MEZINÁRODNÍ KONFERENCE CEP O RESTORATIVNÍ JUSTICI
 
Ve dnech 23. – 25. 9. 2015 proběla v hotelu International v Praze-Dejvicích mezinárodní konference o restorativní justici, kterou organizovala Probační a mediační služba ve spolupráci s CEP (Confederation of European Probation) při příležitosti 15. výročí vzniku Probační a mediační služby.
 
Ministr spravedlnosti Robert Pelikán dne 24.9. pronesl úvodní slovo při zahájení mezinárodní konference Restorative Justice and Probation – strategic steps, making the footprint, která se konala do 25.9. 2015 v Praze. Konferenci pořádala Confederation of European Probation ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR. Experti z různých zemí Evropy diskutovali například o uplatnění mediace mezi pachatelem a obětí v průběhu vykonávacího řízení či o poradenství a podpoře obětem trestných činů v průběhu probace.
 
Vyspělé demokratické státy si moc dobře uvědomují, že trestní soudnictví nemůže být postaveno pouze na represi, ale i na tzv. restorativním přístupu, který aktivně pracuje s pachateli trestných činů i jejich oběťmi. Jsem rád, že České republika zejména díky Probační a mediační službě, která tento rok slaví již 15 let své existence, úspěšně aplikuje poznatky a přístupy ze zemí, v nichž je restorativní praxe běžnou součástí výkonu spravedlnosti,“ uvedl ministr spravedlnosti Robert Pelikán při zahájení konference.
 
Program konference Restorative Justice and Probation – strategic steps, making the footprint měl pomoci jejím účastníkům odpovědět na následující klíčové otázky: Jak lze restorativní praxi uplatnit při každodenní práci probačních úředníků? Jaké příklady dobré praxe uplatnění restorativní justice máme k dispozici a jak je můžeme při probační práci využít? Má mediace mezi pachatelem a obětí nějaké limity pro své uplatnění, nebo je její využití při řešení následků trestných činů univerzální? Co vlastně oběti chtějí a co potřebují? Jak můžeme přizvat veřejnost k aktivní spolupráci při zavádění restorativní justice do praxe?
 
V příspěvcích jednotlivých přednášejících nechyběla ani témata, která měla zcela konkrétní ráz a byla zaměřena např. na problematiku domácího nebo sexuálního násilí.  
 

 

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.