Napsali o nás

Česko trápí přeplněné věznice

Publikováno: 30.08.2018

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak to určitě není tedy úplně nejpozitivnější informace, ale přivádí nás to na další téma. Jak je na tom české vězeňství s nápravou odsouzených. Zda splňuje svou, řekněme, výchovnou funkci. Z výzkumu, který prováděla kancelář ombudsmanky tak vyplývá, že 7 z propuštěných vězňů se po nějaké době znovu vrací za mříže, protože spousta z nich vychází na svobodu jednak s dluhy a exekucemi a právě proto je pro ně poměrně obtížné začlenit se opět do běžného života. V Česku se o pachatele trestných činů stará třeba právě mediační a probační služba. Její pracovníci udržují kontakt s vězni, kteří byli propuštěni, ale i s těmi, kteří vykonávají takzvané alternativní tresty a pomáhají jim také v tom, aby znovu obnovili vztahy se svou rodinou. Kromě toho se lidé po výkonu trestu mohou obrátit na nejrůznější poradny, které provozují neziskové organizace, základní rady najdou třeba na tomto webu, který se jmenuje obase.cz, kde se dají nalézt různé poučky, jak se chovat po propuštění, jak třeba dosáhnout oddlužení, zastavit exekuci nebo na koho se obrátit třeba při hledání práce. Po odsouzení mimochodem si často už během svého výkonu trestu mohou zvýšit vzdělání, které jim následně má usnadnit návrat do života na svobodě. Předávání výučních listů v rýnovické věznici konkrétně natáčela před rokem kolegyně Jana Šrámková.

/ Reportáž - Události v regionech, 16. 6. 2017 /

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka
--------------------
32letý Jan Babka, do vězení nastoupil jen se základním vzděláním, teď se může pochlubit výučním listem obráběče kovů.

Jan BABKA, odsouzený, Věznice Rýnovice
--------------------
Pro mě to znamená hodně, protože v dnešní době tady ten obor je hodně žádanej.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka
--------------------
Díky výučnímu listu má i dobrou nabídku práce.

Jan BABKA, odsouzený, Věznice Rýnovice
--------------------
Já si vyřizuju práci tady v Mladý Boleslavi ve Škodovce a že mě hnedka přijmou.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka
--------------------
Vzdělání si ve vězení rozšířil i vyučený autoklempíř František Novosad.

František NOVOSAD, odsouzený, Věznice Rýnovice
--------------------
Co se týče učiva, tak je to asi stejný, to je stejná úroveň podle mě, akorát tady ten člověk má víc času na to učení.

Jindřich FAJFR, učitel, vedoucí ŠVS Rýnovice
--------------------
Vaše znalosti byly dobré. Zadání závěrečných zkoušek je jednotné pro celou republiku. Máme zpětnou vazbu od našich absolventů o jejich dobrém uplatnění.

Martin VÁŇA, ředitel SOU Praha
--------------------
Výsledků žáků zde jsou na velice dobré úrovni.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka
--------------------
Ústní závěrečné zkoušce předcházel písemný test, a také práce v dílně. Zadání - kuželový čep.

Josef ZÁMEČNÍK, mistr odborného výcviku SOU Praha, Věznice Rýnovice
--------------------
Měli provést to zaoblení, kuželovitost, vnitřní závit, vnější závit.

Jana ŠRÁMKOVÁ, redaktorka
--------------------
Zatímco loni v Rýnovicích při závěrečných zkouškách 3 učni propadli, letos si jde pro výuční list všech 30. 10 prospělo s vyznamenáním, letos poprvé kromě výučního listu dostali také europas. Díky němu bude jejich vzdělávání uznávané ve všech zemích Evropské unie. Jana Šrámková, Česká televize, Jablonec nad Nisou.

/ Konec reportáže /

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ano, i vzdělávání vězňů je samozřejmě jednou z cest, kterak jim zjednodušit návrat do běžného života a kterak zabránit potom recidivě jejich trestné činnosti. Na druhou stranu jsou tu i jiné názory, třeba divák, který se podepsal jako Jiří, ten tvrdí: "Je to jednoduché. Vracejí se," do věznic míněno, "protože se tam mají dobře. Do správného vězení se musejí bát vrátit a ne tam chodit jako do penzionu." Tak, pane náměstku Michailidisi, je to jako v penzionu v českých věznicích?

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Není to jako v penzionu ani náhodou, protože se snažím třeba svoji dovolenou vlastní trávit v podobných zařízeních, jako jsou penziony s manželkou po českých i evropských městech a znám velice dobře vězeňské prostředí, takže rozhodně nejsou. Na druhou stranu bát se vrátit a ne chodit jako do penzionu. Nevím, co bych k tomuto předosvícenskému názoru sdělil, bylo by to na dlouhou, dlouhou diskusi.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, na druhou stranu, kam až vlastně může zajít tedy humanizace podmínek ve věznicích, aby plnily odstrašující účel před dalším pácháním trestné činnosti. Pokud to má být ovšem účel vězeňského zařízení, to je další otázka možná.

brig. gen. Simon MICHAILIDIS, náměstek generálního ředitele, Vězeňská služba ČR
--------------------
Účel má být především regulativní, to znamená, přesvědčit vězně, vnitřně ho změnit tak, aby sám přišel na to, že život bez páchání trestné činnosti je pohodlnější a příjemnější i pro něj samotného. Asi jsme už dost daleko od toho, abychom si nalhávali, že budeme vězněným osobám vykládat různé filozofické ideje a názory o tom, jak by se mělo žít. Ne, jednak jsme povinni sami být příkladem a jednak opravdu se snažíme vězně zaměstnávat, vzdělávat, spolupracovat s Probační a mediační službou právě v oblasti blížící se postpenitenciární péče a dalších a dalších oblastech, takže mimo jiné je velmi známá věc, že strach jako takový není dobrým vychovatelem a nefunguje prostě.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková stále s námi samozřejmě také ve studiu Devadesátky. Mají alternativní tresty, na které dohlížíte, stejný výchovný efekt, jako je právě ten odstrašující efekt pobytu ve věznici jako takový nebo je jejich účel jiný?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
No, já myslím, že účel je jiný a jenom bych se možná vrátila k tomu, o čem byla před chvílí diskuse. Já si myslím, že nevrací lidé do vězení, protože se málo bojí vrátit, ale že jsou to jiné důvody, a to jsou důvody spojené s tím, jak jsou schopni žít na svobodě a je to spojené s tím, zda pracují nebo zda nepracují, jestli jsou schopni si práci udržet, jestli jsou schopni s těmi prostředky, které takhle legálně získají, také dobře hospodařit a je to otázka určitě vysoké zadluženosti, protože my nemáme snad jediného klienta, který by neměl nějaké dluhy a také víme, že řada lidí, kteří odcházejí z věznic, má dluhy, a to nejsou ve stovkách nebo tisících, to jsou deseti až statisících, takže já si myslím, že i přes možná dobré předsevzetí, že se tam nechci vrátit, že se chci napravit, řada lidí tu první chvíli na svobodě neunese a je to spojené také s návratem k rodinám, pro který představují v řadě případů velký problém, protože to jsou lidé, kteří mají trošku jiný styl života i z té věznice a dát to všechno dohromady není jednoduché ani pro toho, kdo odchází na svobodu, ani pro ty blízké, kteří ho třeba chtějí podpořit.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Takže politici by neměli vést debatu o tom, jak více zpopularizovat třeba alternativní tresty, ale spíše o tom, jak zrychlit kupříkladu oddlužení, to je ta správná diskuse, která ve výsledku dle toho, co říkáte, povede k tomu, že tady bude méně trestných činů, méně vězňů?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
Si myslím, že není takový jednoduchý recept, jako že to bude, když nebudeme mít, když budeme mít systém oddlužení takový, tak recidiva bude nižší. Ono to všechno se vším souvisí a myslím si, že to není o tom, jestli se alternativní tresty ukládají hodně nebo málo, protože by byla otázka, co je hodně a co je málo, ale spíše jaké jsou podmínky pro to, aby většina těch odsouzených k alternativním trestám, trestům skutečně uspěla, a to jsou i věci, které souvisí s námi, s personálními podmínkami, s dalšími podmínkami a s tím, jak jsme schopni vlastně vytvořit spolupráci i třeba s poskytovateli míst obecně prospěšných prací.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrá. Tak, tak možná obecněji, paní ředitelko. K čemu slouží tedy alternativní tresty? Jsou to, jsou to tresty skutečně? Je tam to slovo oprávněně? Já jsem viděl jedno video jedné z organizací, která se také zabývá pomoci osobám, které buďto vykonávají alternativní tresty nebo se snaží začlenit do běžného života, sdružení Rubikon. A tam na videu byli zachyceni lidé, kteří říkají: "Je dobře, že mohu vykonávat obecně prospěšné práce, je dobře, že je to třeba jenom domácí vězení, protože já nechci za zdi věznice," a to tam zaznělo několikrát v celém to šestiminutovém videu. Takže nakonec ale zdá se skutečně pobyt ve vězení je tím největším trestem, je tím největším strašákem. Je tím největším vychovatelem možná nebo ne?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
No, já si myslím, že ve vězení skutečně ztrácíte svobodu tím, že nejste venku, ale i tím, že nemůžete o tom, co budete a jak budete dělat, rozhodovat. Tam je režim, který je dán prostě Vězeňskou službou a tam si nemůžete říct, že tohle dělat nebudete a v jiném čase chcete dělat něco jiného. Zatímco ten trest vykonávaný na svobodě znamená, že se musíte podrobit a často velmi striktním podmínkám třeba výkonu práce obecně prospěšných nebo i výkonu trestu zákazu vstupu někam, kam nesmíte vstupovat, takže jsou to tresty, které vás omezují ve vašem životě, ale je to pořád na svobodě, takže nepřicházíte o vztahy k blízkým, nepřicházíte o práci, když ji máte a můžete se věnovat i dál třeba zálibám a koníčkům, které ve věznici jsou samozřejmě omezeny. Takže i alternativní trest je trestem, a kdyby kdokoliv z veřejnosti měl absolvovat třeba týden jednoho alternativního trestu a další týden druhý, tak by si uvědomil, že to je trest, který je citelný. Možná jinak, než je citelný, když jste ve výkonu trestu.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Možná ten nejcitelnější, byť pravda subjektivně bez přímé zkušenosti si dovolím tvrdit, je také domácí vězení, často v zahraničí, opět se o tom musíme bavit, podmíněné nějakým elektronickým hlídacím systémem a já toho nemůžu nevyužít tedy, že vás tu máme, paní ředitelko, a nemůžu se nezeptat, kdy budou naostro spuštěny vězeňské náramky právě pro hlídání vězňů v domácím vězení. Pořád platí pár týdnů?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
V tuhle chvíli platí, že jsme úplně ve finále všech finálů, ale já ani dnes nemohu říct to datum, protože je to odvislé od věcí, které se ještě stále mění, ale jak i říkal, myslím, že ...

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Co se může, prosím, měnit na elektronickém náramku nebo podmínkách spuštění, když tendr už je konce nebo testování.

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
Já neříkám, že se mění elektronický náramek, já říkám, že v tuhle chvíli jsme v poslední fázi, která nám umožní ve velmi dohledné době zahájit rutinní provoz a my neměníme to, co je samozřejmě vysoutěžené, ale celý ten systém, když se zavádí do praxe, tak to není jednoduché ani technicky, ani procesně. Já chci říct, že naše služba je připravená na vstup do rutinního provozu už od měsíce září, ale řada těch věcí, která v tom procesu byla postupně řešena, tak se ukázal, že vyžaduje více času než předpokládal i dodavatel a je to technologie, která je v České republice nová, i když v zahraničí je to technologie poměrně běžná, ale my jsme byli velmi nároční, tak jak jsme chtěli vlastně ten tendr, jak jsme ho provedli a co jsme od něho čekali, takže my máme velmi jako moderní technologii.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Rozumím, ale omlouvám se, teď už skutečně jen v několika vteřinách. Nevyskytl se tedy nějaký problém, který by ostré zavedení oddálil třeba o další měsíce, o další roky. Může se společnost spolehnout na to, že třeba během jednoho měsíce začne ostrý provoz?

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
Tak, pokud se nemýlím, tak současný pan ministr řekl, že do konce roku, ale já mluvím o tom, že my jsme od příštího měsíce, od září, který začíná příští týden, připraveni na spuštění a žádný radikální, složitý problém k dnešnímu dni není.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak díky za ujištění. Andrea Matoušková byla s námi, ředitelka Probační a mediační služby a my za to moc děkujeme, mějte se hezky. Na shledanou.

Andrea MATOUŠKOVÁ, ředitelka, Probační a mediační služba ČR
--------------------
Děkuji. Na shledanou.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak ale abychom byli konkrétní a objasnili, o čem že se to tady velkou část pořadu bavíme, alternativní tresty. Co to vlastně je, detailně rozebere Izabela Niepřejová.

Všechny články

Doporučení

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Víte co je
Mimosoudní jednání řízené prostředníkem, mediátorem, za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Činnost…
Slovník pojmů
Kontakty

Probační a mediační služba

Ředitelství

Senovážné náměstí 995/1

Praha 1

ID DS: raeaa5y

 

Další kontakty