Napsali o nás

Konference „Quo Vadis, sociální práce v ČR II?“

Publikováno: 09.08.2018

Institut pro veřejnou správu Praha připravil ve dnech 7. – 8. června 2018 další z mezinárodních vědeckých konferencí z cyklu „Quo Vadis“. Navázal na minulý úspěšný ročník a uspořádal pokračování konference „Quo Vadis, sociální práce v ČR II?“. Spoluorganizátorem byla Vysoká škola podnikání a práva.

Záštitu nad konferencí převzala poslankyně Parlamentu České republiky, hejtmanka Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová. V rámci slavnostního zahájení přednesli úvodní zdravice rektorka spolupořádající Vysoké školy podnikání a práva a poslankyně Parlamentu České republiky Helena Válková, tajemník Úřadu městské části Praha 6 Jan Holický a ředitel Institutu pro veřejnou správu Praha David Zámek.
V úvodním bloku plenárního zasedání vystoupily se svými příspěvky Helena Válková, jež se zaměřila na vývoj sociální práce v trestní justici v ČR, a ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková, která přednesla prezentaci o perspektivách sociální práce v trestní justici v praxi.
Odpolední blok prvního dne zahájil svým vystoupením Antonín Křoustek z jihlavského pracoviště Bílého kruhu bezpečí, který účastníky seznámil s viktimologickými aspekty sociální práce v praxi své organizace. Na jeho vystoupení navázala příspěvkem o rizicích segregace vybraných sociálně znevýhodněných skupin Jana Firstová, prorektorka Vysoké školy podnikání a práva. Program tohoto bloku uzavřela Zdeňka Dvořáková z Úřadu městské části Praha 6, jež přiblížila praktické zkušenosti z výkonu veřejného opatrovnictví.
Druhý den konference byl rozdělen do dvou paralelních sekcí. První sekce se zabývala aktuálními otázkami sociální práce, druhá pak sociální prací v trestní justici. Novinkou v rámci konferencí „Quo Vadis, sociální práce v ČR II?“ bylo uspořádání kulatého stolu na téma veřejný opatrovník.
Sekce „Aktuální otázky sociální práce“ byla zahájena příspěvkem Milady Martínkové a Evy Biedermanové z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci o exekuci seniorů z pohledu terénního šetření i výpovědí seniorů. V dalším příspěvku se zaměřila Vanda Gradková na problematiku tzv. patchworkových rodin a sociální práci s těmito rodinami. Sekci uzavřeli Jarmila Pavlátová a David Šmíd, kteří se zaměřili na téma sociálních dávek, resp. financování sociálních služeb obcí.
V sekci „Sociální práce v trestní justici“ vystoupil Pavel Mühlpachr ze Slezské univerzity v Opavě s tématem sociální práce v procesu resocializace u odsouzených s nařízenou ochrannou léčbou. Na něj navázal Jaroslav Hála z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s prezentací algoritmu výkonu trestu a jeho úlohy v psychosociální práci s vězni. Slovenskou zkušenost a specifika sociální práce s odsouzenými nabídla Magdaléna Ondicová z Akadémie policajného zboru v Bratislavě. O problematice návratu vězněného zpět k rodině hovořila Vratislava Černíková z České kriminologické společnosti. Na ni navázal Miroslav Mitlöhner s příspěvkem o sociální práci s osobou ve výkonu trestu a její rodinou. Tuto sekci uzavřeli svými vystoupeními o opatřeních ukládaných dětem mladším 15 let Roman Svatoš z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Jiří Štochl, jenž představil sociální práci s dětskými pachateli kyberkriminality.
V souběžně probíhajícím kulatém stolu se za účasti tajemníka městské části, veřejných opatrovníků z úřadů městských částí i dalších územních samosprávných celků, zástupkyně ministerstva spravedlnosti, představitelů Institutu pro veřejnou správu Praha a dalších organizací diskutovalo o problematice veřejného opatrovnictví. Úvodem účastníci sdělili své zkušenosti z této práce a identifikovali problematické okruhy v oblasti veřejného opatrovnictví a v následné diskusi se probíraly další náměty ke zlepšení.
Z konference bude vydána vědecká monografie, kde budou k dispozici všechny prezentované příspěvky. Konference opět ukázala zájem o aktuální otázky veřejné správy, k nimž sociální práce bezpochyby patří. Institut se proto i nadále hodlá pořádání těchto tematických konferencí z cyklu „Quo Vadis“ věnovat.

Veřejná správa str. 14 Institut pro VS Praha - Lukáš Jirsa, Dušan Zouhar

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty