Napsali o nás

I znásilněné ženy se potřebují dostat zpátky do života

Publikováno: 25.03.2017

Poradna pro oběti trestných činů pomáhá zvládnout těžkou životní situaci

Střední Morava – I když si to zřejmě málokdo myslí, obětí trestného činu se může stát kdokoliv z nás.
„Oběti trestných činů nejsou jen ti, kteří se setkali s násilím a fyzickým ublížením.
Je to kdokoliv, komu bylo ublíženo či mu byla způsobena majetková či nemajetková újma,“ říká Iveta Holomková, která působí v poradně pro oběti trestných činů. Tyto poradny jsou zřízeny probační a mediační službou v rámci projektu „Proč zrovna já? II“, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

* Co vašim klientům nabízíte?

Poskytujeme právní informace, psychosociální pomoc a zprostředkováváme další služby, např. psychologa. Nezastupujeme roli advokáta, ale pomáháme jim najít nejpřijatelnější způsob, jak zvládnout jejich nelehkou situaci, tak aby mohli žít život jako před trestným činem. Dáváme jim volbu, jaké kroky mohou učinit. Klientům poskytujeme například informace o průběhu trestního řízení, informujeme o možnostech náhrady škody, objasňujeme jim jejich práva v pozici oběti. Případně také můžeme zprostředkovat mediaci, kterou poskytují pracovníci PMS (mimosoudní ujednání mezi poškozeným a pachatelem, pozn. red.).

* Takže se snažíte vést první kroky poškozeného správným směrem?

Ano, pokud oběť trestného činu podá trestní oznámení, policie ji o jejích právech obeznámí. Jejich úkolem je ale zejména zjistit, zda byl spáchán trestný čin, a odhalit jeho pachatele. Proto poškozenému může předat kontakt na naši poradnu, kde mu můžeme podat doplňující informace. Často se lidé potřebují pouze jen doptat. Obrátit se na nás však mohou oběti v jakékoliv fázi trestního řízení.

* Máte podobné zkušenosti s vaší činností z minula?

Nová poradna je návazným projektem na první podobný projekt s názvem Proč zrovna já?, který se nám osvědčil. Jde tedy o II. část tohoto projektu. Naše poradny jsou v 55 městech po celé republice. I když se druhý díl tohoto projektu teprve rozbíhá, každopádně poradenství obětem poskytují znalé, proškolené, citlivé osoby, s profesionálním přístupem, které se klientům snaží pomoci v jejich situaci.

* Co mohou vaši klienti od vás očekávat?

Mohou se u nás obrátit na člověka, který se jim bude snažit pomoci unést jejich tíživou situaci. Naši pracovníci mají lidský a profesionální přístup. Od nás tedy mohou očekávat komplexní poradenství, které zahrnuje psychosociální poradenství a právní informace. Oběti se často stydí svěřit svému nejbližšímu okolí, rodině, bojí se, jak na ně bude pohlíženo. Jsou i osoby, které chtějí zachovat svou anonymitu. Pro všechny je ale důležité, aby věděli, že se u nás mají na koho obrátit.

* Jsou vaše služby zpoplatněny?

Chci zdůraznit, že veškeré služby našim klientům budou poskytovány bezplatně a také anonymně, mohou se tak na nás obrátit osobně v poradnách nebo prostřednictvím telefonu či e-mailu.

* S kým spolupracujete?

Spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení a dalšími organizacemi poskytujícími pomoc obětem – intervenčními centry, poradnami pro rodiny, sociálními odbory a dalšími organizacemi. Takže možnost naší pomoci je široká.

* Mohou se na vás obrátit o pomoc i příbuzní obětí trestných činů?

Ano. Evidujeme i tyto případy.

* Je rozdíl, když pracujete s oběťmi násilného trestného činu a jiného trestného činu?

Určitě ano. Patří do skupiny takzvaně zvlášť zranitelných obětí. Oběti domácího násilí budeme spíše směřovat na intervenční centra, která se vyloženě specializují na práci s nimi. Tam v rámci krizové intervence mají pro ně k dispozici i pomoc psychologa. S oběťmi sexuálních násilných činů pracujeme vždy velmi citlivě, takto závažné trestné činy mívají hluboké dopady na psychiku oběti. Všem obětem nabízíme i doprovod k jednotlivým orgánům činným v trestním řízení, v roli důvěrníka. Jsme jejich jakousi psychickou oporou. Nesmíme však do úkonů zasahovat. Důvěrníkem může být i zmocněnec, nejčastěji právník, který vstupuje do řízení.

* Kdo ještě se na vás obrací?

Například oběti majetkových trestných činů, oběti dopravních nehod nebo poškození při zanedbání povinné výživy. Mnohé z obětí mají tendenci shromažďovat informace a pak je vyhodnocují. V každém případě chci znovu zdůraznit, že se na nás může obrátit jakákoliv oběť trestného činu.

* Co se týká dětských obětí, pracujete i s nimi?

Ano, ty opět spadají do skupiny zvlášť zranitelných obětí. Na práci s dětmi je však specializován OSPOD, který hájí jejich práva a zájmy. Ten také úzce spolupracuje se soudem.

Oběti podle pohlaví

62 %

38 %

Údaje vychází z dat předešlého projektu, který se uskutečnil 5/2013 – 11/2015. Během tohoto časového úseku bylo v projektu evidováno 6 658 obětí, kterým bylo poskytnuto téměř 15 000 konzultací.

Rozdělení dle trestných činů

majetková 19 %

násilná 27 %

sexuálně motivovaná 6 %

ostatní 39 %

žádná 10 %

Potřeby obětí

jiné potřeby 5 %

právní informace 54 %

odškodnění 13 %

psychosociální podpora 28 %

ZDROJ: PORADNA PRO OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

Olomoucký deník str. 4 Střední Morava JANA ZAVADILOVÁ

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Hybernská 18

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty