Napsali o nás

Stará se, aby oběť neměla horší pozici a méně práv než pachatel

Publikováno: 29.05.2018

Stará se, aby oběť neměla horší pozici a méně práv než pachatel

Milena Ruiz z probační služby přibližuje zkušenosti s novým zákonem, který dává obětem trestných činů víc práv a nařizuje také zacházet s nimi citlivě, aby jim vyšetřování nezpůsobilo ještě větší újmu.

Zákon, který nepovažuje oběti trestných činů za pouhý důkazní prostředek, dává jim větší práva a lepší postavení než dosud a také nárok na citlivé zacházení ze strany státních orgánů, platí pět let. Jeho smyslem je zajistit, aby se oběti neocitaly v horší pozici než pachatelé nebo aby jim necitlivé vyšetřování nezpůsobilo ještě další újmu. Vyznat se v těchto právech jim pomáhá i probační a mediační služba (PMS), kterou si většina lidí spojuje spíše s hlídáním zločinců. „Primárně se PMS věnuje opravdu pachatelům trestných činů, ale zákon jí ukládá i povinnost poskytovat podporu a pomoc obětem trestných činů bez ohledu na druh spáchaného činu a újmu. Kvůli tomu vznikl i projekt Proč zrovna já? II,“ říká Milena Ruiz, která pomáhá v poradně v Ústí nad Labem a Děčíně.

* O co ve zmíněném projektu Proč zrovna já? II jde?

Po celé republice realizuje PMS tento projekt, kdy poradci obětem poskytují v 55 poradnách informace zejména k procesu trestního řízení a uplatnění náhrady škody, dále poskytují psychosociální podporu, doprovázení, případně pomoc psychologa a právníka.

* Zkuste přiblížit konkrétně, s čím třeba obětem pomáháte.

Například je informujeme o jejich právech v trestním řízení, třeba že mimo jiné zákon dává poškozenému, kterému byla způsobena trestným činem škoda či mu bylo ublíženo na zdraví, právo nahlížet do spisu, pořizovat si kopie ze spisu, činit návrhy na doplnění dokazování, požádat o informace o propuštění či útěku pachatele na svobodu nebo se připojit do trestního řízení s náhradou škody. Lidé za námi přicházejí v různých stadiích trestního řízení, někdy i předtím, než byl trestný čin vůbec oznámen, a chtějí poradit, zda, jak a kde ho nahlásit. Někdy je případ již ve stadiu policejního vyšetřování, byl odložen a oběť nemá delší dobu žádné informace o tom, co se děje a proč. V některých případech je již případ řešen u soudu a někdy je již rozhodnuto. Od toho se také odvíjí potřeby obětí. Často se na nás obracejí i rodinní příslušníci, přátelé obětí nebo pozůstalí.

* Vaším úkolem bylo vytvořit pracovní skupinu pro oběti trestných činů. Kdo v ní působí a co je jejím cílem?

Podařilo se nám dát dohromady zajímavý tým, kde je například zástupce okresního soudu, policie, ústecké Masarykovy nemocnice, advokáti, zástupce krajského úřadu, OSPOD a neziskových organizací pracujících s oběťmi trestných činů. Na schůzkách každé tři měsíce řešíme problematiku práv obětí trestných činů. V současné době vyhotovujeme ve spolupráci s okresním soudem letáček, na kterém budou vypsány všechny organizace pro oběti trestných činů působící v Ústí nad Labem.

* Nemá povinnost informovat oběti o jejich právech a o možnosti pomoci policie? Proč vzniká ještě letáček?

Policie musí ze zákona oběti informovat o jejich právech, přičemž některá zásadní práva musí být sdělena ústně a hned při prvním kontaktu. Některé informace o právech ale získá oběť dle zákona pouze na žádost a o tom mnoho lidí neví. Aby policie jednala podle zákona, předává obětem seznam práv v písemné podobě. V praxi je to ale několik listů papíru popsaných paragrafy a pro mnoho lidí nesrozumitelnou právnickou řečí. Proto je důležité, aby se o nás a ostatních organizacích, které budou na letáčku, dozvěděli a přišli si k nám pro více informací a pro pomoc.

* Když už k vám někdo přijde, co ho čeká?

Snažím se klientovi nastínit všechny jeho možnosti a práva v rámci jeho případu. Někdy ale postačí i jen psychická podpora. Často to tak je, pokud se třeba jedná o problém mezi rodinnými příslušníky, kdy jde o domácí násilí nebo kde jsou přítomny drogy. V ten okamžik je rozhodování oběti, jak postupovat, hodně těžké. Poradit lze i po telefonu nebo e-mailem. Vše je samozřejmě zcela zdarma a anonymně.

* Stalo se vám někdy, že klient na domluvenou schůzku nepřišel, jak to někdy bývá u pachatelů?

Ne, zatím nikdy. Pokaždé, když měl klient přijít, tak přišel. Lidé, se kterými pracuji, totiž pomoci ve své situaci opravdu chtějí.

* Zákon o obětech funguje od roku 2013. Jak to vypadalo dříve? To se obětem nikdo nevěnoval?

Poškození mají práva vyplývající z trestního řádu, ale díky zákonu o obětech trestných činů je těchto práv nyní více a vztahují se nejen na poškozené, ale i na oběti trestných činů, tj. i na toho, kdo se cítí být obětí trestného činu, a také na některé pozůstalé, pokud v důsledku smrti oběti došlo k jejich újmě.

* Zmínili jsme už práva, která oběti mají ohledně papírování. Změnilo se něco k lepšímu, co se týče toho, jak se s nimi zachází?

Obrovský rozdíl je v přístupu ke zvlášť zranitelným obětem, k nimž patří děti, oběti násilí či starší lidé. Zákon vypočítává příkladů ještě více. Myslí i na možnost druhotné újmy, k níž může docházet necitlivým zacházením s oběťmi. Zvlášť zranitelná oběť má také právo na výslech, který by se neměl opakovat, pokud to případ dovolí, výslechové místnosti mají být přátelské i k dětem a oběť si může i zvolit pohlaví vyslýchajícího.

* Dalším novým bodem je i prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život?

To je dobrovolné písemné vyjádření oběti o tom, jak se jí trestným činem změnil život. Plusový efekt je v tom, že toto prohlášení může být vloženo do spisu a přečteno u soudu, kde se soudce i pachatel dozvědí, jaký vliv trestný čin na oběť měl, takže oběť vyjádří, co chtěla, ale přitom nemusí chodit k soudu, pokud ji k tomu tedy soud nevyzve.

* Dokonce prý můžete chodit s klientem i na různá jednání týkající se jeho procesu?

To je pravda, s poškozenými můžu chodit na řízení jako důvěrník, jako taková morální opora, a mohu je na jejich žádost doprovázet k jakémukoli jednání u soudu či na policii.

* Kolika klientům takto pomůžete?

Za celý loňský rok PMS pracovala celkem se 7 907 oběťmi trestných činů, z toho 786 jich bylo zvlášť zranitelných. Ve skutečnosti je obětí mnohem více, ale některé vyhledají pomoc u jiných organizací a mnoho jich nejde nikam. Kriminalita v celé republice sice klesla o 8 procent, ale obětí, které vyhledávají naše služby, je paradoxně víc. Je ale dobře, že se začínají aktivně zapojovat do trestního řízení a nefungují už pouze jako důkazní prostředek.

* Projekt Proč zrovna já? II bude působit po celé republice už jen do roku 2020. Co bude dál?

Byla by škoda přerušit něco, co funguje. Probační úředníci mají stejnou povinnost věnovat se jako poradci i obětem trestných činů a také to vedle práce s pachateli dělají, takže pokud by měla pozice poradce pro oběti na nějakou dobu zaniknout, probační úředníci budou nadále obětem fundovaně pomáhat.

Milena Ruiz, 41 let * V probační službě pracuje jako poradkyně pro oběti trestných činů. * Vystudovala obor Sociální práce a politika na Masarykově univerzitě v Brně a obor Sociální práce na UJEP v Ústí nad Labem. * Sociální práci se věnuje celý život, v rámci projektu Proč zrovna já? II má na starosti okresy Ústí a Děčín.

Fakta Probační a mediační služba (PMS) * Státní organizace, která kontroluje výkony trestů bez odnětí svobody, připravuje podklady pro jejich ukládání a nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu. * V kraji má poradny v Ústí nad Labem, Děčíně, Rumburku, Lounech, Teplicích, Mostu a Chomutově.

Mladá fronta DNES str. 18 Severní Čechy Zuzana Mendlová

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty