Napsali o nás

Smír mezi pachatelem a obětí?

Publikováno: 10.12.2018

Mimosoudní řešení sporů může zachránit vztahy,

které by jinak soudní řízení zpřetrhalo navždy. Odborníci mediaci doporučují také u trestních kauz.

Neštěstí se může při troše neopatrnosti stát hned a následující trestní řízení může snadno vyhrotit vztahy i mezi lidmi, již vedle sebe jinak poklidně a přátelsky žili dlouhá léta. K urovnání narušených vztahů může sloužit mediace ze strany Probační a mediační služby.
„Řešila jsem případ, kdy stará paní na vesnici odhazovala sníh, přijela za ní pošťačka jako každý jiný den. Když jí pošťačka podávala noviny, pes staré paní jí prokousl ruku. Aby si pošťačka mohla uplatnit pracovní neschopnost, bylo třeba událost nahlásit. Vedlo to k výslechům policie a zahájení trestního stíhání, což si někteří vyložili tak, že pošťačka starou paní udala. Tak to ale nebylo, pošťačka byla zoufalá a bylo jí to líto,“ popsala několik let starý případ Jaroslava Šabrňáková, vedoucí střediska a zástupkyně krajského vedoucího Probační a mediační služby Svitavy během přednášky, kterou uspořádal právnický spolek Common Law Society.

Mimo soudní síň

Šlo o typický případ, kdy se lidé znají a kdy je potřeba vztahy urovnat tak, aby spolu mohli dál žít na jednom místě. „Naším cílem je vrátit konflikt lidem, nechat je promluvit si o tom, co se stalo a, vyřešit si to,“ popsala Šabrňáková účel mediace.
Prostřednictvím mediace se poškozený i pachatel snaží urovnat vzniklý konflikt a nalézt společné řešení následků trestného činu. „Je určená pro ty, kteří chtějí věc řešit a nemají zájem na tom, aby došlo k soudnímu projednávání. V případě pachatelů je mediace ideálním řešením pro ty, kteří se ze svého činu doznávají a jsou ochotni přijmout odpovědnost,“ uvedla.
Pokud jedna ze stran nesouhlasí s mediací, rozhodně to však neznamená, že by měla horší procesní postavení v následujícím trestním řízení . Sami mediátoři se podle Šabrňákové snaží vstupovat do případu jen v té chvíli, kdy je vina pachatele jasná.
Mediace nemá limity, co se týče závažnosti spáchaného činu. Nejčastěji k ní však dochází v případě trestných činů ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, krádeži, výtržnictví a poškození cizí věci. Během přednášky ovšem zazněl i popis případu, kdy pachatel vraždy projevil zájem promluvit si s pozůstalými a ujistit je, že jim z jeho strany po propuštění nic nehrozí.
Po mediaci mnohdy následuje odklon v trestním řízení, jako je podmíněné zastavení trestního stíhání nebo narovnání, jehož podstatou je odčinění všech škodlivých následků trestného činu. „I po osmnácti letech vysvětlujeme, že odklánět se může i bez mediace, ale s ní je to lepší,“ podotkla Šabrňáková.

Raději bez advokáta

„V případě mediace platí nepsané pravidlo, že advokát do ní nepatří,“ upozornila Šabrňáková. Důvody jsou podle ní zjevné. Pokud by advokáta měla jen jedna strana, síly by byly značně nevyrovnané. Situace ovšem nemusí být lepší ani v případě, kdy advokáta mají obě strany.
„Řešila jsem případ, kde se dva mladí lidé chtěli dohodnout poté, co došlo ke způsobení lehké újmy na zdraví. Oba přišli s advokátem, z mého pohledu byly síly stran vyváženy, tak jsem je pustila do procesu mediace. Problém byl v tom, že je advokáti téměř nepustili ke slovu. Mediaci jsem musela ukončit,“ popsala Šabrňáková. Situaci vyřešila tak, že si nejprve přizvala pachatele s poškozeným a až poté k sepsání dohody o vyrovnání přizvala advokáty.
Problém nemusí být jen v nevyrovnaných silách, ale i v hrozbě, že obhajoba by následně mohla být postavena na informacích, které zazněly během mediace. „To je zcela nepřijatelné. Důvěrnost a mlčenlivost patří mezi základní pravidla mediace. Na druhou stranu jsou advokáti velmi užiteční při sjednávání dohody o náhradě škody,“ uvedla.
Vedle mediace existuje také restorativní rodinná skupinová konference, jež je určená pro řešení protiprávního jednání dětí a mladistvých. Její podstatou je setkání pachatele, poškozeného, blízkých osob a také zástupců komunity, ať už jde o třídního učitele, trenéra nebo sousedy. Cílem je nejen nalézt přiměřený způsob potrestání, ale i zohlednit zájmy komunity a poškozeného.

Lidové noviny str.14 Právo a justice ŠARLOTA ŠUDRYCHOVÁ

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty