Napsali o nás

Stop násilí na seniorech: téma přednášky v Ústí nad Orlicí

Publikováno: 26.01.2018

Centrum sociálních služeb v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s komisí Prevence kriminality a poradny Probační a mediální služby uskutečnilo ve čtvrtek 25. ledna v jídelně bývalého Penzionu přednášku s besedou na téma: Nikdo není povinen snášet týrání, vydírání a násilí.

Stále se opakující nabídky tzv. šmejdů, různých podvodníčků, působnost kapsářů, a v poslední době se množící případy domácího násilí, vyvolaly potřebu varovat seniory na jejich vychytralou praxi.

Senioři jako důvěřivá, často sociálně osamocená skupina jsou vystaveni největšímu nebezpečí podvodného jednání. Nejsou to jen újmy na majetku, ale často domácí násilí psychického i fyzického rázu. Nejhorší je skutečnost, že v Česku se každý den objeví nový případ týrání seniora, každého druhého pak týrá vlastní rodina.

Po tomto teoretickém úvodu se vedoucí střediska Probační a mediační služby ČR Mgr. Robert Oláh zaměřil na to, jak tyto případy řešit. Původně byla věnována pozornost pouze pachateli trestné činnosti. Ministerstvo spravedlnosti však od roku 2013 prostřednictvím středisek Probační a mediační služby zavedlo poradny pro pomoc obětem trestných činů.

V Ústí nad Orlicí se tato poradna nachází ve Smetanově ulici čp. 43, ve 4. poschodí, kde se lze obrátit na speciálního poradce pro oběti Mgr. Jindřicha Čejku v úterý od 14 do 17 hodin a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin bez objednání.

Poradenství je anonymní, v případě nemohoucnosti lze tel. 727 939 802 nebo e-mailem mailto:cejka.pms@gmail.com dojednat návštěvu doma nebo na zvoleném místě.

Veškerá pomoc je bezplatná a zahrnuje základní právní informace a zprostředkování dalších služeb bezplatného právníka či psychologa. Poté Robert Oláh rozvedl poskytovanou pomoc na praktických případech, které řešili na jejich středisku.

Při zcizení platební karty a vybrání účtu, kdy oběti nezbyly peníze na nájem a léky, byla vyplněna žádost o peněžní pomoc ze zabaveného majetku zločince. Při domácím násilí alkoholika, kdy se týraná žena ze strachu odstěhovala, bylo zařízeno soudní jednání tak, aby se s ním nesetkala. Na 27letého mladíka, který podvodným podpisem půjčkami poškodil několik důvěřivců, byla podaná hromadná žaloba, podle které mohou dluh vymáhat i děti oběti. I když plnění je nepravděpodobné, bylo aspoň učiněno spravedlnosti zadost.

Dále byly řešeny případy poškození při dopravní nehodě, kdy zranění nevěděli, že mají nárok na finanční plnění, a jak ho uplatnit. Obdobně bylo vyřešeno poskytnutou pomocí strádání starého otce ze strany dcery.

Tyto případy starých lidí jsou zapříčiněny tím, že se stydí za svoji situaci spojenou s agresivitou blízkých, nevědí co mají dělat, jaká je možnost pomoci.

Všem těmto případům je pak určen telefon na krizovou linku pro oběti násilí a kontakt na poradenství. V každém případě se lze anonymně obrátit na nepřetržitou bezplatnou linku Senior telefonu 800 157 157.

Na závěr besedy všichni účastníci pro případ potřeby, neboť stále platí stará moudrost "Nikdy neříkej nikdy", obdrželi řadu informačních letáků a Týdenní kalendář s četnými užitečnými radami a telefony přivolání pomoci.

novinky.cz Vaše zprávy Stanislava Dvořáková

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty