Napsali o nás

Ukládání trestů a jejich výkon jako téma odborné konference

Publikováno: 11.06.2020

spolupořádané Unií obhájců ČR a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy

Dne 4. 6. 2020 se velká aula Právnické fakulty proměnila v platformu pro mimořádné setkání zástupců z řad advokátů, soudců, státních zástupců, akademiků a dalších významných osobností (nejen) trestního práva, kde si tito vyměnili své poznatky a zkušenosti týkající se ukládání trestů a jejich výkonu. Posluchačům přítomným na místě, ale též těm, již konference sledovali pomocí streamovaného přenosu online, se tak naskytla unikátní možnost seznámit se s aktuálními poznatky o vězeňství a trestech z pohledu generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala, nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, a rovněž z hlediska kriminologického, které nabídla Jana Hulmáková z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková si položila otázku, zda je skutečně náprava cílem soudobého trestání a viceprezident Unie obhájců Tomáš Gřivna připomněl, že vedle trestů samotných mají na odsouzené často nemalý dopad také tzv. neviditelné sankce (doprovodné konsekvence trestních sankcí). Kritickou připomínku k aktuální soudní praxi spočívající v ukládání mimořádných trestů za nedokonané trestné činy vznesl emeritní soudce Ústavního soudu Jan Musil, zatímco současný ústavní soudce Pavel Šámal přiblížil posluchačům rehabilitační programy pro řidiče, které představují nový přístup v trestání pachatelů dopravních trestných činů. O významu a fungování probace referovala ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková. Pozoruhodnou ekonomickou analýzu dopadů trestněpolitických změn na počty vězňů pak představil vedoucí katedry národní hospodářství PF UK Libor Dušek. O aktualitách na poli legislativy hovořili Helena Válková a Marek Benda. Kromě zde výslovně zmíněných bylo na konferenci prezentováno dalších 12 příspěvků věnovaných rozličným pozoruhodným tématům. Stejně jako v případě uplynulých ročníků budou i v letošním roce příspěvky vtěleny do publikace vydané v nakladatelství Aleše Čeňka.

Odborná konference zasvěcená některému z aktuálních, palčivých a diskuze hodných témat trestního práva hmotného či procesního pořádaná Unií obhájců ČR ve spolupráci s některou s tuzemských právnických fakult je již tradiční akcí. V letošním roce připadlo spolupořadatelství stejně jako v případě vůbec prvního ročníku na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se akce uskutečnila v rámci vědecko-výzkumného programu PROGRES, Q02, pod záštitou jeho hlavního řešitele, proděkana pro vědu a výzkum, Michala Tomáška.

epravo.cz Hana Šimánová, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty