Napsali o nás

Obětem trestných činů poskytují pomoc pracovníci Probační a mediační služby

Publikováno: 20.05.2018

policejní krizoví interventi a pracovníci neziskového sektoru. Od poloviny roku 2016 funguje na Českolipsku poradna pro oběti trestných činů zřízená v rámci projektu "Proč právě já ?". V ní pracuje poradce specializovaný pro tuto oblast, který pomáhá oběti vyrovnat se s následky na ní spáchaného trestného činu.

Poradce kromě konkrétní pomoci oběti zajišťuje na Českolipsku také posilování právního vědomí pracovníků v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a neziskového sektoru, na které se oběti mohou obrátit s žádostí o pomoc. Právní osvěta probíhá mimo jiné i prostřednictvím Multidisciplinárního týmu pro oběti trestných činů. Ten se naposledy sešel tento týden v úterý . Schůzky se zúčastnili zástupci Probační a mediační služby, JUDr. Markéta Navrátilová soudkyně trestního úseku Okresního soudu v České Lípě, zástupci Poradny pro rodinu a mezilidské vztahy, Adry o.p.s., Farní charity a In IUSTITIA o. p. s. a také pracovnice oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje včetně krizových interventů Policie ČR.

Úkolem policejních interventů je pomoc obětem násilných nebo sexuálně motivovaných trestných činů bezprostředně poté, co se o útoku policisté dozvědí. Potom, co oběť zklidní a stabilizují, nasměrují ji do péče specializovaných odborníků. Jde konkrétně o oběti pokusu vraždy, o oběti s vážnou újmou na zdraví a nebo o oběti znásilnění. (Kromě toho je úkolem krizových interventů rovněž informovat příbuzné a nejbližší osoby o těžkém zranění nebo úmrtí oběti trestného činu nebo o úmrtí v souvislosti s dopravními nehodami nebo mimořádnými událostmi.)

Informace, které oběti pomohou orientovat se v trestním řízení, v tom, jak dosáhnout náhrady způsobené škody i psychosociální pomoc nabízí poradce poradny zřízené v rámci projektu "Proč zrovna já ?". Ing. Juraj Hlavatý za osmnáct měsíců fungování této poradny poskytl pomoc jednaosmdesáti obětem, které s ohledem na danou situaci nakontaktoval podle potřeby na další instituce, které jejich situaci řešily. Převážně se jednalo o pracovníky Probační a mediční služby Česká Lípa, pracovníky Policie ČR a v menší míře pak i pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení. Účastníci schůzky se navzájem informovali o konkrétních situacích, ve kterých se oběti trestných činů ocitly a především o tom, jak je společně řešili.

V závěru setkání se většina přítomných velmi zamyslela i nad otázkou: "Pomáhají obětem trestných činů skutečně všichni, kteří pomáhat mohou?"

tydenvlk.cz Policie a hasiči PČR/Ivana Baláková

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Organizování a vykonávání dohledu nad obviněným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty