Napsali o nás

Projekt pomáhá mladistvým vrátit se Na správnou cestu

Publikováno: 02.01.2019

Probační a mediační služba spustila v Opavě projekt Na správnou cestu II, který má pomoci jak mladistvým pachatelům nahradit škodu, kterou způsobili, tak i jejich obětem. Opavský soudní okres je jedním z mála u nás, kde podobný projekt běží.
V rámci projektu působí Tým pro mládež, který slouží k posílení odborné spolupráce mezi institucemi. „Tým pro mládež je určitou platformou pro pravidelné setkávání, komunikaci a spolupráci odborníků státních i nestátních organizací zaměřených na ohroženou mládež a prevenci kriminality,“ vysvětlila koordinátorka Týmu pro mládež Opava Eva Holubová.
Součástí tohoto projektu je i program krátkodobého zaměstnávání mladistvých pachatelů, do kterého se zapojila i opavská firma Jaspa. „Cílem programu je umožnit mladistvému získat pracovní návyky a finanční prostředky na úhradu škody, která vznikla jeho trestnou činností. Jedná se o opatření posilující zodpovědnost mladistvého za náhradu způsobené škody a prevenci před pácháním další trestné činnosti,“ uvedla Eva Holubová s tím, že cílovou skupinu tvoří mladiství do 18 let, kteří dokončili povinnou školní docházku a spolupracují s Probační a mediační službou nebo oddělením sociálně-právní ochrany dětí v soudním okresu Opava. „Firmě Jaspa tímto děkujeme za odpovědný přístup, díky kterému mají odsouzení mladiství možnost převzít odpovědnost za následky svého chování, mohou začít splácet vzniklou škodu a vydat se zpět na správnou cestu,“ řekla manažerka prevence kriminality opavského magistrátu Dagmar Polášková. Kromě toho v Opavě došlo například k setkání se školními metodiky prevence či s řediteli škol.

HLÁSKA str. 22 Aktuality

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty