Napsali o nás

Začlenění propuštěných do společnosti

Publikováno: 30.08.2018

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor

No, a s námi ve studiu Devadesátky už teď Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby České republiky, tedy instituce, která má na starosti nejen dohled nad plněním oněch alternativních trestů, o kterých tu je řeč, ale třeba také nad návratem trestaných do běžného života, vítejte, paní ředitelko, dobrý večer.

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
Dobrý večer.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vy, a to nemůžeme zamlčet, jste člověk, který se věnuje právě problematice probace už notnou dávku let, od devadesátých let, jestli se nepletu, od poloviny devadesátých let. Máte nějaké, řekněme, specifické poznatky z těch jednotlivých amnestií, neřku-li z té největší, z té poslední?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
No, nevím, jak by se to dalo říct vzhledem k těm amnestiím, ale pracuji v oblasti probace a mediace od poloviny, od roku 96 a od roku 2000 v Probační a mediační službě.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ano, my jsme totiž říkali na samotném konci, že velká část amnestovaných se potom opět vrátila za zdi českých věznic a mě by zajímalo, zda vás někdy nenapadá, jestli tomu třeba šlo nějak zabránit?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
Já si myslím, že tomu jde vždy zabránit a můžeme tomu bránit zejména prací s jednotlivci, kterých se to týká a pak je to otázka i systému nastavení trestní politiky, podmínek, podmíněného propuštění, ale i toho systému, který má předcházet znovu návratu těch propuštěných do vězení, takže ona je to taková komplexní otázka a my samozřejmě za tu dobu pracujeme s mnoha lidmi, kteří odešli pod náš dohled z věznic.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Rok 2013, to už je hezkých 5 let, tehdy ještě myšlenka třeba na takzvané probační domy, na jakýsi mezistupeň mezi věznicí a civilním životem, tak to byla ještě výrazně v plenkách v České republice, tak je to třeba instrument, který by v takovémto případě nějakým způsobem dokázal pomoci?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
Probační domy u nás jsou stále ještě novinkou, my máme za sebou takový jednoroční pilotní ověření, jak to může fungovat v Českých podmínkách a ta myšlenka je založená na tom, že odsouzení ve výkonu trestu mohou dojít vlastně toho maxima, toho, jak se mohou ve věznicích polepšit nebo jak situaci zlepšit, a pak u některých v případě podmíněného propuštění hrozí samozřejmě riziko, že by se mohli opět vrátit do vězení, protože znovu spáchají trestný čin, ale u někoho to riziko je značně nízké a i bez dohledu naší služby je řada propuštěných, kteří již se do věznic nevrátí a vlastně zařadí se do běžného způsobu života. A pak jsou lidé, kteří odejdou z věznice a my víme, že v prvním půlroce po propuštění, to je taková nejkritičtější doba a my samozřejmě, jestliže máme takového člověka pod dohledem, tak se snažíme v této době co nejvíce tu situaci změnit tak, aby úspěšně absolvoval ten návrat na svobodu. A probační domy jsou zařízení, které jsou určené pro lidi, kteří mohou odejít z věznic, ale u kterých to riziko je třeba vyšší, než že si vystačíte pouze tím, že jsme s nimi v pravidelném kontaktu pomocí dohledu, takže to je zařízení, které není součástí věznice. Je to zařízení, do kterého odcházejí z věznic v zahraničí ne s dobrovolným souhlasem, ale na základě rozhodnutí a jsou povinni tam jistou dobu na svobodě setrvat.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste to teď vlastně řekla, ono se to tak děje v zahraničí, v Česku zatím nikoli, tady byl skutečně jenom ten pilotní projekt, loňský nebo předloňský už teď, o kterém jsme hovořili a i o tom ser vlastně potom nepsalo nijak extrémně pozitivně. Hovořilo se o 5 lidech, kteří vlastně v tom pilotním projektu využili jeho služby. Jak to vlastně dopadlo tedy? Uvažuje se o tom vůbec? Měli být 4 původně, ta myšlenka stále trvá?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
My máme koncepci rozvoje probace a mediace až do roku 25 a tam ta myšlenka je definována a ta koncepce je vládou schválena, takže my v tuhle chvíli máme poměrně silné východisko, proč ty probační domy vlastně implementovat do podmínek práce s podmíněně propuštěnými ...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak koncepce je jedna věc, ale nějaké praktické kroky věc druhá.

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
Praktické kroky, to je věc druhá, ale já bych poopravila, to nebylo 5 lidí, které v těch probačních domech bylo, to bylo přes 100 lidí, které, kteří ve věznicích byli ve spolupráci s Vězeňskou službou vytipováni jako lidé, u kterých bychom to vřele doporučovali soudu v případě podmíněného propuštění a všech těch 100 lidí bylo připraveno absolvovat tu povinnost na svobodě, takže ten zájem těch lidí, kteří cítili, že toto je sice podmíněné propuštění, ale zároveň pomoc a dohled v jejich prospěch, se našlo. A ta kapacita tehdy byla 20 míst. My nechceme budovat nějaké velké ústavy nebo velké domy, to jsou zařízení spíše menšího, kolem 10, maximálně 20 lidí a je to založeno na tom, že ten člověk tam má opravdu už si simulovat ten život na svobodě daleko více než ve věznici, takže to ...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, už je nějaký, řekněme, konkrétnější termín, kdy by to bylo možné i v České republice? Nebo možné, kdy to bude i v České republice?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
To už je realita aspoň v podobě, že v tuhle chvíli jsme ve finálním jednání s norskou stranou, aby byl vlastně podpořen rozvoj probačních domů prvních dvou, které nás v následujících letech čekají. My v tuhle chvíli hledáme vlastně dislokace, kde by takovéto zařízení mohlo vzniknout a jsme ve velmi úzkém kontaktu právě s Vězeňskou službou, protože ty probační doby mají smysl, aby vlastně ještě na svobodě ten výchovný vliv, který se uskuteční ve věznici, byl takzvaně dotažen na svobodě.

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty