en

Středisko Trutnov

Probační a mediační služba Trutnov
Horská 5/1, 541 01 Trutnov
ID datové schránky: dmegm9p

KOPALOVÁ Pavla, Mgr.
Vedoucí střediska
BINKOVÁ Pavlína, Mgr.
Poradce pro oběti
HLADÍK Petr, Mgr.
Probační úředník
LUKÁŠKOVÁ Jitka, Mgr.
Probační asistent
PETŘÍK Daniel, Mgr.
Probační úředník
POPELKOVÁ Veronika, Mgr.
Probační úředník