Probační úředník – středisko Hodonín

Náplň práce

Výkon činností úředníka Probační a mediační služby je daný zákonem č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě. Provádění probačních a mediačních činností v rámci platných právních předpisů a interních předpisů organizace. Realizace činností směřujících k mediaci či jinému restorativnímu programu. Realizace probace na pokyn orgánů činných v trestním řízení. Poradenská, výchovná a kontrolní činnost u dospělých, mladistvých pachatelů trestné činnosti i dětí mladších 15 let. Poskytování odborné pomoci a právních informací obětem trestných činů. Další související činnosti.

Co od Vás očekáváme

Co Vám můžeme nabídnout

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem doručte nejpozději do 17.04.2023 do 12:00 hodin na email: evyletova@pms.justice.cz . Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení. Výběrové řízení se uskuteční dne 20.04.2023.

Kontakt Mgr. Eva Výletová, tel.: 734 362 923, e-mail: evyletova@pms.justice.cz, Probační a mediační služba Hodonín, Národní třída 266/14, 69501 Hodonín, www.pmscr.cz.

Nástup od 01.05.2023 nebo dle dohody.

*) V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V případě středoškolského vzdělání dochází ke krácení relevantní praxe pro zařazení do platového stupně.