Napsali o nás

Restorativní justice pomáhá a spojuje

Publikováno: 30.04.2018

Restorativní justice chápe nápravu pachatele trestného činu jako proces přijetí jeho odpovědnosti za to, co oběti či komunitě způsobil, a to prostřednictvím jeho zapojení do nápravy následků svého jednání.
„K hlavním nositelům principů restorativní justice v České republice je Probační a mediační služba, která zprostředkovává řešení trestních kauz mezi pachatelem a obětí a zajišťuje kontrolu nad výkonem alternativních trestů,“ vysvětluje Štěpán Sobotík, vedoucí střediska Probační a mediační služby (PMS) v Jablonci nad Nisou.

Jedním z alternativních trestů umožňujících pachateli vykonat pro společnost něco dobrého jsou obecně prospěšné práce. Pachatel osobně a zdarma odpracuje soudem stanovený počet hodin. Odsouzení takto odvádějí práci pro celou řadu sportovních klubů, škol, neziskových organizací, farností a dalších organizací, jako např. pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, Dům dětí a mládeže Vikýř, TJ Jezdecký oddíl Nisa a velkou část jabloneckých základních škol.

„V uplynulých pěti letech jsme zajišťovali výkon téměř 500 trestů obecně prospěšných prací, odsouzení odpracovali celkem 37 000 hodin. Úspěšné vykonání trestů se pohybuje kolem 70 %, což svědčí o tom, že tento druh trestu funguje velice dobře,“ dodává Lenka Langerová, jež má tento trest na starost v jabloneckém středisku PMS.

Do spolupráce s organizacemi, které umožňují výkon trestu obecně prospěšných prací, se v rámci projektu PMS Křehká šance II zapojila i Věznice Rýnovice a nabídla, že vězněné osoby zajistí práce většího rozsahu.

O dvou dubnových víkendech odstraňovali čtyři dobrovolníci z řad vězňů v areálu ZŠ Liberecká 26 náletový porost z těžko přístupné části pozemku od ulice 28. října. „Chtěl jsem udělat dobrý skutek, a pomoci tak dětem a městu,“ odůvodnil svou účast na práci ve víkendovém volnu jeden z vězňů. „Je to pro nás možnost vypadnout ze stereotypu vězeňského života a být v normálním prostředí,“ dodal druhý z dobrovolníků.

„Jedním z cílů projektu Křehká šance II je budování vztahu mezi věznicí a komunitou, odstranění předsudku a propojení životů vězňů s životem mimo věznici,“ vysvětluje realizátorka projektu Hana Halfarová.

„Práce probíhaly k naší plné spokojenosti. Navíc škola tím ušetří finance využitelné pro další rozvoj a opravy objektu,“ vysvětluje výhody takové spolupráce Martin Chytka, zástupce ředitele školy.

„Jsme rádi, že jsme tak mohli přispět ke zlepšení prostředí pro děti ze školy v Liberecké ulici i pro veřejnost. Přestože odsouzení provádějí tyto brigády o víkendech v době volna po práci bez nároku na odměnu, je pro ně možnost opustit na chvíli brány věznice obrovskou motivací a tyto pracovní aktivity přispívají k nácviku soběstačného života odsouzeného po jeho propuštění,“ vyjádřil své přesvědčení ředitel Věznice Rýnovice Vlastimil Kříž a doplnil, že podobné akce bude ze své pozice i nadále plně podporovat.

Štěpán Sobotík, vedoucí střediska PMS v Jablonci nad Nisou

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty

 

Chystáme pro vás nový web.


Přecházíme na nový vizuální styl.


Již brzy.

 

Nyní budete přesměrování zpět.