Napsali o nás

Ze setkání k tématu pomoci dětským obětem trestných činů

Publikováno: 09.12.2016

Jičín – Na Územním odboru Policie ČR v Jičíně se uskutečnilo mezioborové setkání k tématu Dětské oběti trestných činů a jejich postavení v trestním řízení, pořádané ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Jičíně.
K tématu dětských obětí a jejich ochrany se vyjádřili zkušení odborníci z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, Policie ČR Praha a znalci z oboru psychologie dětí.
Diskutovalo se především o dětech, které byly oběťmi sexuálního zneužívání, týrání, násilí v rodině nebo také šikany prostřednictvím internetu, o jejich postavení v trestním řízení, dopadech trestných činů na jejich psychiku a tom, jak je důležitá činnost jednotlivých orgánů a institucí.
Velkou změnu pro práci s dětskými oběťmi přinesl zákon o obětech trestných činů z roku 2013, který děti označil za zvlášť zranitelné osoby, které mají vymezená svá práva a postavení zaručující jejich ochranu. Realizace tohoto zákona a ochrany dětských obětí však závisí na odbornících z řad policie, orgánů sociálně právní ochrany dětí, lékařů a dalších zúčastněných osobách.

SPOLUPRÁCE S RODINOU

Důležitá je i spolupráce s širší rodinou, neboť i nejbližší osoby mohou pomoci.
Ze strany odborníků je nezbytný profesionální přístup a právě mezioborové setkání je příležitostí k předávání zkušeností a otevírání nových témat pro další rozvoj vzájemné spolupráce. Poděkování patří všem účastníkům setkání – zástupcům Policie ČR, probační a mediační služby, okresního soudu, státního zastupitelství, městských úřadů, neziskových organizací a poraden, intervenčního centra, znalcům a také Oblastní nemocnici Jičín.

Jičínský deník str. 15

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty