Informace pro subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů o možnosti čerpání peněžních prostředků fondu Probační a mediační služby pro oběti žhářského útoku v Bohumíně
 
Kdo může o prostředky požádat a k čemu jsou určeny
Prostředky fondu mohou využít subjekty, které splňují kritéria dle § 39 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, a dále psychologové a psychoterapeuti, kteří jsou absolventi výcviků akreditovaných pro zdravotnictví, kteří mohou výše uvedeným obětem poskytnout podporu.
 
Prostředky fondu jsou určeny pro specifickou pomoc obětem dotčeným útokem žháře v panelovém domě v Nerudově ulici v Bohumíně dne 8. 8. 2020. Může se jednat například o psychosociální pomoc, právní a další služby spojené s řešením aktuální nepříznivé situace těchto obětí.
 
Oběťmi se pro účely tohoto projektu rozumí osoby definované v § 2 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, které byly zasaženy výše popsanou událostí a také sekundární oběti z okruhu svědků, kteří bydlí v zasaženém panelovém domě nebo v jeho okolí a další osoby, které se v době požáru v zasaženém domě nebo v jeho okolí zdržovaly.
 
Časový horizont poskytnutí pomoci
Aktivity a služby na podporu obětí mohou být realizovány po uzavření smlouvy s PMS a musí být ukončeny nejpozději k 31. 8. 2021.
 
Finanční limit pro jednoho žadatele
Maximální limit čerpání z fondu pro jednoho poskytovatele pomoci obětem je 120 000,- Kč (u plátců DPH včetně DPH).
 
Žádost
Žadatel musí vyplnit přiložený formulář žádosti zaslat jej na adresu: obetibohumin@pms.justice.cz, nebo skrze datovou schránku na: raeaa5y, nebo jej lze zaslat poštou na adresu Ředitelství Probační a mediační služby, Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1.
 
Žádosti je možno podávat do 30. 6. 2021 nebo do vyčerpání kapacit fondu. V případě, že budou prostředky fondu vyčerpány dříve, než nejzazší termín pro podání žádosti, bude informace o ukončení možnosti podání žádosti zveřejněna na webu PMS.
 
V případě, že žádost nebude úplná, nebo bude potřeba některé části po vzájemné domluvě upravit či zpřesnit, bude žadatel vyzván k součinnosti.
 
Kompletní žádosti budou posouzeny co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů. V případě schválení žádosti bude uzavřena smlouva s poskytovatelem služby.
 
 
Kontakt
Vaše dotazy můžete zasílat na e-mail obetibohumin@pms.justice.cz
Kontaktní osoba na Ředitelství PMS je Mgr. Kamila Špejrová, tel. 777 467 573.

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.