, na která se zaměřují, jsou různorodá, například zvládání závislosti, vzteku, náročných zátěžových situací apod. Klienti jsou do programů zařazováni na základě rozhodnutí soudu a v případě nedokončení programu je tato skutečnost vnímána jako porušení podmínek alternativního trestu.
 
Probační a mediační služba v současné době připravuje projektovou žádost předem definovaného projektu „Zpátky do života“, v rámci něhož bude zřízen probační dům a čtyři programová centra. Financování projektových aktivit bude zajištěno z Fondů EHP a Norska. „Rovněž připravujeme návrh legislativních úprav nutných před zahájením provozu probačního domu v Česku. Pro vytvoření metodických postupů a zajištění vhodných provozních a organizačních podmínek v probačním domě bylo důležité, abychom měli možnost porovnat námi připravovaný model s dlouholetými praktickými zkušenostmi norského partnera,“ doplňuje vedoucí metodického oddělení Ředitelství Probační a mediační služby Mgr. Kamila Špejrová.
 
02.08.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Místopředseda ústavně právního výboru sněmovny Michálek navštívil středisko Kladno a ředitelství PMS
 
Místopředseda ústavně-právního výboru poslanecké sněmovny a předseda podvýboru pro digitalizaci justice Jakub Michálek navštívil kladenské středisko a ředitelství Probační a mediační služby. S vedením služby a se zaměstnanci kladenského střediska hovořil o principech probačních a mediačních činností a o výzvách a cílech PMS do budoucna.
 
K hlavním tématům rozhovorů patřilo téma práce s odsouzenými klienty v dohledu, obecně prospěšné práce, trest domácího vězení a jeho aplikace a fungování elektronického monitoringu osob. O ekonomických aspektech rezortu oblasti probace mluvil poslanec s náměstkem provozní a správní sekce Ministerstva spravedlnosti Zbyňkem Spoustou.
 
Téma podmíněného propuštění a zahraniční koncepce tzv. bezešvého výkonu trestu, který se skládá z několika typů zajištění trestu - od klasického vězení, přes oddělení s mírným režimem, polootevřenou věznici, probační dům po domácí vězení s elektronickým monitoringem, se probíralo na oddělení s nízkým stupněm zabezpečení ve věznici Jiřice.
 
29.07.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Mediátoři na výcviku mediace
 
V prostorách ředitelství Probační a mediační služby proběhla ve dnech 8. – 10. července 2019 závěrečná část výcviku mediace II pro probační úředníky, kteří se mediacím aktivně věnují. 9 kolegů z různých středisek PMS ocenilo zážitkovou formu, důkladné zpracování témat na konkrétních kausách pod vedením PhDr. Dany Vrabcové. Výcvik v mediaci probíhá na dvou úrovních.
 
 „V první fázi výcviku se více zaměřujeme na předání teoretických znalostí, například zásadám a charakteristikám mediace, postavení mediátora – probačního úředníka v českém právním systému, stylům mediace, typům komunikace. Dopodrobna se věnujeme jak příčinám vzniku konfliktu, tak i možnostem řešení konfliktu, roli mediátora v jednotlivých fázích komunikace, a samozřejmě očekáváním a potřebám klientů. Nechybí ani praktický nácvik vedení mediačních kauz“, vysvětluje vedoucí oddělení vzdělávání Mgr. Jaroslava Talandová.
 
Druhá fáze výcviku přináší účastníkům možnost praktického nácviku různorodých mediačních kauz – trénují postupy vedoucí ke zvnitřnění technik mediace, způsoby rozkrytí potřeb klientů, získávají praktické zkušenosti s využitím jednotlivých komunikačních metod, probírají obtížné situace v jednotlivých fázích mediace apod. To vše s okamžitou zpětnou vazbou lektora. „Možnost zažít mediaci z různých stran v různých rolích pomáhá našim frekventatnům prohloubit si dovednosti, popřípadě si i uvědomit jejich silné či slabé stránky“, dodává Mgr. Talandová.
 
Výcviky v mediaci budou pokračovat i v následujících měsících. Letos proběhne celkem 6 výcviků pod vedením dalších externistů (JUDr. Radka Medková, Doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D. PhDr. Dana Rabiňáková).
Výcviky v celkovém rozsahu 96 hodin (48 hodin každá úroveň) jsou významnou podporou kolegů – mediátorů na střediscích PMS.
 
12.07.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Probační a mediační služba na semináři angličtiny v Akademii VS ČR
V prvním pololetí roku 2019 se několik zaměstnanců Probační a mediační služby zúčastnilo semináře angličtiny pro penitenciární péči organizovaného Akademií Vězeňské služby ČR, se kterou dlouhodobě spolupracujeme, a to nejen na přípravě projektu „Systém společného vzdělávání“, ale rovněž ve zdejších prostorách probíhá vzdělávání probačních úředníků.
 „O odborné jazykové vzdělávání je ze strany našich zaměstnanců velký zájem a účast na nich je hodnocena pozitivně. Mají možnost procvičit si konverzaci v odborné angličtině s kolegy, rozvinout své jazykové znalosti v penitenciární oblasti a aktivně se zúčastnit výměny zkušeností dobré praxe, a to jak s kolegy z Česka, tak i ze zahraničí“, říká Mgr. Jaroslava Talandová, vedoucí oddělení vzdělávání. Semináře angličtiny připravuje metodik pro vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce kpt. Mgr. Iva Prudlová z Akademie VS ČR.
Vedle semináře, který proběhl v dubnu ve Vazební věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně, se naši kolegové zúčastnili i červnového semináře, který navazoval na přednášku na téma: U.S. Correctional Challenges while focusing on enhancing Re-entry and Reintegration. Odbornou přednášku i mezinárodní seminář angličtiny vedl výkonný ředitel Institutu vězeňského managementu na Univerzitě Sama Houstona v Texasu Doug Dretke.
10.07.2019 Tiskové oddělení PMS, foto: Akademie VS ČR

 
Restorativní myšlení: jednodenní workshop s Robertem van Pagée
 
 
Projekt Na správnou cestu II uspořádal na konci června seminář vedený předním nizozemským specialistou na rodinné skupinové konference Robertem van Pagée. Cílem těchto konferencí je zapojit do řešení následků trestného činu nejen oběť a pachatele, ale také jejich rodinu, přátele a zástupce místní komunity. Právě tyto osoby se spolupodílí na sjednání a poté i dodržování plánu nápravy.
 
Spáchaný skutek nelze vzít zpět, ale konference může pomoc vysvětlit okolnosti, za kterých k trestnému činu došlo, omluvit se, získat odpovědi, vyjádřit naše pocity, podělit se o naše reakce na to, co se stalo. Je velký rozdíl mezi tím řešit něco osamoceně a s podporou blízkých. V určitých momentech našeho života je proto dobré si vzpomenout na restorativní myšlenku našeho lektora, která zní: "Most things look better when you put them in a circle."
 
Více informací o projektu naleznete zde.
 
03.07.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Fórum Yellow Ribbon Run: debata se zástupci trestní justice Singapuru v Mladé Boleslavi
 
Stalo se již tradicí, že se Běhu se žlutou stužkou účastní zástupci Vězeňské služby a agentury SCORE ze Singapuru – kolébky Yellow Ribbon. Ani v tomto roce tomu nebylo jinak. Do České republiky přicestovali pan Benjamin Chia, ředitel vězeňského komplexu B, pan Chuck Huang Sze, ředitel věznice, a Hyder Abdul Rahman Huzair, zástupce ředitele odboru reintegrace agentury SCORE. V rámci několikadenní návštěvy jsme se ve středu 26. června vydali do střediska v Mladé Boleslavi, kde jsme kolegy seznámili s naší činností a aktuální situací regionu (nejčastěji spáchané trestné činy, aktivity v přípravném a vykonávacím řízení, práce s oběťmi trestných činů atd.) v celorepublikovém kontextu.
 
červen 2019 Tiskové oddělení PMS

 
Yellow Ribbon Run jsme běželi spolu s dalšími 500 běžci
 
Neuvěřitelných 552 běžců, z toho přes 50 zaměstnanců Probační a mediační služby, 25. června vyběhlo na pětikilometrové štafety závodu Yellow Ribbon Run - uteč předsudkům!
 
Závodu na pražském výstavišti se zúčastnily i desítky odsouzených a lidí po výkonu trestu, kteří začínají novou kapitolu ve svých životech. Právě pro ně je druhá šance v tomto období klíčová. Všem, kteří běželi a pomáhali při organizaci závodu, proto moc děkujeme za krásnou a přátelskou atmosféru a podporu lidí s trestní minulostí.
 
Projekt Yellow Ribbon Run 2019 organizovaný Vězeňskou službou, RUBIKON Centrem a Probační a mediační službou podpořil herec a scénárista Petr Čtvrtníček, badmintonista Petr Koukal, paralympionik Jiří Ježek a mnoho dalších, z médií Aktuálně.cz, ČRo, ProFairPlay a TV Prima.
 
červen 2019 Tiskové oddělení PMS

 
Písecké publikum debatovalo s Mallory Neradovou, hrdinkou filmu režisérky Třeštíkové
 
Lidem s trestní minulostí a motivací ke změně je dobré nabídnout druhou šanci, ale zároveň dát i pravidla, která budou dodržovat. Shodli se na tom účastníci debaty v Městské knihovně Písek, která proběhla po promítání snímku Mallory (2015) dokumentaristky Heleny Třeštíkové. Diskuze pořádané Probační a mediační službou (PMS) za podpory písecké radnice se 17. června zúčastnili vedle hlavní hrdinky filmu Miroslavy „Mallory“ Neradové písecký místostarosta Petr Hladík, ředitelka PMS Andrea Matoušková, zástupce ředitelky PMS Marek Tkáč, ředitel občanského sdružení Nová šance Petr Novák a bývalý vězeňský kaplan Mikuláš Stehlík.
 
„Klíčové je jednat s takovým člověkem na rovinu a dát mu šanci,“ uvedla Mallory na dotaz posluchačky jak se chovat k lidem, kteří byli v minulosti ve vězení, a mají zájem začít novou kapitolu ve svém životě. Dnes padesátiletá Mallory, která sama prožila pád na dno v podobě několika let ve vězení a života na ulici, se o návrat do společnosti usilovně snažila téměř 15 let. Především díky své vytrvalosti, motivaci a silné vůli se Mallory podařilo nalézt a udržet si zaměstnání, zajistit si bydlení a vychovat dospívajícího syna. Dnes Mallory sama pracuje v sociálních službách a pomáhá těm, mezi které jednou patřila.
 
Za první a klíčovou pomoc pro lidmi s trestní minulostí, kteří jsou motivováni žít jinak a lépe, považuje písecký místostarosta pro sociální věci Petr Hladík zajištění bydlení. Podle odborníků jsou totiž první tři měsíce až půl roku po propuštění klíčové pro to, zda se propuštěnému vězni podaří udržet se „venku“, nebo naopak neuspěje a vrátí se do začarovaného kruhu recidivy.
 
Podle ředitelky Probační a mediační služby Andrey Matouškové je právě proto zásadní, aby lidé zkusili pohlédnout na ty, kteří mají z minulosti škraloup, bez předsudků, protože cesta nazpět do normální společnosti bývá pro tyto lidi velmi obtížná, i když po ní jsou odhodláni vyrazit. „Největší trest nebylo samotné vězení, ale to, co přišlo po něm, když spadnete na úplné dno společnosti," potvrdila Mallory. Vedle zajištěného bydlení je klíčové mít práci, splácet dluhy, mít podporu od svých blízkých, kamarádů nebo pomáhajících organizací a společnosti. Podle odborníků je dobré si uvědomit, že pomoc těm, kteří na sobě chtějí pracovat, se vyplatí celé společnosti v podobě jejího většího bezpečí.
 
Probační a mediační služba působí v 74 střediscích v České republice včetně Písku, pracuje s pachateli a poskytuje pomoc obětem trestné činnosti. Příští rok oslaví 20 let od svého založení.
 
18.06.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Česko navštívilo vedení Konfederace evropských probačních služeb 

Vyměnit si zkušenosti o probační činnosti napříč Evropou se nám povedlo díky návštěvě prezidenta a tajemníka Konfederace evropských probačních služeb CEP Probation Gerry McNallyho a Villema van der Brugge. Diskutovali jsme na ředitelství Probační a mediační služby, na středisku Most a ve věznici Bělušice, kde se nám všude dostalo vřelého přijetí a profesionálních prezentací. Podle vedení CEP má Probační a mediační služba po pouhých 19 letech své existence skvělé výsledky a patří k lídrům restorativního směru mezi evropskými probačními službami. Konfederace CEP sdružuje organizace a odborníky v oblasti probace a trestní politiky z celé Evropy.
 
30.05.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Yellow Ribbon Run 2019 poběží bezmála 500 běžců. Sportovně-charitativní závod každoročně upozorňuje na téma obtížného zařazení lidí s trestní minulostí zpět do společnosti, letos se koná již počtvrté.
 
Do běhu se žlutou stužkou je v tomto roce zapojeno na 40 firem a organizací, které podporují nejen běh samotný, ale často také zaměstnávají osoby s trestní minulostí. Letošní, štafetový, závod proběhne v úterý 25. června na Výstavišti Praha Holešovice. Akci zahájí koncert vězeňské kapely Wsedě, kde za bubny usedne herec Petr Čtvrtníček, který aktivně podporuje myšlenku běhu pod hashtagem #UtecPredsudkum a kapelu Wsedě mottem „basa tvrdí muziku“. V čele se Čtvrtníčkem podporují myšlenku běhu a kapelu také další umělci, členové sboru divadla Na Zábradlí, například herci – Jiří Vyorálek, Leoš Noha, Michal Suchánek nebo Kateřina Kaira Hrachovcová.
 
Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti. Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba ČR a agentura RunCzech.
 
V minulém roce běželo hlavní štafetový závod 350 běžců, letos dosahuje číslo přihlášených téměř 500. Na své téma aktivně upozorňují i odsouzení, na závod se letos připravuje 48 vězňů, v roce 2018 jich běželo 25. S nimi také běžci – lidé s trestní minulostí, kteří se již úspěšně integrovali do společnosti. Každý z běžců ve štafetě musí uběhnout pět kilometrů a předat štafetový kolík dalšímu ze závodníků. Na znamení podpory a týmové spolupráce si jej budou předávat vězni, lidé s trestní minulostí, ředitelé a manažeři firem, zástupci státní správy, zástupci soudu, kanceláře ombudsmana, nevládních neziskových organizací, církví a široké veřejnosti. Závodu a jeho běžcům požehnají generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš a hlavní kaplan Vězeňské služby Pavel Kočnar.
 
„Veřejnost obecně vnímá odsouzené jako jedince, kteří by měli být zavřeni v celách a izolováni od společnosti. To ale nelze. S lidmi, kteří selhali, se musí pracovat, protože jednou výkon trestu opustí a mohou se stát sousedy každého z nás. Proto se snažíme pracovat s vězni tak, aby byli schopni se začlenit do společnosti a pokračovat v životě po té správné cestě a stát se třeba těmi dobrými sousedy,“ říká Petr Dohnal, generální ředitel VS ČR.
 
Z lidí propuštěných z vězení, kterých je každoročně kolem 10 000, má tak podle propočtů šanci získat zaměstnání max. polovina z nich. Situace se ale díky nedostatku pracovní síly lepší a zaměstnavatelé si tuto formu společenské odpovědnosti pochvalují.
 
„Jako pojišťovna právní ochrany bychom tímto projektem rádi poukázali na to, že bráníme bez předsudků všechny lidi, napomáháme k rozšiřování právního povědomí ve společnosti a odstraňování kriminality z ulic. Naším přáním je, aby v ČR bylo co nejvíce právně zodpovědných lidí a firem,“ říká Mgr. Jitka Chizzola generální ředitelka společnosti D.A.S., která je každoročně hrdým generálním partnerem běhu.
 
Záštitu nad letošním ročníkem Běhu se žlutou stužkou opět převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR.
 
„Vrátit se po výkonu trestu do běžného života je velmi náročné. Důležitá je samozřejmě podpora rodiny a blízkého okolí, klíčové je však také pracovní uplatnění dotyčného. Snažíme se prohlubovat pracovní návyky vězňů již během výkonu trestu, je to důležité také proto, aby byli lidé se záznamem v trestním rejstříku kvalitní pracovní silou i po propuštění na svobodu. Jsem ráda za Běh se žlutou stužkou, který již několik let šíří myšlenku, že i bývalí vězni si od společnosti zaslouží druhou šanci,“ uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.
Yellow Ribbon Run a jeho běžci jsou co do počtu největší charitativní skupinou v rámci třídenního závodu O2 pražská štafeta, který organizuje společnost RunCzech. V čele s generálním ředitelem, panem Carlem Capalbem, pořádá „běhy“ v ČR již 25 let. V rámci oslav mu k významnému výročí poblahopřál také herec v roli Emila Zátopka.
 
Letos slaví významné 100leté jubileum také společnost Hilton Worldwide. Pražské hotely Hilton jsou významným podporovatelem Yellow Ribbon Run a zároveň významným poskytovatelem pracovních míst lidem s trestní minulosti.
 
 
Generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s. r. o. a DP Work.
Partneři, kteří dále podpořili projekt Yellow Ribbon Run, jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Cavar – spojovací materiál, , Still ČR spol. s r. o., Coretex CZ a Karel Jelen OMV, Kampos, Roman Brázda Kantýna, Další podporu poskytli , Dermacol a. s., Banh-mi-ba, a Český Goodwill a Hotel Hilton Prague, Papei, Výstaviště Praha, MKgrafika a další.
 
Kontakt pro media a další informace
Veronika Friebová
PR Specialista
RUBIKON Centrum, z.ú.
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
mobil +420 778 457 229
 
Virtuální prostor na internetu - zábava i nebezpečí?
 
 
Jak se lidé ve virtuálním světě prezentují a proč jsou pro ně sociální sítě tak důležité? Máte mít obavy z nezdravého vlivu internetu? Co nám internet dává a bere?

Toto a mnohem více se dozvíte na besedě s vernisáží výstavy autentických písemných výpovědí a kreseb osob poškozených trestným činem, jejich blízkých, pachatelů trestné činnosti a dalších.

Besedovat s Vámi budou Mgr. Jana Jirásková (poradce pro oběti trestných činů z projektu Proč zrovna já? II) a Mgr. Markéta Vladařová (komisařka Komisí pro podmíněné propuštění z projektu Křehká šance II).
 
7.5.2019 od 13 hodin, Plzeň, Kaznějovká 51

 
Strategies for Change: účastníme se projektu pro rozvoj restorativní justice
 
Probační a mediační služba se připojila k mezinárodnímu projektu Restorative Justice: Strategies for Change, na kterém se podílí devět zemí včetně Belgie či Irska. Během nadcházejících pěti let budeme usilovat o to, aby se zvýšilo povědomí o restorativní justici mezi českou odbornou i běžnou veřejností. Projekt iniciovalo Evropské fórum pro restorativní justici, jehož je Probační a mediační služba členem.
 
Restorativní přístup klade vedle tradičního, retributivního, přístupu ke spravedlnosti (založeného na přesvědčení, že náprava trestného činu spočívá především v nalezení a potrestání pachatele) důraz na nové skutečnosti. Podle konceptu restorativní justice je nezbytné, aby při řešení trestného činu byly „věci dány do pořádku“. To znamená, že je kladen důraz na trestným činem zasažené mezilidské vztahy a zdůrazněna orientace na potřeby oběti a trestným činem zasažené komunity. Při projednání otázky viny a trestu jsou proto primárně zohledňovány zájmy a potřeby oběti, a to vedle potřeb komunity i širší společnosti.
 
Současně je akcentována osobní odpovědnost pachatele za nápravu a splnění závazků a povinností, které mu jsou ukládány. Právě k tomuto účelu jsou vytvářeny rozmanité restorativní programy, které představují dialogické řešení věci za pomoci nestranné třetí osoby (mediátora, facilitátora) a jež umožňují hledat řešení těmi, kterých se daná věc bezprostředně dotýká. U nás je prozatím nejznámějším restorativním programem mediace mezi obětí a pachatelem a programy restorativních konferencí.
 
V rámci mezinárodního rozvoje restorativní justice bylo v roce 2018 přijato doporučení Rady Evropy o restorativní justici, které se stalo jedním z hlavních podnětů pro realizaci zmíněného evropského projektu.
 
Cílem projektu zahájeného v roce 2019 je v následujících pěti letech podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních.
 
V každém z členských států působí národní skupiny, jejichž úkolem je aktivizace jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro široké uplatnění restorativní justice na daném poli.
 
Členy české národní skupiny (v pozici tzv. Core Members) je ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, právnička Petra Masopust Šachová, výzkumník Jan Tomášek z Centra pro kriminologii a sociální prevenci a Lukáš Dirga z Ministerstva spravedlnosti ČR.
 
12.04.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Na podporu české justice půjde z Norských fondů 170 milionů korun
 
 
Program Norských fondů s názvem „Spravedlnost" byl dnes oficiálně zahájen na konferenci v Praze. Během programového období Norských fondů 2014–2021 bude rozděleno přibližně 170 milionů korun na projekty zaměřené na podporu nápravných zařízení, posílení právního státu a zvýšení účinnosti soudního systému.
 
Zahajovací konference v prostorách Barokního refektáře kláštera dominikánů, kterou coby zprostředkovatel programu pořádalo Ministerstvo financí ve spolupráci s odborným garantem obsahu programu Ministerstvem spravedlnosti, se zúčastnili odborníci z oblastí programové podpory a zástupci veřejné správy. Důležitost podpory českého nápravného systému podtrhla osobní účast ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a velvyslance Norského království Roberta Kvileho.
 
Spolupráce v justici je pro nás klíčová, protože zlepšení nápravného systému má jak sociální, tak lidskoprávní dimenzi," uvedl Robert Kvile a dodali, „sám jsem navštívil jeden z projektů zaměřených na zranitelné skupiny, který jsme v minulém období zrealizovali ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky. Byl jsem velice potěšen, jak se dařilo připravit mladé vězně na život na svobodě," dodal velvyslanec.
 
Velice si vážím možností, které nám Norské fondy prostřednictvím programu Spravedlnost poskytují například na zlepšení a rozvoj speciální péče při práci s potrestanými, péči o osoby po ukončení trestu, alternativních trestů nebo prohlubování znalostí a dovedností zaměstnanců resortu justice," sdělil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. „Celková výše grantu je významná nejen sama o sobě, ale mimořádně si vážíme i posilování bilaterální spolupráce mezi ČR a Norskem. Jsem si jistý, že plánované projekty naplní beze zbytku očekávání všech partnerů programu a umožní nám nadále vylepšovat prostředí všech složek v rámci resortu Ministerstva spravedlnosti," doplnil ministr spravedlnosti.
 
Zástupci Ministerstva financí, Ministerstva spravedlnosti, Velvyslanectví Norského království v Praze, Ředitelství norské nápravné služby, Rady Evropy, Vězeňské služby, Probační a mediační služby neziskového sektoru z oblasti justice představili dvě programové oblasti, a to „Nápravná zařízení a vazba" a „Účinnost a účelnost soudního systému, posílení právního státu", jejichž cílem je zlepšit český nápravný systém. Včetně spolufinancování ze státního rozpočtu  ve výši 15 procent (26 milionů korun) tak bude moci Česká republika využít v oblasti justice celkem 170 milionů korun (7 milionů eur). Tyto finanční prostředky budou rozděleny mezi tři předem definované projekty a projekty jedné otevřené výzvy.
 
Informace o programu Spravedlnost a Norských fondech: https://www.eeagrants.cz/cs/programy/spravedlnost

 
PMS kontroluje také výkon alternativního trestu zákazu vstupu
 
S účinností od 1. ledna 2010 zavedl trestní zákoník nový alternativní trest – zákaz vstupu na  sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Na dodržování výkonu trestu dohlíží Probační a mediační služba, která informuje soud o průběhu trestu zákazu vstupu prostřednictvím zpráv.  Dosud se soudem uložený trest zákazu vstupu týkal více než 450 osob včetně mladistvých, přičemž v současnosti probační úředníci kontrolují průběh výkonu trestu u 90 osob.
 
Trest je určen zejména problémovým fotbalovým fanouškům, ale také dalším pachatelům, kteří se dopustili úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou určité akce - kromě fotbalových utkání také například utkání hokejových, koncertů i třeba řádně nahlášených a povolených demonstrací. Zákaz navštěvovat akce tohoto typu můžete v závažných případech dostat až na 10 let“, vysvětluje náměstek ředitelky pro úsek odborných činností Marek Tkáč. Nejstarší tresty, na jejichž průběh nyní probační úředníci dohlížejí, byly uloženy v roce 2012 a 2013. Za první dva měsíce roku 2019 byl trest zákazu vstupu uložen již devíti osobám.
 
Základním dokumentem upravujícím průběh trestu zákazu vstupu je tzv. probační plán. Během výkonu trestu je odsouzený povinen spolupracovat s probačním úředníkem, vykonávat stanovené programy sociálního výcviku a převýchovy, programy psychologického poradenství, plnit přiměřené povinnosti a omezení, například nahradit škodu, zdržet se požívání alkoholu atd. V některých případech může být odsouzenému uložena povinnost dostavovat se v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k určenému útvaru Policie České republiky. Probační úředníci v rámci realizace trestu zákazu vstupu kontaktují také oběť, zjišťují její aktuální situaci, dopady trestného činu na její život a zdraví.
 
13.3.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Probační a mediační služba loni pomohla více než 9000 obětí trestného činu
 


Probační a mediační služba loni pomohla 9360 obětem trestného činu, což je nejvíce za poslední tři roky. Od roku 2013, kdy se začaly vést oficiální statistiky, tak pomohli probační úředníci a poradci organizace celkem přes 35 tisícům obětí. Na tiskové konferenci pořadné při příležitosti Evropského dne obětí trestných činů to uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.

Oběti a jejich blízcí mají mnoho potřeb: potřebují informace o svých právech a pomoc s jejich naplňováním, potřebují obnovit pocit bezepčí, chtějí poradit ohledně finančních kompenzací či s jednáním na úřadech. Práce s oběťmi je v Probační a mediační službě přítomna od začátku jejího fungování v roce 2000. U nás oběti i jejich blízcí naleznou specialisty, kteří je vyslechnou, a pomohou je bezpečně provést trestním řízením,“ uvedla Matoušková.


Ředitelka PMS i ředitel odboru odškodňování Ministerstva spravedlnosti Jakub Severa zdůraznili důležitost osvěty a informačních platforem, která oběti upozorní na jejich práva. Podle Severy stát loni vyplatil peněžitou pomoc obětem trestných činů ve výši zhruba 15 milionu korun.
 
Probační a mediační služba téměř v 90 procentech pomáhá dospělým obětem, v pěti procentech seniorům, dále také dětem a mladistvým. Zhruba 30 procent obětí, které jsou klienty služby, bylo zasaženo majetkovou kriminalitou, ve 25 procentech případů jde o oběti násilné trestné činnosti. Lidé si do poraden více než v polovině případů chodí pro právní informace, využívají ale také doprovázení na úřady (policii, soudy), psychoterapeutickou pomoc a zprostředkování dalšíách služeb.
 
Více o projektu Proč zrovna já II, který nám pomáhá podporovat oběti, naleznete zde.
 
22.02.2019 Tiskové oddělení PMS

 
Probační a mediační služba na Kriminologických dnech
 
V Ústí nad Labem se ve dnech 21. - 22. ledna 2019 konal sedmý ročník Kriminologických dnů. Konference se zúčastnili zástupci Probační a mediační služby, kteří se v průběhu prvního dne představili v panelu věnovanému tématu resocializačních programů pro dospělé pachatele trestné činnosti. Moderování se ujala vedoucí metodického a analytického oddělení Mgr. Kamila Špejrová.
 
V rámci panelu proběhla diskuse na téma aktuální situace v oblasti akreditačního a dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti a naplňování Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 s hlavním důrazem na rozvoj tzv. programových center, která by měla vzniknout ve všech osmi soudních krajích. „V programových centrech budou proškolení lektoři zajišťovat provádění resocializačních programů pro mladistvé a dospělé pachatele. Centra tak budou tvořit součást kontinuálního procesu reintegrace pachatelů do společnosti a jejich vznikem se zvýší jak dostupnost, tak efektivita prováděných programů“, dodává Mgr. Kamila Špejrová.
 
Dalším tématem bylo představení aktivit projektů Křehká šance II a Na správnou cestu II. Program Victim Impact Training je realizován v sedmi českých věznicích a vychází z myšlenek restorativní justice. Jde o skupinový výukový program se sociálně terapeutickými prvky, který je zaměřen na zvýšení odpovědnosti pachatele za jeho protiprávní jednání a zvýšení schopnosti empatie ve vztahu k obětem trestné činnosti. Program Proti násilí II se naopak zaměřuje na snížení výskytu násilného chování a páchání násilné trestné činnosti u mladých dospělých pachatelů. Řada těchto pachatelů je dospělá ve smyslu zákona, biologickým věkem, avšak ne z hlediska sociálně-psychologického, a proto program cílí i na předání informací, zkušeností a postupů, které klientům umožní orientaci ve světě dospělých.
 
únor 2019 Tiskové oddělení PMS

 
Sněmovna zpřístupnila oddlužení širšímu okruhu lidí
 
Poslanci dnes svým hlasováním upřednostnili sněmovní verzi novely insolvenčního zákona před její senátní podobou. Novela má za cíl zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu lidí. Návrh nyní míří k prezidentovi.
 
Novela insolvenčního zákona, která dnes opět prošla Sněmovnou je jedním z nejdůležitějších zákonů, které předložilo Ministerstvo spravedlnosti. Jsem rád, že byl dnes schválen právě sněmovní návrh, nad kterým jsme strávili hodiny a hodiny práce a hledání kompromisů. Na rozdíl od senátní verze mu nechybí motivační prvek a prevence, aby dluhy a dluhová past do budoucna nevznikaly," uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.
 
Poctivý dlužník nově dosáhne na oddlužení, vynaloží-li veškeré úsilí, které po něm bylo možné spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení svých věřitelů. V první možné variantě, která vede k oddlužení, musí splatit dlužník svým věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svého dluhu. V případě druhé varianty by měl dlužník za pět let uhradit alespoň 30 procent dluhu. Pokud však bude vynakládat veškeré možné úsilí, aby své dluhy splatil, a přesto této hranice nedosáhne, může soud i tak proces oddlužení ukončit. Starobním důchodcům a osobám invalidním ve druhém a třetím stupni byla tato doba zkrácena také na 3 roky.
 
Návrh dále zavádí kombinaci oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a zjednodušuje podání návrhu na povolení oddlužení. Obsahuje také výslovnou úpravu srážek z příjmu podnikatelů, možnost přerušit oddlužení na žádost dlužníka nebo odsunout pořadí nadlimitních úroků a úroků z prodlení. Součástí návrhu je i ochrana přiměřeného obydlí dlužníka, zjednodušení úpadku manželů a další.
 
Návrh nyní míří za prezidentem republiky.
 
22. 1. 2019 Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

 
Rok 2019: Budování prvního českého probačního domu a rozvoj práce s podmíněně propuštěnými vězni
 
Co čeká Probační a mediační službu (PMS) v novém roce? Vedle dohledu, výchovné práce s pachateli a pomoci obětem se probační úředníci a specialisté PMS intenzivně zaměří na rozvoj práce s vězni propouštěnými na podmínku, širší využívání elektronického monitorovacího systému či na posílení restorativní praxe ve své práci. Novou zkušeností bude například zahájení projektu Zpátky do života, díky kterému chce PMS vybudovat první český probační dům pro podmíněně propuštěné pachatele a zprovoznit pro ně centra s nabídkou reintegračních programů.
 
Probační dům doplní existující systém zacházení s pachateli, kteří potřebují intenzivnější dohled v prvních měsících po návratu na svobodu. „V zahraničí je probační dům běžným nástrojem, který pomáhá úspěšně působit na poli reintegrace pachatelů trestné činnosti, a vyplňuje prázdné místo v systému péče o osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
V probačním domě budou působit specialisté, kteří pachatelům pomohou řešit klíčové problémy po propuštění z vězení. Podle Matouškové jde hlavně o zadluženost, nevyřešené bydlení a nezaměstnanost nebo nevyhovující práci. „Právě tyto skutečnosti zvyšují míru recidivy trestné činnosti, a je nutné se jimi zabývat,“ doplnila. Podle ní jsou zřejmé také finanční úspory nového nástroje: náklady na jednu osobu zařazenou do probačního domu činí podle zkušeností z českého pilotního projektu zhruba čtvrtinu denních nákladů vynakládaných na jednoho vězně.
 
Úsporným a funkčním opatřením, které nezatěžuje věznice a umožňuje probační práci s pachateli bez jejich vytržení z rodinných a pracovních vazeb, je také elektronická kontrola. Elektronické náramky, které PMS úspěšně využívá od podzimu 2018, už dohlížejí na téměř 100 odsouzených a obviněných. V letošním roce PMS počítá s dalším nárůstem počtu takto monitorovaných osob a postupným rozšiřováním možností aplikace elektronického systému, například pro ochranu obětí trestného činu.
 
S cílem užšího provázání penitenciární (vězeňské) a postpenitenciární péče vede PMS s Vězeňskou službou ČR od roku 2008 projekty zaměřené na rozvoj takzvaných komisí pro podmíněné propuštění, které dnes fungují v 18 věznicích. Komise zajišťují, že podmínky pro propuštění vězněných osob jsou profesionálně, komplexně a objektivně posouzeny: pro účely rozhodnutí soudu pak jejich členové vytvářejí doporučení k rozhodnutí o podmíněném propuštění. V roce 2019 PMS bude v duchu čerstvého nálezu Ústavního soudu o podmíněném propuštění aktivně usilovat o to, aby se aktivita komisí stala součástí projednávání žádostí o podmíněné propuštění.
 
S cílem zajistit lepší integraci propuštěných vězňů do běžného života chce PMS s podporou prostředků z norských fondů vytvořit také čtyři programová centra pro pachatele, dostupná na úrovni soudních krajů. Budou poskytovat standardizované programy zaměřené například na zvýšení odpovědnosti pachatele vůči oběti trestného činu nebo na vedení nezodpovědných řidičů k bezpečnému chování za volantem.
 
Probační a mediační služba chce letos podpořit také restorativní praxi svých zaměstnanců v práci s klienty: zaměří se na podporu mediace a restorativních konferencí coby nástrojů vedoucích jak k aktivnímu zapojení oběti do procesu nápravy a pomoci poškozeným, tak k pachateli zodpovědnějšímu za své chování a se snahou o nápravu následků trestného činu.
 
leden 2019 Tiskové oddělení PMS

 
Mladistvým pachatelem nanečisto
 
 
V rámci dnů restorativní justice v Opavě proběhlo 22. listopadu setkání školních metodiků prevence a Týmu pro mládež. Během této akce se na půdě okresního soudu v Opavě členové Týmu pro mládež a jeho hosté pokusili školním metodikům prevence přiblížit průběh hlavního líčení s nezletilým a mladistvými. Cílem setkání bylo upozornit na rizikové chování, které většina dětí nepovažuje za trestné. Konkrétně se jednalo o zveřejňování intimních fotografií a šikanu ve školním prostředí. Celá akce se konala ve spolupráci s Opavským zastupitelstvem dětí a mládeže, jehož představitelé v tomto soudu nanečisto vystupovali jako obvinění, poškození a svědci.
 
Během setkání byl také prostor pro dotazy, na které odpovídali pracovníci organizací podílejících se na řešení rizikového chování dětí a mladistvých.
 
 Týmy pro mládež operují díky s podporou projektu Na správnou cestu II. Více informací naleznete zde.
 
11.12.2018 Tiskové oddělení Probační a mediační služby

 
Rezort spravedlnosti pokračuje ve výměně zkušeností s norskými partnery
 
 
Ve dnech 14. až 17. 11. 2018 absolvovali zástupci Ministerstva spravedlnosti, Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby pracovní cestu do Norska. Výprava jednala o možnostech bilaterální spolupráce, setkala se zástupci nápravných služeb a seznámila se se systémem vzdělání příslušníků norské nápravné služby. Cesta se uskutečnila v rámci přípravy projektu s názvem Systém společného vzdělávacího systému, který vznikl ve spolupráci se zástupci norské University College of the Norwegian Correctional Service a který bude financován z Norských fondů.
 
Jednání začalo oficiálním setkáním s Hansem-Jørgenem Bruckerem, ředitelem University College of the Norwegian Correctional Service, která je organizační složkou Ředitelství norských nápravných služeb a zajišťuje vzdělávání zaměstnanců norské nápravné služby. Mimo pedagogické činnosti se zaměstnanci věnují vlastní výzkumné činnosti.
 
V rámci pracovní cesty navštívili čeští zástupci University College of the Norwegian Correctional Service, aby se seznámili se systémem vzdělávání příslušníků norské nápravné služby. Zde si prohlédli i prostory „tréninkové věznice" určené pro praktický výcvik budoucích příslušníků norských nápravných služeb. Další zastávkou na cestě bylo probační středisko pro region Buskerud ve městě Drammen, kde delegace navštívila i tzv. Dům na půl cesty, což je podle norské legislativy věznice s nízkým stupněm zabezpečení. Tento druh zařízení je prakticky srovnatelný s tzv. probačními domy, které jsou určeny pro zefektivnění přechodu vězněných/propuštěných osob na svobodu.
 
Hlavním cílem pracovní cesty byla snaha nalézt vzájemnou shodu nad možnostmi a způsoby bilaterální spolupráce v oblasti vzdělávání příslušníků vězeňských a probačních služeb, která je klíčovou součástí připravovaného projektu Systém společného vzdělávání. Během zářijové návštěvy norských kolegů v České republice vzniklo 6 možných oblastí bilaterální spolupráce a Norsko nabídlo prostor tyto oblasti nyní detailněji rozpracovat. Výsledkem pak byly definice bilaterálních aktivit v rámci tří oblastí, kterými jsou vzdělávání, resocializace a restorativní justice.
 
Unikátní projekt Systém společného vzdělávání chce zejména zvýšit kompetence zaměstnanců Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby, které povedou k efektivnějšímu a kvalitnějšímu zacházení s osobami jak ve výkonu trestu odnětí svobody, tak s osobami propuštěnými na svobodu.
 
29.11.2018 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

Dny restorativní justice 2018: workshopy, konference či divadlo
 
 
V týdnu od 19. do 26. listopadu 2018 se Probační a mediační služba (PMS) již podruhé připojila k akci Restorative Justice Week (Týden restorativní justice), která se koná pod záštitou Evropského fóra pro restorativní justici. Napříč Českou republikou se tak uskutečnily přednášky, besedy, konference workshopy, a dokonce se hrálo i divadlo.
 
Cílem akcí ve více než 20 městech bylo zviditelnit koncept restorativní justice. Ten se snaží o nápravu situace vzniklé spácháním trestného činu. Do centra pozornosti staví pomoc oběti, zapojení komunity, alternativní tresty a výchovnou práci s pachatelem. Akce na mnoha méístech doplnil výstava Výpovědi osob zasažených trestných činem.
 
„Restorativní směr se velmi věnuje oběti trestného činu. Akcentuje její potřeby, zájmy a celkově se ji snaží do celého procesu více zapojit. Jejím cílem je, aby oběť cítila, že se může k věci vyjádřit, její hlas je slyšen, a je o ni zájem,“ vysvětlil poradce pro oběti trestného činu PMS Tomáš Kellner.
 
Napříkald v Mostě se 20. listopadu konala v prostorách Vysoké školy finanční a správní konference s názvem Restorativní přístupy v práci s pachateli na svobodě i ve vězení & význam zapojení obětí a komunity do řešení trestné činnosti, které se zúčastnili studenti místních škol, kolegové z nedaleké věznice Bělušice, sociální pracovníci, ale také široká veřejnost. Dopolední program zahájila vedoucí střediska Most, Marie Jarolímová, která představila činnost PMS. Koordinátorka programu Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II Tereza Řeháková představila aktivity projektu na Mostecku a zároveň uvedla doprovodnou výstavu „Výpovědí“. Program zakončil svým poutavým vyprávěním o práci na Specializovaném oddělení pro pachatele násilných trestných činů s poruchou osobnosti vychovatel-terapeut Zdeněk Bořil.
 
V brněnském kině Scala uvítali pracovníci Probační a mediační služby 21. listopadu návštěvníky z řad široké veřejnosti, studenty Masarykovy univerzity, ale také kolegy z justice. Celodenní konference, na níž přednášeli též specialisté z neziskových organizací, z Vězeňské služby, z řad policie či státních zástupců, se věnovala oborným tématům z práce s pachateli, mladistvými pachateli a specifikům práce s oběťmi.
 
Hned dvě akce se uskutečnily v Opavě. V úterý 20. listopadu se v místním Obecním domě konalo setkání odborné veřejnosti, na kterém se svými příspěvky vystoupili například Petra Masopust Šachová s přednáškou na téma Využití restorativní justice u závažné trestné činnosti či Petr Zahnaš s poutavým povídáním o smírčích křížích jakožto prostředku restorativní justice ve středověku. Zapojení komunity patří mezi jeden z pilířů restorativní justice.
 
Ve čtvrtek 22. listopadu zase mohli diváci v rámci Setkání Týmů pro mládež zhlédnout divadelní představení, na kterém soudce a státní zástupci z Okresního soudu v Opavě demonstrovali průběh soudního procesu s mladistvými pachateli. Setkání odborníků na práci s mládeží se vedle kolegů z PMS účastnili především zástupci policie, OSPODu, škol a dalších organizací pracujících s dětmi.
 
A třeba v Krajské vědecké knihovně v Liberci si návštěvníci mohli 22. listopadu nejen zapůjčit knihy, ale také si prohlédnout si výstavu „Výpovědí“, poslechnout si básně od obětí domácího násilí, zhlédnout hraný rozhovor otce telefonujícího z vězení se svou dcerou nebo se zaposlouchat do kytarového recitálu.
 
Některé z programů podpořily projekty financované z ESF.
 
listopad 2018 Tiskové oddělení PMS

 
Den restorativní justice v brněnském kině Scala
 
 
Srdemě vás zveme na konferenci "Restorativní justice: teorie a praxe". Povídat si budeme o významu zapojení obětí a komunity do řešení trestné činnosti, o alternativních trestech pro pachatele i trestu odnětí svobody a o práci s rizikovou mládeží. Akce se koná ve středu 21. listopadu 2018 v kině Scala na Moravském náměstí 3, Brno od 9 do 17 hodin. 
 
Pořádání akce podpořily projekty PMS, o nichž více informací naleznete zde.
 
RESTORATIVNÍ JUSTICE: TEORIE A PRAXE
Pod záštitou Hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr. Bohumila Šimka
PROGRAM
Činnost Probační a mediační služby
Mgr. Vítězslav Klusák, PMS Brno
 
Pohled státního zástupce na restorativní justici
JUDr. Kateřina Jirásková, MSZ Brno
 
Parole – podmíněné propuštění
JUDr. Marie Matušková, PMS Brno
 
Projekt „Křehká šance II“ – Komise pro podmíněné
propuštění a aktivita Rozvoj restorativní praxe
Mgr. Tereza Řeháková, PMS Praha
 
Restorativní a inovativní přístup ve věznici Světlá nad
Sázavou / Yellow Ribbon Run
plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D., Věznice Světlá nad Sázavou
 
Restorativní přístup při práci s dětmi a mladistvými
 
Spolupráce PMS a FC Zbrojovka Brno
při výkonu trestu obecně prospěšných prací
Eva Janderová , PMS Brno a Martin Číhal, FC Zbrojovka Brno
 
Rodinné skupinové konference – jedna z cest řešení
konfliktů
Mgr. Jana Růžičková, PMS Brno
 
Chybějící otcové - práce s rodinami mladých delikventů
v Centru prevence a resocializace
Mgr. Zdeněk Trávníček, Ratolest Brno, z.s.
 
Tým pro mládež jako nástroj multidisciplinární
spolupráce
Mgr. et Mgr. Ondřej Ipser, PMS Brno
 
Oběti trestných činů a jejich potřeby
Psychologie oběti a potřeby oběti vůči pachateli
Mgr. Milada Lázničková, Dis., PMS Brno
 
Potřeby obětí znásilnění po činu
(výzkum Bílého kruhu bezpečí, z.s.)
PhDr. Marie Štorková, PMS Znojmo
 
Možnosti párové terapie s původcem domácího násilí a obětí
Mgr. Iveta Urbánková a PhDr. Miroslava Čapková, Persfefona, z.s.
 
Výkon trestu odnětí svobody a práce s odsouzenými
Specifika vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečení detence
plk. Mgr.Dušan Gáč, Vazební věznice a ÚpVZD Brno
 
Minulost a současnost věznice Rapotice
Mgr. Roman Čech, Věznice Rapotice
 
Sociální pedagog?
Doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D., Ústav pedagogických věd FF MU
 
Práce psychologa ve věznicích - terapeutické programy
Mgr. Vlasta Drunecká, Věznice Znojmo
 
Důchodci ve vězení?
Mgr. Jana Vergari, Věznice Břeclav
 
Program VIT – práce s odsouzenými ve věznici
Mgr. Lenka Požárová, PMS Třebíč
 
Alternativní trest – domácí vězení
Mgr. Tomáš Rosenberg, PMS Brno
 
Probační program - „Projekt Kompas“
Mgr. Ondřej Bílý, Společnost Podané ruce, o.p.s.
 
listopad 2018 Tiskové oddělení PMS

 
Den restorativní justice v Mostě
 
 
se koná v úterý 20. listopadu 2018 v 9:00 až 12:15 hodin, v přednáškovém sále Vysoké školy finanční a správní, Pionýrů 2806, Most.
 
Srdemě vás zveme na setkání v rámci Dnů restorativní justice na téma "Restorativní přístupy v práci s pachateli na svobodě i ve vězení, význam zapojení obětí a komunity do řešení trestné činnosti"

PROGRAM SETKÁNÍ:

9:00 – 9:50 Mgr. Marie Jarolímová, vedoucí střediska PMS v Mostě:
úvod, představení práce Probační a mediační služby, střediska v Mostě, v kontextu restorativního přístupu

9:50 – 10:00 Mgr. Tereza Řeháková, projekt PMS Křehká šance II (na tomto odkazu naleznete další informace o projektu):

aktivita Rozvoj restorativní praxe projektu Křehká šance II v regionu Mostecka: informace k výstavě „Výpovědi osob, kterým do života zasáhla trestná činnost“, která je instalována v předsálí přednáškového sálu VŠFS, s následnou diskuzí

10:00 – 10:30 přestávka s drobným občerstvením, možnost prohlédnout si výstavu

10:30 – 11:45 Bc. Zdeněk Bořil, Vězeňská služba ČR, věznice Liberec: přednáška s diskuzí na téma „Porouchané auto dáme do servisu, co uděláme s pachatelem s poruchou osobnosti?“ - vychovatel terapeut Bc. Zdeněk Bořil z věznice Liberec poutavě vypráví o své práci na Specializovaném oddělení pro pachatele násilných trestných činů s poruchou osobnosti

11:45 – 12:15 diskuze a otázky k práci Probační a mediační služby a restorativní praxi, komentáře k výstavě „Výpovědi osob, kterým do života zasáhla trestná činnost“, další plány rozvoje restorativní praxe v regionu

Akce je určena nejen odborníkům - kolegům z justičních složek, policie, sociálních služeb, neziskových organizací - ale i studentům a nejširší veřejnosti, vstup volný.
 
listopad 2018 Tiskové oddělení PMS

 
Den restorativní justice v Opavě
 
 
se koná v úterý 20. listopadu 2018 v 9:00 až 12:00 hodin, v Obecním domě, Ostrožná 46, Opava.
 
Dovolujeme si Vás pozvat na setkání odborné veřejnosti při příležitosti Dnů restorativní justice v úterý 20. listopadu 2018, od 9:00 do 12:00 hodin, v prostorách Obecního domu, Ostrožná ulice 46, Opava.

Témata:

„Využití restorativní justice u závažné trestné činnosti“ - přednášející JUDr. Petra Masopust Šachová

„Restorativní justice ve středověku - Smírčí kříže“ - přednášející Mgr. Petr Zahnaš

„Mediace a narovnání“ - přednášející Mgr. Tomáš Bubela

„Poradenství obětem trestné činnosti“ - přednášející Mgr. Radek Makový

Doprovodná výstava:

 
„Výpovědi osob dotčených trestnou činností“
 
Akci podpořily projekty financované z ESF.
 
listopad 2018 Tiskové oddělení PMS

 
Delegace z Texasu na pracovní návštěvě Probační a mediační služby
 
Již podruhé za krátkou dobu přivítali zástupci Probační a mediační služby (PMS) delegaci z Texasu. Cílem zahraniční návštěvy, které se zúčastnilo téměř 40 lidí – právníci, soudci, státní zástupci a další, bylo seznámit se s činností PMS a sdílet zkušenosti získané při práci s pachateli i oběťmi trestných činů. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 18. října v Dražebním sále Justičního areálu Na Míčánkách.
 
Delegaci přivítala ředitelka Andrea Matoušková, která přítomné seznámila s historií PMS. Slova se poté ujal Milan Morava, vedoucí střediska Cheb, který se ve své prezentaci věnoval konkrétním činnostem, které PMS vykonává v rámci přípravného a vykonávacího řízení. Kolegům z Texasu na praktickém příkladu vysvětlil, jak probíhá spolupráce s klienty, popsal práci probačních úředníků a asistentů, a v neposlední řadě představil hlavní zásady a principy, kterými se PMS při práci s klienty řídí.
 
Jelikož je pomoc obětem trestných činů jedním ze základních pilířů činnosti PMS, další prezentace proběhla právě na toto téma. Tomáš Kellner, odborný regionální konzultant projektu „Proč zrovna já? II“, popsal systém pomoci obětem trestných činů v Česku, jejich práva či způsob, jakým Probační a mediační služba ve svých střediscích a poradnách v rámci výše zmíněného projektu obětem pomáhá.
 
22.10.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Dny mediace proběhnou v 11 městech ČR
 
Probační a mediační služba uspořádá při příležitosti mezinárodního dne alternativního řešení konfliktů (18. října 2018) osvětové akce na téma (trestní) mediace v 11 městech ČR. Besedy, přednášky a workshopy se v příštích týdnech uskuteční v Praze, Mostě, Jablonci, Opavě, Šumperku, Bruntále,  Frýdku-Místku, Mladé Boleslavi, Přerově, Vsetíně a Rokycanech. Některé z besed se pořádají přímo na školách či pro odborné partnery, jiné jsou zaměřené na širokou veřejnost. Při zájmu o účast se obraťte na tiskovou mluvčí PMS na email klaboha@pms.justice.cz
 
říjen 2018 Tiskové oddělení PMS

 
Elektronické náramky jsou v ostrém provozu
 
Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek a ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková dnes na tiskové konferenci oznámili, že první osoby ve výkonu trestu domácího vězení už mají nasazeny náramky, a jsou tak pod dohledem elektronického monitorovacího systému. Tím skončilo dlouholeté čekání na monitorovací systém, který bude mít široké využití od podrobné kontroly odsouzeného po pomoc obětem trestného činu.
 
„Opravdu s velkou radostí dnes mohu veřejnosti oznámit, že máme v provozu monitorovací systém pro osoby ve výkonu trestu domácího vězení. První náramky jsme nainstalovali již minulý týden a vše zatím běží tak, jak má,“ zahájil tiskovou konferenci ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.
 
Na ministrova slova navázala ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková: „Po 18 letech fungování Probační a mediační služby se nám dostává do rukou moderní technologie ve formě spolehlivé elektronické kontroly pachatele. Umožní nám věnovat se více výchovné práci s klienty z řad odsouzených i pomoci obětem.
 
První náramky nosí pachatelé, odsouzení k trestu domácího vězení, už více než týden. K dnešku specialisté z Probační a mediační služby dokončili instalace zařízení u všech klientů odsouzených k trestu domácího vězení, u kterých nasazení nic nebránilo. V tuto chvíli je v provozu 45 náramků, další zařízení se instalují.
Každý náramek pro domácí vězení obsahuje GPS zařízení, které monitoruje pohyb osob a kontroluje, jestli osoba dodržuje soudem stanovená pravidla pohybu. Pokud se monitorovaná osoba ze zón vychýlí, systém varuje nepřetržitý dozor v operačním středisku Ministerstva spravedlnosti.
 
Výhodou elektronických náramků je možnost ponechat odsouzeného k trestu domácího vězení na svobodě, nezatěžovat již tak přetížený vězeňský systém, a zároveň provádět spolehlivě kontrolu chování odsouzeného. Intenzivní výchovné působení PMS na pachatele, možnost odsouzeného zůstat v kontaktu s rodinou a docházet do zaměstnání jsou způsoby, jak podpořit pozitivní změnu v jeho chování a odklonit ho od dalšího páchání trestné činnosti.
 
Trest domácího vězení zavedl trestní zákoník již v roce 2010, soudci ho ale dosud kvůli absenci spolehlivého monitorovacího zařízení využívali jen okrajově. Kontrolu nad osobami v domácím vězení doteď namátkově vykonávali probační úředníci.
 
Dodavatelem elektronických náramků je izraelská společnost SuperCom, která vyhrála soutěžní dialog. V první fázi dodávky se jedná 280 náramků za 15,6 milionu korun. Firma SuperCom také zajistila příslušné vybavení a software řešení včetně spuštění provozu a zaškolení pracovníků. V dalších šesti letech bude Ministerstvo spravedlnosti moci využívat až dva tisíce zařízení podle aktuální potřeby.
Spuštění funkčního monitorovacího systému je historickým momentem pro českou justici. První veřejná zakázka na elektronické náramky se totiž datuje již do roku 2010 a tento i další pokusy skončily vždy neúspěchem. Až v únoru 2017 vzešla ze soutěžního dialogu vítězná společnost, se kterou podepsal resort v září téhož roku smlouvu a která je dodavatelem stávajícího řešení.
 
Elektronický monitoring má řadu výhod. Na osobu s trestem domácího vězení připadají mnohem nižší náklady než na člověka ve vězení. Denní náklady jsou odhadovány na 120 až 150 Kč, přičemž 50 korun odsouzený hradí sám. Náklady na osobu ve vězení jsou přitom téměř desetkrát vyšší. Obrovský přínos však spočívá v tom, že odsouzený s náramkem má během výkonu trestu možnost zůstat v kontaktu s rodinou nebo docházet do zaměstnání. Systém nicméně nepředstavuje samospásné řešení, i nadále je potřeba klást hlavní důraz na výchovnou práci s pachateli a pomoc obětem.
 
21.09.2018 Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

 
PMS zahájila kurzy na zvýšení odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin​
 
 
Probační a mediační služba zahájila druhý běh nového programu pro pachatele trestné činnosti (Victim Impact Training) zaměřeného na zvýšení odpovědnosti pachatele za spáchaný trestný čin a posílení empatie vůči oběti. Specialisté projektu Křehká šance II Probační a mediační služby aktivitu realizují ve spolupráci s Vězeňskou službou České republiky. Pilotně je program realizován od počátku roku 2018 v sedmi věznicích - Heřmanice, Rapotice, Světlá nad Sázavou, Pardubice, Plzeň, Liberec a Horní Slavkov.
 
Program má za cíl zabývat se tématy, které úzce souvisí s nahlížením pachatele na své protiprávní jednání, tedy jak na okolnosti a důvody páchání trestné činnosti, tak na porozumění možné míře a podobě dopadů, které s sebou takové jednání nese,“ uvedla odborná garantka programu Lea Skřekucká. „Zároveň má ambici motivovat pachatele k pozitivní změně, podporuje jej v zodpovědném chování a nalezení cesty k bezpečné nápravě způsobené újmy,“ doplnila.

 
Resocializační program „Náprava vztahů v rodině“ na Opavsku
 
 
Na základě společného projektu Probační a mediační služby a Vězeňské služby ČR byl v roce 2016 spuštěn projekt „Křehká šance II“. Dílčí částí tohoto projektu je pilotní aktivita RRP – Rozvoj restorativní praxe fungující mimo jiné i v regionu Opavska, kterou zde zaštiťuje koordinátorka Mgr. Barbora Leskova, DiS. Aktivita vychází ze specifických potřeb dané lokality a příslušné věznice. Jejím cílem je podpora komunikace mezi všemi, kteří se podílejí na návratu pachatele na svobodu - od samotného pachatele, jeho rodiny až po příslušnou komunitu.
 
V počátcích aktivity bylo nezbytné zmapovat potřeby regionu v návaznosti na práci s odsouzenými a propuštěným z výkonu trestu, ze kterých vyplynula potřeba práce s odsouzenými ve smyslu udržení a zachování dobrých rodinných vztahů. Toto téma se prolínalo při jednotlivých diskuzích se zaměstnanci věznice, pracovníky Probační a mediační služby i sociálními kurátory. Samotná rodina, dobré a vyjasněné vztahy mezi odsouzeným a jejími členy jsou velmi důležité pro návrat z výkonu trestu, pro další práci v rámci zkušební doby, pro pocit klidu a částečně také bezpečí rodičů, partnerů odsouzeného.
 
Myšlenka možné spolupráce s organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s. v Opavě vzešla již při jednání s ředitelem věznice a vedoucím výkonu trestu Věznice a ÚPVZD Opava v lednu. Organizace je specifická zejména tím, že má zkušenosti a dlouholetou praxi. Rovněž poskytuje služby různým skupinám obyvatel, rodinnou i individuální péči. Ve spolupráci s PMS realizuje resocializační programy, a navíc má své působiště na Opavsku, Krnovsku, Bruntálsku a nyní i Jesenicku.
 
Po sérii úvodních setkání byla nastíněna některá témata, která se pracovně nazvala „Mediace mezi odsouzeným a jeho rodinou“. První beseda s odsouzenými proběhla v prostorách věznice v únoru tohoto roku. Během besedy byly odsouzeným ženám a mužům vysvětleny možnosti spolupráce a objasněny nabízené služby. V současnosti jsou do projektu s konečným  názvem „Náprava vztahů v rodině" zapojeni celkem 4 odsouzení a ostatní se postupně přidávají. Další práce bude nyní záviset na množství osob ve výkonu trestu, které budou potřebovat radu, pomoc či podporu v problematice rodinných vztahů. Služba je dostupná i pro rodiny odsouzených, kteří ji mohou sami aktivně vyhledat a využívat, a to samostatně nebo na doporučení probačních pracovníků, sociálního kurátora, pracovníků sociálních služeb.
 
O širší povědomí nabízené služby se zasazuje také koordinátorka RRP – Rozvoj restorativní praxe Barbora Lesková.
 
Informace o projektech, jejichž součástí je i Křehká šance II, naleznete zde.
 
23.08.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Mediální kampaň na pomoc obětem je ve své druhé půlce
 
 
Mediální kampaň Probační a mediační služby na pomoc obětem trestných činů se přehoupla do své druhé poloviny. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat o této problematice veřejnost. Komunikační kampaň probíhá na třech úrovních. Prostřednictvím článků v 25 tištěných médiích a radiových spotů vysílaných na 13 rozhlasových stanicích, které cílí především na seniory či oběti z řad zdravotně hendikepovaných osob. Naopak internetová kampaň v podobě videospotů umístěných na sociálních sítích a ve vybraných médiích bude cílit na mládež a oběti domácího násilí či stalkingu.
 
Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já II. Zahájena byla v druhé polovině června a potrvá do října.
 
Podle zákona o obětech trestných činů z roku 2013 mají poškození právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, na ochranu před druhotnou újmou či právo na peněžitou pomoc.
 
Od roku 2013 do konce května letošního roku PMS pomohla kolem 28 500 obětí trestných činů. Jen v loňském roce se v 90 procentech jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým.
 
 
22.08.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Tým projektu „Na správnou cestu II“ na první pracovní návštěvě irské Probační služby
 
 
Ve druhé polovině července se dvanáct zaměstnanců Probační a mediační služby vydalo v rámci projektu „Na správnou cestu II“ na první pracovně-studijní cestu do zahraničí. Jejich cílovou destinací se stalo Irsko, kde je přijali kolegové z Probační služby (Probation Service). Účelem cesty bylo získat informace a zkušenosti k možnostem rozvíjení restorativní praxe zejména v oblasti práce s mládeží, organizaci a realizaci rodinných skupinových konferencí a implementaci restorativních principů do širší společnosti. Jde o první ze série zahraničních pracovních cest, které jsou jednou z klíčových aktivit projektu.
 
Během dvoudenního pobytu navštívili členové české delegace ředitelství a středisko Probační služby v Dublinu, kde se seznámili s historií a součastností restorativních programů a přístupů v Irsku, prohlédli si prostory střediska a v neposlední řadě měli možnost vyměnit si irskými kolegy poznatky z praxe. Poté zavítali do jedné z budov organizace Candle Community Trust ve čtvrti Ballyfermot – jedné z vyloučených lokalit v Dublinu s řadou sociálních programů -, kde jim pracovníci organizace představili aktivity a přístup, který v práci s dětmi a mládeží využívají.  Součástí cesty byla také návštěva terénních služeb ve vyloučené lokalitě v Limericku a seznámení se s lokálním projektem pro mládež, včetně aktivity rozšiřování restorativní praxe do místní komunity.
 
Projekt „Na správnou cestu II“, který letos vstoupil do své druhé poloviny, se zabývá rozvojem inovativních způsobů řešení kriminality mládeže a jejich zaváděním do praxe. Ve svých aktivitách navazuje na projekt "Na správnou cestu!" realizovaný Probační a mediační službou v letech 2012-2015.
 
Více o projektech naleznete zde.
 
27.07.2018 Tiskové oddělení PMS

 
33 úředníků Probační a mediační služby skládalo odbornou zkoušku
 
Po roce intenzivní přípravy nadešel v týdnu od 18. do 26. června pro 33 zaměstnanců Probační a mediační služby pomyslný den D v podobě odborné zkoušky, kterou musejí absolvovat všichni uchazeči o funkci úředníka. V rámci Kvalifikačního vzdělávacího kurzu (KVK) proběhlo devět týdenních soustředění, během kterých účastníci získali znalosti z oblasti práva trestního, civilního a ústavního; probačních a mediačních činností (oblasti probace, mediace, parole, práce s obětí trestného činu, mládež a děti, předluženost, atd.); nabyli praktické dovednosti z komunikačních technik užívaných v tzv. pomáhajících profesích.
 
Na kurzech přednášeli nejen zkušení lektoři zřad Probační a mediační služby, ale také soudci, státní zástupci, advokáti a další odborníci. Vzdělávání probačních úředníků probíhá intenzivní formou výuky podle předem sestaveného tematického členění, které vychází ze Studijního programu pro kvalifikační, specializační a další vzdělávání zaměstnanců Probační a mediační služby.
 
Všem absolventům kurzu srdečně gratulujeme.
 
28.06.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Probační a mediační služba spouští mediální kampaň na podporu obětí trestného činu
 
 
Probační a mediační služba zahájila mediální kampaň na pomoc obětem trestných činů. Kampaň bude pod dobu pěti měsíců probíhat v celé České republice na internetu, v rozhlase a v tisku. Cílem osvětové akce je upozornit oběti trestné činnosti a širší okruh poškozených na jejich práva a možnost jejich naplnění a také informovat o této problematice veřejnost. Mediální kampaň je součástí čtyřletého projektu na pomoc obětem Proč zrovna já II, který je v současnosti v polovině doby své realizace.
 
Podle zákona o obětech trestných činů z roku 2013 mají poškození právo na poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu soukromí, na ochranu před druhotnou újmou či právo na peněžitou pomoc.
 
Přestože se postavení obětí v systému české trestní justice v posledních letech zlepšuje, pořád je před námi velký kus práce. Třeba mnoho obětí stále dobře neví, jaká má práva, a že se jich může při řešení následků trestného činu dožadovat. Proto spouštíme osvětovou kampaň, která chce na konkrétních příkladech ukázat, jakou pomoc mohou oběti u nás a u dalších organizací hledat,“ uvedla ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková.
 
Od roku 2013 do konce května letošního roku PMS pomohla kolem 28 500 obětí trestných činů. Jen v loňském roce se v 90 procentech jednalo o pomoc dospělým, v 5,5 procentech seniorům, ve 4,5 procentech dětem a mladistvým.
 
Probační a mediační služba nabízí základní pomoc pro oběti na svých 74 střediscích umístěných v každém okresním městě. Díky specializovaným poradnám, které vznikly jako součást Evropskou unií spolufinancovaného projektu Proč zrovna já II, mohou oběti hledat pomoc u odborníků v dalších 56 lokalitách.
 
Podle poradce pro oběti trestných činů a projektového pracovníka Tomáše Kellnera bývají informace od orgánů činných v trestním řízení příliš komplikované a málo srozumitelné. Oběti také špatně snášejí nedostatek času, který jim bývá věnován, či stresující prostředí. „V poradnách oběti trpělivě vyslechneme, dáme jim možnost ptát se na cokoliv, doprovodíme je k soudu nebo na policii, vysvětlíme jim, co potřebují,“ uvedl Kellner.
 
Komunikační kampaň bude probíhat na třech úrovních. Prostřednictvím článků v 25 tištěných médiích a radiových spotů vysílaných na 13 rozhlasových stanicích, které cílí především na seniory či oběti z řad zdravotně hendikepovaných osob. Naopak internetová kampaň v podobě videospotů umístěných na sociálních sítích a ve vybraných médiích bude cílit na mládež a oběti domácího násilí či stalkingu.
 
Fakta k pomoci obětem trestného činu:
PMS na svých střediscích a poradnách pomohla od poloviny roku 2013, kdy se vedou oficiální statistiky, do května 2018 -> více jak 28 500 obětem trestných činů,
v roce 2016 PMS spolupracovala s 6500 obětmi trestných činů, v roce 2017 téměř s 8000 oběťmi, v prvních pěti měsících roku 2018 se více než 2000 oběťmi,
v téměř v 90,5 % se jedná o pomoc dospělému, v 5,5 procentech seniorovi, ve 4,5 % tvoří oběti děti a mladiství. Oproti minulým letům došlo k mírnému poklesu podílu obětí v nezletilém věku.
 
Více o projektu naleznete zde.
 
S ohledem na rozšířenou definici zvlášť zranitelných obětí o seniory v březnu loňského roku PMS pomůže ročně zhruba 800 zvlášť zranitelným obětem
 
25.06.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Fórum Yellow Ribbon Run: debata se zástupci trestní justice Singapuru a Irska v PMS
 
Delegace ze Singapuru v čele s ředitelem Vězeňské služby Desmondem Chinem, kolegové z irské Probační služby a Vězeňské služby, ale také prezident International Corrections and Prissons Association Peter van der Sande byli čestnými hosty setkání, které se konalo pouhý den po štafetovém závodu Běhu se žlutou stužkou ve čtvrtek 14. června na ředitelství PMS.
 
Cílem schůzky, kterou řídila ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, bylo jednak představení základní činnosti a postavení Probační a mediační služby ve světě české justice a na poli mezinárodním, ale také prohloubení a v případě irské Probační služby i navázání nové spolupráce, výměna cenných zkušeností a poznatků.
 
Během téměř tříhodinové schůzky proběhla diskuze na téma alternativních trestů a četnosti jejich ukládání s ohledem na přeplněnost věznic, míry recidivy, integrace a resocializace propuštěných vězňů, ale také práce s dětmi, mladistvými a pachateli méně závažných trestných činů, kterým byl soudem uložen trest alternativní namísto trestu odnětí svobody. Velká pozornost se soustředila na práci s oběťmi trestných činů, kterým Probační a mediační služba poskytuje bezplatné poradenství, a to jednak v rámci středisek, ale také v rámci poraden pro oběti trestných činů projektu „Proč zrovna já?II“.
 
15.06.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Skončil letošní ročník Běhu se žlutou stužkou
 
Ve středu 13. června si 52 pracovníků Probační a mediační služby zaběhlo 5 kilometrů dlouhou trať O2 Pražské štafety. Tímto závodem skončil letošní ročník Běhu se žlutou stužkou, v rámci něhož jsme absolvovali dubnový půlmaraton, květnový maraton a již zmíněné štafety. Celkem jsme letos pro dobrou věc naběhali 745,27 kilometrů. Děkujeme všem za účast a těšíme se opět za rok!
 
14.06.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Díky projektu Běh se žlutou stužkou firmy vytvořily celkem 520 pracovních míst pro vězně a 265 míst pro bývalé vězně
 
Díky projektu Běh se žlutou stužkou/Yellow Ribbon Run vytovořilo 18 zaměstnavatelů z řad firem celkem 520 míst pro vězně a 265 pro bývalé vězně. Sportovně-charitativní závod, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, se letos koná již potřetí a účastní se ho stále větší počet běžců. Hlavní akcí, kterou vyvrcholí letošní série běžeckých závodů se žlutou stužkou, budou štafety 13. června na Výstavišti Praha Holešovice.
 
Závody Běhu se žlutou stužkou – půlmaraton, maraton, 2RUN a štafety – se běží v dubnu až červnu, a to jako součást závodů Běžecké ligy RunCzech. Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.
 
Projekt Yellow Ribbon spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech.
 
V sérii závodů Běhu se žlutou stužkou za rok 2018 běželo a poběží 450 běžců, 18 bývalých vězňů a 25 vězňů.
 
Závodu, který se poběží 13. června v pražské Stromovce jako součást O2 Pražské štafety 2018, se za projekt YRR zúčastní celkem kolem 350 běžců. Každý ze čtyř běžců ve štafetě musí uběhnout pět kilometrů a předat štafetový kolík dalšímu ze závodníků. Štafetový kolík si tak na znamení podpory a týmové spolupráce budou předávat vězni, lidé s trestní minulostí, oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, zástupci státní správy z Vězeňské služby, Probační a mediační služby, RUBIKON Centra, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Parlamentu ČR, České kriminologické společnosti, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, z advokátních kanceláří, kanceláře ombudsmana, nevládních neziskových organizací, zástupci církví  či zahraniční partneři z Vězeňské služby v Singapuru a irské Probační služby. Štafetu poběží i paralympionik Jiří Ježek či předseda bezpečnostního výboru sněmovny Radek Koten. Požehnání závodu provedou generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš a hlavní kaplan Vězeňské služby Pavel Kočnar
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dej druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům významně škodí. Velkým hendikepem bývalých vězňů při hledání zaměstnání je záznam v Rejstříku trestů, díky kterému jsou u zaměstnavatelů často odmítáni. Z lidí propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni téměř 11 500, má tak podle propočtů šanci získat jen část těch, kteří jsou motivovaní pracovat. Situace se ale oproti minulým letům lepší, a to díky nízké nezaměstnanosti a dobré osvětě.
 
„Pokud pomáháme lidem propuštěným z vězení získat práci a vrátit se zpět do běžného života, pomáháme tím i sami sobě. Tím, že se začlení zpět do společnosti, tak klesá riziko, že znovu spáchají nějaký trestný čin. Yellow Ribbon Run je jedním z projektů, kterým se snažíme na tuhle problematiku upozornit, a zvýšit tak  šanci na nový začátek těm, co o to stojí,“ vysvětluje ředitelka RUBIKON Centra Dagmar Doubravová.
 
Záštitu nad letošním ročníkem Běhu se žlutou stužkou převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv a bezpečnostní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
 
Generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., Lion Products s. r. o. a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s., Hamerník s. r. o. a ExxonMobil. Závody významně podpořily  Lesy ČR. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Martin Cavar – spojovací materiál, Rohde, spol. s r. o., Veolia Česká republika, a. s., WSM – Czech Republic s. r. o., Still ČR spol. s r. o. Další podporu poskytli Lighthouse o. s., Dermacol a. s., Banh-mi-ba,Tesco a Český Goodwill. Mediálním partnerem jsou Frekvence 1 a ProFairPlay.
 
Nadcházející termíny závodů se žlutou stužkou
 
středa 13.6. 2018 – O2 Pražská štafeta – můžete nás podpořit a registrovat se na www.yellowribbon.cz
 
Kontakt:
Kristina Labohá
Tisková mluvčí Probační a mediační služby
mluvčí projektu Běh se žlutou stužkou
mob: +420 737 247 167
 
07.06.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Projekt „Křehká šance II“ pomohl k realizaci dětského koutku v návštěvní místnosti opavské věznice
 
 
Zútulnit prostory, ve kterých se na návštěvy scházejí rodiny s odsouzenými, a přetvořit část místnosti do prostoru vhodného pro děti. To je myšlenka, se kterou se realizátorka programu RRP – rozvoje restorativní praxe v rámci projektu „Křehká šance II“ Mgr. Barbora Lesková na podzim loňského roku obrátila na Střední školu průmyslovou a uměleckou (SŠPU) a Věznici a ÚpVZD v Opavě. Dala tím vzniknout neobyčejné spolupráci mezi několika organizacemi, která na jaře 2018 vyústila výběrem vítězného návrhu.
 
Úvodní schůzka se odehrála na podzim 2017 v kulturní místnosti oddílu Specializovaného pro výkon ochranného léčení pro odsouzené muže ve věznici Opava. Prostor je využíván nejen pro návštěvy, ale také slouží jako multifunkční místnost, ve které mohou odsouzení sledovat TV, relaxovat nebo vykonávat komunitní práci. Hlavním požadavkem odborných pracovníků věznice bylo vytvořit koutek, který by byl určen ke hře dětí odsouzených během návštěv, ale zároveň by byl dobře složitelný a vhodně vybavený pro děti různého věku jednoduchým, účelným a dobře čistitelným zařízením.
 
V průběhu ledna 2018 uspořádala SPŠU pro své studenty tématický workshop, ze kterého vzešlo několik návrhů. Vítězný návrh nejvíce odpovídal požadavkům a potřebám věznice, nicméně z ostatních návrhů byly přejaty dílčí prvky, které vítězný návrh vhodně doplňují. Součástí diskuse byla i možnost zapojení odsouzených žen i mužů do výroby jednotlivých částí zařízení (šití polštářů, podložek, atd.).
 
Výsledný koncept se setkal s pozitivním ohlasem ze strany věznice a k samotné realizaci by mělo dojít v řádech několika měsíců.
 
Více o projektech naleznete zde.
 
31.05.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Cena ministra spravedlnosti
 
V pondělí 21. května se na Staroměstské radnici v Praze uskutečnilo předávání Cen ministra spravedlnosti zaměstnancům Probační a mediační služby a Vězeňské služby. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán ocenil osm jednotlivců a tři týmy z řad Probační a mediační služby za nadstandardní pracovní výkony a dlouhodobě vysoce kvalitní práci s klienty. Všem oceněným gratulujeme.
 
22.05.2018 Tiskové oddělení PMS

Připravujeme projekt „Výpovědi osob zasažených trestnou činností“ ve veřejném prostoru
 
 
Když se v životě setkáme s trestnou činností, mnohé se v něm může změnit. Takový moment ovlivní v různé míře celou řadu osob. Oběti a jejich blízké, ale i kolegy, spolužáky nebo kamarády, kteří s nimi tuto situaci v životě sdílí. Následky trestné činnosti zasahují také rodiny pachatelů, zaměstnavatele i sousedy, pomáhající pracovníky různých služeb nebo zcela náhodné svědky.
 
Program Rozvoj restorativní praxe (realizovaný v regionech věznic Bělušice, Stráž p. R., Rýnovice, Příbram, Břeclav a Opava v rámci projektu Probační a mediační služby s názvem Křehká šance II) chce mj. poukázat na to, že trestný čin je také konflikt, který je třeba řešit v souladu se skutečnými potřebami a za aktivní účasti všech dotčených osob. Tak může dojít k smysluplné náhradě škody i nápravě celé situace. Chce upozornit na to, že zkušenosti i potřeby osob dotčených trestným činem jsou velmi různé a je třeba je slyšet a brát vážně. Téma si jistě zaslouží, aby se o problematice dopadů trestné činnosti více veřejně hovořilo.
 
Proto přicházíme s aktivitou „Výpovědi osob dotčených trestnou činností“, kdy písemná nebo jinak graficky zpracovaná anonymní sdělení těchto osob budeme v šesti lokalitách po celé ČR sbírat a následně spolu s doprovodným programem prezentovat ve veřejném prostoru. Tato sdělení získáváme spoluprací s organizacemi státního i neziskového sektoru, které s osobami zasaženými trestnou činností pracují (sociální a obdobné služby města, neziskové organizace, Vězeňská služba, Probační a mediační služba atp.). Kdokoli, kdo se ve svém životě v nejrůznější roli setkal s trestnou činností, tak má možnost bez uvedení svého jména vypovědět o dopadech této události na jeho život, jeho potřebách tehdy i nyní. Může tak svým konkrétním vyjádřením přispět k veřené debatě o tématu i možným žádoucím změnám ve prospěch osob, které se s následky trestných činů musí vypořádat.
 
Příklady výpovědí:
„ Ještě dnes si na to vzpomenu, když jdu kolem...“,
„Nemůžu pochopit, jak se to mohlo stát zrovna naší rodině... Co jsme udělali špatně?“,
„Nikdy bych to už nechtěl zažít, nechápu, co mě to popadlo...“,
„Měl jsem pocit, že jsem úplně selhal... Až dnes vím, co jsem mohl udělat jinak...“,
„Musela jsem rychle něco udělat... Dodnes nevím, jestli to bylo správné...“
 
Realizace programu Rozvoj restorativní praxe / Komisařka Komisí pro podmíněné propuštění / Mgr. Tereza Řeháková
 
Více o projektech naleznete zde.
 
21.05.2018 Tiskové oddělení PMS   

 
PMS podpořila vznik meziresortní a mezioborové platformy k otázkám radikalizace
 
Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková se zúčastnila dvoudenní zahajovací konference CZ RAN k otázkám radikalizace, pořádané Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) Ministerstva vnitra a Policií ČR. Konference vyústila v podpis deklarace, jež podporuje vznik meziresortní a mezioborové platformy. Cílem je zaručit přehlednost všech aktivit, které se na poli boje proti radikalizaci odehrávají v České republice.
 
Odborná akce, která proběhla 10. a 11. května, byla inspirována mechanismem práce v pracovních skupinách Evropské sítě pro potlačování radikalizace RAN (Radicalisation Awareness Network). Platforma za cíl propojit odborníky napříč organizacemi a podpořit jejich spolupráci v konkrétních problematikách. Specialisté Probační a mediační služby jsou činní zejména ve skupině prison & probation.
 
 „Přestože Česká republika patří k nejbezpečnějším zemím na světě, musíme sledovat vývoj radikalizace a extremismu nejen v ostatních zemích, ale také doma, abychom byli schopni včas a efektivně reagovat,“ řekl ministr vnitra Lubomír Metnar
 
16.05.2018 Tiskové oddělení PMS

 
Maraton se na podporu šance pro lidi s trestní minulostí běžel už potřetí

Nedělního maratonu a 2RUNu, nejtěžších závodů letošního ročníku Běhu se žlutou stužkou, se zúčastnilo celkem 35 běžců včetně bývalých vězňů. Třetí ročník sportovně-charitativního závodu, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, se běžel jako součást Volkswagen Maraton Praha 6. května 2018. Nejlepší výsledek měl za Probační a mediační službu Ivan Šarlinger z Plzně, který doběhl z 10.000 běžců jako 186. s časem 2:59:11.


Závody Běhu se žlutou stužkou – půlmaraton, maraton, 2RUN a štafety – se běží v dubnu až červnu, a to jako součást závodů Běžecké ligy RunCzech. Bok po boku se jich účastní vězni, bývalí odsouzení, oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, zaměstnavatelé lidí s trestní minulostí, státní úředníci, lidé z neziskových organizací, sportovní fanoušci a desítky dalších. Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s širší komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.
 
„Je skvělé, že s námi letos běželi maraton i bývalí odsouzení, kterým se úspěšně podařilo zapojit do života po propuštění. Někteří z nich s projektem Yellow Ribbon začali běhat ještě ve vězení. S podporou okolí to prostě funguje, a s pevnou vůli, kterou uběhnutím maratonu určitě prokazují, mají velkou šanci svůj život vzít za správný konec,“ uvedla ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou Gabriela Slováková, která projekt Běh se Žlutou stužkou před lety přivezla ze Singapuru.  

Podle Carla Capalba, prezidenta organizačního výboru RunCzech, je Volkswagen Maraton Praha s rekordem závodu 2:05:39 nejrychlejším květnovým maratonem vůbec. Rekord drží Keňan Eliud Kiptanui, zaběhl ho před osmi lety.

Stejně jako loni budou závodníci vybíhat z pražského Staroměstského náměstí a jejich okruh povede kolem Vltavy. Limit pro závod v délce 42,195 metrů je sedm hodin. Počet zaregistrovaných běžců dosáhl 10.000. Společně s maratonem se běžel i 2RUN, ve kterém se dva běžci dělí napůl o délku maratonské vzdálenosti.

Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dej druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům významně škodí. Velkým hendikepem bývalých vězňů při hledání zaměstnání je záznam v Rejstříku trestů, díky kterému jsou u zaměstnavatelů často odmítáni. Z lidí propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni téměř 11 500, má tak podle propočtů šanci získat jen část těch, kteří jsou motivovaní pracovat. Situace se ale oproti minulým letům lepší, a to díky nízké nezaměstnanosti a dobré osvětě.

Projekt Yellow Ribbon spoluorganizuje Vězeňská sužba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí a veřejná ochránkyně práv. Letošním generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S. Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., Lion Products s. r. o. a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s. a Hamerník s. r. o. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených jsou také Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Martin Cavar – spojovací materiál, Rohde, spol. s r. o., Veolia Česká republika, a. s., WSM – Czech Republic s. r. o., Still ČR spol. s r. o. Další podporu poskytli Lighthouse o. s., Dermacol a. s., Banh-mi-ba,Tesco a Český Goodwill. Mediálním partnerem jsou Frekvence 1 a ProFairPlay.
 
08.05. 2018 Tiskové oddělení PMS

 
Projekt Probačky pomáhá na Českolipsku zapojit komunitu do práce s lidmi s trestní minulostí
 
 
Již druhé setkání zástupců trestní justice a neziskových organizací, kteří pomáhají s přípravou odsouzených na bezpečný návrat do společnosti, se konalo koncem března. Schůzku zorganizovali specialisté z programu Rozvoj restorativní praxe, který je v regionu zaměřen na podporu pravidelné komunikace a spolupráce mezi místní veřejností a Věznicí Stráž pod Ralskem.
 
Setkání byli přítomni zástupci neziskových organizací a Charity České Kamenice, zástupci věznice, střediska Probační a mediační služby v České Lípě, sociální kurátoři měst Česká Lípa a Nový Bor, spolupracovnice Hospodářské komory a další.
 
„Na setkání již bylo patrné, jak služby poskytované ve věznici se začínají propojovat se službami v komunitě. Odsouzení se tak vracejí do společnosti lépe připraveni a navíc vybaveni informacemi, na koho se v případě potřeby mohou obrátit s žádostí o radu či o pomoc,“ uvedla Mgr. Alena Tesarčíková, komisařka Komisí pro podmíněné propuštění, které organizuje Probační a mediační služba.
 
Podle Tesarčíkové program pomáhá klientům řešit finanční gramotnost a dluhové a adiktologické poradenství. Specialisté pracují také s rodinou klientů, pomáhají zprostředkovat či zajistit lidem s trestní minulolstí ubytování, rekvalifikační kurzy včetně burzy práce.
 
Všichni zúčastnění ocenili spolupráci s Věznicí Stráž pod Ralskem, která vytváří podmínky k prohloubení spolupráce a podpory aktivit či služeb, které se zaměřují na ošetření rizik souvisejících s bezpečným propuštěním pachatele na svobodu a které mohou vést ke snížení rizika opakování trestné činnosti.
 
Tiskové oddělení PMS a Křehké šance II
info k projektům zde

 
Zahájení činnosti odborné diskusní platformy
 
 
Probační a mediační služba (PMS) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR v rámci realizace projektu Křehká šance II zahájila dne 5. 4. 2018 činnost odborné diskusní platformy, která sdruží zástupce justičních složek působících v oblasti podmíněného propuštění - soud, státní zastupitelství, věznice, PMS a dalších odborníků na tuto oblast. Platformy se také účastní zástupci akademické půdy, kriminologové, výzkumníci, zástupci legislativního odboru Ministerstva Spravedlnosti a odboru trestní politiky, vězenství, probace a mediace a další.
 
Cílem platformy je otevřít odbornou diskusi nad tématem stávající podoby rozhodování v žádostech o podmíněné propuštění a možnostech jeho zlepšení. V rámci platformy je záměrem rovněž společně diskutovat problematiku přípravy odsouzených na možnost podmíněného propuštění, definovat aktuální problémy podmíněného propuštění a připravit návrh na jejich řešení prostřednictvím možných legislativních a nelegislativních opatření. Vládou schválená Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025 deklaruje záměr zohlednit již více jak 8 letou praktickou zkušenost z činnosti Komisí při podmíněné propuštění ve vybraných věznicích a navrhnout podobu jejich implementace do široké praxe. Tento záměr je rovněž v souladu s deklarovanými záměry obsaženými v Koncepci vězeňství.
 
Informace k projektům naleznete zde.
05.04.2018

 
Se žlutou stužkou si pražský půlmaraton zaběhne 9 vězňů a dalších 64 běžců podporujících druhou šanci pro lidi s trestní minulostí.
 
Sobotního půlmaratonu, který je prvním závodem letošního ročníku Běhu se žlutou stužkou, se zúčastní 73 běžců včetně devíti vězňů a jednoho bývalého odsouzeného. Sportovně-charitativní závod, který upozorňuje na téma obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí, se poběží v rámci Sportisimo 1/2Maraton Praha běžecké ligy RunCzech dne 7. dubna 2018.
 
Kromě uvedeného půlmaratonu se běžci se žlutou stužkou zúčastní ještě dalších závodů běžecké ligy – v květnu Volkswagen Maratonu Praha a v červnu O2 Pražské štafety 4x5. Na jejich tratě bok po boku vyběhnou vězni, bývalí odsouzení, oběti trestných činů, ředitelé a manažeři firem, zaměstnavatelé lidí s trestní minulostí, státní úředníci, lidé z neziskových organizací, sportovní fanoušci a desítky dalších. Cílem projektu je vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s trestní minulostí, propojovat je s širší komunitou, a tím přispívat k prevenci kriminality, snížení míry recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.
 
Sobotní půlmaraton poběží devět odsouzených včetně tří žen. Jeden z nich se pokusí o cílový čas něco málo přes hodinu,“ uvedla mluvčí Věznice Světlá nad Sázavou Jana Rajdlová. „Většina z nich však před nástupem do výkonu trestu neběhala, a tak je ještě před několika měsíci ani nenapadlo, že se pokusív pražských uličkách půlmaratonskou trať zdolat,“ dodala.
 
Na trať vyběhne i Jakub, který si odpykává trest v kuřimské věznici. „Sportoval jsem už před výkonem trestu. I při výkonu trestu jsem cvičil. Neběhám však celou dobu, to až posledních pár měsíců. Kondičku mám nyní, myslím, dobrou. Půlmaraton uběhnu,“ uvedl 22. března na tiskové konferenci Jakub, který se chystá i na červnovou štafetu. Na start půlmaratonu se postaví také Kristina ze světelské věznice, která v rámci Yellow Ribbon Run poběží už podruhé. Loni běžela pětikilometrovou část štafety a letos to bude více jak čtyřnásobek: „Díky běhu mám pocit, že jsem k něčemu, že se dokážu zaměřit na dobrý cíl a vytrvat“.
 
V loňském roce půlmaraton odsouzení neběželi. Nejrychlejší ze žlutostužkových běžců proběhl cílem půlmaratonu za 1 hodinu a 21 minut na skvělém 158. místě a nejlepší žena v čase 1:39 hodiny. Podle Carla Capalba, prezidenta organizačního výboru RunCzech, zvládnou ženy v průměru Sportisimo 1/2Maraton Praha za zhruba 2:05 hodiny a muži za 1:49 hodiny. „To ale není to klíčové v závodu běžců se žlutou stužkou. Tito sportovci mají mnohem důležitější cíl, chtějí totiž inspirovat své blízké, přátele i úplně cizí lidi, že druhou šanci by měl dostat každý,“ dodal Capalbo.
 
Nejrychlejší čas loňského Sportisimo 1/2Maraton Praha zaběhl Tamirat Tola z Ethiopie. Uběhnout přes 21 kilometrů mu trvalo 59 minut a 37 vteřin.
 
Stejně jako v roce 2017 budou závodníci vybíhat z pražského Náměstí Jana Palacha a jejich okruh povede kolem Vltavy. Limit pro závod jsou tři hodiny.
 
Motto Běhu se žlutou stužkou zní „uteč předsudkům“ a „dej druhou šanci“. Právě předsudky propuštěným vězňům významně škodí. Velkým hendikepem bývalých vězňů při hledání zaměstnání je záznam v Rejstříku trestů, díky kterému jsou u zaměstnavatelů často odmítáni. Z lidí propuštěných z vězení, kterých bylo jen loni téměř 11 500, má tak podle propočtů šanci získat jen část těch, kteří jsou motivovaní pracovat. Situace se ale oproti minulým letům lepší, a to díky nízké nezaměstnanosti a dobré osvětě.
 
Projekt Yellow Ribbon spoluorganizuje Vězeňská služba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum, Probační a mediační služba a agentura RunCzech. Záštitu převzali ministr spravedlnosti, ministryně práce a sociálních věcí, veřejná ochránkyně práv a předseda Výboru pro bezpečnost. Letošním generálním partnerem běhu je pojišťovna D.A.S Rechtsschutz AG, zlatým partnerem je firma Kostelecké uzeniny a.s., stříbrnými partnery jsou United Bakeries a.s., Lion Products s. r. o. a Futaba Czech s.r.o. Bronzovými partnery jsou firmy Arriva Transport Česká republika a.s. a Hamerník s. r. o. Partneři, kteří podpořili jednoho běžce z řad odsouzených nebo bývalých odsouzených, jsou Jipocar Obaly, s. r. o., Haki a. s., Agro Jevišovice a. s., Martin Cavar – spojovací materiál, Rohde, spol. s r. o., Veolia Česká republika, a. s., WSM – Czech Republic s. r. o., Still ČR spol. s r. o. Další podporu poskytli Lighthouse o. s., Dermacol a. s., Banh-mi-ba a Tesco. Mediálním partnerem je Evropa 2.  
 
Termíny závodů se žlutou stužkou
sobota 7. 4. 2018 - Sportisimo 1/2Maraton Praha
neděle 6. 5. 2018 - Volkswagen Maraton Praha
 

Žádná fotografie zatím nebyla přidána.

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty