Vedoucí projektového oddělení – Praha

Náplň práce

Ve spolupráci s dalšími útvary Probační a mediační služby připravuje dlouhodobé strategické projekty v intencích Koncepce rozvoje PMS. Odpovídá za implementaci a koordinaci projektových činností dle schválených harmonogramů a to v úzké součinnosti s příslušnými odděleními ředitelství Probační a mediační služby, Ministerstvem spravedlnosti a řídícími orgány příslušných projektů. Spolupracuje přitom s mezinárodními donory a mezinárodními partnerskými institucemi projektů. Jedná s odborníky podílející se na přípravě a realizaci projektů a koordinuje jejich práci. Jedná v dalších věcech spadajících do působnosti organizačního útvaru, který řídí. Řídí, organizuje, koordinuje a kontroluje práci oddělení. Zodpovídá za řádný chod oddělení a plnění svěřených úkolů. Podílí se na personálním obsazení svěřeného úseku. Odpovídá za dodržování právních předpisů a předpisů BOZP. Projektové oddělení PMS realizuje v současné době projekt financovaný v rámci Norských fondů, IT projekt financovaný z IROP a připravuje individuální projekt financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

Požadované znalosti a dovednosti

Výhodou znalost/zkušenost s administrací projektů ESIF zejména OP LZZ/OPZ a Norských fondů, znalost v oblasti finančního řízení projektů, řidičský průkaz sk. B

Co Vám můžeme nabídnout

Práce vhodná také pro osoby se zdravotním postižením.

Doba určitá s možností prodloužení, plný úvazek.

Přihlášky zasílejte na adresu kvyvadilova@pms.justice.cz

Nástup leden 2023 nebo dohodou.