---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PARTNERSKÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY
 
NÁZEV PROJEKTU / Strategicky zacíleno na recidivu prostřednictvím hodnocení a monitorování (STREAM)
REALIZÁTOR PROJEKTU / Národní probační a vězeňská služba Anglie a Walesu
ROLE PMS JAKO PARTNERA PROJEKTU / Probační a mediační služba deleguje dva odborníky, kteří mohou přispět k výzkumu v rámci projektu a zúčastní se fokusních skupin, workshopů a v případě potřeby i závěrečné konference v roce 2014. Probační a mediační služba se bude podílet na šíření výsledků projektu. DATUM REALIZACE / 2013 - 2014
DONÁTOR / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské komise prostřednictvím programu Trestní spravedlnost Evropské komise.
 
NÁZEV PROJEKTU / Restorativní justice na úrovni vykonávacího řízení, podpora a ochrana obětí trestných činů
REALIZÁTOR PROJEKTU / Šlesvicko- holštýnská asociace pro sociální odpovědnost v oblasti trestního soudnictví a zacházení s obětí a pachatelem
ROLE PMS JAKO PARTNERA PROJEKTU/ Probační a mediační služba deleguje odborníka, který může přispět k výzkumu v rámci projektu a zúčastní se studijních návštěv, a v případě potřeby workshopů sloužících k výměně dobré praxe. Probační a mediační služba se bude podílet na šíření výsledků projektu.
DATUM REALIZACE / 2013 - 2014
DONÁTOR / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské komise prostřednictvím programu Trestní spravedlnost Evropské komise.
 
NÁZEV PROJEKTU / Kruhy pomoci pro pachatele sexuálního násilí (CIRCLES4EU)
REALIZÁTOR PROJEKTU / Avans Centrum pro bezpečnostní politiku a trestní justici a Holandská probační služba
ROLE PMS JAKO PARTNERA PROJEKTU / Probační a mediační služba bude sledovat vývoj projektu v zemích, kde byl projekt spuštěn, provádět adaptační studie a připravovat podmínky pro budoucí implementaci projektu. Probační a mediační služba deleguje odborníka, který může přispět k výzkumu v rámci projektu a zúčastní se konferencí a studijních návštěv, a v případě potřeby workshopů sloužících k výměně dobré praxe. Probační a mediační služba se bude podílet na šíření výsledků projektu.
DATUM REALIZACE / 2013 - 2014
DONÁTOR / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské komise prostřednictvím programu Trestní spravedlnost Evropské komise.
 
NÁZEV PROJEKTU / Posílení a rozvoj sítě podpory obětí trestných činů v Polsku
REALIZÁTOR PROJEKTU / Ministerstvo spravedlnosti Polska
ROLE PMS JAKO PARTNERA PROJEKTU / Probační a mediační služba uspořádá třídenní studijní návštěvu v ĆR pro šest odborníků z Polska. Účelem této návštěvy bude seznámit se se systémem podpory obětí trestných činů v České republice, výměna a sdílení informací a osvědčených postupů v této oblasti. Pak se dva odborníci z České republiky zúčastní mezinárodního workshopu v Polsku zaměřeného na různé aspekty pomoci obětem trestné činnosti v členských státech EU, a to v Polsku, Německu, Finsku a Maltě.
DATUM REALIZACE / 2012 - 2013
DONÁTOR / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské komise prostřednictvím programu Trestní spravedlnost Evropské komise.
 
 

 

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Ředitelství

Probační a mediační služba ČR

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty