Napsali o nás

Poradna pro oběti trestných činů připomíná evropský den obětí

Publikováno: 18.02.2020

Dne 22. února 1990 byla ve Velké Británii podepsána Charta práv obětí, jejímž cílem je zvyšovat mezinárodní povědomí o pomoci a podpoře obětí trestných činů. O rok později vznikl Evropský den obětí a od té doby si ho každým rokem v tuto dobu připomínáme. Připomíná ho také Poradna pro oběti trestných činů v Lounech.
Obětí, které vyhledají pomoc u Probační a mediační služby, je rok od roku větší počet a od zahájení činnosti poraden pro oběti je s nimi pracováno převážně právě zde. Je důležité, aby o tomto druhu poradenství lidé věděli, je potřeba stále informovat veřejnost a oběti trestných činů o jejich právech a tato práva jim účinně zajistit. I v novém roce pokračuje činnost Poradny pro oběti trestných činů v Lounech v rámci projektu Proč zrovna já? II, který je realizován Probační a mediační službou z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.
Projekt byl zpracován na podporu zákona o obětech trestných činů, který přinesl komplexní úpravu pomoci obětem trestných činů a novelizoval další zákony, zejména trestní řád, občanský soudní řád a zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů.
Poradna v Lounech od zahájení své činnosti pomohla obětem šikany, pohlavního zneužívání, nebezpečného pronásledování a vyhrožování, omezování osobní svobody či majetkové trestné činnosti. „Poskytujeme bezplatné poradenství a pomoc všem obětem trestných činů, či lidem, kteří se tak cítí, bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, zdravotního hendikepu, sexuální orientace nebo politické příslušnosti, kteří se na nás obrátí.
V každém případě je dodržena diskrétnost, což znamená, že považujeme všechna sdělení klientů za vysoce důvěrná. Rozhovor mezi poradcem a obětí probíhá v soukromí a poradce je vázán mlčenlivostí o klientech, a to i po ukončení spolupráce. Získáte u nás právní informace jako například informace o průběhu trestního řízení, náhradě škody, peněžité pomoci, zastupování zmocněncem a dále také psychosociální podporu, možnost doprovodu na důležitá jednání u soudu nebo Policie ČR, doprovod k lékařskému vyšetření či ke krizovému interventovi.
Spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení, státní správou a některými neziskovými organizacemi. Pravidelně se scházíme formou multidisciplinárních týmů, na kterých si vzájemně předáváme zkušenosti, vyměňujeme informace a řešíme propojení legislativních změn do praxe v rámci práce s obětmi.“ A co dodat závěrem? Pokud si nevíte rady a jste obětí trestného činu či se tak cítíte, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 727873113, e-mailu: m.turnerova@ext.pms.justice.cz nebo osobně na adrese: Pod Nemocnicí 2381, Louny. Bc. Martina Turnerová, DiS., poradkyně

Týdeník Lučan str. 5

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty