Napsali o nás

Dům pro podmíněně propuštěné vězně

Publikováno: 13.02.2020

Martin Donát
V Písku vznikne probační dům pro podmíněné propuštěné vězně. Má jim pomoci k jednoduššímu a bezpečnému návratu na svobodu. To bude první takové zařízení v zemi. Naráží ale na protesty obyvatel.
Zařízení otevře Probační a mediační služba, která ho představila. Debata se protáhla o půl hodiny. Byla vášnivá. Lidé se ptali, proč je město Písek jako první. Zaznívaly obavy nad bezpečností ve městě.
Ty nám zodpoví ředitelka mediační a probační služby.
Proč jste vybrali Písek jako první?
V tuto chvíli je totiž objekt o který jsme žádali, v rukou státu. Procházeli jsme také jiné lokality.Také jsme komunikovali s církvemi, se Svazem měst a obcí a opravdu jsme vyčerpali velký repertoár míst, kde by se dalo otevřít probační dům. Písek v tuto chvíli splňuje všechny náležitosti včetně nastavení služeb a umístění. Dům stojí v areálu hasičů.
Je to strategické místo daleko od centra?
Není to úplně v centru. To je důležité. Ani to není úplně mimo centrum. Je to v nejlepším možném místě.
Při debatě zaznělo, že podmíněně propuštěným vězňům to jaksi prodlužujete výkon trestu. Je to tak? Mají se obyvatelé města Písku obávat o svou bezpečnost?
Trest odnětí svobody stanoví soud. Člověk má vytyčenou dobu, kterou má strávit ve vězení.
Naše legislativa umožňuje, aby tento odsouzený po určité době žádal o podmínečné propuštění. Trest určitě nekončí tím, že odejde vězeň z věznice. Pod naším dohledem se pouze mění forma. V tuto chvíli nabízíme v Písku bezpečnou formu, jak člověk může přejít z vězení do běžného způsobu života. Budeme nad ním vykonávat intenzivnější dohled a zároveň budeme pomáhat s věcmi, které lidé z vězení nezařídí.
Chápu to správně, že podmíněně propuštěným vězňům budete třeba pomáhat shánět práci nebo bydlení? Budete s nimi řešit dluhy a překonávat náročné období? Je tím jejich návrat na svobodu bezpečnější?
Ano. Budeme vytvářet prostředí, které je běžné pro kohokoliv, kdo je na svobodě. Člověk si musí najít práci, respektovat pravidla. Bude mít nějakou domluvenou mzdu, ale zároveň si musí nakoupit, postarat se o sebe a vyrovnat se se všemi závazky, které běžně má. V tuto chvíli je to bezpečné, protože když se láme to, jestli obstojí nebo nikoliv, bude po ruce člověk, který ho doprovodí- pomůže.
Chceme, aby lidé neseděli v probačním domě jako ve vězení, ale aby skutečně nastoupili do práce, kterou si udrží. Musí přijmout návyky, vstát, jít do práce. V mezidobí je velmi důležité, aby navázali vztah ke svým blízkým, protože ten vztah může být narušen kvůli vězení. Vztah se obnoví postupně. Musíte říct rodině, že jste připraven dělat věci jinak, než když jste šel do vězení. Takže i rodina potřebuje čas na získání důvěry.
Během programu budeme dbát na to, aby vztahy byly obnovené natolik, že v momentě, kdy program skončí, bude úspěšný a člověk se vrátí do prostředí, které je v pořádku.
Také zaznělo, že v samotném okresu Písek žije podmíněně propuštěných vězňů asi 40. Lze je běžně potkat na ulici. Je to tak?
V tuto chvíli pracujeme s lidmi, kteří jsou podmíněně odsouzeni a máme je tzv. pod dohledem. Tyto lidi nepoznáte, protože nemají žádné zvláštní ošacení. Jsou to lidé jako my. Mohou přesvědčivě dokázat, zda se napravily a mohou být s námi aniž by páchali trestnou činnost, protože fungují a jsou dobří sousedé.
Poslední otázka na vás. Prosím krátkou odpověď. Jak budete financovat projekt?
Tento projekt je financovaný z velké části z fondů. A potom ze státního rozpočtu. My jsme povinni projekt udržet i po skončení norského projektu. Pět let fungování probačního domu, který bude financovaný z rozpočtu státu.
Děkujeme za rozhovor. To byla Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.
Také tady mám místostarostu města Písku Petra Hladíka. Budu se vás ptát na to, na to se možná ptali občané města Písku. Budete zasahovat proti tomuto projektu? Vznikla totiž ve městě petice, kterou poměrně nedávno podepsalo asi 300 lidí. Jak vnímáte tento projekt ve vašem městě?
Rada města a vedení města se seznámilo s tímto projektem asi začátkem léta loňského roku, kdy ještě nebylo rozhodnuto, v jakém městě by se měl realizovat projekt. Vzali jsme to jako informaci. Čekali jsme na to, jestli bude nějaká další fáze. V létě jsme se dozvěděli, že byl skutečně vybrán Písek. Trochu nás to překvapilo. Mysleli jsme si, že v Ostravě bude projekt probíhat nadále. Byl to pilotní projekt. Na základě informace, že to bude v Písku, jsme s radou města vytvořili určité požadavky na Probační a mediační službu.
Jaké jsou?
Jde o to, aby bylo zajištěno bezpečí. Šlo o to, aby si lidé mohli seznámit veřejně s tímto projektem, aby se jasně stanovil režim v probačním domě, který zajistí, že bude bezpečný a podmínečně propuštěni lidé budou mít práci. Chtěli jsme, aby byla navázána spolupráce s dalšími složkami, jako jsou výkonné orgány, městská policie. Chtěli jsme dostávat informace o všech věcech, které by se v probačním domě děly. Podmínek byla celá řada a věřím tomu, že pokud bude tento projekt realizován, tak probační služba je dodrží.
Tento projekt nejde zastavit ve městě Písek?
Je to tak. Bylo nám to předneseno jako hotová věc. Probační mediační služba to má jako svůj projekt, který realizuje na základě strategie s Ministerstvem spravedlnosti.
Děkuji vám za rozhovor.
To byl Petr Hladík, místostarosta Písku.
Připomínám divákům, že probační dům v Písku by měl být nejpozději otevřen na jaře roku 2022.

Televize Studio 6 (ČT1)

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty