Odborně administrativní asistent – středisko Benešov

Náplň práce

Výkon činností asistenta Probační a mediační služby je daný zákonem č. 257/2000 Sb. o Probační a mediační službě. Zajímavá práce v administrativě. Písemná a telefonická komunikace se soudy, neziskovým sektorem a partnerskými organizacemi. Komunikace a spolupráce s orgány činnými v trestním řízení (dále jen „OČTŘ“). Spolupráce s probačními úředníky (např. při návštěvách v místě bydliště klientů). Kontrola výkonu trestu obecně prospěšných prací. Vedení konzultací (např. úvodních) s klienty v nekomplikovaných případech. Vytváření různých výstupů jako písemných záznamů z jednání (s klienty, OČTŘ, z návštěv z místa bydliště, škol atd.), příprava podkladů pro OČTŘ a další spolupracující subjekty apod.

Zaškolení je samozřejmostí, máme propracovaný interní vzdělávací systém.

Požadované znalosti a dovednosti

Co Vám můžeme nabídnout

Práce vhodná také pro absolventy, pracující důchodce, osoby se zdravotním postižením či zájemce krátce po rodičovské dovolené.

Přihlášky zasílejte do 26.04.2023 na adresu: jpohunkova@pms.justice.cz, Probační a mediační služba, Mgr. Jitka Pohunková, Poštovní 2079, 256 01 Benešov. Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, jehož termín bude 02.05.2023.

Nástup po skončení výběrového řízení ihned.