Odborně administrativní asistent – středisko Plzeň

Náplň práce

Vedení konzultací (např. úvodních) s klienty v nekomplikovaných případech. Realizace návštěv v místech bydliště klientů a provádění jejich kontrol v terénu či v místě bydliště, doprovod probačního úředníka nebo odborného asistenta v rámci těchto návštěv a kontrol. Kontroly výkonu trestu obecně prospěšných prací u poskytovatelů prací pro výkon těchto trestů. Komunikace s poskytovateli trestu obecně prospěšných prací. Komunikace s orgány činnými v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“). Předávání základních informací o činnostech PMS. Vytváření písemných záznamů z jednání (s klienty, OČTŘ, z návštěv z místa bydliště, škol apod.). Příprava podkladů pro OČTŘ a další spolupracující subjekty.

Požadované znalosti a dovednosti

Co Vám můžeme nabídnout

Práce vhodná pro absolventy, pracující důchodce a matky na MD, lze se dohodnout i na zkrácený úvazek, ZPS.

Další informace

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem doručte nejpozději do 07.06.2023 na e-mail: zbenesova@pms.justice.cz  nebo na adresu střediska Probační a mediační služby, Edvarda Beneše 1, 301 00 Plzeň. Výběrové řízení se uskuteční na středisku Probační a mediační služby Plzeň. Termín pohovoru 13.06.2023 od 9 hodin.

Kontakt Probační a mediační služba středisko Plzeň, Mgr. Zdeňka Benešová, tel. 773 783 677, e-mail: zbenesova@pms.justice.cz

Nástup 03.07.2023 nebo dohodou

*V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. V případě středoškolského vzdělání dochází ke krácení relevantní praxe pro zařazení do platového stupně.