Napsali o nás

Kontrola domácího vězení

Publikováno: 22.04.2020

Elektronické náramky by mohly hlídat i karanténu. Zatím tomu ale brání chybějící legislativa, tvrdí ředitelka Probační a mediační služby ANDREA MATOUŠKOVÁ.
Pro odsouzené může být stanovisko jejího úřadu vstupenkou k rychlejší cestě na svobodu. Obětem trestných činů zase pomáhá s orientací, jaká práva a jak správně uplatnit. Probační a mediační služba letos slaví 20 let existence a má za sebou dvouletou zkušenost s elektronickými náramky pro dohled nad odsouzenými k domácímu vězení. Ty nasazuje i v době nouzového stavu. „Koronavirus sice změnil způsob práce s klienty, ale to rozhodně neznamená, že by soudy nemohly propouštět z vazby nebo sahat k podmíněnému propuštění na svobodu,“ říká Andrea Matoušková, která pro Probační a mediační službu pracuje od jejího vzniku a čtyři roky ji řídí.
HN: Jak ovlivnil nouzový stav a mimořádná opatření vaši práci?
Přijali jsme velmi rychle opatření, která znamenala, že naši zaměstnanci se rozdělili do menších týmů a na pracovišti se střídají. Podobně jako ostatní úřady máme i my omezeno fungování pro veřejnost, ale nemuseli jsme zavřít žádné středisko. V naší službě jsme řešili pouze jednoho nemocného zaměstnance. Teď už je naštěstí v pořádku.
HN: Ptám se proto, že podle informací v médiích soudy odmítají kvůli nedostatečnému dohledu propouštět obviněné z vazby a zdráhají se využívat alternativních trestů.
Důrazně bych se vymezila proti tomu, že by naše omezení nebo jiný způsob práce bránily propouštění lidí z vazby nebo z vězení. Přes videokonferenci jsem informovala předsedy krajských soudů, jak fungujeme, jak probíhá klientská práce, dohledy a výkon trestu obecně prospěšných prací. Od nikoho jsem nezaznamenala jedinou výtku nebo informaci, že bychom je brzdili v čemkoliv.
HN: Co je tedy aktuálně jinak?
Nikdy dříve jsme nevyužívali v takové míře jako dnes telefonáty. Několikrát zvažujeme, jestli je opravdu nutné se vypravit někam osobně, nebo je to možné vyřešit po telefonu. Do Velikonoc to bylo dáno i tím, že jsme neměli respirátory toho základního typu, které chrání zaměstnance před nákazou. Tehdy jsme řešili, jestli tam pošleme pracovníka, který má k dispozici pouze roušku, většinou látkovou a ručně šitou.
HN: Obstaráváte soudu i podklady k obviněnému a k jeho zázemí v rodině. To jde také řešit na dálku?
Když mluvíme s těmi lidmi, například příslušníky rodiny, kam se má pachatel vracet z vězení nebo tam má vykonávat trest domácího vězení, dokážeme si udělat představu o tom, jak to tam vypadá. Nebo je požádáme, aby nám to prostředí nafotili a poslali. Co běží dál bez ohledu na nouzový stav, je systém elektronických náramků.
HN: A ti, kteří náramek nemají?
K odsouzeným v domácím vězení bez náramku jezdíme na osobní namátkové kontroly. Ale i ty probíhají jinak. Předtím jsme měli ten kontakt velmi blízký, trávili jsme tam třeba čtvrt hodiny, protože jsme s ním něco projednávali nebo dávali test na alkohol, omamné látky, on se podepisoval do protokolu… Dnes to děláme jinak. Stačí, když se vykloní z okna, a my víme, že je doma. Nebo sejde do přízemí a vidíme, že to je ten člověk a není to někdo jiný.
HN: Tím ale neodhalíte, že by mohl být pod vlivem alkoholu nebo drog.
Dechové testy na alkohol ani detekci ze slin na přítomnost drog na doporučení hlavní hygieničky teď neděláme. Představuje to moc velké riziko.
HN: I po telefonu se dá ledacos odhadnout.
Ano, my si s těmi lidmi voláme daleko víc než dřív. Kolegyně mi říkala, že předtím pozvala klienta měsíc dopředu a nevěděla, jestli přijde. Teď mu zavolá. Když to poprvé i podruhé nezvedne, je to informace, že se něco děje. Naopak, když telefon zvedne a slyší, že je pod vlivem – my nevíme čeho, ale je –, můžeme klienta požádat, aby telefon předal někomu z rodiny. Přes něj si můžeme další věci ověřit. A funguje to i v případech, kdy jde o pachatele odsouzeného za násilnou trestnou činnost a žije ve stejné domácnosti s obětí.
HN: Zmínila jste elektronické náramky, máte jich dost?
Pod tímto dohledem máme nyní 144 lidí. Z toho 89 je odsouzených k trestu domácího vězení, 54 propuštěných z vazby a jeden podmíněně propuštěný z výkonu trestu. K dispozici je 150 volných náramků. Takže ti, kteří jsou v domácím vězení a nedostali náramek hned na začátku, protože nebyly, se už dočkají.
HN: Na začátku roku jste informovala o problémech s dodávkou těchto zařízení. To už je vyřešené?
Ano, po složitém jednání s dodavatelem máme smluvený počet náramků doručený. Čekají nás jednání o sankcích za pozdní dodávku.
HN: A problémy s kapacitou baterie?
Vždycky se divím, jak jedna věta, co se někde objeví, žije svým životem. Stejný náramek, jako mají odsouzení, jsem týden nosila. Vím, co to je, jak se to nabíjí. Musíte ho nabíjet každý večer. Podobně jako mobilní telefon. Protože tím předejdete tomu, že vám to začne dělat problémy další den. Naši klienti dostávají i powerbanky, takže nemusí být připoutáni k zásuvce. Když to chcete nabít, hodinu a něco sedíte na jednom místě. Anebo si to zapnete večer do zásuvky, během spánku. To se taky dá.
HN: Daly by se tyto náramky použít jako dohledový prostředek pro případ porušování karantény?
Myslím si, že do tohoto se mohou pustit země, které mají zkušenost s náramky delší než my, například Singapur, který tuto možnost už využívá. Jedna věc je, že je to technický nástroj, který opravdu sleduje, jestli jste tam, kde máte být, a nejste jinde. Druhá věc je legislativně-právní. Protože u nás je to nastaveno jako způsob kontroly v rámci trestního řízení, u odsouzených. Jakékoliv další využití možné je, záleží to na právní úpravě a je to záležitostí systému, se kterým pracuje justice. Otázkou je, kdo by u karantény rozhodoval o použití náramku, kdo by je nasazoval, kdo by je sledoval.
HN: Posunuly se tyto úvahy dál?
Na ministerstvu spravedlnosti se budoucími možnostmi využití náramků zabývá pracovní skupina. Vznikla ještě před koronavirem, takže tohle jsme tam neřešili. Ale předpokládám rozšíření té diskuse i o možnost využití pro karanténu. Reálně si to umím představit. V Česku ale teď ne.
Náramky pro karanténu
Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková si umí představit využití hlídacích elektronických náramků pro karanténu v době pandemie. V současném Česku prý ale ne.
Foto: HN – Libor Fojtík
Probační a mediační služba
Zahájila svou činnost 1. ledna 2001. Jejím úkolem je dohlížet nad plněním povinností uložených soudem u alternativních trestů (např. domácího vězení). Pomáhá se začleňováním pachatelů do života bez dalšího porušování zákonů. ■ Probace označuje dohled nad obviněným, obžalovaným nebo odsouzeným. ■ Mediace – tedy pokojné řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda – je provázaná s trestním řízením a její výsledky jsou v něm také zohledněny. ■ Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení situace, okolností a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. ■ Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu.

Hospodářské noviny; str. 14 Autor: Martin Drtina

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty