Metodik/specialista spisové služby – Praha

Požadujeme

Náplň práce

Pracovní pozice zahrnuje odpovědnost za komplexní koordinaci a metodické usměrňování spisové služby a správy dokumentů se složitým členěním, s působností na celém území státu (dále i „eSSL“), vč. ochrany údajů chráněných podle příslušných právních předpisů.

Jedná se zejména o tyto činnosti: aplikace aktuálních právních předpisů, upravujících spisovou službu a správu dokumentů, do praxe organizace, vč. přípravy a aktualizace vnitřních předpisů organizace (spisový řád). Metodické vedení, školení a uživatelská podpora v eSSL, provádění kontrol a ověřování znalostí uživatelů při vykonávání jednotlivých činností spisové služby v rámci celé organizace, vč. vybraných činností spisovny a skartačního řízení. Jednání s uživateli a dalšími metodickými pracovníky, analýzy uživatelských požadavků eSSL a návrhy řešení podpůrných interních procesů Probační a mediační služby (dále jen PMS). Metodické vedení správy spisoven a postupů v skartačním řízení v rámci celé organizace. Vedení spisovny a realizace skartačního řízení dle pokynů a pravidel Národního archivu na ředitelství PMS. Participace na vývoji, implementaci a provozu informačních systémů v oblasti eSSL v rámci organizace, jednání s dodavateli služeb eSSL. Další činnosti související se spisovou službou, správou dokumentů a spojenými administrativními úkony dle pokynů nadřízeného.

Nabízíme

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte na e-mail: kvyvadilova@pms.justice.cz .

Nástup dle dohody.