Napsali o nás

Otázka alternativních trestů

Publikováno: 30.08.2018

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor

Tak pojďme se na to podívat v číslech tedy, nejenom v poměru Čechy - Morava. Ale obecně, po celé Evropě, víc vězňů v celách, než jako mají české věznice celkovou kapacitu, to je totiž aktuální obraz českého vězeňství a v percentuálním vyjádření byly koncem srpna věznice zaplněny právě, jak už jsme říkali, na 103 procenta. Ale ještě než se dostaneme k tomu evropskému srovnání, které přijde za malou chvíli, tak si pojďme zrekapitulovat, jaká mají vězněné osoby práva. K nim patří třeba pravidelná strava, která musí odpovídat jejich zdravotnímu stavu, ale třeba také náboženskému vyznání. Dále potom 8 hodin vyčleněných na spánek a samozřejmě každý vězeň má také své lůžko, skříňku na osobní věci, kterou si může zamknout a odpovídající oděv, který musí být vhodný do daného ročního období. K dalším právům vězněných osob patří také čas na osobní hygienu, jednohodinová vycházka a lékařská péče. Vězni mohou posílat dopisy, přijímat návštěvy nebo telefonovat, jak často a s kým mohou být v kontaktu, to už ovšem záleží na míře toho kterého individuálního trestu. A teď tedy, jak je na tom vězeňský systém v jiných evropských zemích, to slíbené srovnání. Na mapě vidíme počty vězněných na 100 tisíc obyvatel. Údaje pocházejí z roku 2016, kdy tento průzkum zveřejnila Organizace pro lidská práva. Nejvíce vězňů mají pobaltské země, Litva 295, Lotyšsko 239, Estonsko 222 a přes hranici 200 vězňů se pak dostalo také červeně znázorněné Polsko, přičemž v českých věznicích pobývalo v době, kdy byl průzkum zpracováván, 177 odsouzených na 100 tisíc obyvatel. Aktuálně je ale tento poměr ještě méně příznivý. Počet vězněných se zvýšil na 207 na 100 tisíc obyvatel. A teď druhá strana žebříčku. K zemím s nejmenším počtem vězňů patří Finsko, Švédsko, Norsko, ale dnes už také zmiňované Německo a mě by, pane náměstku, zajímalo, zda je to skutečně výhradně tím, že se v Německu udělují v takové míře alternativní tresty, ty peněžní jmenovitě.

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
V téhle otázce já se obávám, že nejsem úplně kompetentní ji zodpovědět ...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, předpokládám, že máte nějaký svůj soukromý, soukromou představu, co by tak mohlo být lépe.

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Soukromý názor mám určitě, a já bych velmi uvítal v České republice to, kdyby alternativní tresty začaly fungovat v mnohem širší a větší míře, než je tomu doposud. Pomohlo by to nejenom Vězeňské službě jako takové, ale společnosti a především pomohlo by to efektivitě odborné práci s vězněnými osobami při současném stavu našich zaměstnanců.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
A popravdě řečeno, nevěřím tomu, že se mezi příslušníky Vězeňské služby nemluví o tom, kde leží zakopaný pes. Proč se jich uděluje tak málo?

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Proč se uděluje málo alternativních trestů.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Alternativních trestů, ano.

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Ty debaty mezi příslušníky jsou, si myslím, a nechci se nikoho ze svých kolegů dotknout, úplně stejně kvalitní jako debata o čemkoliv jiném to, co není z našeho oboru.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, rozumím. Proč si v tom případě tedy myslíte, že by pomohly výrazněji alternativní tresty, proč ne třeba prevence recidivy? To je asi druhá věc, která člověka napadne.

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Samozřejmě prevence je na prvním místě, začíná v rodinách, ve školách, pokud nám začnou lépe fungovat, bychom taky, by byla asi zajímavá srovnání s jinými státy, kdy nám lépe začnou fungovat rodiny a školy, tak nám bude možná fungovat lépe nebo bude účinnější prevence, ale Vězeňská služba primárně je tady pro to, aby zajistila výkon trestu odnětí svobody, aby ho zajistila efektivně a co nejkvalitněji, k tomu se snaží vytvářet podmínky. Někdy úspěšně, někdy méně úspěšně. No, a samozřejmě, pokud jde o tresty jako takové, tak věříme tomu, že alternativní tresty by měly pomoci snížit počty trestů odnětí svobody jako takových.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Protože ony existují statistiky nebo respektive sociologické průzkumy Institutu pro kriminologii, omlouvám se, které mluví o tom, že kupříkladu na recidivu nemá podoba trestu žádný výrazný vliv, že je to třeba působení Probační a mediační služby, které recidivu snižuje, takže alternativní tresty mají vliv toliko na to, aby do vězení nepřicházelo více lidí, a to je také hlavní zájem Vězeňské služby.

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Je to hlavní zájem Vězeňské služby a hlavní zájem a zájem Vězeňské služby a povinnost je také podílet se na snižování recidivy a já jsem přesvědčen o tom, že alternativní trest jednak je pro společnost mnohem levnější a pokud se ukáže, že je přinejmenším stejně účinný a nebo možná neúčinný, jako ten trest odnětí svobody, tak i tak je to přínos minimálně ten ekonomický pro společnost. Záleží na tom, v jaké míře a za co ty alternativní tresty se ukládají a pak také, jak je s těmi pachateli nakládáno v průběhu alternativního trestu dohledu, dohledu nad nimi. To je další oblast činnosti, která už tedy nezasahuje do problematiky vězeňství jako takové.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ano, je to tak a bude o tom také řeč. Ale v mezičase Alena Řezáčová se ptá: "Mluví se také o výstavbě nových věznic, můžete potvrdit, zda uvažujete o výstavbě věznice v Táboře - Všechově i přes odpor místních?"

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Mohu to potvrdit a mohu taky sdělit, že ta úvaha je pořád ještě na velmi vzdáleném počátku realizace a mohu říci, že v současné době prvotním úkolem Vězeňské služby je dosáhnout shody s představiteli samosprávy a nebo samospráv dotčených obcí a pak teprve budeme, budeme ochotni podnikat nějaké další kroky.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Takže bude teď na samosprávě, aby se vyjádřila k oné petici, o které píše paní Řezáčová, 7 tisíc obyvatel se údajně vyjádřilo proti výstavbě a potom tedy na dohodě s Vězeňskou službou daných představitelů samosprávy.

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Přesně tak, v téhle oblasti.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pokud by to nevyšlo, tak co se stane?

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Budeme hledat jiné místo.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
A stává se většinou, že obyvatelé a samosprávy bývají proti výstavbě věznic nebo mají pochopení?

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Tohle je, dovolím si říci, specifikum České republiky. V okolních zemích se města a obce předhánějí v tom, aby uchopily příležitost nechat postavit na svém území věznici. Věznice jsou jednak bezpečná místa a jednak velmi užitečná místa pro obce, ale o tom se málo ví.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Divák Dayd přispívá dalším návrhem do diskuse. Co by pomohlo českým věznicím, zda by to bylo to, kdyby se zrušily politické paragrafy, jak tomu říká on, podpora a propagace, hanobení národa a podobně.

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Tak já si myslím, že českému vězeňství by to v ničem nepomohlo, protože počty trestů odnětí svobody za tyto trestné činy jsou naprosto marginální.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak díky moc za vysvětlení.

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty